Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện công tuyến trung ương ( hạng đặc biệt ) tại hà nội

Lưu trữ quản hồ bệnh án điện tử tại Bệnh viện công tuyến Trung Ương ( Hạng đặc biệt ) tại Nội

Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện công tuyến Trung Ương ( Hạng đặc biệt ) tại Hà Nội
... nghĩa hồ bệnh án: Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 điều 59 có quy định: Hồ bệnh án tài liệu y học, y tế pháp lý; ng-ời bệnh hồ bệnh án lần khám bệnh, chữa bệnh khám bệnh, ... qun Một hồ bệnh án đ-ợc coi phần hệ thống thông tin bệnh viện - quản chức hành nh- lâm sàng Ngoài ra, thành phần hệ thông tin Y học - đ-ợc coi tập hợp 15 xếp công việc liên quan tới công ... chữa bệnh" .[ 22] Hồ bệnh án ti liu chứa thông tin tng bệnh nhân Những thông tin đ-ợc chuyên gia y tế đ-a sau trình tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với ng-ời bệnh Theo truyền thống, bệnh án đ-ợc...
 • 167
 • 1,143
 • 7

quy trình lưu trữ kiểm tra hồ bệnh án

quy trình lưu trữ và kiểm tra hồ sơ bệnh án
... điều trị, biên hội chẩn Hồ bệnh án trả hạn Kiểm tra hồ bệnh án đầy đủ Trình BGĐ ký duyệt bệnh án Hồ bệnh án xếp theo số thứ tự Bàn giao bệnh án cho người lưu trữ CÓ KHÔNG NGƯỜI THỰC ... QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN Khoa lâm sàng HSBA viện Nhân viên phòng KHTH Kiểm tra HSBA viện Ban giám đốc Trình Ban giám đốc ký duyệt Bác sĩ ... sau kiểm tra trình BGĐ ký duyệt kết thúc hồ - Đối với HSBA bệnh nhân nằm nhiều ngày, chi phí điều trị lớn, phận kiểm tra HSBA chuyển qua BS phụ trách kiểm tra HSBA khoa phân công, đọc kiểm tra...
 • 3
 • 487
 • 3

Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ hiện hành quản hồ lưu trữ tạiquan

Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ hiện hành và quản lý hồ sơ lưu trữ tại cơ quan
... pháp nhà trường - Hồ nhân Đối với hồ CB-GV-CNV hồ học sinh Công tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ quan - Các ban ngành cá nhân quan có trách nhiệm lập hồ hành giao nộp hồ sơ, ... việc lập hồ hành nộp hồ vào lưu trữ tổ chuyên môn cá nhân; - Các tổ chuyên môn, cá nhân quan, phải giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ hành quan; - Cán Văn thư - Lưu trữ ... thực tốt công tác lập hồ hành quan cần thực trình tự bước sau đây: 2.1 Lập danh mục hồ sơ: - Danh mục hồ tài liệu hướng dẫn công tác lập hồ sơ, giúp cho việc phân loại, lập hồ văn bản,...
 • 25
 • 1,679
 • 27

skkn nâng cao hiệu quả công tác lập hồ hiện hành quản hồ lưu trữ tạiquan thpt dan tộc nội trú

skkn nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ hiện hành và quản lý hồ sơ lưu trữ tại cơ quan thpt dan tộc nội trú
... thực tốt công tác lập hồ hành quan cần thực trình tự bước sau đây: 2.1 Lập danh mục hồ sơ: - Danh mục hồ tài liệu hướng dẫn công tác lập hồ sơ, giúp cho việc phân loại, lập hồ văn bản, ... pháp nhà trường - Hồ nhân Đối với hồ CB-GV-CNV hồ học sinh Công tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ quan - Các ban ngành cá nhân quan có trách nhiệm lập hồ hành giao nộp hồ sơ, ... việc lập hồ hành nộp hồ vào lưu trữ tổ chuyên môn cá nhân; - Các tổ chuyên môn, cá nhân quan, phải giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ hành quan; - Cán Văn thư - Lưu trữ...
 • 26
 • 367
 • 1

quản trị hành chính văn phòng - chương 8-công tác lưu trữ hủy bỏ hồ tài liệu

quản trị hành chính văn phòng - chương 8-công tác lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ tài liệu
... vào lưu trữ  Thực thủ tục giao nộp tài liệu LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU  4.2 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ  Q trình chỉnh lý tài liệu phải tn thủ ngun tắc khơng phân tán tài liệu lưu trữ LƯU TRỮ HỒ ... phận lưu trữ với Lập biên giao nhận tài liệu phận lưu trữ với phận hủy tài liệu phận hủy tài liệu Tiến hành tiêu hủy tài liệu Tiến hành tiêu hủy tài liệu LẬP BIÊN BẢN HỦY TÀI LIỆU LẬP BIÊN BẢN HỦY ... HỒ SƠ TÀI LIỆU  – Sắp xếp bảo quản tài liệu lưu trữ  5.1 Sắp xếp hồ lưu trữ  Sắp xếp trực tiếp  Phương pháp gián tiếp  Phương pháp kết hợp LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU  5.2 Bảo quản hồ lưu...
 • 14
 • 819
 • 2

Thử nghiệm phần mềm quản dữ liệu vi mô vào lưu trữ quản dữ liệu của khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

Thử nghiệm phần mềm quản lý dữ liệu vi mô vào lưu trữ và quản lý dữ liệu của khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006
... cập, khai thác, sử dụng số liệu cấp vĩ vi Thử nghiệm Microdata Managerment để lưu trữ quản sở liệu điều tra Tổng cục Thống kê Phần I Giới thiệu sơ lược phần mềm Microdata Managerment: ... sở liệu vi Khảo sát mức sống 2006 15 Nesstar Explorer cho phép người sử dụng xem xuất liệu siêu liệu định dạng thống kê chung Các dạng liệu tạo bao gồm liệu siêu liệu mà bao gồm nguồn số liệu ... số liệu thống kê, người tạo sản phẩm mà Metadata Editor nguồn gốc giúp làm sản phẩm Sử dụng Metadata Editor để tạo lập quản sở liệu vi Khảo sát mức sống 2006 2.1 Tạo lập Project Phần mềm...
 • 20
 • 149
 • 0

PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG QUẢN hồ BỆNH ánBỆNH VIỆN

PHÂN TÍCH và THIẾT kế hệ THỐNG QUẢN lý hồ sơ BỆNH án ở BỆNH VIỆN
... số sổ thống hồ bệnh án kho lƣu trữ Bệnh viện tổ chức thành khoa điều trị lập nhiêu sổ thống hồ bệnh án Mỗi khoa có sổ thống hồ bệnh án Nội dung sổ thống hồ bệnh án cần ... mục, mô tả hồ xác 2- Việc thu thập hồ bệnh án vào lưu trữ Hồ bệnh án đƣợc lập khoa điều trị Sau kết thúc điều trị tất hồ bệnh án đƣợc nộp vào lưu trữ bệnh viện Theo định thống Bộ Y ... quản trị CSDL hồ bệnh án để tập huấn cho bệnh viện áp dụng thống 5- Việc xác định giá trị tài liệu hồ bệnh án Bộ Y Tế qui định mức độ thời hạn bảo quản hồ bệnh án "Hồ bệnh án nội trú,...
 • 6
 • 263
 • 6

Ứng dụng quản thủ tục hành chính quản hồ cán bộ công chức trên nền điện toán đám mây

Ứng dụng quản lý thủ tục hành chính và quản lý hồ sơ cán bộ công chức trên nền điện toán đám mây
... THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG CHỨC I.1 Quản thủ tục hành Rất nhiều thủ tục hành hệ thống quản nhà nước, để kiểm soát hiệu thực thủ tục phải giải vấn đề lịch sử thay đổi thủ tục ... xử công việc, ủy quyền, công việc liên quan chuyển đến cán ủy quyền  Cho phép theo dõi toàn trình xử công việc quan I.2 Quản hồ cán công chức Chương trình quản hồ cán công chức ... PLATFORM PHÂN CÔNG & LỊCH VIỆC GIAO LÀM BÁO CÁO VIỆC THUẾ PL AT FO RM QUẢN QUẢN LÝ HỒ QUẢN LÝ LÝ BÁO CÁO TÀI HÀNG HOÁ CÁN BỘ HÀNG TỒN QUẢN LÝ SƠ CHÍNH & KẾ TOÁN KHO NGUỒN VỐN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT...
 • 4
 • 551
 • 5

sở lí luận của công tác lập quản hồ địa chính

Cơ sở lí luận của công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính
... công tác lập hồ địa tiến hành nhanh cần có phối hợp đạo ngành cấp quyền Về phân cấp quản hồ địa chính: Cấp xã: quản hồ lập đồ địa Cấp huyện: quản hồ lập ra; đồ địa toàn hồ ... làm sở để bảo vệ quyền sử dụng đất; giải tranh chấp đất đai Chính Nhà nước xây dựng hệ thống văn hồ địa làm sở pháp cho việc lập quản hồ địa III sở pháp công tác lập quản hồ ... tra, kiểm tra Trên ta tìm hiểu yêu cầu phân cấp việc lập quản hồ địa vấn đề đặt cho công tác quản đất đai nói chung công tác lập hồ địa nói riêng cần làm tốt yêu cầu đặt việc phân cấp...
 • 40
 • 670
 • 1

