DANG 22 4 1 TB DIEN PHAN

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO GIAO DIỆN MẠNG STM-N (N = 1, 4, 16, 64) THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO GIAO DIỆN MẠNG STM-N (N = 1, 4, 16, 64) THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH
... QUANG SDH VIấT NAM 1 Giao din STM-N ca thit b v mng quang SDH/ NG -SDH in hỡnh Vit nam 1.1 Thit b SDH/ NG -SDH in hỡnh trin khai Vit nam .1 1.2 Giao din STM-N ca thit b v mng quang SDH/ NG -SDH ... thi ca tớn hiu ti giao din, bao gm jitter v wander (da theo G.823 cho giao din PDH v G.825 cho giao din SDH) Mc tiờu ca ti ny l nghiờn cu v xõy dng tiờu chun cho giao din mng STM-N v cu trỳc khung ... ca tớn hiu ti giao din, bao gm jitter v wander (da theo G.823 cho giao din PDH v G.825 cho giao din SDH) - Nhu cu thc t v kh nng ỏp dng: Cn cú tiờu chun TCVN v giao din SDH phc v cho vic m bo...
 • 62
 • 502
 • 7

luận văn thạc sĩ Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng STM - N (N = 1, 4, 16, 64) theo phân cấp số đồng bộ SDH

luận văn thạc sĩ Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng STM - N (N = 1, 4, 16, 64) theo phân cấp số đồng bộ SDH
... cỏc giao din lu lng v giao din ng b da tr n ph n cp s ng b (SDH) C th nh sau: - Gii hn mng cho jitter: cp n jitter cho phộp ln nht ti cỏc giao din STM- 1, STM- 4, STM- 16, STM- 64 - Gii hn mng cho ... v CHNG HIN TRNG MNG TRUYN TI QUANG SDH VIT NAM 1 Giao din STM- N ca thit b v mng quang SDH/ NG -SDH in hỡnh Vit nam 1.1 Thit b SDH/ NG -SDH in hỡnh trin khai Vit nam 1.2 Giao din STM- N ca ... 12 4-0 9-KHKT-TC 29 - Ch tiờu giao din vt lý - Ch tiờu giao din in (STM- 1e) (da tr n khuyn ngh ITU-T G.703) - Ch tiờu giao din quang cho cỏc h thng n kờnh tc STM- 1, STM- 4, STM- 16 vi cỏc ng dng...
 • 63
 • 265
 • 0

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 4 - PHẢN ỨNG TRAO ĐỒI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI potx

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 4 - PHẢN ỨNG TRAO ĐỒI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI potx
... luận chung II - KẾT LUẬN Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion Phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành chất sau : - Chất kết tủa - Chất điện li yếu Hoạt ... PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI Trang Chương : SỰ ĐIỆN LI Hoạt động : Phản ứng tạo thành nước GV biểu diễn thí nghiệm : Nhỏ vài giọt dd Phản ứng tạo thành chất điện li yếu ... PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI Hoạt động : Phản ứng tạo thành chất kết Phản ứng tạo thành chất kết tủa tủa  Thí nghiệm : HS tiến hành thí nghiệm : Nhỏ dd Na 2SO4 vào...
 • 4
 • 438
 • 2

Chuyển giao diện Firefox 4 về Firefox 3 (phần 1) pps

Chuyển giao diện Firefox 4 về Firefox 3 (phần 1) pps
... - Di chuyển ô URL lên tab - Thay đổi lại menu - Thay đổi cách xếp Bookmark - Sắp xếp lại địa Việc trước...
 • 5
 • 105
 • 0

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT PHẦN 1 - TRẦN DIÊN HIỂN - 4 pdf

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT PHẦN 1 - TRẦN DIÊN HIỂN - 4 pdf
... http://www.simpopdf.com NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Y P 0 ,42 4 0 ,16 1 0 ,13 4 0 ,11 1 0,093 0,077 Dùng kí hiệu biến ngẫu nhiên Y để biểu diễn biến cố sau: - Có hai khách đợi; - Có khách đợi Tính xác ... LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN + P( -1 , 64 < Z < 1, 64) = 0,90; + P( -1 , 96 < Z < 1, 96) = 0,95; + P (- 2,58 < Z < 2,58) = 0,99 ĐÁNH GIÁ 5 .1 Giả sử X biến ngẫu nhiên liên tục Hãy so sánh xác suất ... gồm 36 phần tử (cặp số) S có tập giá trị S(Ω) = ⎨2, 3, 4, , 12 ⎬ (S = 6) = ⎨ (1, 5) ; (5, 1) ; (2, 4) ; (4, 2) ; (3, 3)⎬ 47 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 15
 • 159
 • 0

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 4 pps

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 4 pps
... ta chọn i m làm việc i m chớm bão hoà ( i m c: i m mà đường cong từ hoá bắt đầu cong v i k = 1, 1 1, 35) Back Chương Next MÁY I N MỘT CHIỀU  4- 2 : TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY I N KHI CÓ T I N Từ trường ... G i chiều d i phần ứng theo dọc trục l1 lc chiều d i cực từ ta có chiều d i tính toán l = l­  lc V i lư = l 1- ng.bg B ng,bg số rãnh chiều rộng rãnh thông gió Back Chương l Next MÁY I N ... Để đơn giản ta cần xác định từ cảm từ trường tiết diện cách chân 1/ 3 làm trị số tính toán Khi ta có: Fr = Hr1/3 hr (7) Trong máy i n chiều từ cảm n i hẹp = 1, 8  2,3 T MÁY I N MỘT CHIỀU c)...
 • 19
 • 199
 • 2

Máy điện - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 4 potx

Máy điện - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 4 potx
... SONG SONG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU Giả thử ta có hai máy phát điện chiều I II, máy phát điện I làm việc với tải I (hình 4 . 14 ) Muốn ghép máy phát II vào làm việc song song với máy phát I cần ... Cte, Iu = 10 a, nN = 10 00 vg/ph Số vòng dây dây quấn kích thích wt = 850 Đường từ hóa 750 vg/ph có trò số: It, A 1, 0 1, 6 2,5 2,6 3,6 4, 4 Uo, V 78 12 0 15 0 17 6 18 0 19 3,5 206 225 Tính: a) Điện áp ... phát điện II làm việc song song với máy phát điện I, E2 = U nên máy II chưa tham gia phát điện toàn tải máy I đảm nhiệm (I1 = I, I2 = 0) Lúc đặc tính hai máy phát điện trình bày đường hình 4 .15 ...
 • 10
 • 195
 • 0

Máy điện - Phần 4 Máy điện không đồng bộ - Chương 1 pdf

Máy điện - Phần 4 Máy điện không đồng bộ - Chương 1 pdf
... tiệu thụ: P1 = U1.I1 cos  = 220. 21 0,82 = 65 61 (W) Tốc độ góc động cơ: Công suất điện hữu ích: P2 = P1 1 = 65 61. 0,837 = 549 1 (W) Tổng tổn hao công suất:  P = P1 - P2 = 65 61 549 1 = 10 70 (W) ... - 10 .10 3 = 17 64, 7  đm 0,85 (A) (A) (W) BÀI TẬP 2: Cho động điện không đồng pha dây quấn stato nối hình tam giác, điện áp lưới 220 V, f = 50 Hz Số liệu động cơ: p = đôi cực, I1 = 21 A, cos 1 ... s= n1 (với n1 tốc độ đồng n tốc độ quay rotor) Hiệu suất  đặc trưng cho hiệu làm việc động cơ: P  = đm P1 Công suất điện động tiêu thụ: P1 = U1.I1 cos  (W) BÀI GIẢI HCM TP 2.f  = 1 (1 –...
 • 5
 • 399
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập