MELOXICAM

MELOXICAM pps

MELOXICAM pps
... Định tính: A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại đối chiếu meloxicam chuẩn (ĐC) B Phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) dung dịch chế phẩm 0,0015% methanol (TT) ... dung dịch thành 10 thể tích methanol 40% Dung dịch đối chiếu (2): Pha dung dịch tạp chất chuẩn meloxicam có nồng độ 0,4% hỗn hợp methanol 40% - dung dịch natri hydroxyd 0,4 M (50 : 3) Pha loãng ... có hiệu lực dung dịch đối chiếu (2) cho sắc ký đồ giống với sắc ký đồ đối chiếu cung cấp với tạp meloxicam chuẩn Giới hạn: Trên sắc ký đồ dung dịch thử bước sóng 350 nm, diện tích pic pic tương...
 • 6
 • 48
 • 0

VIÊN NÉN MELOXICAM ppsx

VIÊN NÉN MELOXICAM ppsx
... trường hòa tan Tính hàm lượng meloxicam hoà tan viên từ độ hấp thụ dung dịch chuẩn, dung dịch thử hàm lượng C14 H13N3O4S2 meloxicam chuẩn Yêu cầu: Không 70 % lượng meloxicam, C14 H13N3O4S2, so ... Tạp chất liên quan Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng với khoảng 30 mg meloxicam, thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd ... lượng bột viên nghiền mịn tương ứng với khoảng 50 mg meloxicam , thêm ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M methanol (TT) 20 ml methanol (TT), lắc 15 phút lọc Dung dịch đối chiếu: Hòa tan 50 mg meloxicam...
 • 7
 • 197
 • 0

HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM VÀ ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH ppt

HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM VÀ ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH ppt
... HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu giảm đau Meloxicam 15mg, Acetaminophen 1000mg sau phẫu thuật ... Cường độ đau sau phẫu thuật khôn hàm lệch gần 900 mức đau nhẹ đến đau vừa; đỉnh đau xảy vào khoảng – 3,5 sau phẫu thuật; sau cường độ đau giảm dần đạt đến mức không đau đau thứ 11 12 - Meloxicam ... dụng giảm đau Meloxicam Acetaminophen - Đánh giá hiệu giảm đau Meloxicam 15mg 7,5mg so với Acetaminophen 1000mg 500mg sau phẫu thuật khôn hàm lệch gần 900 - Ghi nhận số tác dụng phụ Meloxicam Acetaminophen...
 • 31
 • 379
 • 2

Báo cáo khoa học: "nalgesic Effect of Meloxicam in Canine Acute Dermatitis – a Pilot Study" ppsx

Báo cáo khoa học:
... registrerades på en visuell analog skala (VAS) innan administrering av substans Detta upprepades under de följande 2-3 dagarna Alla hundar gavs cefalexin oralt De hundar som gavs meloxicam och cefalexin ... thromboxane A2 (TxA2) formation and COX-2 mediates in ammatory responses Meloxicam has analgesic, anti -in ammatory, antipyretic and anti-exudative effects After subcutaneous administration a maximum plasma ... as were exudate concentrations of prostaglandin E and F (Lees et al 1991) The anti-exudative effect of meloxicam on subplantar induced oedema exceeded that of piroxicam, diclofenac, indomethacin...
 • 6
 • 96
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng Meloxicam trong mẫu dược phẩm và mẫu sinh học bằng phương pháp Von – Ampe trên điện cực Glassy Carbon

Nghiên cứu xác định hàm lượng Meloxicam trong mẫu dược phẩm và mẫu sinh học bằng phương pháp Von – Ampe trên điện cực Glassy Carbon
... rộng rãi phân tích điện hóa phương pháp Von Ampe hòa tan 2.1.1 PHƯƠNG PHÁP VON AMPE HÒA TAN: Phương pháp Von Ampe hòa tan dùng để định tính định lượng hợp chất có hàm lượng nhỏ nhờ việc ... Tích Phương pháp Von Ampe điện cực Glassy carbon để xác định hàm lượng MLC mẫu dược phẩm mẫu nước tiểu có khả phát định lượng tốt Để hoàn thành mục tiêu đề tài này, cần lựa chọn loại điện cực ... MELOXICAM TRONG MẪU DƯỢC PHẨM: 4.1.1 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU DƯỢC PHẨM 4.1.1.1 XỬ LÝ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH BẰNG PHỔ UV: Trong đề tài chọn phương pháp phổ UV phương pháp đối chiếu với phương pháp Von Ampe...
 • 71
 • 374
 • 0

Bào chế hệ phan tán rắn meloxicam

Bào chế hệ phan tán rắn meloxicam
... sử dụng, hệ phân tán rắn chia thành hệ − Thế hệ 1: Các hệ phân tán rắn có chất mang dạng tinh thể − Thế hệ 2: Các hệ phân tán rắn có chất mang polyme − Thế hệ 3: Các hệ phân tán rắn có chất mang ... vào hướng nghiên cứu cải thiện sinh khả dụng meloxicam, thực đề tài Bào chế hệ phân tán rắn meloxicam với hai mục tiêu: Chế tạo hệ phân tán rắn chứa meloxicam với hai chất mang PVP K30 PEG 6000 ... mang thường sử dụng hệ phân tán rắn 11 1.2.5 M ột số phương pháp đánh giá đặc tính hệ phân tán rắn 12 1.3 .M ột số nghiên cứu hệ phân tán rắn chứa meloxicam 13...
 • 60
 • 463
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG ĐỘ HÒA TAN CỦA MELOXICAM

KHẢO SÁT MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG ĐỘ HÒA TAN CỦA MELOXICAM
... thiện độ hòa tan meloxicam, tiến hành thực đề tài Khảo sát số kỹ thuật làm tăng độ hòa tan meloxicam với hai mục tiêu: Nghiên cứu bào chế HPTR vi hạt meloxicam Đánh giá độ tan, độ hòa tan meloxicam ... thiện độ tan độ hòa tan meloxicam nâng cao sinh khả dụng dược chất Với mục đích khảo sát, đánh giá số kỹ thuật bào chế thông dụng làm tăng độ hòa tan dược chất khó tan từ đề xuất lựa chọn kỹ thuật ... cứu làm tăng tốc độ mức độ hòa tan, từ làm tăng sinh khả dụng hiệu điều trị dược chất khó tan đối tượng nhiều công trình, đề tài nước giới Nhiều kỹ thuật khác sử dụng để làm tăng độ hòa tan thuốc...
 • 58
 • 171
 • 1

Khảo sát một số kỹ thuật làm tăng độ tan của meloxicam

Khảo sát một số kỹ thuật làm tăng độ tan của meloxicam
... độ hòa tan meloxicam, tiến hành thực đề tài “Khảo sát số kỹ thuật làm tăng độ hòa tan meloxicam với hai mục tiêu: Nghiên cứu bào chế HPTR vi hạt meloxicam Đánh giá độ tan, độ hòa tan meloxicam ... hệ phân tán rắn meloxicam: Gelucire 50/13 tỷ lệ (1: 4) độ tan meloxicam tăng 3,85 lần Xét hệ phân tán rắn, độ tan meloxicam tăng lên tăng tỷ lệ Gelucire Điều lý giải giảm tỷ lệ meloxicam dạng ... a Ưu điểm: HPTR có nhiều ưu điểm dùng để cải thiện độ tan dược chất tan - Tăng độ tan tốc độ hòa tan dược chất tan nước, làm tăng hấp thu tăng sinh khả dụng dược chất 9 - Có thể đưa lượng nhỏ...
 • 58
 • 337
 • 2

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm meloxicam

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm meloxicam
... chất chế phẩm * Xây dựng công thức thuốc tiêm Từ kết nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố khảo sát đến độ tan độ ổn định meloxicam, đề xuất công thức thuốc tiêm sau: Thuốc tiêm meloxicam mg/ml Thuốc tiêm ... để pha chế dung dịch thuốc tiêm meloxicam 10 mg/ml tiếp tục theo dõi độ ổn định 2.2.5 Kết nghiên cứu độ ổn định thuốc tiêm meloxicam Tiến hành pha chế dung dịch thuốc tiêm meloxicam mg/ml theo ... định lượng meloxicam chế phẩm thuốc tiêm 22 2.2.2 Khảo sát sơ độ tan meloxicam 24 2.2.3 Nghiên cứu xây dựng công thức thuốc tiêm meloxicam m g /m l 26 2.2.4 Nghiên cứu xây dựng...
 • 55
 • 416
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế và bảo mật web serverQUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nayLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập