Bao ve he thong duong day truyen tai va phan phoi dien

Thiết kế mạng truyền tải phân phối điện năng + đính kèm bản vẽ full

Thiết kế mạng truyền tải và phân phối điện năng + đính kèm bản vẽ full
... ĐẦU PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ PHỤ TẢI 1- Thu thập số liệu phân tích phụ tải : Phụ tải điện số liệu ban đầu để giải vấn đề tổng hợp kinh tế kỹ thuật phức tạp thiết kế mạng điện Xác đònh phụ tải điện ... Ssc’ + (Psc + jQsc) = 25+j16,42 8+1 ,423+j1,819 =26,423+j18,247 MVA Công suất đầu đoạn N-4 : Ssc = Ssc’ -j Ysc U đm = 26,423+j17,286 -Đọan N-3 Z = r + jx = 13,606 + j17,729  S3 = P3 + jQ43= 1 5+ + ... suất tiêu thụ lớn Dựa vào công thức Still tìm điện áp tải điện : U= 4,34 l  0,016 P Trong : U- điện áp tải điện (kV) P- công suất truyền tải (kW) l- khoảng cách truyền tải (km) Sơ đồ nguồn N1...
 • 141
 • 198
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế mạng truyền tải phân phối điện năng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế mạng truyền tải và phân phối điện năng
... Đề tài: Thiết kế mạng truyền tải phân phối MỞ ĐẦU PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ PHỤ TẢI SVTH: HÀ THANH LONG Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS HUỲNH CHÂU DUY Đề tài: Thiết kế mạng truyền tải phân phối I ... VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS HUỲNH CHÂU DUY SVTH: HÀ THANH LONG Đề tài: Thiết kế mạng truyền tải phân phối Trang 27 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS HUỲNH CHÂU DUY Đề tài: Thiết kế mạng truyền tải phân ... DUY Đề tài: Thiết kế mạng truyền tải phân phối Ngoài phụ tải cực đại phụ tải vùng có phân tán nghóa xảy không đồng thời nên xác đònh phụ tải tổng toàn mạng điện phải xét đến hệ số đồng thời, từ...
 • 188
 • 332
 • 1

Truyền tài phân phối điện năng

Truyền tài và phân phối điện năng
... yếu truyền tải phân phối điện + Công thức tính công suất mạch điện pha đối xứng S= Up Ip P= Up.Ip Cos φ Q= Up.Ip Sin φ CHƯƠNG IV TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG Tiết 14 Khái niệm truyền tải phân ... nhiệm vụ sản xuất truyền tải phân phối điện Hệ thống điện gồm có khâu nào?( H 4.1 SGK) MFĐ Hệ thống điện gồm khâu là: + Khâu sản xuất ( nhà máy điện) + Khâu truyền tải phân phối ( Các Đường dây ... ĐIỆN * Kết luận: Quá trình sản xuất truyền tải phân phối điện diễn sau: Từ nhà máy điện MFĐ có điện áp từ 3-20KV MBA tăng lên 110, 220, 500, 1000, 1200KV nối vào mạng lưới điện quốc gia Sau truyền...
 • 15
 • 473
 • 0

luận văn kỹ thuật điện, điện tử thiết kế mạng truyền tải phân phối điện năng - đỗ đức hà

luận văn kỹ thuật điện, điện tử thiết kế mạng truyền tải và phân phối điện năng - đỗ đức hà
... SVTH:ĐỖ ĐỨC HÀ NGHIỆP - 15 - LUẬN VĂN TỐT GVHD:Ths HUỲNH CHÂU DUY phối Đề tài :Thiết kế mạng truyền tải phân Đường dây Mã hiệu Số lộ N-1 N-2 2-1 N-4 N-5 N-3 AC - 150 AC -1 20 AC - 70 AC - 70 AC - ... 1: SVTH:ĐỖ ĐỨC HÀ -7 - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD:Ths HUỲNH CHÂU DUY phối Đề tài :Thiết kế mạng truyền tải phân N *Phương án 2: SVTH:ĐỖ ĐỨC HÀ -8 - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD:Ths HUỲNH CHÂU DUY phối Đề ... HUỲNH CHÂU DUY phối Đề tài :Thiết kế mạng truyền tải phân N *Phương án 3: SVTH:ĐỖ ĐỨC HÀ -9 - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD:Ths HUỲNH CHÂU DUY phối Đề tài :Thiết kế mạng truyền tải phân N Trên sở phương án...
 • 147
 • 78
 • 0

Truyền tải phân phối điện năng

Truyền tải và phân phối điện năng
... Mạng điện hệ thống bao gồm trạm biến áp đ ờng dây tải điện Nhiệm vụ Mạng điện dùng để truyền tải phân phối điện tới nơi tiêu thụ 4 Mạng điện Phân loại Theo dòng điện ... Đúng rồi! rồi! Bạn Chúc chọn mừng đáp án bạn khác ChươngưIV truyền tải phân phối điện I khái niệm truyền tải phân phối điện Ưu điểm điện - Rẻ, thuận tiện, dễ sử dụng, biến đổi thành nguồn lợng khác ... Mạng điện cao ( > 72 KV ) - Mạng điện trung ( KV ) - Mạng điện hạ ( 380 V ) Mạng điện Yêu câu mạng điện - Tiết kiệm vật liệu - Giảm tổn thất điện truyền tải - Nâng cao công suất truyền tải chất...
 • 58
 • 88
 • 0

Một sô biện pháp chủ yếu nhằm giảm tổn thất điện năng trong quản lý truyền tải phân phôi điện năngcủa công ty điện lực hà nội

Một sô biện pháp chủ yếu nhằm giảm tổn thất điện năng trong quản lý truyền tải và phân phôi điện năngcủa công ty điện lực hà nội
... Ví dụ : Điện tổn thất ngành điện năm 1990 25,68% Điện tổn thất công ty Điện lực Nội năm 1995 20,4% 2.2 Mức tổn thất điện công ty Điện lực Nội năm gần Đối với công ty Điện lực Nội, xu ... công ty điện lực Nội điện trung, hạ để bán cho khách hàng, đồng thời phát triển quản nguồn điện khulực vực quản Tổng Cáccông sở tỉnh, thành Côngnhỏ ty điện Hàmình Nội ty điện điện lực lực ... ngành điện MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NHAM GIẢM TổN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN HỆ THốNG TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG II Đứng trước thực tổn thất điện trên, công ty Điện lực Nội nói riêng ngành điện...
 • 53
 • 25
 • 0

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI PHÂN PHỐI - THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY CÁP ppt

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI - THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY VÀ CÁP ppt
... CHƯƠNG II: THÔNG Số ĐƯờNG DÂY VÀ CÁP 2.1 Các đặc tính dây dẫn 2.2 Điện cảm, cảm kháng 2.3 Điện dung, dung dẫn 2.4 Tổn hao vầng quang 2.5 Điện trở đường dây 2.6 Các thông số đường cáp ngầm ... điện trở 00C α0 hệ số nhiệt độ 00C dây dẫn, với đồng α0 = 0,0041/°C với nhôm α0 = 0,0038/°C 02 Jan 2011 18 CÁC THÔNG SỐ CỦA ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM      Cáp ngầm có thông số giống đường dây truyền ... Jan 2011 Điện cảm đường dây ba pha Điện kháng pha a điện kháng pha a b Tương tự có điện kháng pha lại Cuối tính sụt áp điện khangs gây pha: 02 Jan 2011 10 ĐIỆN DUNG CỦA ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN Điện dung...
 • 19
 • 807
 • 20

Thiết kế mạng điện truyền tải phân phối tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện

Thiết kế mạng điện truyền tải và phân phối tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện
... III TÌM HIỂU ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chương 12 TÌM HIỂU ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 12.1 Điề u chỉnh cấp 1… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 127 12.2 Điề u chỉnh ... thời gian hạn chế , nội dung thiết kế gói gọn thiế t kế mạng điện truyề n tải, phân phố i tìm hiểu điều chỉnh tần số hệ thống điện Với đầ y đủ bước thiết kế cung cấp điện cho khu vực Với mục đích ... thuyết thiết kế cung cấp điện Luận án giúp em hiểu biết củng cố sâu sắc kiế n thức học Tuy vậy, trình độ có hạ n, chắn rằ ng luận án Thiết kế mạng điện truyền tải phâ n phố i – Tìm hiểu điề u chỉnh...
 • 151
 • 346
 • 2

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI PHÂN PHỐI - MÔ HÌNH ĐƯỜNG DÂY, KHẢO SÁT VẬN HÀNH ppt

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI - MÔ HÌNH ĐƯỜNG DÂY, KHẢO SÁT VẬN HÀNH ppt
... III: MÔ HÌNH ĐƯỜNG DÂY -KHẢO SÁT VẬN HÀNH 3.1 Mở đầu 3.2 Truyển tải điện ba pha 3.3 Đường dây chuyển tải ngắn 3.4 Đường dây có chiều dài trung bình 3.5 Đường dây tải điện dài 3.6 Tính toán vận hành ... 200Km Đường dây trung bình hình hóa hình Pi T với số tương ứng  Z + 02 Jan 2011 hình Pi hình T 3.4ĐƯỜNG DÂY CÓ CHIỀU DÀI TRUNG BÌNH I P Z =R + jX MÔ HÌNH П + +  UP  Y U N - - ZY A ... cuối đường dây: Z = z0l 02 Jan 2011 2 3.6 TÍNH TOÁN VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐiỆN - Tính toán đường dây ngắn từ kiện từ đầu nhận Các thông số đươc biết từ đầu nhận: + điện áp - Tính toán đường...
 • 10
 • 1,362
 • 26

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI PHÂN PHỐI - PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pdf

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI - PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pdf
... Chương 5: Phân bố công suất hệ thống điện 5.1 Mở đầu 5.2 Ma trận Ybus, Zbus 5.3 Định nghĩa toán phân bố công suất 5.4 Phân loại điểm nút hệ thống điện 5.5 Các phương trình 5.6 Phân bố công suất ... Gauss-Seidel 5.7 Phân bố công suất phép lặp Newton-Raphson 5.8 Phương pháp phân lập nhanh (fast decouple) 02 Jan 2011 Mở đầu - Phân bố công suất toán quan trọng quy hoach, thiết kế phát triển hệ thống ... công suất nguồn phụ tải Cơ sở lý thuyết toán phân bố công suất dựa hai định luật Kirchoff dòng điện nút điện mạch vòng Mục đích:  phục vụ cho thiết kế vận hành hệ thống điện,  khảo sát hệ thống...
 • 17
 • 2,266
 • 48

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI PHÂN PHỐI - TÍNH TOÁN KINH TẾ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pptx

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI - TÍNH TOÁN KINH TẾ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pptx
... 6: Tính toán kinh tế hệ thống điện 6.1 Mở đầu 6.2 Suất chi phí cố định 6.3 Chí phí đầu tư 6.4 Chi phí vận hành hàng năm 6.5 Hàm mục tiêu so sánh phương án 6.6 Tiết diện kinh tế đường dây truyền ... Tiết diện kinh tế đường dây truyền tải January 2011 14 Jan 2004 MỞ ĐẦU Ngoài yêu cầu kỹ thuật cần quan tâm, hệ thống điện cần quan tâm tính toán kinh tế nhằm:  - Cực tiểu chi phí đầu tư Cực tiểu ... cực đại năm C0: giá tiền 1kwh TiẾT DiỆN KINH TẾ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Đạo hàm hàm mục tiêu theo biến F: Cuối có tiết diện mật độ kinh tế dòng điện kinh tế sau: ...
 • 9
 • 330
 • 8

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN LƯỚI TRUYỀN TẢI PHÂN PHỐI doc

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI doc
... nấc phân áp mang tải - Không có đầu phân áp điều áp tải: phải cắt tải thay đổi nấc phân áp Đầu phân áp điều áp tải dược thiết kế với 8, 16, 32 nấc nhiều để điều chỉnh tinh hơn, phạm vi điều chỉnh ... độ tăng điện áp lớn, ngược lại - Với đặc tính tụ dọc xem thiết bị ổn định điện áp cho hệ thống điện 02 Jan 2011 ĐẦU PHÂN ÁP MÁY BiẾN ÁP Máy biến áp có đầu phân áp: - Đầu phân áp điều áp tải: thay ... bị dùng điện áp thấp - Từ cho thấy việc điều chỉnh điện áp mang tính chất cần thiết hệ thống điện 02 Jan 2011 CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP -Việc lựa chọn phối trí thiết bị điều áp chia...
 • 12
 • 437
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: mạng truyền tải và phân phối điệntruyền tải và phân phối điện năngsản xuất truyền tải và phân phối điệnthiết kế mạng truyền tải và phân phối điện năngkhu vực sản xuất truyền tải và phân phối điệnhệ thống điện truyền tải và phân phốihe thong scada trong he thong truyen tai va phan phoihe thong scada cua he thong truyen tai va phan phoilưới điện truyền tải và phân phối phân bố công suất trong hệ thống điện pdftong quan ve bu cong suat phan khang tren luoi dien truyen tai va phan phoiđề cương lưới điện truyền tải và phân phốilưới điện truyền tải và phân phốihệ thống thiết bị sản xuất và phân phối khí nénđộ tin cậy cung cấp điện lưới truyền tải và phân phốibảo vệ đường dây truyền tảiĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnSensory evaluation of food principles and practices 2editionMĩ thuật 3 CN đan mạch 2017bài tập ankan hay dành cho lớp 11Nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn laBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập