MELOXICAM

MELOXICAM pps

MELOXICAM pps
... Định tính: A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại đối chiếu meloxicam chuẩn (ĐC) B Phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) dung dịch chế phẩm 0,0015% methanol (TT) ... dung dịch thành 10 thể tích methanol 40% Dung dịch đối chiếu (2): Pha dung dịch tạp chất chuẩn meloxicam có nồng độ 0,4% hỗn hợp methanol 40% - dung dịch natri hydroxyd 0,4 M (50 : 3) Pha loãng ... có hiệu lực dung dịch đối chiếu (2) cho sắc ký đồ giống với sắc ký đồ đối chiếu cung cấp với tạp meloxicam chuẩn Giới hạn: Trên sắc ký đồ dung dịch thử bước sóng 350 nm, diện tích pic pic tương...
 • 6
 • 46
 • 0

VIÊN NÉN MELOXICAM ppsx

VIÊN NÉN MELOXICAM ppsx
... trường hòa tan Tính hàm lượng meloxicam hoà tan viên từ độ hấp thụ dung dịch chuẩn, dung dịch thử hàm lượng C14 H13N3O4S2 meloxicam chuẩn Yêu cầu: Không 70 % lượng meloxicam, C14 H13N3O4S2, so ... Tạp chất liên quan Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng với khoảng 30 mg meloxicam, thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd ... lượng bột viên nghiền mịn tương ứng với khoảng 50 mg meloxicam , thêm ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M methanol (TT) 20 ml methanol (TT), lắc 15 phút lọc Dung dịch đối chiếu: Hòa tan 50 mg meloxicam...
 • 7
 • 194
 • 0

HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM VÀ ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH ppt

HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM VÀ ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH ppt
... HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu giảm đau Meloxicam 15mg, Acetaminophen 1000mg sau phẫu thuật ... Cường độ đau sau phẫu thuật khôn hàm lệch gần 900 mức đau nhẹ đến đau vừa; đỉnh đau xảy vào khoảng – 3,5 sau phẫu thuật; sau cường độ đau giảm dần đạt đến mức không đau đau thứ 11 12 - Meloxicam ... dụng giảm đau Meloxicam Acetaminophen - Đánh giá hiệu giảm đau Meloxicam 15mg 7,5mg so với Acetaminophen 1000mg 500mg sau phẫu thuật khôn hàm lệch gần 900 - Ghi nhận số tác dụng phụ Meloxicam Acetaminophen...
 • 31
 • 368
 • 2

Báo cáo khoa học: "nalgesic Effect of Meloxicam in Canine Acute Dermatitis – a Pilot Study" ppsx

Báo cáo khoa học:
... registrerades på en visuell analog skala (VAS) innan administrering av substans Detta upprepades under de följande 2-3 dagarna Alla hundar gavs cefalexin oralt De hundar som gavs meloxicam och cefalexin ... thromboxane A2 (TxA2) formation and COX-2 mediates in ammatory responses Meloxicam has analgesic, anti -in ammatory, antipyretic and anti-exudative effects After subcutaneous administration a maximum plasma ... as were exudate concentrations of prostaglandin E and F (Lees et al 1991) The anti-exudative effect of meloxicam on subplantar induced oedema exceeded that of piroxicam, diclofenac, indomethacin...
 • 6
 • 93
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng Meloxicam trong mẫu dược phẩm và mẫu sinh học bằng phương pháp Von – Ampe trên điện cực Glassy Carbon

Nghiên cứu xác định hàm lượng Meloxicam trong mẫu dược phẩm và mẫu sinh học bằng phương pháp Von – Ampe trên điện cực Glassy Carbon
... rộng rãi phân tích điện hóa phương pháp Von Ampe hòa tan 2.1.1 PHƯƠNG PHÁP VON AMPE HÒA TAN: Phương pháp Von Ampe hòa tan dùng để định tính định lượng hợp chất có hàm lượng nhỏ nhờ việc ... Tích Phương pháp Von Ampe điện cực Glassy carbon để xác định hàm lượng MLC mẫu dược phẩm mẫu nước tiểu có khả phát định lượng tốt Để hoàn thành mục tiêu đề tài này, cần lựa chọn loại điện cực ... MELOXICAM TRONG MẪU DƯỢC PHẨM: 4.1.1 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU DƯỢC PHẨM 4.1.1.1 XỬ LÝ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH BẰNG PHỔ UV: Trong đề tài chọn phương pháp phổ UV phương pháp đối chiếu với phương pháp Von Ampe...
 • 71
 • 348
 • 0

Bào chế hệ phan tán rắn meloxicam

Bào chế hệ phan tán rắn meloxicam
... sử dụng, hệ phân tán rắn chia thành hệ − Thế hệ 1: Các hệ phân tán rắn có chất mang dạng tinh thể − Thế hệ 2: Các hệ phân tán rắn có chất mang polyme − Thế hệ 3: Các hệ phân tán rắn có chất mang ... vào hướng nghiên cứu cải thiện sinh khả dụng meloxicam, thực đề tài Bào chế hệ phân tán rắn meloxicam với hai mục tiêu: Chế tạo hệ phân tán rắn chứa meloxicam với hai chất mang PVP K30 PEG 6000 ... mang thường sử dụng hệ phân tán rắn 11 1.2.5 M ột số phương pháp đánh giá đặc tính hệ phân tán rắn 12 1.3 .M ột số nghiên cứu hệ phân tán rắn chứa meloxicam 13...
 • 60
 • 435
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG ĐỘ HÒA TAN CỦA MELOXICAM

KHẢO SÁT MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG ĐỘ HÒA TAN CỦA MELOXICAM
... thiện độ hòa tan meloxicam, tiến hành thực đề tài Khảo sát số kỹ thuật làm tăng độ hòa tan meloxicam với hai mục tiêu: Nghiên cứu bào chế HPTR vi hạt meloxicam Đánh giá độ tan, độ hòa tan meloxicam ... thiện độ tan độ hòa tan meloxicam nâng cao sinh khả dụng dược chất Với mục đích khảo sát, đánh giá số kỹ thuật bào chế thông dụng làm tăng độ hòa tan dược chất khó tan từ đề xuất lựa chọn kỹ thuật ... cứu làm tăng tốc độ mức độ hòa tan, từ làm tăng sinh khả dụng hiệu điều trị dược chất khó tan đối tượng nhiều công trình, đề tài nước giới Nhiều kỹ thuật khác sử dụng để làm tăng độ hòa tan thuốc...
 • 58
 • 162
 • 1

Khảo sát một số kỹ thuật làm tăng độ tan của meloxicam

Khảo sát một số kỹ thuật làm tăng độ tan của meloxicam
... độ hòa tan meloxicam, tiến hành thực đề tài “Khảo sát số kỹ thuật làm tăng độ hòa tan meloxicam với hai mục tiêu: Nghiên cứu bào chế HPTR vi hạt meloxicam Đánh giá độ tan, độ hòa tan meloxicam ... hệ phân tán rắn meloxicam: Gelucire 50/13 tỷ lệ (1: 4) độ tan meloxicam tăng 3,85 lần Xét hệ phân tán rắn, độ tan meloxicam tăng lên tăng tỷ lệ Gelucire Điều lý giải giảm tỷ lệ meloxicam dạng ... a Ưu điểm: HPTR có nhiều ưu điểm dùng để cải thiện độ tan dược chất tan - Tăng độ tan tốc độ hòa tan dược chất tan nước, làm tăng hấp thu tăng sinh khả dụng dược chất 9 - Có thể đưa lượng nhỏ...
 • 58
 • 324
 • 2

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm meloxicam

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm meloxicam
... chất chế phẩm * Xây dựng công thức thuốc tiêm Từ kết nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố khảo sát đến độ tan độ ổn định meloxicam, đề xuất công thức thuốc tiêm sau: Thuốc tiêm meloxicam mg/ml Thuốc tiêm ... để pha chế dung dịch thuốc tiêm meloxicam 10 mg/ml tiếp tục theo dõi độ ổn định 2.2.5 Kết nghiên cứu độ ổn định thuốc tiêm meloxicam Tiến hành pha chế dung dịch thuốc tiêm meloxicam mg/ml theo ... định lượng meloxicam chế phẩm thuốc tiêm 22 2.2.2 Khảo sát sơ độ tan meloxicam 24 2.2.3 Nghiên cứu xây dựng công thức thuốc tiêm meloxicam m g /m l 26 2.2.4 Nghiên cứu xây dựng...
 • 55
 • 409
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Mon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sảnLATS 2014 nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tínhCác dân tộc và chính sách dân tộcGiải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bình ĐịnhHoạch định chiến lược Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tại Khu vực miền TrungHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải ChâNghiên cứu chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà NẵngĐặc điểm tiền lương singapore và malaysiaĐề án bảo vệ môi trườngvệ sinh an toàn thực phẩm kẹo dẻobài tập tình huống về tranh chấp đất đaitổng hợp kiến thức ngữ văn 8 học kì 2Chuyên đề 1 BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC XHCNChuyên đề 6 những vấn đề chung về pháp luậtBài 10: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LYQUY CHẾ QUẢN lý GIAO KHOÁNĐánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tàiKẾ HOẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập