Giới thiệu tác phẩm gia lễ của chu hy

giới thiệu tác phẩm Di Chúc của Chủ Tịch Hồ CHí Minh

giới thiệu tác phẩm Di Chúc của Chủ Tịch Hồ CHí Minh
... Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng Cộng sản cầm quyền, sau Lênin, nhấn mạnh việc Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền lo lắng, răn đe Không phải Di chúc, mà hầu hết tác phẩm Hồ Chí Minh ... nhân dân”, “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất đạo đức cách mạng Người răn ... giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò hệ trẻ thời kỳ cách mạng Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu cho Đảng công tác giáo dục niên xem trách nhiệm Đảng, quan giáo dục, đến đoàn thể...
 • 10
 • 842
 • 13

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng Cộng sản cầm quyền, sau Lênin, nhấn mạnh việc Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền lo lắng, răn đe Không phải Di chúc, mà hầu hết tác phẩm Hồ Chí Minh ... nhân dân”, “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất đạo đức cách mạng Người răn ... giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò hệ trẻ thời kỳ cách mạng Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu cho Đảng công tác giáo dục niên xem trách nhiệm Đảng, quan giáo dục, đến đoàn thể...
 • 10
 • 664
 • 7

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN- CỦA F.ENGHEN

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN- CỦA F.ENGHEN
... chất lượng Bài tựa cũ “Chống Đuy Rinh” biện chứng (Tr 70-84) F.Enghen xếp tựa vào tác phẩm “Biện chứng tự nhiên” Trong tựa này, F.Enghen vạch tư tưởng sau: - Mối quan hệ khoa học tự nhiên triết ... phát triển khoa học tự nhiên tác phẩm “Biện chứng tự nhiên”? 4) Nêu phân tích quan niệm F.Enghen vật chất vận động tác phẩm “Biện chứng tự nhiên”? 5) Nêu phân tích quan niệm F.Enghen nguồn gốc ... biện chứng phép biện chứng vật C.Mac sáng lập - F.Enghen nêu nội dung phép biện chứng vật: Biện chứng khách quan chi phối giới tự nhiên, biện chứng chủ quan (tư biện chứng) phản ánh biện chứng...
 • 16
 • 931
 • 16

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN- CỦA V.I.LÊNIN

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN- CỦA V.I.LÊNIN
... sau tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” nào? 3- Nêu phân tích ba kết luận nhận thức luận mác-xit định nghĩa khoa học vật chất Lênin tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm ... cứu tác phẩm Người Chủ nghĩa vật Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”: a Phải đối chiếu nguyên tắc lý luận chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán với chủ nghĩa vật biện chứng để vạch chất phản động chủ nghĩa ... nghiệm phê phán”? 4- Lênin phê phán chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa Makhơ vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xã hội nêu lên tính đảng triết học tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”...
 • 17
 • 2,744
 • 31

GIỚI THIỆU tác PHẨM “ NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA cá NHÂN của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH”

GIỚI THIỆU tác PHẨM “ NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA cá NHÂN của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH”
... TRỊ CỦA TÁC PHẨM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN Mặc dù viết đời cách gần 40 năm, tư tưởng, quan điểm HỒ Chí Minh nêu Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa nhân ... với đạo đức cách mạng chủ nghĩa nhân, đó, nâng cao đạo đức cách mạng tách rời với chống chủ nghĩa nhân, luôn gắn xây với chống Xây để nâng cao đạo đức cách mạng, chống hướng tới mục tiêu quét ... từ phía quan đảng đến cán bộ, đảng viên, HỒ Chí Minh nêu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa nhân cách gần 40 năm nguyên giá trị tuân theo lời dạy Hồ Chí Minh: "Có tiêu kế...
 • 12
 • 462
 • 6

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM - BÚT KÝ TRIẾT HỌC- CỦA V.I.LÊNIN

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM - BÚT KÝ TRIẾT HỌC- CỦA V.I.LÊNIN
... thức) 1- Câu hỏi ôn tập: Hoàn cảnh đời ý nghĩa tác phẩm Bút triết học“ Lênin? 2- Những định nghiã khác Lênin phép biện chứng tác phẩm Bút triết học“? 3- Trong tác phẩm Bút triết học“ ... viết khoa học tự nhiên triết học thư viện Xoóc-bon (1909) + Trích tập bút “Thống kê nông nghiệp Ao khác” (1913) + Trích Bút triết học” (1914 - 1915) + Trích Bút chủ nghĩa đế quốc” (có ... 13 13 5- Khi bàn phạm trù cụ thể Bản chất - tượng; quy luât; Nội dung - hình thức; Cái riêng - chung; tư tưởng có tính nguyên tắc Lênin tự nghiên cứu lý luận phạm trù tác phẩm Bút triết học“...
 • 14
 • 1,990
 • 11

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -CHỐNG ĐUY RINH (ĐIIH RING)- CỦA F.ENGHEN

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -CHỐNG ĐUY RINH (ĐIIH RING)- CỦA F.ENGHEN
... nghĩa tác phẩm “Chống Đuy Rinh F.Enghen? 2Những khái quát F.Enghen tác phẩm “Chống Đuy Rinh phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học? 3Những khái quát F.Enghen tác phẩm ... cửu Trong chương F.Enghen phê phán sai lầm Đuy Rinh đạo đức pháp quyền nêu lên quan niệm C.Mac F.Enghen lĩnh vực - F.Enghen sai lầm Đuy Rinh gồm: + Tách rời tư khỏi ngôn ngữ: Đuy Rinh quan niệm ... Đuy Rinh? 5Những phê phán F.Enghen tác phẩm “Chống Đuy Rinh quan niệm Đuy Rinh vận động quan niệm F.Enghen mối quan hệ vật chất vận động, vận động đứng im? 6Những quan điểm triết học Mác F.Enghen...
 • 18
 • 2,229
 • 21

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM HỆ -TƯ TƯỞNG ĐỨC- CỦA C.MÁC VÀ F.ENGHEN

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM HỆ -TƯ TƯỞNG ĐỨC- CỦA C.MÁC VÀ F.ENGHEN
... dung triết học tác phẩm Hệ tưởng Đức”? 2- Trong tác phẩm Hệ tưởng Đức”, C.Mac F.Enghen phê phán hạn chế phái Hêghen trẻ nào? 3- Trong tác phẩm Hệ tưởng Đức”, C.Mac F.Enghen rõ chủ ... sử C.Mac F.Enghen tác phẩm Hệ tưởng Đức” gì? 5- Những nội dung quan niệm vật lịch sử C.Mac F.Enghen tác phẩm Hệ tưởng Đức” gì? 6- Nêu phân tích bốn kết luận quan trọng C.Mac F.Enghen ... tác phẩm Hệ tưởng Đức” C.Mác F.Enghen II Bố cục tác phẩm (Tái 10 / 1986) - I Phơ bách Sự đối lập quan điểm vật tâm Trang -9 (261 263) - Phơ bách A Hệ tưởng nói chung, hệ tưởng Đức nói...
 • 14
 • 1,737
 • 17

tác phẩm Gia đình của Ba Kim

tác phẩm Gia đình của Ba Kim
... sử Trung Quốc Ba tác phẩm Gia đình, Xuân, Thu tác phẩm Gia đình tác phẩm phản ánh rõ nét t tởng nghệ thuật Ba Kim, tác phẩm Ba Kim phản ánh t tởng niên Trung Quốc thời giờ, Ba Kim nói tuổi xuân ... trọng Tác phẩm Gia đình Ba Kim thực tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, không nên văn học Trung Quốc mà văn học giới 18 Tài liệu tham khảo Ba Kim - tác phẩm Gia Đình - Nxb Văn học 199 http://www.bajin.com/ ... lần Ba Kim nói nội dung, hay bối cảnh gia đình tác phẩm hoàn cảnh gia đình anh lúc ấy, nhng phải nhận t tởng, hành động Giác Tuệ không khác với Ba Kim đời, 17 năm sống gia đình nhà họ Lý Ba Kim...
 • 20
 • 380
 • 0

Giới thiệu tác phẩm Những người khốn khổ tổ 2-11C17

Giới thiệu tác phẩm Những người khốn khổ tổ 2-11C17
... tính nhân bản: +Những người khốn khổ (Les Misérables) +Thằng gù nhà thờ Đức bà (Notre Dame de Paris) II .Tác phẩm người khốn khổ: 1 .Giới thiệu: Những người khốn khổ câu chuyện xã hội nước Pháp ... Victor Hugo viết cho người biên tập rằng: "Tôi có niềm tin tác phẩm đỉnh cao, không nói tác phẩm lớn nhất, nghiệp cầm bút mình“ Bức tranh vẽ Cô-dét tác phẩm Những người khốn khổ Victor Hugo Xuất ... Phần 5: GiăngVan –giăng 3.Nội dung: Những người khốn khổ xuất năm 1862 Tác phẩm đánh giá tiểu thuyết tiếng văn học giới kỷ 19 Bản thân Những người khốn khổ có nhiều câu chuyện, nhân vật với...
 • 21
 • 777
 • 16

Tài liệu Bài thuyết trình giới thiệu tác phẩm Chiến lược đại dương xanh ppt

Tài liệu Bài thuyết trình giới thiệu tác phẩm Chiến lược đại dương xanh ppt
... Thực chiến lược đại dương xanh Chương 7: Vượt qua trở ngại tổ chức Chương 8: Vận dụng chiến lược vào thực tiễn Chương 9: Khả trì đổi chiến lược đại dương xanh 06:39 PM 06:39 PM TÓM TẮT TÁC PHẨM Chiến ... hiệu chiến lược vào trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, cần tìm hiểu làm rõ điểm sau: Đại dương đỏ, đại dương xanh gì? Đặc điểm chiến lược "Đại dương xanh" ? Tính tất yếu việc hình thành "Đại ... "Đại dương xanh" ! Đổi giá trị: tảng chiến lược "Đại dương xanh" Thời điểm để tái đổi giá trị - điều chỉnh chiến lược "Đại dương xanh" ? Vận dụng công cụ phân tích 06:39 PM 06:39 PM 25 Đại dương...
 • 30
 • 1,031
 • 12

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ” pdf

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ” pdf
... tác phẩm “ Những lòng cao cả” Hơn kỉ qua, trẻ em hành tinh đọc học tác phẩm ông 2 Tác phẩm “Những lòng cao cả” ét môn đô Ami xi đặt tên cho truyện Tấm lòng XB 1886 tác giả 40 tuổi “Những lòng ... trường, phụ nữ, VHGD II Giới thiệu tác giả, tác phẩm “Những lòng cao cả” Tác giả: ét môn đô Ami xi (31.10.1846 - 12.3.1908) -thọ 62 tuổi Là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc nước ý ... - Các em tiếp xúc với văn thơ trữ tình (22T) bao gồm thơ ca dao Tiếp xúc với thể loại tự (9T) Tiếp xúc với văn bản, tác phẩm văn chương nghị luận (7T) Kịch dân gian (4T) Văn nhật dụng (5T) Về...
 • 9
 • 764
 • 0

Một số tác phẩm tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Một số tác phẩm tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
... cũ chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, lại mình, dù thôi, chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta lòng đấu tranh cho nghiệp cách mạng ... không kiêu ngạo, không hủ hoá Đó biểu đạo đức cách mạng * * * Nói tóm tắt, đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Đó điều chủ chốt Ra sức làm việc cho Đảng, ... tính mạng không tiếc Đó biểu rõ rệt, cao quý đạo đức cách mạng Trong Đảng ta, đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai nhiều đồng chí khác...
 • 14
 • 586
 • 1

Giới thiệu tác dụng làm thuốc của các cây thuốc nam docx

Giới thiệu tác dụng làm thuốc của các cây thuốc nam docx
... tĩnh, Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Từ điển Giới thiệu tác dụng làm thuốc Cốt toái bổ Cập nhật ngày 9/12/2009 lúc 1:01:00 AM Số lượt đọc: 409 Cốt toái bổ thuốc quý, đưa vào Sách đỏ Việt Nam, loài ... Sức khỏe & Đời sống, Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Từ điển thuốc Việt Nam, Cây cỏ Việt Nam Dứa mỹ- cảnh - thuốc Cập nhật ngày 5/3/2010 lúc 2:43:00 PM Số lượt đọc: 578 Cây Dứa mỹ gọi Thùa, cảnh ... dùng Nguồn tổng hợp: Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Từ điển thực vật thông dụng, Cây cỏ động vật làm thuốc Việt Nam Cẩn thận dùng nhân sâm Cập nhật ngày 8/12/2009 lúc...
 • 110
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÀI K KH TIẾNG VIỆT LỚP 1 TIẾT 47BÀI S R TIẾNG VIỆT LỚP 1LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1 TUẦN 5Hương thơm và một số chất thơm chính tạo thành trong quá trình chế biến chè đen và chè xanhCong nghe sản xuất chèHương thơm trong quá trình xử lý nhiệt thực phẩm giàu lipitẢnh hưởng của theaflavin (TF) và thearubigin (TR) trong chè đen tới chất lượng cảm quan của chè đenThực hiện hệ thống MIMO STBC trên BOARD FPGA ARRIA VTUT cheat youtube 2017Các bài toán Tổ hợp – Xác suất và nguyên lý DirichletĐảng bộ tỉnh Thái nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2010Các chất có mùi thơm thuộc nhóm aldehyt, xeton trong sữa và các sản phẩm chế biến từ sữaĐào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin tại thư viện trường đại học Quốc tế RMIT Việt NamMột số ứng dụng của giải tích phi tuyến vào phương trình vi phânNghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch HãnNghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục NgạnNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi Aspergillus oryzaeNghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong quá trình sản xuất PAC Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngNghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT cho giám sát môi trườngNghiên cứu xác định thành phần các chất hữu cơ trong nước lụt bằng phần mềm AIQS – DB tích hợp trên thiết bị GC - MS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập