Giáo án lớp 4 tuần 4 năm học 20162017

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 9 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 9 pptx
... thân, VS lớp bạn đội học Phải nêu đúng, nhanh tên hoạt động - GV đánh giá KL đội thắng - Lớp theo dõi - nhận xét IV Củng cố - Dặn dò: - Động từ gì? - Nhận xét học - VN ôn + Chuẩn bị sau KHOA HỌC Tiết ... ngữ kịch sang lời kể Lớp nhận xét - bổ sung - GV nhận xét chung - HS kể nhóm + Cho HS thực hành kể chuyện - Thi kể trước lớp - Lớp nhận xét - bổ sung - GVđánh giá chung - Cho HS bình chọn người ... thường - HS nghe T đọc mẫu - GV cho HS đọc phân vai - HS thi đọc diễn cảm trước lớp Lớp nhận xét - đánh giá - Bình chọn người đọc diễn cảm, đọc hay - HS thực IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND -...
 • 29
 • 311
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 8 potx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 8 potx
... tên riêng cho -Cho HS làm - HS lên bảng chữa - An-be Anh-xtanh; + Tên người → Crít-xti-an An-đéc-xen + Xanh Pê-téc-bua; Tơ-ky-ơ; A-ma-dơn; + Tên địa lí → Ni-a-ga-ra c Bài số 3: - Cho HS chơi ... - 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 x + 2 54 = 680 - Cách tìm số hạng chưa biết x = 680 - 2 54 x = 42 6 d Bài số 4: - Gọi HS đọc tốn BT cho biết gì? Có : 5256 người - Sau năm tăng thêm: 79 người - ... - HS chữa ( 58 + 38) : = 48 (tuổi) - GV nhận xét – Chữa Tuổi là: 48 - 38 = 10 (tuổi) Đáp số:Bố : 48 tuổi Con: 10 tuổi b Bài số 2: - GV hướng dẫn tương tự Trai: ?em - Cho HS làm Gái: ?em 4em 58T...
 • 32
 • 231
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 7 potx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 7 potx
... chưa biết x + 262 = 48 48 phép tính? x = 48 48 - 262 - Cách tìm số hàng; số bị trừ x = 45 68 - Cho H chữa x - 70 7 = 3535 x = 3535 + 70 7 x = 42 42 - GV đánh giá - nhận xét d Bài số 4: - HS đọc yêu cầu ... - HS làm - Muốn điền dấu thích hợp em làm - HS nêu: ntn? 2 975 + 40 17 < 40 17 + 3000 2 975 + 40 17 > 40 17 + 2900 IV Củng cố - Dặn dò: - Nêu tính chất giao hoán phép cộng - Nhận xét học - Về nhà xem ... vào nháp - 47 9892 -1 078 945 6 -1 045 0 2 145 89 9 47 8235 879 6 265303 1311221 16 54 - Nêu cách tìm hiệu phép trừ III Bài mới: HĐ thầy HĐ trò Giới thiệu bài: Luyện tập: a Bài số 1: 241 6 + 51 64 - Nêu cách...
 • 26
 • 219
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx
... HS làm bảng b Bài số 2: - Bài tập yêu cầu gì? - 987 8 46 969 6 96 783251 65 6 565 2 045 95 313131 80000 48 765 31235 - 48 60 0 945 5 39 145 - - 8390 84 2 46 397 59 268 7 941 302 2987 64 64 2 538 c Bài số 3: Bài tập ... 1: - Đặt tính tính - H làm nháp: - Nêu cách thực phép cộng 2 968 + 65 24 3917 + 5 267 + 2 968 + 3917 65 24 5 267 949 2 91 84 b Bài số 2: 1 869 54 + 247 4 36 793575 + 64 2 5 - Hướng dẫn tương tự + 1 86 9 54 + ... 67 8 94 + 1 245 8 + 987 56 1201 34 567 1212 14 69 095 58 923 III Bài mới: HĐ thầy Giới thiệu Hướng dẫn HS thực phép trừ -VD1: 865 279 - 45 0237 - Cho H lên bảng - lớp làm nháp HĐ trò - 865 279 45 0237 41 5 042 ...
 • 24
 • 241
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 5 pdf

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 5 pdf
... số chuột - Cho HS đọc lại số liệu biểu đồ Luyện tập: a Bài số1: - HS làm miệng - Những lớp tham gia trồng - Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C - Lớp 4A trồng cây? 4A: 35 5B trồngđược cây? 5B: 40 5C trồngđược ... số b Bài 2: - BT cho biết gì? ( 25 + 27 + 32) : = 28 (HS) * Học sinh nêu quy tắc - HS làm bảng 42 52 (42 + 52 ) : = 47 ( 34 + 43 + 52 +39) : = 42 (36 + 42 + 57 ) : = 45 - HS làm vào - Mai, Hoa, Hưng, ... phong kiến - Năm 54 2 : Khởi nghĩa Lí Bí phương Bắc - Năm 55 0: Khởi nghĩa Triệu Quang Phục - Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Năm 766: Phùng Hưng - Năm 9 05: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ - Năm 931: Khởi...
 • 25
 • 215
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx
... 19 84; 1978; 1952; 1 942 - HS chữa - Lớp nx - GV đánh giá chung IV Củng cố - Dặn dò: - Muốn so sánh số TN ta làm nào? - NX học. VN xem lại - Về nhà xem lại chuẩn bị sau ĐẠO ĐỨC Tiết 3: Vượt khó học ... số 1: - HS nêu y/c - Gọi HS đọc tập + Bánh trái ⇒ loại bánh nào? - Chỉ chung loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bột gạo nếp thường cho nhân, rán chín giòn ⇒ Từ có nghĩa tổng hợp? - Từ bánh trái ... viết - HS tự làm Luyện tập: - GV cho HS đọc tập - HS đọc y/c - Nhắc HS điền từ vần cần phối - HS làm hợp với nghĩa câu - Chữa tập - lớp nhận xét - GV đánh giá IV Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại ND -...
 • 26
 • 224
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx
... mơi hai triệu, trăm - Đọc số: 34 2 157 41 3 - Hớng dẫn HS cách tách lớp năm mơi bảy nghìn, bốn trăm mời ba Cách đọc - Từ lớp đơn vị lớp triệu - Đọc từ trái sang phải - Đọc mẫu - Nêu cách đọc số ... nhiều csố 32 516 49 7 ; 8 34 2 91712 ; 30 8250705 ; 500 209 031 b) Bài số 2: - Gọi H đọc y/c tập HS làm vào - 31 2 836 - Bảy triệu ba trăm mời hai nghìn tám trăm ba mơi sáu - 57 602 511 - Năm mơi bảy ... theo nhóm c Bài số 3: - HS nêu miệng - Cho lớp đọc y/c BT - Nhắc lại y/c - Lớp nx - GV nhận xét sửa sai IV Củng cố - Dặn dò: - Qua tiết học em biết điều mới? - Nhận xét học - Nhắc HS nhà ôn +...
 • 21
 • 239
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx
... IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND - Nhận xét học - Về nhà học thực theo điều học Ngày soạn: 14 / / 20 10 Ngày dạy: Thứ ba ngày 17 / 8/ 20 10 TOÁN Tiết 7: Luyện tập A MỤC TIÊU Giúp học sinh luyện ... nghìn, - HS viết đọc số - HS làm vào SGK - Muốn đọc hay viết trước hết ta - Đếm giá trị hàng phải làm ntn? - HS nêu miệng tiếp sức - Gv đánh giá chung Lớp nhận xét bổ sung b Bài số 2: - Gv HD2 - Cho ... - HD tương tự số: HS tự nêu 85 020 3 ; 820 0 04 ; 800007 ; 8 32 100 ; 8 32 010 Luyện tập: a Bài số 1: - Cho Hs trình bày tiếp sức - Cho Hs nêu cách đọc, viết số có nhiều chữ số b Bài số 2: 24 5 3 65 24 3 ...
 • 135
 • 232
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 35 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 35 pot
... giá trị - Gv hs nx chốt Bài - Hs nêu yêu cầu - Hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp - Gv lớp nx, chữa 245 79 82 6 04 235 101598 287 43 867 35 246 325 2 549 388 6 844 6 47 358 1175 2538 47 0 242 705 ... Bài - Yc hs làm mẫu trước lớp: - Hs trao đổi theo cặp: - Nêu miệng: - Gv hs nx chốt - Hs đọc yêu cầu - hs nêu - Từng cặp trao đổi - Nhiều học sinh nêu - VD: Từ góp vui Tiết mục văn nghệ lớp 4A ... 6-1 0 p - Gv nhận lớp phổ biến nội dung - Hát, vỗ tay *Trò chơi: hát truyền 1 8-2 2 p Phần bản: - Hệ thống nội dung năm học - Nhắc nhở số hạn chế - Tuyên dương hs hoàn thành tốt Phần kết thúc 4- 6p...
 • 14
 • 155
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 pps

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 pps
... trường lớp - Có ý thức vệ sinh trường lớp II Nội dung: 1 24 = 800 (kg) Đáp số: 800 kg 1 GV phân công học sinh lớp vệ sinh trường lớp: - Tổ 1: Lau bàn, ghế, bảng - Tổ 2: Quét mạng nhện - Tổ 3: ... HS: Chơi thử – lần - Chơi thức Phần kết thúc: - GV hệ thống - Đi – hàng dọc hát - Tập số động tác hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá kết học - Giao nhà Thứ … ngày … tháng … năm 200 TẬP LÀM VĂN ... viết tắt HS: Đọc yêu cầu mẫu chuyển tiền - Cả lớp nghe GV dẫn - HS đóng vai em HS viết giúp mẹ - Cả lớp làm việc cá nhân 142 - số em đọc trước lớp - GV lớp nhận xét + Bài 2: GV giúp HS giải thích...
 • 25
 • 263
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 & 35 pdf

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 & 35 pdf
... giá trị - Gv hs nx chốt Bài - Hs nêu yêu cầu - Hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp - Gv lớp nx, chữa 245 79 82 6 04 235 101598 287 43 867 35 246 325 2 549 388 6 844 6 47 358 1175 2538 47 0 242 705 ... kết - Gv hs nx, trao đổi kết luận ý - Ghép : 1-b; 2-c; - a; - d; - e ; đúng: - đ Củng cố, dặn dò - Nx tiết học, ôn tập tiết sau kiểm tra cuối năm THỨ TƯ 10 - - 2005 TIẾT 1: MĨ THUẬT TIẾT 34 : ... đổi lớp: - Chọn ý thể giơ tay - Gv hs nx, trao đổi, chốt ý - 4. 1: ý d 4. 3: ý b đúng: 4. 2: ý b; 4. 4: ý b Hoạt động 4: Câu hỏi - Tổ chức cho hs trao đổi theo n2: - N2 trao đổi - Trình bày: - Lần...
 • 38
 • 174
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 33 ppt

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 33 ppt
... Bài - Học sinh làm cá nhân, dùng bút nối nghĩa với câu: - Trình bày: - Gv học sinh nx chốt ý đúng: - Học sinh nêu, lấy ví dụ HĐ trò - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nối - Học sinh nêu miệng - ... hs nx, ghi điểm - Luyện HTL: - Cả lớp nhẩm HTL - Thi HTL: - Thi HTL khổ thơ, - Gv hs nx, ghi điểm IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nx tiết học V Dặn dò: - Vn HTL thơ chuẩn bị 67 TOÁN Tiết 163: Ôn ... cách mở rộng - Hs viết - GV quan sát HS làm IV Củng cố: - Thu Nx tiết kiểm tra V Dặn dò - Nhắc HS nhà chuẩn bị sau Ngày soạn 17 /4/ 2011 Ngày dạy: Thứ năm ngày 21 /4/ 2011 TOÁN Tiết 1 64: Ôn tập đại...
 • 22
 • 194
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 32 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 32 pot
... 18x 24: 9 = 24 x ( 18 : ) = 24 x2 = 48 - Gv hs nx, chữa 41 x x8x5 = (41 x8)x(5x2) =328 x10 = 328 0 Bài 4: - Hs đọc yêu cầu bài, tóm tắt, phân tích nêu cách - hs lên trao đổi lớp: giải toán: - Lớp làm ... không? - Chơi thử: - Hs chơi lớp trả lời - Nhiều học sinh chơi: - Lớp trả lời: - Gv hs nx, bình chọn hs đoán tốt IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nx tiết học V Dặn dò: - Về nhà học thuộc chuẩn bị 64 KỂ ... 0 54 : (15+67) = 12 0 54 : 82 = 147 - Gv hs nx, chữa bài, 29 150 - 136 x 201=29150 - 27 336=1 8 14 trao đổi cách làm bài: b 700 : 100 + 36 x12 = 97 + 43 2 =529 (160x5 - 25x4) :4 = (800 - 100) :4 =...
 • 22
 • 167
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 31 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 31 pot
... tập - số HS lên thi làm bảng - GV nhận xét, chữa bài: a) (Băng trơi): Núi băng trơi - lớn Nam cực - năm 1956 - núi băng b) (Sa mạc đen): nước Nga - cảm giác - giới IV Củng cố: - Nhắc lại ND - GV ... viết - GV lớp nhận xét VD: Tối thứ sáu tuần trước, mẹ bảo em: Sáng mai nhà q thăm ơng bà Con ngủ sớm Đúng sáng mai, mẹ đánh thức dậy IV Củng cố: - Nhắc lại ND - GV nhận xét tiết học V Dặn dò: - ... tiểu học Thắng Lợi qun góp số là: 147 5 - 1 84 = 1291 (quyển) Cả hai trường qun góp là: 147 5 + 1291 = 2766 (quyển) Đáp số: 2766 - GV chấm cho HS IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nhận xét học V Dặn dò: -...
 • 24
 • 196
 • 0

giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 4 VNEN

giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 4  VNEN
... Đặt tính tính 12 x 14 x 25 x6 32 x 67 x 2 Tính x + 24 x 10 - 15 x + 99 24 x - 28 14 x + 35 36 x - 95 Viết số thích hợp vào chố chấm: a 12 ; 18; 24 ;… b 60; 54; 48 ;… Mỗi học sinh làm 12 hoa Hỏi bạn ... TOÁN BÀI 12: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Đặt tính tính 21 x 11 x 42 x 23 x 14 x 33 x 55 x 22 x 32 x 11 x 22 x 21 x Bài >; ...
 • 15
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai soan giao an lop 2 tuan 19 nam hoc 2013giáo án lớp 4 khoa học tiết 12 vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên ppsgiáo án lớp 4 năm 2012giáo án lớp 4 năm 2012 trọn bộgiáo án lớp 4 năm 2015giáo án lớp 4 khoa học ba thể của nước pptxgiáo án lớp 4 khoa học nước bị ô nhiễm potgiáo án lớp 4 khoa học một số cách làm sạch nước pptxgiáo án lớp 4 khoa học vai trò của hệ thần kinh đối với cơ thể pptgiáo án lớp 4 khoa học bài trao đổi chất ở người pptxgiao án lớp 4 năm 20092010giáo án lớp 4 khoa học không khí có những tính chất gì ppsgiáo án lớp 5 tuần 31 năm 2012giáo án lớp 5 tuần 31 năm 2013giáo án lớp 5 tuần 8 năm 2013đề thi thử đại học chuyên vinh lần 3MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thắng NâyLời bài hát Trái đất này là của chúng mìnhLời bài hát Vui đến trườngAmin aminoaxit peptit trong các đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007 2016Lời bài hát sinh nhật hồngLời bài hát Cùng bước đềuLời bài hát Đu quay Mộng LânLời bài hát Em đi chơi thuyềnbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18Lời bài hát Ánh trăng hòa bìnhSổ tay chuyên khoa thần kinhLời bài hát Cháu vẽ ông mặt trời
Đăng ký
Đăng nhập