Thực trạng công tác lập quản hồ địa chính ở nước ta

Thực trạng công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính ở nước ta
... dẫn công tác lập quản hồ địa chính .Công tác lập quản hồ địa thực theo văn quy định cụ thể Mục II Thông tư 1990 bao gồm: Hồ địa Lập hồ ịa Phân cấp quản hồ địa Chỉnh biến ... điểm địa bàn thành phố Hà Nội Công tác thí điểm hồ địa thành phố Hà Nội 2.1 Mục đích, ý nghĩa, tác dụng công tác lập hồ địa - Công tác lập, quản hồ địa công tác quản cuối quản ... hiểu công tác ta đánh giá công tác lập hồ địa thành phố Hà Nội II Đánh giá công tác lập hồ địa thành phố Hà Nội Tình hình chung công tác quản đất đai nói chhung công tác lập hồ địa...
 • 25
 • 1,266
 • 2

SỞ KHOA HỌC VIỆC LẬP QUẢN HỒ ĐỊA CHÍNH

CƠ SỞ KHOA HỌC VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
... Về phân cấp quản HSĐC - Cấp xã quản hồ lập đồ địa - Cấp huyện quản hồ lập ra, đồ địa toàn hồ cấp xã - Cấp tỉnh quản hồ lập toàn hồ cấp huyện Cấp thành lập phê duyệt ... ôxtrâylia Bộ máy quản đất đai trì loại hồ khác nhau, loại hồ chia thành loại: Hồ theo yêu cầu luật pháp; hồ dùng để quản - Hồ theo yêu cầu luật pháp: Các loại hồ khác cần trì ... quản lý, đảm bảo quy định sửa chữa 2.2 Phân cấp lập quản Để đảm bảo việc thực yêu cầu cần thực việc phân cấp công việc lập quản HSĐC • Về lập hồ Cấp xã, phường, thị trấn thực lập sổ địa...
 • 41
 • 371
 • 5

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ QUẢN TÀI LIỆU

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU
... NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ • Lê Tiến Lê Tiến NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ ... thống lưu trữ quản tài liệu 1.4.3 Thành phần hệ thống lưu trữ quản tài liệu 1.5 Giới thiệu số công nghệ giải pháp 10 Chương Xây dựng hệ thống lưu trữ quản tài liệu dựa tảng ... đính nhãn tài liệu Vd: Ngày tài liệu lưu trữ, tên người dùng lưu trữ nó… - Tích hợp: Tích hợp hệ thống quản tài liệu vào ứng dụng khác, người sử dụng tải tài liệu hệ thống quản tài liệu, thay...
 • 87
 • 619
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quản lý hồ sơ bệnhphần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhânlập và quản lý hồ sơ địa chínhdownload phần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhânphần mềm quản lý hồ sơ bệnh ánphòng tiếp nhận và quản lý hồ sơcông tác lập và quản lý hồ sơ địa chínhquản lý hồ sơ bệnh ántổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơđồ án quản lý hồ sơ bệnh ánchương trình quản lý hồ sơ bệnh ánquy trình quản lý hồ sơ bệnh ánquy chế quản lý hồ sơ bệnh ánquản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhâncách quản lý hồ sơ bệnh ánKinh doanh facebook hiệu quảKinh nghiệm chạy quảng cáo facebook ads tôi là QUẢN TRỊ BLOGNghiên cứu target facebook bằng audience insights tôi là QUẢN TRỊ BLOGTạo cuộc thi trên facebookPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU một số tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN v i lê NIN và hồ CHÍ MINH về KINH tế học, KINH tế CHÍNH TRỊAjax và ứng dụng tại công ty điện thoại hà nội 1Áp dụng ngôn ngữ lập trình maude việc phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng và thời gian thựcCông nghệ ảo hóa máy chủDịch vụ dữ liệu phục vụ tính toán đám mâyGameguard hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền windows chống lại các hackerGiải thuật di truyền giải bài toán p median có hạn chế khả năngGiải thuật di truyền giải bài toán phủ đỉnh nhỏ nhấtNghiên cứu triển khai thử nghiệm và ứng dụng giải pháp tích hợp sinh trắc vào PKINghiên cứu các cách tiếp cận trong tóm tắt văn bản và thử nghiệmNghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH các giải pháp kỹ thuậtNghiên cứu suy diễn xác suất trong các hệ trị thức f luậtNghiên cứu tìm hiểu ứng dụng sóng đệ qui phân tánNghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật xoá nền ảnh chụp mạch số trong máy chụp mạchNghiên cứu ứng dụng CPLD9500 thiết kế modul điều khiển vị trí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập