bản kiem diem dảng vien năm 2014

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2010

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2010
... Trên điểm thân tự nhận đánh giá, thiếu sót mặt mong tổ đảng chi góp ý để thân rút kinh nghiệm tiếp tục phấn đấu tốt Tôi xin chân thành cảm ơn / Bản thân tự nhận đảng viên hoàn thành ... thân tự nhận đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Không vi phạm Buôn ma thuột ngày tháng năm 2010 Người viết tự kiểm Nguyễn thị xuân ...
 • 2
 • 3,594
 • 15

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2010

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2010
... giáo viên tổ sử dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học có hiệu quả.Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo ... luụn hon thnh tt mi nhim c giao * T xp loi : ng viờn t cỏch hon thnh tt nhim v ngy thỏng 12 nm 2010 Ngi vit kim im ) ...
 • 2
 • 2,521
 • 6

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010
... Giáo viên d¹y líp 2C Đơn vị cơng tác: Trêng TiĨu häc §Þnh T¨ng Căn vµo nhiệm vụ Đảng viên, c¨n cø vµo chức trách, nhiệm vụ chun mơn giao Tơi tự kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm năm 2010 ... chất, đạo đức lối sống: Bản thân ln giữ gìn tư cách đạo đức theo phẩm chất đạo đức đảng viên Khơng vi phạm Qui định Bộ Chính trị điều đảng viên khơng làm Giữ gìn đồn kết thống Đảng, thực tốt cơng ... quyền Bản thân đóng Đảng phí đầy đủ, qui định, thực tốt qui chế tổ chức Đảng II Nhỵc ®iĨm: - Bản thân cã søc kh kh«ng tèt nªn kh¶ n¨ng phÊn ®Êu vµ cèng hiÕn cßn nhiỊu h¹n chÕ Căn vào ưu điểm, ...
 • 4
 • 1,950
 • 2

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Năm 2010

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Năm 2010
... công tác giao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học *Tự xếp loại: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Cam Lộ, ngày tháng 12 năm 2010 Người viết kiểm điểm Lâm Thị Mai Phương Nhận xét, xếp loại Chi ... quyết, quy định, Đảng, pháp luật nghị định nhà nước Hoạt động tổ chức sở Đảng trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng Tham gia đóng đảng phí đầy đủ Chấp hành tốt nội quy, quy chế tổ chức Đảng, nhà trường ... tốt hơn.Tập thể lớp dẫn đầu phong trào thi đua Trường Đội tổ chức Cuối năm lớp đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến xuất sắc Là đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ gương mẫu thực nghĩa...
 • 5
 • 2,855
 • 22

BẢN KIỂM ĐIÊM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010

BẢN KIỂM ĐIÊM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010
... xếp loại: + Đảng viên đủ t cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong đó: Đảng viên đủ t cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc suy tôn xuất sắc + Đảng viên đủ t cách, hoàn thành nhiệm vụ + Đảng viên vi phạm ... kt qu rt quan trng: t l hc sinh khỏ gii tng; t l huy ng hc sinh u nm hc (100%);nm hc 2009 -2010 v nm hc 2010- 2011 trng liờn tip cú hc sinh gii cp huyn c PGD ỏnh gớa cao Lónh ch o kp thi cỏc hot ... gi gỡn on kt ni b Trờn õy l ni dung bn kim im, t phờ bỡnh v phờ bỡnh ỏnh giỏ cht lng ng viờn nm 2010, rt mong c th Chi b úng gúp ỏnh giỏ nhng, u khuyt im bn thõn rỳt kinh nghim, khc phc sa cha...
 • 5
 • 994
 • 4

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2009

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2009
... Nhơn BẢN KIỂM ĐIỂMĐẢNG VIÊN NĂM 2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT CÁ NHÂN HỌC KÌ I Năm học 2009 -2010 Họ tên : Nguyễn Thị Loan Ngày tháng năm sinh ... diểm hoàn thành tốt nhiệm giao * Tự xếp loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ Cam lộ ngày tháng 12 năm 2009 Người viết kiểm điểm Nguyến Thị Loan Nhận xét , xếp loại Chi ... hoạt đảng đóng đảng phí theo quyđịnh , thực nội quy quy chế tổ chức đảng , quan đoàn thể Hạn chế : Tinh thần phê tự phê chưa cao II Phương hướng công tác , biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm...
 • 4
 • 846
 • 1

Bản kiểm điểm Đẳng viên năm 2013

Bản kiểm điểm Đẳng viên năm 2013
... tiên phong người đảng viên Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức: 8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên: (theo mức : Đảng viên đủ tư cách, HTXSNV;Đảng viên đủ tư cách, hoàn ... Luật Cán bộ, công chức, viên chức văn pháp luật Nhà nước -Thực tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá biện pháp ... nghiệp vụ Nhiều năm liên tục đạt lao động tiên tiến cấp huyện, sáng kiến kinh nghiêm xếp loại A cấp huyện, loại B cấp thành phố: Năm học:2008-2009;2009-2010;2010-2011;2011-2012; 2012 -2013 -Luôn nỗ...
 • 4
 • 1,286
 • 2

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015
... loại chất lượng đảng viên Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi ... GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN - Nhận xét, đánh giá chi ủy (chi bộ): ………………………………………………………………………………… -Chi phân loại chất lượng ………………………………………………………………………………… - Đảng ủy (chi ủy sở) phân ... Đảng ủy (chi ủy sở) phân loại chất lượng: ………………………………………………………………………………… ………, ngày……tháng… năm T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 4
 • 509
 • 0

Ban kiem diem dang vien nam 2015

Ban kiem diem dang vien nam 2015
... việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả, phấn đấu giữ vững lập trường tư tưởng trị Đảng cộng sản Việt Nam, có đạo đức lối sống giản dị sáng, trung thực, chí công vô tư, tập thể; xác định phải gương ... - Chi phân loại chất lượng:……………………………………………………… Tiến Sơn, ngày … tháng 12 năm 2015 T/M CHI BỘ (Ký, ghi rõ họ tên) - Đảng uỷ, chi uỷ sở phân loại chất lượng:………………………………… ……ngày...
 • 4
 • 526
 • 1

Ban tu kiem diem Dang vien nam hoc 2013 - 2014

Ban tu kiem diem Dang vien nam hoc 2013 - 2014
... khuyết điểm , nguyên nhân - Tuy có ý thức công tác tự phê bình phê bình sinh hoạt nhng nể nang Phơng hớng biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm thời gian tới: - Tuyệt đối chấp hành chủ ... Chi địa phơng nơi c trú thêm vững mạnh - Tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua đoàn thể trị - xã hội buổi họp trớc hội đồng tập thể s phạm nhà trờng - Luôn tạo đợc niềm tin Đảng, nhân dân, ... luật Nhà nớc Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Không ngừng tu dỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Luôn có ý thức tự phê bình phê bình, tránh t tởng nể...
 • 4
 • 4,384
 • 43

Ban kiem diem Dang vien hang nam danh cho GV THCS

Ban kiem diem Dang vien hang nam danh cho GV THCS
... kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ không ngừng học hỏi nghiên cứu tài liệu để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy + Về tổ chức kỉ luật : Tôi thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức ... đóng dấu ) Ghi chú: Bản kiểm điểm đợc lu hồ sơ đảng viên hàng năm, yêu cầu Tổ chức sở đảng nộp Ban tổ chức thị uỷ để lu hồ sơ đảng viên ...
 • 3
 • 10,361
 • 46

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010
... THCS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày 11 tháng11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM (Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010) Họ tên: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Chức vụ nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên ... tháng11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 Họ tên: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Chức vụ nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên - Chức vụ quyền: Tổ trưởng Là Đảng viên ... quả:………/………… đ/c -Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ: + Kết quả:…… /… ……… đ/c T/M CHI BỘ Bí thư (Kí, ghi rõ họ & tên) Ghi chú: Bản kiểm điểm lưu hồ sơ Đảng viên hàng năm ĐẢNG BỘ: ĐẢNG CỘNG...
 • 9
 • 18,854
 • 173

bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010-hien

bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010-hien
... tốt, Đoàn viên tốt Kịp thời kiểm điểm tồn mà thân mắc phải, có hướng khắc phục, sửa chữa 6- Tự phân loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI KIỂM ĐIỂM ( Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn ... khuyết điểm mình, phát huy ưu điểm Không ngừng học tập, dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác Đoàn thể, sức rèn luyện để trở thành người giáo viên gương mẫu, người Đảng viên tốt, Đoàn viên tốt ... ………………………………………………………………………………………… 2/ Kết biểu chi bộ: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Kết quả:………/………… đ/c Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: Kết quả:………/………… đ/c Đảng viên vi phạm tư cách không...
 • 6
 • 10,601
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 docbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 hay nhấtbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 theo huong dan so 27bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 của bí thư chi bộbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 violetmẫu bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014bản kiểm điểm đảng viên năm 2013mẫu ban kiểm điểm đảng viên năm 2012bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 mớimẫu kiểm điểm đảng viên năm 2014bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 violetbản kiểm điểm đảng viên năm 2013 hay nhấtbản kiểm điểm đảng viên năm 2013 mẫu mớibản kiểm điểm đảng viên năm 2013 của hiệu trưởngHuong dan hoc tap cho sinh vienK22D PPL (1)GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 SOẠN THEO MẪU MỚI CÓ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO SÂN KHẤU HÓA TRUYỆN DÂN GIANOn tap bai hat chi ong nau va em beHoc hat em yeu truong emHoc hat ga gayHoc hat dem saoCat dan chu h uCat dan chu eBai 11 ve canh laBai 10 thuong thuc mi thuatCT mua thu cua emTD quat cho ba nguTD lua va nguaTD banGiáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh quảng nam hiện nay (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh quảng nam hiện nay (tt)Phát triển nguồn nhân lực du lịch thành phố đà nẵng (tt)CT nghe viet banTD ngay khai truong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập