ACICLOVIR

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài
... EjR FK v iQK JLi VLQK NK GQJ viờn nang aciclovir WiF GQJ NpR GjL YL cỏc PF tiờu sau: BjR FK F viờn nang aciclovir 200 mg GPKD JL iQK JLi 6.' FD YLrQ QDQJ aciclovir GP.' EjR FK WUrQ QJ YW WKt ... L-valin-D-valinaciclovir v D-valin-L-valin -aciclovir F 7DOOXUL 56 Yj FQJ V [71] FKQJ minh X Fy iL OF YL 3(37 nờn WQJ WKP $&9 TXD PjQJ W EjR &DFR-2 theo WK W L-valin-D-valin -aciclovir > L-Valin-L-valin -aciclovir ... 91 CHNG , 7NG QUAN 1.1 ACICLOVIR L FQJ Y aciclovir 0W V QJKLrQ FX FL WKLQ KS WKX aciclovir TXD QJ WLrX KyD 7+8& *,, 3+ẽ1* e2...
 • 202
 • 398
 • 1

VIÊN NÉN ACICLOVIR potx

VIÊN NÉN ACICLOVIR potx
... đồ dung dịch (2) (0,7 %) Định lượng Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng khoảng 0,1 g aciclovir cho vào bình định mức 100 ml, thêm ... lục 4.1), cốc đo dày cm, dùng dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) làm mẫu trắng Tính hàm lượng aciclovir, C 8H11N5O3 theo A(1%, cm); lấy 560 giá trị A(1%, cm) cực đại 255 nm Bảo quản Trong bao...
 • 2
 • 168
 • 0

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài
... EjR FK v iQK JLi VLQK NK GQJ viờn nang aciclovir WiF GQJ NpR GjL YL cỏc PF tiờu sau: BjR FK F viờn nang aciclovir 200 mg GPKD JL iQK JLi 6.' FD YLrQ QDQJ aciclovir GP.' EjR FK WUrQ QJ YW WKt ... L-valin-D-valinaciclovir v D-valin-L-valin -aciclovir F 7DOOXUL 56 Yj FQJ V [71] FKQJ minh X Fy iL OF YL 3(37 nờn WQJ WKP $&9 TXD PjQJ W EjR &DFR-2 theo WK W L-valin-D-valin -aciclovir > L-Valin-L-valin -aciclovir ... 91 CHNG , 7NG QUAN 1.1 ACICLOVIR L FQJ Y aciclovir 0W V QJKLrQ FX FL WKLQ KS WKX aciclovir TXD QJ WLrX KyD 7+8& *,, 3+ẽ1* e2...
 • 202
 • 215
 • 0

ACICLOVIR ppsx

ACICLOVIR ppsx
... Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại aciclovir chuẩn (ĐC) Độ màu sắc dung dịch Hoà tan 0,25 g chế phẩm dung dịch natri hydroxyd 0,1 M ... lỏng (Phụ lục 5.3) Pha động: Acid acetic băng - nước (1 : 999) Dung dịch 1: Hoà tan lượng cân xác aciclovir chuẩn (ĐC) guanin chuẩn (ĐC) dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) pha loãng với nước để ... nm Tốc độ dòng: ml/ phút Thể tích tiêm: 20 l Cách tiến hành: Tiêm dung dịch 1: Độ phân giải pic aciclovir guanin không nhỏ 2,0 Hệ số đối xứng pic guanin không lớn Tiêm dung dịch 2: Độ lệch chuẩn...
 • 6
 • 24
 • 0

VIÊN NÉN ACICLOVIR ppt

VIÊN NÉN ACICLOVIR ppt
... đồ dung dịch (2) (0,7 %) Định lượng Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng khoảng 0,1 g aciclovir cho vào bình định mức 100 ml, thêm ... hydrocloric 0,1 M (TT) làm mẫu trắng Tính hàm lượng aciclovir, C8H11N5O3, theo A (1%, cm), lấy 560 giá trị A (1%, cm) cực đại 255 nm Yêu cầu: Không 70% lượng aciclovir, C8H11N5O3, so với lượng ghi nhãn ... Amoniac 13,5 M - methanol - dicloromethan (2 : 20 : 80) Dung dịch (1): Lắc lượng bột viên tương ứng 0,25 g aciclovir với 10 ml dimethylsulphoxid (TT) 15 phút lọc Dung dịch (2): Pha loãng 0,7 ml...
 • 6
 • 71
 • 0

Aciclovir docx

Aciclovir docx
... tính aciclovir triphosphat Ở chặng đầu, aciclovir chuyển thành aciclovir monophosphat nhờ enzym virus thymidinkinase, sau chuyển tiếp thành aciclovir diphosphat triphosphat số enzym khác tế bào Aciclovir ... chống virus aciclovir Interferon làm tăng tác dụng chống virus in vitro aciclovir Thận trọng dùng thuốc tiêm aciclovir cho người bệnh trước có phản ứng thần kinh với interferon Dùng aciclovir ... tránh kết tủa aciclovir thận Pha dung dịch tiêm truyền: Aciclovir tiêm truyền tĩnh mạch hòa tan nước cất pha tiêm dung dịch tiêm truyền natri clorid 0,9% để dung dịch chứa 25 mg aciclovir/ ml Theo...
 • 11
 • 35
 • 0

ACICLOVIR doc

ACICLOVIR doc
... triphosphat Ở chặng đầu, aciclovir chuyển thành aciclovir monophosphat nhờ enzym virus thymidinkinase, sau chuyển tiếp thành aciclovir diphosphat triphosphat số enzym khác tế bào Aciclovir triphosphat ... chống virus aciclovir Interferon làm tăng tác dụng chống virus in vitro aciclovir Thận trọng dùng thuốc tiêm aciclovir cho người bệnh trước có phản ứng thần kinh với interferon Dùng aciclovir ... kèm thuốc nhỏ mắt aciclovir 3% để điều trị chỗ Dược động học Khả dụng sinh học theo đường uống aciclovir khoảng 20% (15 - 30%) Thức ăn không làm ảnh hưởng đến hấp thu thuốc Aciclovir phân bố...
 • 11
 • 23
 • 0

báo cáo khoa học: "Full recovery of a 13-year-old boy with pediatric Ramsay Hunt syndrome using a shorter course of aciclovir and steroid at lower doses: a case report" pot

báo cáo khoa học:
... this article as: Masukume et al.: Full recovery of a 13-year-old boy with pediatric Ramsay Hunt syndrome using a shorter course of aciclovir and steroid at lower doses: a case report Journal of ... syndrome was diagnosed The diagnosis of Ramsay Hunt syndrome was explained to our patient and his father, advice on eye care was given and a referral for physiotherapy was made Our patient was lost ... 71:149-154 Koga C, Iwamoto O, Aoki M, Nakamura C, Kusukawa J, Matsuishi T: RamsayHunt syndrome with vesicular stomatitis in a 4-year-old infant Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod...
 • 4
 • 57
 • 0

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG KHÁNH LINH ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG ACICLOVIR TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX TẠI MỘT BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... 1.1.3 Aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.1 Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.2 Chỉ định aciclovir ... tĩnh mạch định, điều trị giám sát điều trị bệnh viện 3 CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.1 Viêm não virus Herpes simplex 1.1.1.1...
 • 80
 • 96
 • 0

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một bệnh viện tuyến tư

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một bệnh viện tuyến tư
... 1.1.3 Aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.1 Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.2 Chỉ định aciclovir ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG KHÁNH LINH ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG ACICLOVIR TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX TẠI MỘT BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... thụ aciclovir truyền tĩnh mạch bệnh viện 16 2.2.2 Đánh giá tác động can thiệp đến việc tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh viêm não virus Herpes simplex aciclovir truyền tĩnh mạch bệnh viện...
 • 80
 • 69
 • 0

Triển khai quy trình bào chế và nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa

Triển khai quy trình bào chế và nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa
... “Triển khai quy trình bào chế nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa” với mục tiêu:  Triển khai quy trình bào chế viên nén Aciclovir kết dính sinh học đường tiêu ... định viên thuốc có lưu giữ dày hay không Thành phần tá dược độn viên thay lượng chất cản quang Bari sulfat phù hợp để đảm bảo viên đạt tiêu chất lượng tiêu viên gần với viên nghiên cứu Trước có nghiên ... dính sinh học đường tiêu hóa quy mô 5000 viên  Đánh giá khả kết dính sinh học in-vivo viên chó  Theo dõi độ ổn định viên nén Aciclovir bào chế 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Aciclovir 1.1.1 Cấu trúc hóa...
 • 66
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ADVERTISING ACTIVITIES OF 365 SOFTWARE JONT – STOCK COMPANYSO SÁNH LUẬT xây DỰNG 2003 và LUẬT xây DỰNG 2014Tìm hiểu về hệ điều hành mbed OSBước đầu nghiên cứu phân loại chi chặc chìu (tetracera l ) ở việt namNghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu một số loài thuộc họ khoai lang (convolvulaceae) tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúcBước đầu nghiên cứu phân loại chi lõa châu (gymnosporia (wight arn ) benth hook f ) ở việt namStatistics with STATA version 12Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới tán rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcNghiên cứu sinh trưởng của loài pơ mu fokienia hodginsii (dunn) a henry h h thomas trồng tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcGiáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nay ttliên hệ giữa thứ tự và phép cộngLiên hệ giữa thứ tự và phép nhânCác nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi đầu tư vào năng lượng mặt trời do suất đầu tư còn cao và chính phủ cũng chưa ban hành giá bán loại năng lượng nàyBáo cáo thực tập tốt nghiệp CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈHướng dẫn viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toánĐiều kiện đảm bào thực hiện pháp luật của cá nhân ở nước ta hiện nayDự Án Xây Dựng Vùng Sản Xuất Lúa Chất Lượng Cao Tại Đông Triều Và Quảng YênThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa KỳNghiên cứu gây tạo các dòng bố mẹ thơm ứng dụng cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất lượng caoKMDG bi kiep toan thu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập