Đề thi chon học sinh giỏi vật lí lớp 8

đề thi chọn học sinh giỏi vật khối lớp 10 trường thpt chuyên đại học sư phạm hà nội

đề thi chọn học sinh giỏi vật lí khối lớp 10 trường thpt chuyên đại học sư phạm hà nội
... diện tích 5,00 .103 km2, bề dày trung bình 7,50km giảm từ 30,0°c xuống 10, 0°c trú t xuống m ặt đất m ột lượng nước có khối lượng bao nhiêu? Học sinh Không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giái ... tốc truyền cho vật có độ lớn bao nhiêu? Biết trình chuyển động sau góc lệch sợi dây treo vật so với phương thẳng đứng có giá trị cực đại cau7 Biết áp suất nước bão hòa 100 °c l,05 .105 Pa tính Áp ... sử khối lượng Trái Đất vô lớn so với khối lượng vệ tinh Câu Một bi nhỏ đượq treo vào điểm cố định m ột sợi dây nhẹ có chiều dài l Người ta đưa bi khỏi vị trí cân cho sợi dây treo vật làm thành...
 • 2
 • 377
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VẬT 9 2012-2013 TX CHÍ LINH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 9 2012-2013 TX CHÍ LINH
... im chm mụn Vt lý Nội dung Gọi Trọng lợng vật không khí P Trọng lợng vật nhúng dầu P1 Lực đẩy dầu lên vật F1 Trọng lợng vật nhúng nớc P2 Lực đẩy nớc lên vật F2 Ta có : P1=P-F1= P=F1+5 (1) P2=P-F2=4 ... có : F1+5=F2+4 hay d1V+5=d2V+4 Vậy thể tích vật V=1/(d2-d1)= 1/(10000-8000)=1/2000 m3 Trọng lợng vật P=8000/2000 +5=9N Trọng lợng riêng vật d=P/V= 9. 2000=18000N/m3 K đóng: {[ R1 nt ( R2 // R3 ... I1=1,5I4+1 (2) Mt khỏc : I1R1+I2R2=32V thay v vo ta cú: (1,5I4+1).2+(1,5I4+0,5).4=32 3I4+2+6I4+2=32 9I4=36 I4=4A Ta cú U3=U-I4R4=32-4.6=8(V) Ti nỳt D ta cú : I3=I4-I5=4-0,5=3,5 (A) U3 = 2,3() giỏ...
 • 4
 • 210
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn VẬT - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn VẬT LÍ - THPT CHUYÊN
... Thí sinh không sử dụng tài liệu phòng thi - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: VẬT LÝ – THPT CHUYÊN ... h S G L d3 ’ S3 3d 7,5d => d’’= 0,75d-10 d1= h-d => d2= 2h-d => d3= 3(2h-d) 7,5(2h-d) => d3’= 1,5h-0,75d-10 d’ - d3’ = 15 => 0,5625d2 - 1 ,125 dh +25h - 10d - 100 = (2) (2,5 điểm) Từ (1) (2) => ... S1 L S2 d2 ’ d2 Câu Nội dung Ta có d’ = 10d d-10 d1= h - d => d2 = 2h - d => d2’ = 10(2h-d) 2h - d -1 0 O d’ - d2’ = 20/3 => 2d2 - 4dh +100h - 60d - 200 = (1) Khi có nước: S LCP S’ L S’’ d d’...
 • 6
 • 263
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÍ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
... Së kú thi chän häc sinh giái CẤP TỈNH LỚP 9- NĂM HỌC 2010-2011 híng dÉn chÊm M«n VËt Lý GD&§T HOµ b×nh ( Hướng dẫn chấm có 04 ... 36) = x2 -và đặt x = AB v12tt2 lúc - + lầnx + = 30 30) - 36 = Gặp lần 1: , suy v1 x + = v2 x - Gặp lần 2: ; suy (2) v1 v = 1, 25 hay = 0,8 v2 v1 Từ (1) (2) suy x = 54km Thay x = 54 km vào (1) ta ... v1 Từ (1) (2) suy x = 54km Thay x = 54 km vào (1) ta Câu 4,0 đ 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5đ Gọi nhiệt độ bình sau cân nhiệt t1 (0C): - Phương trình cân nhiệt sau sau rót lần 1: m.C(80 -t1) = 2.C(t1 - 20)...
 • 5
 • 499
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÝ
... Së kú thi chän häc sinh giái CẤP TỈNH LỚP 9- NĂM HỌC 2010-2011 híng dÉn chÊm M«n VËt GD&§T HOµ b×nh ( Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu- ý Nội ... A = I = I1 = I U R2 = v = 6Ω I R1 = R2 = 2.6 = 12Ω 2,0 2,0đ 0,5 0,5 0,5 U AB = I ( R1 + R2 ) = 9V U1 = I1 R1 = 0, 5.12 = 6V 0,5 Câu 5,0đ RMC Vẽ lại mạch điện R1 0,5 B A RCN + Phần biến trở M ... Hết * Ghi chó: - Giám khảo thống việc chia nhỏ biểu điểm tối thi u đến 0,25đ cho ý nhỏ phải đảm bảo thang điểm câu đáp án - Bài giải theo cách khác, đảm bảo...
 • 5
 • 1,325
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... S GIO DC V O TO QUNG BèNH Cõu Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 THPT NM HC 2 012 2013 Mụn: VT L Vũng HNG DN CHM CHNH THC Ni dung im y Thanh chịu trọng ... Cõu (2,0 ) Vì T1=V12 T3= V32 nên: V T1 300 Suy ; 105 N/m2 = = = RT 10 V1 V3 P1 =T3 =1 = l ,48 675 V1 Phơng trình đoạn 1-3 hệ tọa độ P=RV nên đoạn 1-3 hệ P P1 0,5 0,5 O Công sinh : (P,V) nh ... ca h cỏc bn t ni vi M: qM = Du in tớch ca cỏc bn t nh hỡnh v E, r A + C - R3 K M + - B A + C1 C2 M - R R2 R1 R E, r -+ 0,25 K C2 R B N N + Khi K úng: du in tớch trờn cỏc bn t nh hỡnh q1 = C1U...
 • 5
 • 248
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN ĐỊA - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN ĐỊA LÍ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... kinh tế b) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học hãy: - Nêu đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam - Phân tích mạnh tự nhiên khu vực đồng phát triển kinh tế - xã hội HẾT Trang 2/2 ... 1943 - 2005 b) Nhận xét thay đổi diện tích rừng độ che phủ rừng Việt Nam giai đoạn 1943 - 2005 c) Nêu phương hướng bảo vệ tài nguyên rừng Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, ...
 • 2
 • 196
 • 0

đề thi chọn học sinh giỏi vật lý cấp trường lớp 10

đề thi chọn học sinh giỏi vật lý cấp trường lớp 10
... đầu Tính quãng đường tổng cộng m2 Cho chuyển động m2 không gặp lại m1 Cán coi thi không giải thích thêm Sát thủ vật Facebook.com/l.c.nghia m1 ... Lấy g = 10m/s2 Tính vận tốc m1 trước va chạm, khối lượng m2 vận tốc m2 a sau va chạm b Tính độ nén cực đại...
 • 2
 • 358
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 20122013

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 20122013
... - - - - - Hết - - - - UBND HUYỆN NGỌC HỒI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: VẬT LÝ Câu Đáp án Giải: Ta có ... 90 0m3+ 230m4) = 7080 (2) Từ (1) suy m3 = 0,2 - m4 thay vào (2) 0.25 Ta có: 106 90 0 ( 0, − m4 ) + 230m4  = 7080 J   => 1200 = 71070m4 => m4 = 0,169kg = 169g => m4 = 169g Thay m4 = 0,169kg ... 0,2kg; t2 = 1200C; t3 = 140C; c1 = 90 0J/kg.K; c2 = 4200J/kg.K; c4 = 230J/kg.K Tính: mNhôm = ? mThiếc = ? Giải: 0.25 Gọi m3, m4 là khối lượng nhôm và thi ́c có thỏi hợp kim 0.25 (7.0điểm)...
 • 4
 • 354
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS TỈNH PHÚ THỌ 2012 môn vật

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS TỈNH PHÚ THỌ 2012 môn vật lý
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS Môn: Vật lí Năm học 2011 – 2012 (Đáp án có 03 trang) Câu Câu 4,0 điểm ... CB = 2I1 + 9( I1 - I ) = 11I1 - 9I = 10 (2) U AB = U AD + U DB = 3(I - I1 ) + 7(I - I1 + I ) = - 10I1 + 7I + 10I = 10 (3) - Giải hệ phương trình ta có: I1 ≈ 0 ,91 5A; I2 ≈ 0,008A; I ≈ 1 ,91 0A - Số ... c1.m(t1 - t) = c2.M(t - t2) Thay số: 4200.0 ,92 (80 - 65) = 2000.1,08(65-t2) ⇒ t2 = 38,20C Khi chạm đáy bình phần vật nằm chất lỏng h1: Gọi m' khối lượng vật đặt thêm lên khối trụ: P + P' ≥ F'A =>...
 • 4
 • 178
 • 0

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TỈNH lớp 11 THPT năm học 2013 1014, môn THI địa

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TỈNH lớp 11 THPT năm học 2013 1014, môn THI địa lí
... -Bộ giáo dục đào tạo Đề thi thức Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2008 Môn : địa Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 29/01/2008 Đề thi có trang, gồm câu ... dẫn chấm Đề thi thức Câu ý Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2008 Môn : địa Ngày thi : 29/01/2008 Nội dung Điểm Xác định toạ độ địa thành phố Oasintơn a Xác định vĩ độ thành ... 0,25 Ht -S GD&T VNH PHC K THI CHN HSG LP 11 THPT NM HC 2012 -2013 THI MễN: IA LI CHNH THC (Dnh cho hc sinh THPT Chuyờn) Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu (1,0 im) Giú...
 • 15
 • 199
 • 0

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TỈNH lớp 12 THPT năm học 2013 1014, môn THI địa

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TỈNH lớp 12 THPT năm học 2013 1014, môn THI địa lí
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2 012 - 2013 MÔN: ĐỊA LÍ (Hướng dẫn chấm gồm 05 câu, 06 trang) Câu I (5,0 điểm) 1/ Cho bảng số liệu sau: Nhiệt độ trung bình số địa điểm Nhiệt ... Atlat Địa Việt Nam kiến thức học: 1/ Nhận xét mạng lưới đô thị nước ta 2/ Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp Nêu phương hướng khắc phục tình hình phân bố dân cư chưa hợp nước ... tục: năm 2007 đạt 2.074,5 nghìn 0,25 tấn, gấp 1,2 lần năm 2000 - Phân bố: Tất tỉnh giáp biển đẩy mạnh đánh bắt hải sản, phát 0,50 triển mạnh tỉnh Duyên hải Nam trung Bộ Nam Bộ, dẫn đầu tỉnh Kiên...
 • 6
 • 303
 • 0

BÀI TOÁN PHƯƠNG án THÍ NGHIỆM TRONG các đề THI CHỌN học SINH GIỎI vật lý các cấp

BÀI TOÁN PHƯƠNG án THÍ NGHIỆM TRONG các đề THI CHỌN học SINH GIỎI vật lý các cấp
... 2b 4 .Các bước thi t lập phương án thí nghiệm Cơ sở thuyết: Vận dụng quy luật, định luật vật từ xây dựng biểu thức đại lượng cần đo thông qua đại lượng khác Phương án tiến hành thí nghiệm: ... - Các vật liệu khác: kẹp, nước (chiết suất nn = 4/3), Yêu cầu xây dựng phương án thí nghiệm a Trình bày phương án thí nghiệm xác định bán kính cong R1 hai mặt thấu kính hội tụ chiết suất vật ... thức phương án thí nghiệm mảng quan trọng Để học sinh đạt giải kì thi HSG cấp thi t em phải làm phần Đây phần kiến thức khó nên đòi hỏi học sinh phải rèn luyện nhiều có kĩ trình bày tốt thi Qua...
 • 22
 • 1,346
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi vật lý lớp 9đề thi chọn học sinh giỏi môn hóa lớp 8đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 8đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh lớp 8đề thi chọn học sinh giỏi môn văn lớp 8đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 20102011 môn vật lí – sở giáo dục và đào tạo lam dongđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 20102011 môn vật lí – sở giáo dục và đào tạo la dongđề thi học sinh giỏi vật lí lớp 8 tỉnh bắc ninhđề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh lớp 12đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh lớp 6đề thi chọn học sinh giỏi môn văn lớp 12đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 5đề thi chọn học sinh giỏi môn hóa lớp 11đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 7Quickstart SEO search engine optimization raymond wayneBiến đổi khuôn mẫu ứng xử trong gia đình người việt (nghiên cứu trường hợp xã an cầu, huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình)SKKN KHAI THÁC điều KIỆN PHẢN ỨNG và HIỆN TƯỢNG pư HH để tạo HỨNG THÚ học CHƯƠNG OXI lưu HUỲNHSKKN một số BIỆN PHÁP áp DỤNG TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG pư OXI hóa KHỬ của bộ môn hóa học lớp 10SKKN một số LIÊN hệ THỰC TIỄN TRONG bài dạy hóa học 10SKKN một số ND QUAN TRỌNG của hóa hữu cơ DÙNG bồi DƯỠNG HS GIỎISKKN một số vấn đề về hợp CHẤT TECPEN TECPENOIT TRONG GIẢNG dạy bồi DƯỠNG HS GIỎI THPTSKKN một số vấn đề về KIẾN THỨC và PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề sự LAI hóa CHO học SINH GIỎI bậc THPTSKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN dùng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học THPTSKKN phương pháp giải bài tập điện phân dung dịchSKKN SD PP TRỰC QUAN vào GIẢNG dạy PHẦN HIDROCACBON lớp 11SKKN tìm HIỂU một số PHÁT MINH, THÀNH tựu của KHOA học hóa học TRONG bài dạy môn hóa học lớp 10Tác động của vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội đối với thu nhập của hộ nghèo trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trịTăng cường sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương vietcombank chi nhánh huếHoàn thiện công tác quản lý ngân sách các trường THPT tại tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản các công trình dân dụng bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị
Đăng ký
Đăng nhập