Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam thuộc bộ công an (nghiên cứu trường hợp trại giam nam hà)

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố hà nội trong tiến trình hội nhập phát triển của đất nước

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố hà nội trong tiến trình hội nhập phát triển của đất nước
... giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Nội năm 2005, Nội 45 Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2006), Báo cáo kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Nội năm 2005, ... hoạt động PBGDPL cho ĐVTN địa bàn thành phố Nội vấn đề cần quan tâm nghiên cứu Chính vậy, lựa chọn đề tài: "Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đoàn viên, niên địa bàn thành phố Nội tiến ... dân thành phố Nội (2004), Báo cáo kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Nội năm 2004, Nội 44 Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2005), Báo cáo kết công tác phổ biến, ...
 • 9
 • 450
 • 13

Báo cáo giải trình đánh giá thực trạng, xác định nội dung, hình thức, kế hoạch và biện pháp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng là thanh thiếu nhi

Báo cáo giải trình đánh giá thực trạng, xác định nội dung, hình thức, kế hoạch và biện pháp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng là thanh thiếu nhi
... với dự án VIE/98/001 Phần thứ ba: hình thức, kế hoạch biện pháp thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu nhi I Các hình thức phù hợp để thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật ... hạn thực phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thiếu nhi Kế hoạch ngắn hạn Kế hoạch dài hạn III Các biện pháp nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng TTN 3.1 Biên ... phú nhi u văn pháp luật quy định Tuy nhi n để phân biệt hành với hình sự, dân với kinh tế vấn đề nhi u khó khăn với người dân với đối tượng thiếu nhi Phổ biến, giáo dục pháp luật dân sự, hình...
 • 10
 • 500
 • 0

Đề tài đánh giá thực trạng, xác định nội dung, hình thức, kế hoạch và biện pháp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng là thanh thiếu nhi

Đề tài đánh giá thực trạng, xác định nội dung, hình thức, kế hoạch và biện pháp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng là thanh thiếu nhi
... nội dung, hình thức, kế hoạch biện pháp thực phổ biến giáo dục pháp luật đối tượng TTN 10 1.2.2 Nội dung nghiên cứu a) Đánh giá thực trạng tình hình thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật TTN ... vấn pháp luật cho đối tượng TTN Đánh giá thực trạng tình hình thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật TTN 2.1 Thực trạng nhận thức pháp luật TTN nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng ... hợp thực công tác Đa dạng hoá hình thức biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi Cần phải có đa dạng hoá hình thức biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi, kết hợp nhi u...
 • 144
 • 492
 • 0

LUẬN VĂN: Phát huy vai trò giáo dục pháp luật của chính quyền cấp xã cho đồng bào Khơme ở tỉnh Trà Vinh hiện nay pdf

LUẬN VĂN: Phát huy vai trò giáo dục pháp luật của chính quyền cấp xã cho đồng bào Khơme ở tỉnh Trà Vinh hiện nay pdf
... biến, giáo dục pháp luật - Nghiên cứu vai trò quyền cấp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào Khơme Trà Vinh - Đánh giá thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào Khơme quyền ... biến, giáo dục pháp luật quyền cấp Trà Vinh cho đồng bào Khơme, giải pháp luận văn đề xuất có khả ứng dụng thực tế nhằm phát huy vai trò quyền cấp giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung cho ... giải pháp để phát huy vai trò quyền cấp hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào Khơme Trà Vinh thời gian tới * Nhiệm vụ luận văn: - Phân tích sở lý luận vai trò quyền cấp hoạt...
 • 103
 • 270
 • 1

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố hà nội trong tiến trình hội nhập phát triển của đất nước

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố hà nội trong tiến trình hội nhập phát triển của đất nước
... gia nội khoa luật bùi thị diễm trang hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đoàn viên, niên địa bàn thành phố nội tiến trình hội nhập phát triển đất n-ớc Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà ... n-ớc Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật Mã số : 60 38 01 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS D-ơng Thanh Mai nội - 2007 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan ... viờn, niờn 25 Chng 2: 30 THC TRNG HOT NG PH BIN, GIO DC PHP LUT I VI ON VIấN, THANH NIấN TRấN A BN THNH PH H NI TRONG TIN TRèNH HI NHP V PHT TRIN CA T NC 2.1 Khỏi quỏt thc trng hot ng ph bin,...
 • 91
 • 79
 • 0

Công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố huế

Công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố huế
... nhà nước tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thiếu niên địa bàn thành phố Huế Công tác quản nhà nước tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thiếu niên tiếp cận từ nhiều góc độ với ... nhà nước tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thiếu niên địa bàn thành phố Huế - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác quản nhà nước tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thiếu niên ... tăng cường công tác quản nhà nước pháp luật niên địa bàn thành phố Huế 10 Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 1.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật 1.1.1...
 • 109
 • 112
 • 1

Những biện pháp bảo hộ của pháp luật đối với thân nhântài sản của người bị tạm giam

Những biện pháp bảo hộ của pháp luật đối với thân nhân và tài sản của người bị tạm giam
... BLTTHS, thời hạn tạm giam bị cáo bị tạm giam mà tòa án cấp giám đốc thẩm hủy án để xét xử lại 2.7 Những biện pháp bảo hộ pháp luật thân nhân tài sản người bị tạm giam Khi người bị , tạm giam có chưa ... dụng biện pháp bảo hộ thân nhân tài sản, Cơ quan định , lệnh tạm giam thông báo cho người bị , tạm giam biết biện pháp áp dụng Đề xuất hoàn thiện quy định tạm giam 3.1 Về để áp dụng biện pháp tạm ... có hiệu lực pháp luật thuận lợi 2.2 Đối tượng áp dụng Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giam bị can, bị cáo Những người bị can, bị cáo không bị áp dụng biện pháp Khoản Điều 88 Bộ luật TTHS quy...
 • 14
 • 267
 • 0

Vai trò của câu lạc bộ giáo dục chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đông A- Nam Định)

Vai trò của câu lạc bộ giáo dục chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đông A- Nam Định)
... viên Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đông A- Nam Định luận văn 1.10 Tổng quan câu lạc giáo dục chăm sóc sức khỏe Nam Định 1.10.1 Giới thiệu Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng ... lạc giáo dục chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi cộng đồng 4.2 Khách thể nghiên cứu Người cao tuổi tham gia hoạt động câu lạc trực thuộc Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đông A- ... định vai trò CLB hoạt động cộng đồng Trong luận văn vai trò câu lạc giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng cá nhân người cao tuổi gia đình người cao tuổi nói riêng cộng đồng nói chung vai trò Chi hội...
 • 99
 • 412
 • 0

Nghiên cứu vai trò của Chợ truyền thống đối với phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam

Nghiên cứu vai trò của Chợ truyền thống đối với phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam
... 35 CHƢƠNG VAI TRÒ CHỢ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN, QUẢNG NAM 37 2.1 Chợ nội dung hấp dẫn thu hút khách du lịch 37 2.1.1 Chợ truyền thống điều kiện phát triển du lịch văn ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGÔ THỊ HƢỜNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CHỢ TRUYỀN THỐNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN, QUẢNG NAM Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH ... quan chợ truyền thống Hội An, Quảng Nam Chương Vai trò chợ phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam Chương Chợ Hội An với vấ n đề bảo tồ n và phát triể n 12 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CHỢ TRUYỀN THỐNG...
 • 107
 • 141
 • 1

Quy định của pháp luật đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam

Quy định của pháp luật đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam
... kết chi nhánh Việt Nam, Ngân hàng mẹ ngân hàng nước chi nhánh hoạt động Việt Nam Chi nhánh ngân hàng nước hoạt động phụ thuộc vào ngân hàng mẹ ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ... chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng nước Việt Nam2 4 Hoạt động ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam phụ thuộc vào loại hình ngân hàng nước ngân hàng nước ngân hàng thương mại, ngân hàng ... chung ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Chương 2: Quy chế pháp chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Chương 3: Thực trạng chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam phương hướng hoàn thiện pháp...
 • 45
 • 90
 • 0

Quy định pháp luật đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam

Quy định pháp luật đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam
... ngân hàng nước quy định giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng nước Việt Nam2 4 Hoạt động ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam phụ thuộc vào loại hình ngân hàng nước ngân hàng nước ... chung ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Chương 2: Quy chế pháp chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Chương 3: Thực trạng chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam phương hướng hoàn thiện pháp ... Quy định pháp luật chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam ”, sở phân tích quy định pháp luật chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam, theo ngân hàng nước càn có điều kiện để cấp giấy phép mở chi...
 • 43
 • 45
 • 0

Vai trò giáo dục đào tạo xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo công xã hội

Vai trò giáo dục đào tạo xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo công xã hội
... I GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC I.1 Vai trò giáo dục đào tạo xây dựng nguồn nhân lực I.2 Vai trò giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam II GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ... TRONG ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI II.1 Vai trò giáo dục đào tạo đảm bảo công hội II.2 Vai trò giáo dục đào tạo đảm bảo công hội Việt Nam III THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐÀO ... lượng nguồn nhân lực II GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI II.1 Vai trò giáo dục đào tạo đảm bảo công hội Trong giai đoạn khác lịch sử nhân loại, vấn đề công hội hội quan...
 • 55
 • 55
 • 0

Nghiên cứu vai trò của chợ truyền thống đối với phát triển du lịch hội an, quảng nam

Nghiên cứu vai trò của chợ truyền thống đối với phát triển du lịch hội an, quảng nam
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGÔ THỊ HƢỜNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CHỢ TRUYỀN THỐNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN, QUẢNG NAM Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH ... đẹp Việc nghiên cứu vai trò chợ truyền thống du lịch Hội An, Quảng Nam có ý nghĩa đặc biệt hấp dẫn, xuất phát từ vị du lịch Hội An Là đô thị cổ nằm bên Cửa Đại, Hội An từ xưa tiếng với tên gọi ... cảng tiếng thời Chợ truyền thống Hội An, bên cạnh nét chung với chợ truyền thống vùng miền nước mang nét đặc trưng riêng vùng đất Nghiên cứu chợ truyền thống phát triển du lịch Hội An mặt giúp...
 • 16
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cần phải có sự đa dạng hoá các hình thức và biện pháp phổ biến và giáo dục pháp luật đối với ttnkhái niệm mục đích nguyên tắc vai trò giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niênphương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trõ quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt namthuc trang hoat dong cua ktnn thoi gian qua va vai tro tac dong cua no doi voi qua trinh cai cach hanh chinh nha nuocvai trò của pháp luật đối với đạo đứcvai trò của pháp luật đối với kinh tếvai trò của pháp luật đối với nhà nướcvai trò pháp luật đối với nhà nướcvai trò pháp luật đối với kinh tếvai trò pháp luật đối với quản lý nhà nướcvai trò của pháp luật đối với xã hộivai trò của pháp luật đối với nhà nước pháp quyềnvai trò của pháp luật đối với nền kinh tếvai trò của pháp luật đối với báo chívai trò của giáo dục thể chất đối với học sinh sinh viênLDS_Nguyễn Thị Kim Liên_HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005LDS_Nguyễn Thị Thúy_Hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt NamLDS_Tống Thị Hương_bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt namLDS_Trần Viết Thắng_thế chấp quyền sử dụng đất theo PLVN hjieejn nayĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2016 thành phố Đà NẵngLDS_Vũ Thị Hà_bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở việt nam theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005LDS-Bùi Thị Nga-Phân loại tài sản trong pháp luật Dân sự Việt NamLDS-Bùi Thị Thu Hiền-Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt NamLDS-Nguyễn Thị Huế-Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt NamĐề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 2016LDS-Doan Viet Dung-don phuong cham dut thuc hien hop dong theo quy dinh cua bo luat dan su nam 2005LDS-Lương Huy Hùng-Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sựLDS-Nguyen Cao Hien-Mot so van de ly luan va thuc tien ve ket hon giua cong dan Viet Nam voi nguoi nuoc ngoai theo quy dinh cua phap luat Viet Nam trong xu the hoi nhapLDS-Nguyen Ha Giang-Thu tuc hoi va tranh luan tai phien toa dan su so thamLDS-Nguyễn Quỳnh Hương-Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong pháp luật Việt NamLDS-Nguyen Thi Phuong Thanh-Ap dung phap luat dan su ve hieu luc cua di chuc trong thuc tien xet xu cua toa anLDS-Nguyễn Thị Việt Nga-Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sựChế định thừa kế theo bộ luật dân sự nước CHDCND LàoLDS-Tran Thi Thuy Lien-Luat hon nhan va gia dinh nam 2000 - thanh tuu, vuong mac va huong hoan thienLHS_Ngô Thị Xuân Thu_ chế định người bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Namlys luạn và thực tiến áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập