Tích hợp các nội dung kiến thức sinh học chuyên khoa vào dạy học phần sinh thái học sinh học 12

Tích hợp các nội dung kiến thức sinh học chuyên khoa vào dạy học phần sinh thái học sinh học 12

Tích hợp các nội dung kiến thức sinh học chuyên khoa vào dạy học phần sinh thái học sinh học 12
... dung kiến thức Sinh học chuyên khoa dạy học phần Sinh thái học Sinh học 12 mờ nhạt 30 CHƯƠNG TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG KIẾN THỨC SINH HỌC CHUYÊN KHOA VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 ... VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 31 2.1 Ý nghĩa việc tích hợp kiến thức chuyên khoa Sinh học vào dạy học phần Sinh thái học 31 2.2 Các nguyên tắc tích hợp dạy ... kiến thức phần Sinh thái học tích hợp kiến thức Sinh học chuyên khoa Cấp tổ Nội dung kiến chức thức phần sống Sinh thái học Những kiến thức chuyên khoa tích hợp Tích hợp kiến thức tiến hóa: Khi...
 • 121
 • 133
 • 1

Tích hợp các nội dung kiến thức sinh học chuyên khoa vào dạy học phần sinh thái học sinh học 12

Tích hợp các nội dung kiến thức sinh học chuyên khoa vào dạy học phần sinh thái học sinh học 12
... dung kiến thức Sinh học chuyên khoa dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 mờ nhạt 30 CHƯƠNG TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG KIẾN THỨC SINH HỌC CHUYÊN KHOA VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 ... tích hợp kiến thức chuyên khoa Sinh học dạy học 40 2.6 Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp kiến thức Sinh học chuyên khoa vào dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12 Trung học phổ thông ... kiến thức phần Sinh thái học tích hợp kiến thức Sinh học chuyên khoa Cấp tổ Nội dung kiến chức thức phần sống Sinh thái học Những kiến thức chuyên khoa tích hợp Tích hợp kiến thức tiến hóa: Khi...
 • 132
 • 71
 • 0

NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌCTÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC: Gồm 15 tiết (MÃ MODULE TIỂU HỌC 12)

NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC: Gồm 15 tiết (MÃ MODULE TIỂU HỌC 12)
... https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC: Gồm 15 tiết (MÃ MODULE TIỂU HỌC 12) I Đặt vấn đề: Xây dựng kế hoạch dạy ... DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC: Gồm 15 tiết (MÃ MODULE TIỂU HỌC 12) Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... lực 2 .Các nội dung cần tích hợp giáo dục môn học hoạt động giáo dục tiểu học Ý nghĩa dạy học theo quan điểm tích hợp Tích hợp khái niệm sử dụng nhiều lĩnh vực Trong lĩnh vực khoa học giáo dục (GD),...
 • 22
 • 697
 • 2

Giáo án mới có tích hợp các nội dung - lớp 5

Giáo án mới có tích hợp các nội dung - lớp 5
... Trâm Giáo án Lớp NH: 2009 - 2010 - -Nhn xột tit hc -Dn HS v nh c li c trớch on - HS gii c phõn vai nhúm thi c Lp nhn xột Lng nghe-Thc hin Th ba /5/ 1/2010 GV: Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Giáo án Lớp NH: ... c,dn dũ: - Lp nhn xột GV: Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Giáo án Lớp NH: 2009 - 2010 - Nhn xột tit hc - Yờu cu HS vit cha t v - HS nhc li ghi nh vit li Th nm/7/1/2010 GV: Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Giáo án Lớp NH: ... CHUN B : - Bng ph vit sn cỏc cm t: La-tỳt-s, T-rờ-vin, A-lờ-hp; on kch cn hng dn HS luyn c III.CC HOT ễNG DY - HC CH YU : Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh 1.Bi c: - Nhn xột v cho im - 3HS c phõn...
 • 37
 • 1,053
 • 5

Kế hoạch tích hợp các nội dung giáo dục

Kế hoạch tích hợp các nội dung giáo dục
... Trên kế hoạch thực tích hợp giảng dạy nội dung phòng chống ma túy chất gây nghiện vào chương trình nội ngoại khóa nhà trường Tất tổ chuyên môn , giáo viên giảng dạy môn liên quan đến nội dung giáo ... chúng em - HĐ : Diễn đàn niên vấn đề mang tính toàn … Tích hợp ngoại khóa : Kết hợp với tổ chuyên môn , tổng phụ trách Đội đưa nội dung giáo dục ngoại khóa phòng chống ma túy chất gây nghiện cho ... quan đến nội dung giáo dục phải thực nghiêm túc - Việc tích hợp phải thể giáo án giảng lên lớp cụ thể - Phó Hiệu trưởng , tổ khối chuyên môn quản lý , đạo , kiểm tra giáo viên thực Nơi nhận...
 • 2
 • 551
 • 3

đề tài ' tổ chức dạy học dự án các nội dung kiến thức chương “mắt. các dụng cụ quang” – sách giáo khoa vật lí 11 '

đề tài ' tổ chức dạy học dự án các nội dung kiến thức chương “mắt. các dụng cụ quang” – sách giáo khoa vật lí 11 '
... môn học: Loại dự án giới hạn phận môn học cụ thể Ví dụ dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học gói gọn nội dung kiến thức môn Sinh học + Dự án liên môn học: Khi thực dự án HS phải kết hợp với kiến thức ... DÕI DỰ ÁN Tên dự án Tên trường Tên GV Nhóm Thời gian Danh sách thành viên nhóm Kế hoạch dự án Tên dự án Lĩnh vực môn học chọn đề tài dự án Vấn đề nghiên cứu Hình thức trình bày kết hợp dự án ... kết dạy học tốt Để đảm bảo dạy học theo phân phối chương trình nay, luận văn xin đề cập đến vấn đề tích hợp PPDHDA vào tiết học khóa CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC DỰ ÁN CÁC NỘI DUNG KIẾN...
 • 36
 • 329
 • 0

lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
... óc n v gn hn i m c h nôm hnàht uahn i v c h nôm s t m t k nêil hcác gn b i m c h nôm gn d yâX 31 | CỌH UỂIT CỤD OÁIG GNUD IỘN CÁC PỢH HCÍT CỌH YẠD HCẠOH ẾK PẬL 9.rt ,6002 ,c d oáiG BXN ,)o t ... gnorT : s hc L nôm àv íl a nôM * gnêir n ih ht hcác óc nôm nâhp i m gn hn ,m i hc v c hp u c h v n t m gnort nôm nâhp 51 | CỌH UỂIT CỤD OÁIG GNUD IỘN CÁC PỢH HCÍT CỌH YẠD HCẠOH ẾK PẬL ,yâ n g m ... gn iah od áoh n v v c h iàb v n t m y d hnA 32 | CỌH UỂIT CỤD OÁIG GNUD IỘN CÁC PỢH HCÍT CỌH YẠD HCẠOH ẾK PẬL .o t gnás àv uq u ih hcác t m n v t yuq i ig iáht ,cát p h s ,c h aohk nôm p t c...
 • 22
 • 557
 • 0

Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí 10 ban cơ bản

Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí 10 ban cơ bản
... học nội dung kiến thức chƣơng Các định luật bảo toàn Vật lớp 10 ban bản Mục tiêu nghiên cứu Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khoá cho học sinh dạy học nội dung kiến thức chƣơng Các ... vật lớp 10 ban 44 Chƣơng 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” 2.1 Nội dung kiến thức chƣơng Các định luật bảo toàn 2.1.1 Phân tích nội dung kiến ... khoa vật lớp 10 ban Hoạt động dạy học nội dung kiến thức chƣơng Các định luật bảo toàn Sách giáo khoa vật lớp 10 ban Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng sở luận dạy học dự án để tổ chức hoạt...
 • 126
 • 201
 • 1

TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GD VÀO CÁC MÔN HỌC lớp 4

TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GD VÀO CÁC MÔN HỌC lớp 4
... tình cần dẫn nhiệt/cách nhiệt tốt -Giải vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt, Vật dẫn cách nhiệt nhiệt vật TKNL: cách nhiệt HS biết cách sử dụng chất dẫn nhiệt, cách nhiệt hợp lí trường hợp đơn giản để ... TIỂU HỌC SỐ HÒA BÌNH sức phong phú, sống người dân nơi dựa nhiều vào rừng: củi đun, thực phẩm Bởi vậy, cần giáo dục học sinh tầm quan trọng việc bảo vệ khai thác hợp lí rừng, đồng thời tích cực ... dục: Kĩ sống, Bảo vệ MT , Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu nội nội KHỐI Khoa học Tập làm văn Tập đọc Địa lí Mĩ thuật Đạo đức Khoa học TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA BÌNH người) BVMT: Vai trò -Mối quan hệ người...
 • 31
 • 249
 • 0

tích hợp các nội dung giáo dục lớp 4

tích hợp các nội dung giáo dục lớp 4
... tình cần dẫn nhiệt/cách nhiệt tốt -Giải vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt, Vật dẫn cách nhiệt nhiệt vật TKNL: cách nhiệt HS biết cách sử dụng chất dẫn nhiệt, cách nhiệt hợp lí trường hợp đơn giản để ... -Thảo luận cặp đôi -Gián tiếp dung MRVT: BVMT: Nhân hậu -Giáo dục tính hướng thiện cho học sinh -Trực tiếp – Đoàn kết (biết sống nhân hậu biết đoàn kết với dung nội nội KHỐI Khoa học Tập làm văn ... chuyện, tiểu phẩm ) +Hội diễn văn nghệ chào mừng -Ngày Nhà giáo Việt Nam Kính yêu -Giáo dục Quyền bổn phận trẻ em thầy cô giáo -Giáo dục môi trường: (tháng 11) +Thông qua hoạt động Đội TNTP Sao...
 • 30
 • 132
 • 1

skkn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường hóa học lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa

skkn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường  hóa học lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa
... thức liên môn ChươngIX: Hóa học vấn đề phát triển kinh tế, hội, môi trường - hóa học lớp 12 tổ chức hoạt động ngoại khoá" a Tính giải pháp: Giáo viên tổ chức dạy học theo dự án, dạy học theo hoạt ... đạt qua học hoạt động ngoại khóa để hướng tới mục tiêu sáng kiến đổi phương pháp dạy học theo hướng tích hợp vận dụng kiến thức liên môn đồng thời tổ chức hoạt động ngoại khoá để định hướng nghề ... tri thức I.4 Giáo viên học sinh tiến hành hoạt động dạy học theo tiến trình dạy học: 4.1 Chương IX: Hoá học môi trường : Kế hoạch chi tiết hoạt động dạy học * Đối với 43: Hóa học vấn đề phát triển...
 • 28
 • 169
 • 2

Nghiên cứu tích hợp các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu trong dạy học hóa học trường phổ thông

Nghiên cứu tích hợp các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu trong dạy học hóa học trường phổ thông
... dục ứng phó với BĐKH cho học sinh, sinh viên Chương Page 12 Nghiên cứu tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu dạy học hóa học trường phổ thông TÍCH HỢP NỘI DUNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TRONG DẠY ... vấn đề biến đổi khí hậu • Những nội dung biến đổi khí hậu có liên quan Page 23 Nghiên cứu tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu dạy học hóa học trường phổ thông • Bảng kê nội dung có ... Page Nghiên cứu tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu dạy học hóa học trường phổ thông • A Các kết nghiên cứu tổng quan cho thấy việc giáo dục môi trường dạy học hóa học trường phổ thông...
 • 28
 • 105
 • 0

Nội dung kiến thức văn học DG trong trường THCS

Nội dung kiến thức văn học DG trong trường THCS
... thể loại VHDG với tác phẩm tiêu biểu, phần kiến thức VHDG nhà trờng THCS phong phú đa dạng Tuy nhiên, kiến thức thể qua SGK chủ yếu dới dạng kiến thức văn học, cảm thụ giá trị nội dung nghệ thuật, ... muốn tổng kết kiến thức văn học sử (tiến trình VHDG Việt Nam, đặc điểm thể loại VHDG), dù số chỗ có xen kẽ văn tác phẩm VHDG nớc Chơng trình Ngữ văn THCS hành có xuất thể loại VHDG: truyền thuyết, ... chỉnh thể văn học Việt Nam (trong đặc biệt quan trọng VHDG Việt Nam) Kiến thức thể loại văn học dân gian 2.1 Các thể loại truyện dân gian Trong thể loại truyện dân gian, chơng trình THCS có mặt...
 • 12
 • 132
 • 0

Nghiên cứu nội dung kiến thức trong sách giáo khoa vật lý phổ thông chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể

Nghiên cứu nội dung kiến thức trong sách giáo khoa vật lý phổ thông chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể
... chảy SỰ CHUYỂN THỂ Sự đông đặc Sự hóa Sự ngưng tụ ĐỘ ẨM CỦA KK Chất rắn 1.1 Khái niệm Trạng thái rắn ba trạng thái thường gặp vật chất Vật chất trạng thái rắn gọi chất rắn Chất rắn Chất rắn kết ... lỏng. Sự chuyển thể, Vật lí 10 nâng cao” Đây dịp để thân có điều kiện tìm hiểu sâu kiến thức làm sở cho việc giảng dạy vật trường phổ thông sau -4- Nghiên cứu chương trình Vật phổ thông B NỘI DUNG ... Nghiên cứu chương trình Vật phổ thông 1.2 Chất rắn kết tinh Chất rắn kết tinh (muối ăn, thạch anh, …) cấu tạo từ tinh thể Tinh thể chất rắn có dạng hình học xác định Cấu trúc tinh thể chất rắn...
 • 26
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phương thức tích hợp các nội dungtích hợp các nội dung giáo dục giới tính vào một số bài cụ thể của nội dung sinh học phổ thôngtích hợp các nội dung giáo dục giới tính vào một số bài cụ thể của nội dung sinh học cơ thể động vật sinh học 11tích hợp các nội dung giáo dục môi trường qua dạy học sinh học ở trường phổ thôngtích hợp các nội dung gd bvmt vào các bài cụ thể của chương trình sinh học phổ thôngtích hợp các nội dung gd bvmt vào các bài cụ thể của chương trình sinh học lớp 6 thcstích hợp các nội dung gd bvmt vào các bài cụ thể của chương trình sinh học lớp 9 thcs và lớp 12 thpttích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu họcphân tích nội dung kiến thức hóa học hữu cơ lớp 12 trường thptnghiên cứu lại nội dung kiến thức mà học sinh được học qua đó phải xác định nội dung nào là cơ bản trọng tâm nội dung nào nâng cao mở rộngb nhận xét về nội dung kiến thức văn học dân gian trong trường thcsphân tích nội dung kiến thức và phương pháp dạy học các kháixây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần nội dung kiến thức chương lớp thú sinh học 7lap de cuong nghien cuu khoa hoc giao duc ve de tai gop phan ren luyen cho hoc sinh nang luc van dung kien thuc toan hoc de giai quyet mot so bai toan co noi dung thuc tienchuyen de 9 tong hop noi dung kien thuc hoa vo coBồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thôngTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Giáo án Tiếng anh lớp 3 unit7 lesson1Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênTài liệu môn học Mạng Máy Tínhtrắc nghiệm vật lý 12 học kì 2bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề integrating grammar for communicative language (3)Tài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiền50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập