Căn bản hướng dẫn microstation

Căn bản hướng dẫn sử dụng MicroStation SE

Căn bản hướng dẫn sử dụng MicroStation SE
... ví d Study.dgn Ch n Seed file b ng cách b m vào nút select → xu t hi n h p h i tho i Select seed file Ch n ng d n n tên thư m c tên seed file cho b n file gauss-108.dgn s seed file c ch n cho ... ELEMENT SELECTION Khi không òi h i s xác, cách nhanh nh t thao tác s a i i tư ng s d ng công c Element Selection Công c ch n i tư ng Element Selection Công c Element Selection công c Power Selector ... cell Intersection: tr s b t vào i m c t gi a hai ng giao Cách b t i m Ch n Snap mode b ng m t hai cách sau: T menu c a MicroStation ch n Settings → ch n Snap → ch n m t nh ng ch T menu c a MicroStation...
 • 34
 • 4,479
 • 86

Các Quy Trình Marketing Căn bản Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn Marketing Dịch Vụ.

Các Quy Trình Marketing Căn bản Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn Marketing Dịch Vụ.
... phi xác suất B4-Xđ kết cấu, quy cách mẫu Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn Marketing dịch vụ B5-Lựa chọn dẫn chọn đơn vị mẫu thực 7 .Quy trình xác lập chiến lược mar ... B4-Nhập data vào máy or bảng phân tổ B5 -Làm máy data 23 .Quy trình xúc tiến bán B1:Xđ mục tiêu Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn Marketing dịch vụ B2:Lựa chọn công ... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn Marketing dịch vụ B6:Xđ cấu trúc bảng câu hỏi B7:Tổ chức in thử bảng câu hỏi B8:Thẩm định, sửa chữa in thức 22 .Quy trình sử lý data thu thập...
 • 14
 • 1,293
 • 9

TIN học căn bản HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH bài số 15

TIN học căn bản HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH bài số 15
... lại MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 15  MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 15 Hướng dẫn: =VLOOKUP(B19,$A$3:$B$7,2,0) 3.=VLOOKUP(A19,$A$12:$F$14, MATCH(B19,$A$11:$F$11,0),0) Số lượng ... chuột phải chọn Format Cells/Number/Number MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 15  Tạo bảng tính tạm thời: + Người đậu môn Tin Học J9=IF(AND(D9= "Tin Học" ,I9="Đậu"),1,0) + Người đậu môn Tóan K9=IF(AND(D9="Toán",I9="Đậu"),1,0) ... học =AVERAGE(N9:N18)  Thực hành 4: Mở file nhập liệu bảng vào Sheet đổi tên thành Bai MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 15  Điền liệu cho cột Tên hàng dựa vào Mã hàng bảng Danh Mục hàng hóa...
 • 11
 • 44
 • 0

lập trình c căn bản (hướng dẫn làm đồ án)

lập trình c căn bản (hướng dẫn làm đồ án)
... delay_ms(100); TEC_display(); while(true); II C U TR C CƠ BẢN C A MỘT CHƢƠNG TRÌNH VIẾT TRÊN CCS: C u tr c chung: - Khai báo tiền xử lý: - C c chƣơng trình - Chƣơng trình > Ta đặt chƣơng trình cuối để ... xong xoá c ngắt, set lại ghi định thời, core xử lý quay tiếp t c xử lý chƣơng trình đƣ c backup l c đầu  Chƣơng trình ngắt chạy đ c lập ƣu tiên chƣơng trình [HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PIC C N BẢN] Khai ... Second) t c triệu lệnh giây ứng với nguồn c p xung 20MHz - PIC16 c t c độ core xử lý (fcore) ¼ t c độ nguồn c p xung nhịp (fosc) T c xung nhịp c p cho PIC hoạt động đƣ c đƣa qua chia trƣ c đƣa...
 • 29
 • 84
 • 1

Bạn cần phải hướng dẫn ai đó cách thức để thực hiện một thủ thuật trên máy tính theo từng bước

Bạn cần phải hướng dẫn ai đó cách thức để thực hiện một thủ thuật trên máy tính theo từng bước
... Chẳng hạn, bạn quay lại đoạn phim để hướng dẫn thao tác phần mềm đó, bạn thiết lập khung hình cho khớp với cửa sổ phần mềm mà không cần phải quay hết hình Điều giúp cho file video mà bạn xuất không ... Internet Điều bạn cần quan tâm thiết lập số tùy chọn cho chương trình Tùy theo mục đích mà bạn thiết lập tùy chọn khác Bài viết sau xin hướng dẫn sơ qua thiết lập quan trọng cần thiết cho bạn trình ... vực cần ghi hình, bạn click Ok để đóng cửa sổ Fixed Region bấm nút Record để bắt đầu quay - Full Screen : Với tùy chọn này, chương trình tự động quay laị toàn hoạt động hình bạn mà không cần phải...
 • 8
 • 406
 • 1

207/2009/QĐ-ĐTĐH: Duyệt Danh sách cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và tên đề tài thực hiện của sinh viên khóa QH-2005-I/CQ-C ngành Công nghệ Thông tin

207/2009/QĐ-ĐTĐH: Duyệt Danh sách cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và tên đề tài thực hiện của sinh viên khóa QH-2005-I/CQ-C ngành Công nghệ Thông tin
... DANH SÁCH TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KLTN VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số: 207/2009/QĐ-ĐTĐH ngày 26/03/2009) Chuyên ngành Khoa học máy tính TT Họ tên Ngày sinh ... Nơi công tác GV đồng hướng dẫn Trường ĐHCN, ĐHQGHN ThS Đỗ Hoàng Kiên Nơi công tác Trường ĐHCN, ĐHQGHN TT Họ tên Ngày sinh Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn Nơi công tác GV đồng hướng dẫn Nơi công ... ĐHCN, ĐHQGHN Chuyên ngành Các hệ thống thông tin TT Họ tên Ngày sinh Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị An Bùi Tuấn Anh Nghiên cứu số giải pháp công 02/07/87 nghệ thông tin việc sử dụng tiền...
 • 12
 • 463
 • 1

Chính phủ điện tử thiếu văn bản hướng dẫn

Chính phủ điện tử thiếu văn bản hướng dẫn
... 6/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP quản lý ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước số văn hướng dẫn Bộ TT&TT (như Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xác định ... gương mẫu, cán công chức chưa có thói quen sử dụng thư điện tử công việc… Đáng lưu ý, văn pháp lý quy định riêng cho quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thiếu thời gian dài, đặc biệt quy định định mức kinh ... TT&TT (như Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xác định phần mềm) Tuy nhiên, việc xây dựng văn hướng dẫn thực thi Nghị định số 102 chưa hoàn thành, đặc biệt vấn đề xác định chi phí thuộc tổng...
 • 3
 • 198
 • 0

Văn bản hướng dẫn tính vượt giờ mới nhất

Văn bản hướng dẫn tính vượt giờ mới nhất
... theo chế độ làm việc nhà giáo quy định văn sau: - Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở giáo ... đại học Khi văn nêu sửa đổi, bổ sung thay thực theo quy định sửa đổi, bổ sung thay II CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC, CÁCH TÍNH VÀ NGUỒN KINH PHÍ II Căn nguyên tắc a) Căn - Tiền lương tháng làm tính trả tiền ... - Số tiêu chuẩn làm sở tính trả tiền lương dạy thêm vào chế độ làm việc nhà giáo theo văn nêu điểm b khoản mục I Thông tư Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy tính hoàn thành đủ số giảng...
 • 5
 • 586
 • 2

Văn bản hướng dẫn trả tiền vượt giờ mới nhất

Văn bản hướng dẫn trả tiền vượt giờ mới nhất
... có) Tiền lương dạy thêm Tiền lương dạy thêm - Số thực tế thực dạy thêm Số tiêu x dạy thêm Tiền lương = dạy x 150% b) Công thức tính cho cấp học - Đối với sở giáo dục mầm non: Tiền lương = Tiền ... tính tiền lương dạy là: Tiền lương = Tổng tiền lương 12 tháng năm tài 46 tuần x Số tiêu chuẩn năm Đối với đối tượng quy định điểm c khoản mục I Thông tư việc trả lương làm thêm (bao gồm tiền ... học Khi văn nêu sửa đổi, bổ sung thay thực theo quy định sửa đổi, bổ sung thay II CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC, CÁCH TÍNH VÀ NGUỒN KINH PHÍ II Căn nguyên tắc a) Căn - Tiền lương tháng làm tính trả tiền lương...
 • 5
 • 278
 • 1

Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho cán bộ hướng dẫn nghề làm vườn)

Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho cán bộ hướng dẫn nghề làm vườn)
... IX Kỹ thuật nhân giống ăn 41 Chiết cành .41 Ghép .45 Nội dung kỹ thuật Phơng pháp A điều cần thiết cho làm vờn Câu hỏi: Muốn làm vờn tốt ta cần có gì? Dùng ... cần áp dụng kỹ thuật canh tác đất dốc (làm đờng đồng mức, trồng vừa chống xói mòn đất, vừa thu hoạch đợc sản phẩm nh dứa, vừa làm giàu dinh dỡng cho đất nh loại họ đậu 13 Nội dung kỹ thuật Phơng ... không cho lộc mùa đông 24 Nội dung kỹ thuật Phơng pháp Cây họ Cam, Quýt, Chanh A) Kỹ thuật trồng chăm sóc họ cam quýt Dùng tranh minh hoạ Chuẩn bị giống Cây giống phải chọn từ mẹ tốt cho quả,...
 • 45
 • 454
 • 4

Văn bản: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2009 - 2010

Văn bản: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2009 - 2010
... phút); - ại diện học sinh trường hưởng ứng vận động (03 phút); - ại biểu dự khai giảng phát biểu; -Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học đánh hồi trống khai trường (lưu ý không làm lễ bế mạc); -Lễ ... biểu sau hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới); -Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới; - ại diện Ban giám hiệu công bố cam kết thực vận động Học tập làm theo gương đạo đức ... đầu chuẩn bị cho lễ khai giảng xen kẻ lễ khai giảng với tiết mục văn nghệ mang điệu dân ca, trò chơi dân gian tươi vui sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh III-Sau khai giảng: Các Phòng...
 • 2
 • 1,322
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật cán bộ công chức và văn bản hướng dẫnvăn bản hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộvăn bản hướng dẫn bổ nhiệm cán bộvăn bản hướng dẫn tài chínhbài giảng chăn nuôi thú y cơ bản¸ hướng dẫn chăn nuôi thú y cơ bảnvăn bản hướng dẫn thủ tục4 10 using natural resources (earth science)4 19 effects of technology (space and technology)Giải pháp luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20152020 (LV thạc sĩ)chuyên đề khoảng cách khối đa diệnPhát triển năng lực hợp tác cho học sinh khá giỏi lớp 9 thông qua dạy học theo nhóm chủ đề Bất đẳng thức (LV thạc sĩ)Mẫu đề thi kinh tế lượngCHẾ TẠO MÁY CHIẾT NHỚTApplied Stat using SPSS STATISTICA MATLAB RENZYM CỐ ĐỊNHCông nghệ sản xuất cá khô tẩm gia vịMot so cau hoi ve Bao LanhTài liệu tiếng anh ôn thi đầu ra Cao học trường Mỏ Địa chấtSống an vui,chết tự tạiTiếu sử đặng tiểu bìnhNghiên cứu ứng dụng phần mềm thiết kế 3D mã nguồn mở Freecad trong quá trình thiết kế một số chi tiết đầu máy, toa xede thi vao lop 10 mon ngu van phong gd dt anh sonThiết kế phân xưởng sản xuất đồ hộp thịtCác loại khuyết tật hàn và cách phòng tránhVai trò của pháp luật trong việc bảo đảm bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayHình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập