đáp an câu hỏi dự nữ sinh thanh lịch

câu hỏi thi tài năng thanh lịch (có đáp án )

câu hỏi thi tài năng thanh lịch (có đáp án )
... gọn gàng hợp với vẻ đẹp sư phạm Câu 40: Bạn cho biết mục đích, ý nghĩa hội thi nữ cán cơng chức sở ? Trả lời : - Thơng qua hội thi giúp nâng cao nhận thức - Hội thi hội, mơi trường tốt để nữ đồn ... phận người cha phải biết nghiêm khắc phạm lỗi… Câu 17: Bí để tạo nên vẻ dun dáng bạn? Trả lời : Có câu “Người đẹp dun lặn vào trong” cần thường xun học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết ... hệ xóm giềng, tập thể nơi sống, đồng nghiệp, bẹn bè (bán anh em xa, mua láng giềng gần), lúc gặp khó khăn xóm giềng đồng nghiệp giúp đỡ Câu 28: Tìm người chồng tốt khó, giữ gìn người chồng cho...
 • 11
 • 5,323
 • 31

Dap an cau hoi duong loi cm ĐCSVN.doc

Dap an cau hoi duong loi cm ĐCSVN.doc
... Động lực CM (lực lượng CM) : công nhân, nông dân, tiểu TS, trí thức, tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước tảng g/c công nhân nông dân - Đặc điểm CM: CM dân chủ nhân dân - Triển vọng CM: CM dân tộc ... trung tâm + Phương pháp đấu tranh: từ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ sang đánh đổ quyền đế quốc tay sai Chuyển từ đấu tranh công khai, hợp pháp sáng đấu tranh bí mật, bất hợp pháp + Thành ... phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại - Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế Đấu tranh để hợp tác, tránh trực diện đối đầu,bị đẩy vào cô lập - Mở rông quan hệ với quốc gia vùng...
 • 25
 • 873
 • 15

Đáp án câu hỏi 80 năm LS CD VN, NA

Đáp án câu hỏi 80 năm LS CD VN, NA
... Tng Liờn on Lao ng Vit Nam, B chớnh tr TW ng Cng sn Vit Nam quyt nh ly ngy 28/7/1929 l ngy truyn thng ca Cụng on Vit Nam Cõu hi 2: : ng hóy cho bit t thnh lp n Cụng on Vit Nam ó tri qua my k i ... ca cỏc k i hi? Tr li: T thnh lp n nay, Cụng on Vit Nam ó tri qua 10 k i hi i hi ln th I Cụng on Vit Nam ó hp t ngy n ngy 15/1/1950 ti xó Cao Võn, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn, chin khu Vit Bc Tham ... Cụng hi Bc K S kin thnh lp Tng Cụng hi Bc Vit Nam l mt mc son chúi li lch s phong tro cụng nhõn v Cụng on Vit Nam Ln u tiờn giai cp cụng nhõn Vit Nam cú mt on th Cỏch mng rng ln, hot ng cú tụn...
 • 17
 • 206
 • 0

Đáp án câu hỏi tìm hiểu công Đoàn

Đáp án câu hỏi tìm hiểu công Đoàn
... Cụng Su (bớ danh l Cỏt Su), cụng nhõn nh mỏy Trng Thi, c c lm ph trỏch chung.Từ thành lập đến Công đoàn Nghệ An trải qua 18 kỳ Đại hội: i hi I Cụng on Ngh An: Hp vo ngy 25/8/1946 ti tr s Hi cụng ... tro cỏch mng mi cú sc lụi cun ụng o cụng nhõn viờn chc v qun chỳng nhõn dõn trờn khp mi T quc hng hỏi lm vic, thi ua lao ng sn xut v cụng tỏc i hi ln th V Cụng on Vit Nam tin hnh t ngy 16 n ngy ... nụng nghip, gim tụ, gim tc.i hi bu 22 ng vo Ban Chp hnh ng Ngụ Sinh c bu li lm Th ký v ng Bch Thỏi H c bu lm Phú Th ký i hi VI Cụng on Ngh An: Khai mc sỏng ngy 8/7/1957 ti Trng Trung hc Hunh...
 • 12
 • 458
 • 0

DAP AN CAU HOI CUA TONG LD

DAP AN CAU HOI CUA TONG LD
... triển không ngừng loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế chi phối ảnh hưởng nhiều đến giai cấp công nhân Từ quan điểm lớn này, Nghị TW6 nêu quan điểm đạo quan trọng, cần nhận thức đúng, là: ... đảng, tổ chức đoàn niên doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước - Đẩy mạnh phát triển đoàn viên tổ chức công đoàn loại hình doanh nghiệp, đơn vị nghiệp dân lập Phấn đấu 80% số doanh nghiệp thuộc thành ... dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến loại hình doanh nghiệp - Tăng tỷ lệ đảng viên lónh đạo, quản lý xuất thõn từ công nhân Tăng số lượng chất lượng sở đảng loại hình doanh nghiệp, doanh...
 • 16
 • 258
 • 0

Đáp Án Câu Hỏi 80 năm TL Công Đoàn...

Đáp Án Câu Hỏi 80 năm TL Công Đoàn...
... Đáp án gợi ý Câu hỏi 1: Đồng chí cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do sáng lập? Tổ chức Công đoàn sơ khai Việt Nam hình thành vào năm 1919 - ... vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cán công đoàn - Triển khai rộng rãi Quĩ hỗ trợ cán công đoàn sở Tiếp tục kiến nghị với Đảng phân cấp cho công đoàn chủ động việc thực công tác cán ... sau tháng 6-1925 Đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết mô hình tổ chức phong trào công nhân Việt Nam đánh dấu hoà nhập phong trào công nhân nước ta với phong trào cộng sản công nhân quốc tế Câu hỏi 2:...
 • 14
 • 191
 • 0

Gián án Câu hỏi ôn tập Sinh 10 HKII

Gián án Câu hỏi ôn tập Sinh 10 HKII
... Biểu sinh trưởng vi sinh vật pha suy vong là: A Số lượng vi sinh vật sinh nhiều số lượng chết B Không có chết đi, có sinh C Số lượng vi sinh vật sinh số lượng chết D Số lượng vi sinh vật sinh ... Nhiệt độ tối ưu cho sinh trưởng vi sinh vật mức nhiệt độ mà đó: A Vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng B Vi sinh vật bắt đầu dừng sinh trưởng C Vi sinh vật sin trưởng D Vi sinh vật sinh trưởng mạnh Phần ... trứng tạo từ 10 tế bào sinh trứng A 30 B 55 C 10 D 20 10 Những vi sinh vật sống vùng Nam cực Bắc cực thuộc nhóm vi sinh vật sau đây? A Vi sinh vật ưa nhiệt B Vi sinh vật ưa ấm C Vi sinh vật siêu...
 • 16
 • 936
 • 18

40 đáp án câu hỏi thi viên chức bảo hiểm xã hội 2013 quản lý nhà nước, chính sách BHXH, chính sách BHYT

40 đáp án câu hỏi thi viên chức bảo hiểm xã hội 2013  quản lý nhà nước, chính sách BHXH, chính sách BHYT
... nào? Câu 38 Giám định BHYT gì? Hãy nêu nội dung công tác giám định BHYT theo quy định Luật BHYT? Câu 39 Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm hội tỉnh quản sử dụng nào? Câu 40 Hãy nêu tranh chấp ... BHYT quy định nào? Câu 33 Hãy nêu phương thức toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Câu 34 Theo Luật BHYT, toán chi phí KCB BHYT có hình thức nào? Câu 35 Thế toán trực tiếp chi phí ... 100% mức đóng BHYT Câu 19 Nêu nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ phần mức đóng BHYT? Câu 20 Trường hợp giảm trừ mức đóng BHYT giảm trừ nào? Câu 21 Luật BHYT quy định việc cấp thẻ BHYT thời...
 • 3
 • 792
 • 22

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 4 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 4 ppt
... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 6 54 655 c b a d b c a b c b b a c d c d b d c a 656 657 658 659 660 661 662 663 6 64 665 666 667 668 669 670 671 672 673 6 74 675 736: ... 0,2 mol i n t 615 V i ph n ng: C6H12O6 + MnO4- + H+ → CO2 + Mn 2+ + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t oxi hóa c a ph n ng là: a) 24 b) c) 16 d) 18 616 Cho 4, 032 lít h n h p khí X ( ktc) g m hai ... (th tích khí o ktc) Công th c phân t c a A là: a) C5H9NO4 b) C4H7NO4 c) C3H5NO4 d) C6H11NO4 (C = 12; H = 1; O = 14; N = 14) 691 Cho 25 ,4 gam h n h p hai axit h u ơn ch c k ti p dãy ng l ng tác...
 • 22
 • 496
 • 2

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2 doc

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2 doc
... 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 d c b d c a b d c d a d d c b b c a b c d a 23 6 23 7 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 ... b) 2, 727 g/ml c) 3,5 62 g/l d) 2, 727 g/l (O = 16) 28 4 Phản ứng sau không xảy ra? a) FeS2 + 2HCl b) FeS2 + 18HNO3 c) 2FeI2 + d) 2FeCl2 FeCl2 I2 + + H2S Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O 2FeI3 Cl2 + ... 25 7 b b d a b d c c b d a c d d b d a b c d c a 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 9 b c d a d b c d a b c c b a d c b d b a c b 28 0 28 1 28 2...
 • 39
 • 310
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1 ppt
... 69 d 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 b c a c d a d b d c c d b b a d a c b 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 d a a d c d b b a ... Chọn câu trả lời Tính oxi hóa ion xếp theo thứ tự giảm dần sau: a) Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ > Al 3+ > Mg 2+ b) Mg 2+ > Al 3+ > Fe 2+ > Fe 3+ > Cu 2+ c) Al 3+ > Mg 2+ > Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ d) Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ ... hấp thu vào 10 0 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/l), thu 6, 51 gam kết tủa Trị số C là: a) 0,3M b) 0,4M c) 0,5M d) 0,6M (Ba = 13 7; S = 32; O = 16 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 b c a d c...
 • 20
 • 380
 • 3

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3 ppt
... Tr c nghi m hóa 32 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 32 5 32 6 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 a b a d b ... b c d a d a d c d 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 35 0 35 1 35 2 35 3 35 4 35 5 35 6 35 7 35 8 35 9 36 0 36 1 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 36 7 36 8 36 9 37 0 37 1 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 37 7 37 8 37 9 38 0 38 1 b c d a c d a ... hóa -1 d) Hóa tr 2; S oxi hóa -1 35 4 S t s t t oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa tr 2; S oxi hóa +8 /3 c) Có hóa tr 2, hóa tr 3; S oxi hóa +2 ; +3 b) Có hóa tr 3; S oxi hóa +8 /3 d) Hóa tr 8 /3; S oxi hóa...
 • 32
 • 323
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4 pptx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4 pptx
... 4Fe(NO)3 + 3NO2 + 3NO + 9H2O b) 3Fe + 14HNO3 → 3Fe(NO)3 + 3NO2 + 2NO + 7H2O c) 7Fe + 30HNO3 → 7Fe(NO)3 + 3NO2 + 6NO + 15H2O d) 11Fe + 48 HNO3 → 11Fe(NO)3 + 6NO2 + 9NO + 24H2O (H = 1; N = 14; O = 16) ... ng ó nư c óng vai trò m t axit Bronsted? a) Al 3+ + H2O Al(OH) 2+ + H+ b) CH3COO + H2O CH3COOH + OHc) NH 4+ + H2O NH3 + H3O+ d) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 632 Cho 2,8 gam b t Fe vào 100 mL dung d ... ph n ng: 2+ 2+ Fe + Cr2O7 + H+  → Fe 3+ + Cr 3+ + H2O là: a) 36 b) 35 c) 30 d) 40 739 Trong ch t ion sau ây dung d ch, ion hay ch t óng vai trò bazơ? NH3, NH 4+ , CO32-, Cl-, Fe 3+, Na+, NO3-, NO2-,...
 • 28
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dap an cau hoi trac nghiem hoa sinh phan enzymeđáp an câu hỏi sinh hóa đại cươngdap an cau hoi trac nghiem hoa sinh phan gluciddap an cau hoi va bai tap cua bai 43 sgk mon sinh hocđáp án câu hỏi môn sinh hoc 6 trong sgkdap an cau hoi sinh lop6đáp án câu hỏi ôn thi nhà nướcđáp án câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tếđáp án câu hỏi môn kinh tế chính trịđáp án câu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảngđáp án câu hỏi ôn tập môn quản trị họcđáp án câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cươngđáp án câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ môđáp án câu hỏi thi bảo hiểm xã hộiđáp án câu hỏi tuyển dụng của microsoftThiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sữa chữa cơ điện xí nghiệp than Đồng VôngNghiên cứu thiết kế mạng thông tin di động 3G UMTSỨng dụng chỉ số diệp lục và chỉ số tỷ số thực vật tính toán lượng đạm bón cho 2 giống ngô lai LVN14 và LVN99 thời kỳ trước trỗ 10 ngày (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam (LA tiến sĩ)KIẾN THỨC hợp âm và cấu tạo của nóhướng dẫn cách cài đặt camera yoosee chỉ 1 phútde cuong quan trac moi truongThực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp Công ty cổ phần và công trình đô thị Sơn TâyBáo Cáo Thực Tập CƠ KHÍ TẠI CÔNG TY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC MHY COMPANYThực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Cơ Khí Quảng Long XươngNGHIÊN CỨU KĨ THUẬT SEARCH ENGINE OPTIMIZATION(SEO) VÀ SEO CHO WEBSITE XEDAPTRINX.VNKinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhLãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn tài liệu, ebook, giáo trìnhLạm phát với tăng trưởng kinh tế trong thực tiễn kinh tế ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhTOEIC presentation sample slidesLuận chứng quan điểm của đảng cộng cộng sản việt nam để thực hiện thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa thì phải xđ (KHCN) cùng với (GDĐT)Lý luận tiền lương tiền công tài liệu, ebook, giáo trìnhNhóm 17 thực trạng và giải pháp logistics cho công ty tnhh deltaMột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà hàng the gallery khách sạn m tài liệu, ebook, giáo trình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập