Nghiên cứu hoạt động xúc tiến của điểm đến ninh bình cho thị trường khách quốc tế

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến của điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến của điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế
... động xúc tiến điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trƣờng khách quốc tế Đối tƣợng nghiên cứu - Thị trƣờng khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình Các sản phẩm du lịch Ninh Bình - Các hoạt động xúc tiến ... hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trƣờng khách quốc tế Chƣơng 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch ... trƣờng khách du lịch; xúc tiến hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch khách du lịch nói chung khách du lịch quốc tế nói riêng; học kinh nghiệm tỉnh bạn hoạt động xúc tiến du lịch mảng thị trƣờng khách...
 • 110
 • 348
 • 2

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005- 2010

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005- 2010
... xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005-2 010 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2010- 2020 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÚC TIẾN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ... chung hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dƣơng 2.4.1 Điểm mạnh Nhìn chung hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005-2 010 có thành tựu đáng kể - Du lịch Hải Dương chưa thành lập Trung tâm xúc ... hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương thời gian tới từ 2010- 2020 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến Du lịch Hải Dương...
 • 38
 • 616
 • 4

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2003-2009

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2003-2009
... title: The research on tourism promotion activities of Ninh Binh from 2003 to 2009 Major: Tourism Code: N/A 10 Supervisors: Assoc.Prof.Dr Tran Duc Thanh – Lecturer of Tourism Faculty 11 Summary of ... more than 100 pages on “The research on tourism promotion activities of Ninh Binh from 2003 to 2009” Aside from the Introduction, Conclusion, Appendixes and Reference list, the thesis consists ... promotion activities of Ninh Binh province, simultaneously, the thesis presented the objective assessment of the impacts or effects of tourism destination promotion activities of Ninh Binh province,...
 • 2
 • 304
 • 6

chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu hoạt động xúc tiến tại thị trường nội địa và đề xuất giải pháp cho ctcp dược phẩm-dược liệu pharmedic

chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu hoạt động xúc tiến tại thị trường nội địa và đề xuất giải pháp cho ctcp dược phẩm-dược liệu pharmedic
... hoạt động xúc tiến công ty - Tìm giải pháp phù hợp để tiếp tục hoàn thiện hoạt động xúc tiến công ty PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình xúc tiến thị trƣờng nội địa PMC ... ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Thạc sĩ Đinh Tiên Minh yếu tố cung cấp nhìn bao quát lên toàn công ty hoạt động xúc tiến tạo tảng cho định xúc tiến sau - Thực trạng hoạt động xúc tiến PMC giải pháp đề xuất ... quan hoạt động xúc tiến dƣợc phẩm thị trƣờng nội địa tìm giải pháp phù hợp cho công ty nhằm tiếp tục phát huy hiệu kinh doanh PHARMEDIC bối cảnh SVTH: Phan Nguyễn Mai Ca i CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP...
 • 118
 • 172
 • 0

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán một số chương trình du lịch outbound cho khách nội địa tại công ty du lịch việt nam

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán một số chương trình du lịch outbound cho khách nội địa tại công ty du lịch việt nam
... chương trình du lịch Chương 2: Tình hình hoạt động xúc tiến bán số chương trình du lịch outbound cho khách nội địa công ty du lịch Việt Nam - Chi nhánh Huế Chương 3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc ... trọng hoạt động quảng bá sản phẩm công ty khả thu hút khách du lịch nội địa du lịch nước Vietnamtourism, định thực đề tài Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán số chương trình du lịch outbound cho khách ... tìm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu xúc tiến bán chương trình du lịch outbound công ty giai đoạn Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH...
 • 65
 • 222
 • 1

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hà Tĩnh

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hà Tĩnh
... mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Tĩnh thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Tĩnh, đồng thời nghiên ... tin xúc tiến du lịch, xúc tiến hoạt động hợp tác mở rộng thị trƣờng, xúc tiến đầu tƣ phát triển du lịch Đến nay, hoạt động xúc tiến du lịch Tĩnh bƣớc đầu đạt đƣợc kết định, thúc đẩy du lịch ... xã hội du lịch nghiên cứu nhu cầu thị hiếu khách du lịch 1.2 Vai trò lợi ích hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch 1.2.1 Vai trò hoạt động xúc tiến điểm đến Đối với hoạt động du lịch, xúc tiến điểm...
 • 133
 • 478
 • 5

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005 - 2010

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005 - 2010
... xúc tiến du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 200 5- 2010 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 201 1-2 020 ... lưu trú du lịch Hải Dương giai đoạn 2005 - 2010 -5 7 Bảng 2.3 Cơ cấu sở lưu trú du lịch tỉnh Hải Dương năm 2010 58 Bảng 2.4: Lao động ngành du lịch Hải Dương giai đoạn 200 1-2 010 - 60 Bảng ... hiệu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương thời gian tới từ 201 1-2 020 Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến Du lịch Hải Dương...
 • 141
 • 293
 • 1

Nghiên cứu họat động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đọan 2003 - 2009

Nghiên cứu họat động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đọan 2003 - 2009
... vụ du lịch ngƣời dân địa phƣơng Do vậy, việc Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 200 3- 2009 nhằm đề xuất giải pháp tăng cƣờng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Ninh Bình ... nƣớc ngành du lịch Ninh Bình giai đoan 200 3- 2009 đạt 33% 47 Bảng 2.3 Doanh thu du lịch Ninh Bình giai đoạn 200 3- 2009 Chỉ tiêu Tổng doanh thu du lịch - Mức tăng trƣởng - Doanh thu du lịch/ lƣợt ... động xúc tiến điểm đến tỉnh Ninh Bình giai đoạn 200 3- 2009 chƣơng 38 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 200 3- 2009 2.1 Khái quát chung điểm đến du...
 • 138
 • 303
 • 0

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty du lịch vietravel chi nhánh huế

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty du lịch vietravel chi nhánh huế
... hiệu hoạt động xúc tiến bán hàng hướng đến khách hàng công ty du lịch Vietravel chi nhánh Huế Mục đích nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán hàng công ty du lịch Vietravel chi nhánh ... hoạt động xúc tiến bán hàng hướng đến khách hàng công ty du lịch Vietravel chi nhánh Huế 41 4.1 Tình hình thực hoạt động xúc tiến bán hàng hướng đến khách hàng công ty du lịch Vietravel ... doanh công ty Qua trình nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu hoạt động xúc tiến bán hàng hướng đến khách hàng công ty du lịch Vietravel chi nhánh Huế , thấy rằng, công ty thực tốt hoạt động xúc tiến...
 • 10
 • 273
 • 1

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc -Thực trạng và giải pháp

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc -Thực trạng và giải pháp
... trạng hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng thị trường khách Trung ... tập trung phân tích đánh giá hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc thời gian năm từ năm 2005 – 2009; đề xuất giải pháp mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng ... Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc thời gian...
 • 5
 • 279
 • 5

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc - Thực trạng và giải pháp
... đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng 32 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH HẢI PHÒNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC 2.1 Khái quát chung du lịch Hải Phòng Hải Phòng ... trạng hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng thị trường khách Trung ... lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc thời...
 • 132
 • 350
 • 0

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc
... khách du lịch Trung Quốc du lịch Nội 2.1.2.1 Đặc điểm thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Nội Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nội Bảng 2.1: Lƣợng khách du lịch Trung Quốc du ... ĐIỂM THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC 2.1 Đặc điểm thị trƣờng khách du lịch Trung Quốc 2.1.1 Giới ... tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến của quan quản lý nhà nước du lịch địa bàn Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Việc điều tra đánh giá tác động hoạt động xúc tiến thu hút khách du...
 • 84
 • 153
 • 2

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH HẢI PHÒNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH HẢI PHÒNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC
... DU LỊCH TRUNG QUỐC MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYỀN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH HẢI PHÒNG ĐỐI VỚI T/T KHÁCH TRUNG QUỐC NỘI NỘIDUNG DUNGCỦA CỦAHOẠT HOẠTĐỘNG ĐỘNGXÚC XÚCTIẾN TIẾN ... DU LỊCH TRUNG QUỐC ĐẾN HẢI PHÒNG Sở thích ăn uống Hải Phòng 13 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC ĐẾN HẢI PHÒNG Sở thích du lịch Hải Phòng 14 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC ĐẾN HẢI PHÒNG ... PHÒNG Khách Trung Quốc biết Hải Phòng qua kênh phương tiện truyền thông 15 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC ĐẾN HẢI PHÒNG Số lần khách du lịch Trung Quốc đến Hải Phòng 16 HOẠT HOẠTĐỘNG ĐỘNGXÚC...
 • 25
 • 28
 • 0

Hoạt động xúc tiến của du lịch hà nội nhằm thu hút khách du lịch trung quốc

Hoạt động xúc tiến của du lịch hà nội nhằm thu hút khách du lịch trung quốc
... tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến của quan quản lý nhà nước du lịch địa bàn Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Việc điều tra đánh giá tác động hoạt động xúc tiến thu hút khách du ... hoạt động xúc tiến du lịch - Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Nội năm qua - Đánh giá thành công hạn chế hoạt động xúc tiến du lịch Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc thời gian qua ... khách du lịch Trung Quốc, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Nội năm qua, từ đề xuất số sách, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến du lịch Nội nhằm thu hút khách du lịch...
 • 13
 • 58
 • 0

Nghiên cứu hoạt động phát triển nhãn hiệu café G7 Trung Nguyên thị trường nội địa Việt Nam

Nghiên cứu hoạt động phát triển nhãn hiệu café G7 Trung Nguyên thị trường nội địa Việt Nam
... giải khuyết điểm III TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hoạt động phát triển nhãn hiệu café G7 Trung Nguyên thị trường nội địa Việt Nam, qua đánh giá tình hình cafe G7 thời gian qua số lượng, ... động tới giới văn nghệ sĩ  Và điểm Trung Nguyên: Trung Nguyên thương hiệu Việt Nam xây dựng quản lý cách thị trường cà phê Việt Nam. Phương thức kinh doanh nhượng quyền Trung Nguyên thương hiệu ... cứu phát triển nhãn hiệu cafe hòa tan G7 thị trường Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Chƣơng PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY Giới thiệu tập đoàn Tập đoàn Trung Nguyên...
 • 67
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động xúc tiến thương mại cho tuyến sản phẩm cửa thép của công ty đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hàng thuỷ sản việt nam trên thị trường eumột số điểm đáng lưu ý trong nghiên cứu hoạt động giải trí của thanh niênhoạt động xúc tiến của vinamilkde cuong so bo nghien cuu hoat dong marketing mix cua cong ty tnhh the thao donexnghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty bánh kẹo hải hàvai trò của hoạt động xúc tiến đầu tư trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tếthực trạng của hoạt đông xúc tiến của công ty xuất nhập khẩu thiết bị tryền hìnhhoạt động xúc tiến của công tymột số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư ở tỉnh bình địnhnội dung thông điệp và kênh truyền thông của hoạt động xúc tiến thương mại trong công ty cho tuyến sản phẩm cửa thép trên thị trường hà nội2 hoạt động xúc tiến của du lịch hà nội từ 2001 đến nayhoạt động xúc tiên của du lịch hà nội 2001 2006mục tiêu hoạt động xúc tiến của công ty trong những năm quahoạt động xúc tiến của doanh nghiệp cần tích cực tham gia các hoạt động triển lãm tăng cường củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thốngLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triBia ngang dep cho giao an blablablaChuyên đề câu điều kiệnPhân tích vào phủ chúa trịnh của hải thượng lãm ôngTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPMột số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình NguyênQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISBÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2luan van nghien cuu song hai he thong ESPGIUP TRI NHO CHUOI PHAN UNG HOA HOCskkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmskkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cựccảm xúc và tình cảmCĐ1 bài tập este lipit336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ áncông nghệ nano02 tinh toan do gian dai DUL v2