nguyen nhan ket qua chien tranh the gioi lan thu nhat

Bài 6. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)

Bài 6. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)
... kiện niên đại sau: Những chiến tranh: Niên đại 1894-1895 1898 Sự kiện Chiến tranh Trung – Nhật Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha 1899-1902 Chiến tranh Anh – Bô-ơ 1904-1905 Chiến tranh Nga – Nhật Sự thành ... trang khác Bạn nghe Thế Chiến thứ Nhất ? Một chiến thảm khốc bi thương thứ nhì gian xuyên suốt ngàn năm lịch sử nhân loại lôi kéo tất cường quốc châu Âu Bắc Mỹ vào vòng chiến với số người chết ... ám hại Bosnia Giới quân phiệt Đức, Áo chớp lấy hội để gây chiến tranh DIỄN BIẾN CỦA CUỘC CHIẾN TRANH * * 28-7-1914 : Áo – Hung tuyên chiến với Serbia * * 1-8-1914 : Đức tuyên chiến với Nga...
 • 14
 • 2,689
 • 8

Tiết 20 - Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

Tiết 20 - Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
... Chương IV: Chiến tranh giới thứ Chương IV: Chiến tranh giới thứ (1914 1918) (1914 1918) Tiết 20 - Bài 13: Chiến tranh giới thứ (1914 1918) I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh: Nm Anh Pháp ... khí sử dụng chiến tranh giới lần thứ * Giai đoạn thứ hai (1917 1918) Mặt trận phía Tây - 4/ 1917: Mỹ tham chiến - 7/ 1918: Anh Pháp phân công - 9/ 1918: Anh Pháp tổng tiến công - 9/ 11/ 1918: ... vào chiến tranh * Giai đoạn thứ (1914 1916): Mặt trận phía Tây - 8/ 1914: ức chiếm Bỉ, tràn sang Pháp - 9/ 1914: Anh Pháp Phản công đẩy lùi ức - 1915: ức phòng ngự - 1916: + Chiến dịch Véc -...
 • 13
 • 375
 • 4

Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất - Giáo án lịch sử lớp 9 pot

Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất - Giáo án lịch sử lớp 9 pot
... đánh giá kiện lịch sử II/ Thiết bị : - Bản đồ Việt Nam kí hiệu nguồn lợi tư thực dân Pháp Việt Nam khai thác lần thứ - Một số tranh ảnh khai thác lần thứ sống nhân dân lao động thời kì 191 9- 1 92 9 ... kiến thức tìm hiểu GV nâu câu hỏi:” Nêu đạc điểm khai thác lần thứ Pháp Việt Nam? ” + HS dựa vào nội dung kiến thức học tự rút đặc điểm khai thác thuộc địa lần thứ GV gợi ý : điểm khai thác lần ... mạnh cho HS thấy sau chiến tranh giới lần 1, sách cai trị Pháp Việt Nam không thay đổi.Mọi quyền hành bị thâu - Về trị: thực tóm tay người Pháp, vua sách chia để trị, nắm quan Nam triều làm bù...
 • 10
 • 277
 • 2

chien tranh the gioi lan thu nhat

chien tranh the gioi lan thu nhat
... Bài NỘI DUNG 1/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh 2/ Diễn biến chiến tranh 3/ Kết cục chiến tranh Bài Chiến tranh giới thứ (1914-1918) Nguyên nhân chiến tranh: a Nguyên nhân sâu xa: t THAY ĐỔI n ... 1880 1890 1900 1913 ANH -Sự phân chia thu c đòa đế quốc không nhau(ĐQ già:Anh, Pháp nhiều thu c đòa.ĐQ PHÁP trẻ:Đức, Mó thu c đòa)  Những chiến tranh dành thu c đòa nước ĐQ nổ cuối TKXIX-đầu TKXX ... tự giới sau chiến tranh b Tính chất: - Chiến nghò vecxaiquốc, xâm lược, Hội tranh đế phi nghóa 28-6-1919 Câu 1: Hãy cho biết nét bật quan hệ quốc tế cuối kỉ XIX-đầu kỉ XX ? Mâu thu n nước đế quốc...
 • 41
 • 754
 • 0

Việt Nam trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)_1 ppsx

Việt Nam trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)_1 ppsx
... dậy nhân dân Việt Nam Chính sách thống trị thực dân Pháp thời kỳ chiến tranh gây nên phẫn nộ, bất bình dân chúng Đông Dương Phong trào đấu tranh thời gian Chiến tranh giới lần thứ (1914-1918) ... nông nghiệp Việt Nam khốn đốn, tiêu điều Đời sống nông dân vô bi đát Trong suốt bốn năm chiến tranh người nông dân bị bần cách ghê gớm Ảnh hưởng sâu sắc chiến tranh kinh tế Việt Nam rõ thương ... giới lần thứ (1914-1918) Hoạt động trở lại Việt Nam Quang phục hội Trước chiến tranh bùng nổ, từ Phan Bội Châu bị quyền Lưỡng Quảng bắt giam, Việt Nam Quang phục hội bị tan rã Tuy nhiên, nhiều...
 • 7
 • 206
 • 0

Việt Nam trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)_1 pdf

Việt Nam trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)_1 pdf
... Việt Nam khốn đốn, tiêu điều Đời sống nông dân vô bi đát Trong suốt bốn năm chiến tranh người nông dân bị bần cách ghê gớm Ảnh hưởng sâu sắc chiến tranh kinh tế Việt Nam rõ thương nghiệp Do chiến ... lực dậy nhân dân Việt Nam Chính sách thống trị thực dân Pháp thời kỳ chiến tranh gây nên phẫn nộ, bất bình dân chúng Đông Dương Phong trào đấu tranh thời gian Chiến tranh giới lần thứ (1914-1918) ... trong tất thuộc địa Pháp 183.928 người, đứng đầu thuộc địa Để phục vụ chiến Châu Âu, bốn năm chiến tranh, thực dân Pháp khai thác Việt Nam hàng vạn quặng kim loại...
 • 7
 • 205
 • 0

Giáo án điện tử Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

Giáo án điện tử Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
... giới lan rộng III Kết cục chiến tranh giới thứ Em cú nhn xột gỡ v hu qua cua cuc chin tranh th gii th nht ? III Kết cục cuc chiến tranh giới thứ *) Hậu quả: - Chiến tranh gây nên nhiều tai họa ... lõm thi tip tc cuc chin Nêu kiện diễn vào năm 1917 chiến tranh giới lần thứ nhất? CM tháng 10 Nga thành công, phủ Xô viết đợc thành lập CM tháng 10 Nga thành công -1918 , Li dng M cha sang n chõu ... - Chin tranh kt thỳc Mỹ nhảy vào vòng chiến Vỡ M tham Mỹ chiến trtranh? Quân gia chin ờng Mỹ tham chiến do: - Đợc chia phần sau chiến tranh kết thúc - Ngăn chặn phong trào cách mạng giới lan...
 • 32
 • 1,292
 • 4

chiến tranh thế giới lần thứ nhất

chiến tranh thế giới lần thứ nhất
... 3b, 3c (SGK) gọi HS nêu cách thêu mũi thứ nhất, thứ hai -GV thựïc thao tác thêu mũi thứ nhất, hai +Dựa vào H3b,c,d em nêu cách thêu mũi lướt vặn thứ ba, thứ tư, … -Gọi HS lên bảng thực thao tác ... để trả lời câu hỏi cách khâu mũi khâu đột thưa +Em nêu cách khâu mũi đột thưa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm… +Từ cách khâu , em nêu nhận xét Trang 11 Hoạt động học sinh -Chuẩn bò ... sang mặt trái vải Sau lần gấp mép vải cần miết kó đường gấp Chú ý gấp cuộn đường gấp thứ vào đường gấp thứ hai -Hướng dẫn HS kết hợp đọc nội dung mục 2, quan sát H.3, H.4 SGK tranh quy trình để...
 • 38
 • 160
 • 0

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT. HOP

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT. HOP
... I NGUYấN NHN CA CHIN TRANH II DIN BIN CA CHIN TRANH Giai on th nht (1914-1916) Giai on th hai (1917-1918) III KT CC CA CUC CHIN TRANH TH GII TH NHT I NGUYấN NHN CA CHIN TRANH Nguyờn nhõn sõu ... chin tranh th gii th nht I NGUYấN NHN CA CHIN TRANH II DIN BIN CA CHIN TRANH Giai on th nht (1914-1916) I NGUYấN NHN CA CHIN TRANH II DIN BIN CA CHIN TRANH Giai on th nht (1914-1916) Da vo bn mt ... Bi tp: Nhng nguyờn nhõn no dn n cuc chin tranh th gii hai bựng n Lc : Phe Liờn minh v phe Hip c Ai cp Nam Phi Tham vọng nớc đế quốc phát động chiến tranh: - Đức muốn tiêu diệt kẻ kình địch Anh,...
 • 34
 • 163
 • 0

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
... cho chiến tranh lên đến 85 tỉ đô la Company Logo 2.Tính chất: Chiến tranh giới thứ chiến tranh đế quốc phi nghĩa phản động  Về tính chất chiến tranh, Lê-nin rõ: “ Về hai phía, chiến tranh chiến ... 17,337 Đức Áo - Hung 2,0 1,4 19,884 5,438 Company Logo III KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1.Hậu : Chiến tranh giới thứ gây thảm hoạ nặng nề cho nhân loại: + Khoảng 1,5 tỉ người bị lôi ... kéo vào chiến tranh Liên minh E Cuối năm 1918 phe………………………… thất bại đầu hàng Company Logo 2.Bài Căn vào đâu để nhận xét rằng: chiến tranh giới thứ chiến tranh đế quốc? A Cuộc chiến tranh gây...
 • 36
 • 118
 • 0

Chien tranh the gioi lan thu nhat (1)

Chien tranh the gioi lan thu nhat (1)
... chiến tranh phi nghĩa CỦNG CỐ - BÀI TẬP Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới thứ là: A) Mâu thu n nước tư nước thu c địa B) Mâu thu n nước đế quốc nhằm tranh giành thu c địa C) Nhân dân nước thu c ... thị trường thu c địa - Mâu thu n nước đế quốc già trẻ Anh,Pháp kinh tế phát triển chậm có nhiều thu c địa Mâu thu n Đức ,Mĩ kinh tế phát triển mạnh thu c địa Các chiến tranh giành thu c địa nước ... 12 lần thu c địa Đức gấp lần thu c địa Pháp Anh 33.210.000 Pháp 10.250.000 Có hệ thống thu c địa đứng thứ giới, 1/3 diện tích thu c địa Anh Đức 2.670.000 Đức có thu c địa Mĩ 1.850.000 Mĩ thu c...
 • 29
 • 143
 • 0

chiến tranh thế giới lần thứ 1

chiến tranh thế giới lần thứ 1
... kiện chiến tranh giới thứ Thời gian Sự kiện Bi Lập niên biểu kiện chiến tranh giới thứ nhất? Thi gian 28/7 /19 14 S kin 1/ 8 /19 14 áo Hung tuyên chiến với Xécbi đức tuyên chiến với Nga 3/8 /19 14 đức ... tập lịch sử giới cận đại 18 60 ANH PHP M C 18 70 18 70 18 90 19 00 19 13 Chin tranh th gii th nht (19 14 -19 18) Francis Ferdinand II Nhng din bin chớnh ca chin s 1- Giai on (19 14 -19 16) ANH NGA C PHP O ... tuyên chiến với Pháp 4/8 /19 14 Anh tuyên chiến với đức 7 /19 18 Anh-Pháp phan công 11 /11 /19 18 đức đầu hàng Chiến tranh kết Dặn dò: +học thuộc cũ +làm tập tập + đọc chuẩn bị mới: - ôn tập lịch sử giới...
 • 27
 • 805
 • 4

bài 21: chiến tranh thế giới lần thứ II

bài 21: chiến tranh thế giới lần thứ II
... 21, Bài 21 Nội Dung I- Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh : II- Những diễn biến Chính: III-Kết cục Chiến Tranh 06/16/1 III-Kết cục chiến tranh: ? Nêu kết cục chiến tranh giới thứ hai? -Chiến tranh ... nổ Chiến tranh : II- 2/ Quân đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc ( đầu 1943 đến 8-1945): II- Những diễn biến Chính: III-Kết cục Chiến Tranh To ba han 10 06/16/1 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ ... Chính: III-Kết cục Chiến Tranh To ba han 06/16/1 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) Ti ết 21, Bài 21 Nội Dung I- Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh : 06/16/1 II- 2/ Quân đồng minh phản công, chiến...
 • 17
 • 1,006
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp vượt rào cản phi thuế quan trong xuất khẩu hàng hoá Việt nam vào thị trường EUGiải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáGiải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Hải dươngMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP hải phòngGiao dịch quyền chọn trên thị trường chứng khoán Việt NamHạn chế rủi ro thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà NộiHạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển Việt namMột số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệpHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Chính sách xã hội Việt NamNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty CP bình khánhPhân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh cà mau (BIDV cà mau)Phân tích môi trường sản phẩm cá basa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giangHạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt NamQuản trị chiến lược toyota việt nam 2011Thực tập 2011, nhà máy cơ khí 19 5 thái nguyênHệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDFTiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gỗ hà nộiHiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Hải phòngSÁCH KINH điển tập 37 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHIệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty giầy Thuỵ Khê giai đoạn 2001-2010
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập