Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến

Nghiên cứu xử nitơ phốtpho trong nước tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến tt

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến tt
... 2.2 Phạm vi nghiên cứu 17 2.3 Mục tiêu nghiên cứu 17 2.4 Nội dung nghiên cứu 17 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ... 1.3 Tổng quan số công trình nghiên cứu Vƣờn Quố c Gia Bidoup - Núi Bà 15 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu .17 ... dụng hợp tài nguyên 1.1.5 Tài nguyên rừng đặc điểm tài nguyên rừng .8 1.2 Tổng quan nghiên cứu sinh thái thảm thực vật nƣớc 10 1.2.1 Nghiên cứu nƣớc 10 1.2.2 Nghiên cứu nƣớc...
 • 7
 • 263
 • 1

Nghiên cứu xử nitơ phốtpho trong nước tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến
... phú, nhiều công trình nghiên cứu công phu đem lại hiệu cao quản bảo vệ rừng 1.2.2 Nghiên cứu nước Khi nói đến nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam, trƣớc hết phải kể đến hai công trình giá ... Tây Bắc VQG, điểm độ cao thấp 650m ngã ba Đăk Loe với sông Krông Nô Trong VQG hệ dông Hệ dông phía Bắc ranh giới tỉnh Lâm Đồng Đắc Lắc Hệ dông thứ hai chạy theo hƣớng Đông Tây nằm trung ... 2.2 Phạm vi nghiên cứu 17 2.3 Mục tiêu nghiên cứu 17 2.4 Nội dung nghiên cứu 17 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...
 • 153
 • 235
 • 0

Nghiên cứu xử nitơ phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn bằng hệ bùn hoạt tính AAO cải tiến

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn bằng hệ bùn hoạt tính AAO cải tiến
... có tính bền vững, thích nghi với nhiều điều kiện tự nhiên Từ em lựa chọn thực đề tài: Nghiên cứu xử nitơ phốtpho nước thải chăn nuôi lợn hệ bùn hoạt tính AAO cải tiến 1.2 Mục tiêu nghiên ... ghi số đặc trưng hệ thống sinh học dùng để xử nước thải giàu hợp chất nitơ Bảng 2.1 Một số đặc trưng vận hành hệ thống xử sinh học Hệ xử Tải lượng kgN/(ha.ngày) Bùn hoạt tính, 200-700 1) ... có tính khả thi công nghệ xử nước thải bị amoni trình ANAMMOX 20 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu + Nước thải...
 • 61
 • 381
 • 0

nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver để xử nitơ phốtpho trong nước thải chế biến thủy sản tại khu công nghiệp suối dầu

nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver để xử lý nitơ và phốtpho trong nước thải chế biến thủy sản tại khu công nghiệp suối dầu
... d ng c Vetiver x nư c th i t i Khu công nghi p Su i D u Gi i h n nghiên c u tài Vùng nghiên c u: Khu công nghi p Su i D u, nư c th i t nhà máy ch bi n th y s n V t li u nghiên c u: c Vetiver ... pháp oxy hóa,… Căn c vào lo i nư c th i, yêu c u x mà x hóa có th áp d ng gi i pháp cu i ho c giai o n x sơ b cho giai o n x ti p theo Các phương pháp x hóa là: • Phương pháp ... th y s n c a c Vetiver kh ng d ng vào th c t c a M c ích c a tài Nghiên c u s d ng c Vetiver x nư c th i ch bi n th y s n t i KCN Su i D u N i dung nghiên c u Tìm hi u, ánh giá công nghi p Su...
 • 74
 • 467
 • 0

Nghiên cứu sử dụng cây rau ngổ bèo cái xử nitơ photpho trong nước thải chăn nuôi heo

Nghiên cứu sử dụng cây rau ngổ và bèo cái xử lý nitơ và photpho trong nước thải chăn nuôi heo
... cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo DANH MC HèNH SVTH: Lờ Th Thanh Huyn iv Nghiờn cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo DANH MC ... s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo DANH MC T VIT TT SVTH: Lờ Th Thanh Huyn vi Nghiờn cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo M U t ... dung cõy rau ng v cõy bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo Tớnh cp thit ca ti SVTH: Lờ Th Thanh Huyn Nghiờn cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo Hin...
 • 62
 • 405
 • 2

Nghiên cứu xử sắt mangan trong nước bằng phương pháp trao đổi ion

Nghiên cứu xử lý sắt và mangan trong nước bằng phương pháp trao đổi ion
... 1.3.1 Các phương pháp xử sắt Hiện có nhiều phương pháp xử Fe nước chia làm nhóm sau: - Xử sắt phương pháp làm thoáng - Xử sắt phương pháp dùng hoá chất - Xử sắt phương pháp khác ... Nghiên cứu xử sắt mangan nước phương pháp trao đổi ion mangan bề mặt hạt vật liệu lọc Lớp màng có tác dụng xúc tác trình khử mangan 1.4 Phương pháp trao đổi ion [4] Trao đổi ion phương pháp ... tài: Nghiên cứu xử sắt mangan nước phương pháp trao đổi ion CHƯƠNG MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài xử kim loại Fe Mn nước phương pháp...
 • 42
 • 221
 • 0

đề tài : " NGHIÊN CỨU XỬ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC NGẦM " docx

đề tài :
... ► Việc xử kim loại nặng nước ngầm phương pháp hóa – hóa học phương pháp vật phù hợp trình xử đạt hiệu cao, hàm lượng kim loại nặng không lớn mặc khác kim loại nặng khó xử phương ... NỘI DUNG ► TỔNG QUAN ► CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC NGẦM ► KẾT LUẬN TỔNG QUAN ► Nước ngầm ô nhiễm nước ngầm - Nước ngầm dạng nước đất, tích trữ lớp đất đá trầm tích bở rời ... nước • Các dạng tồn kim loại nặng nước ngầm - Kim loại nặng kim loại có phân tử lượng lớn 52(g) bao gồm số loại As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Se, Zn Hầu hết chúng tồn nước dạng ion ► Ảnh hưởng số kim...
 • 11
 • 335
 • 0

Nghiên cứu xử kim loại nặng trong nước thải làng nghề kim khí trên địa bàn Hà Nội mở rộng

Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước thải làng nghề cơ kim khí trên địa bàn Hà Nội mở rộng
... sản xuất tình hình xử nước thải làng nghề kim khí địa bàn Nội mở rộng 1.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề kim khí Sau Nội mở rộng, với số làng nghề kim khí Nội cũ gò hàn Tây Mỗ, rèn Xuân ... phụ độ bền cao Một số phương pháp xử kim loại nặng nước thải làng nghề kim khí Các kim loại nặng tác nhân gây ô nhiễm nước thải làng nghề kim khí Lượng nước thải làng nghề kim khí lại phát ... nước thải làng nghề kim Tình hình nghiên cứu xử kim loại nặng giói Việt Nam 2.1 Tinh hình nghiên cứu giới 2.2 Tinh hình nghiên cứu nước Một số phương pháp xử kim loại nặng nước thải làng nghề...
 • 130
 • 471
 • 0

Để tài Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử Nito Photpho bằng cây bồn bồn

Để tài Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý Nito và Photpho bằng cây bồn bồn
... tài Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài liệu sẵn có, thơng tin biết để ... tính xử nước thải mơ hình đất ngập nước Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề đất ngập nước Tìm tài liệu liên quan bồn bồn Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hệ thống đất ngập nước ... đến nay, nước phát triển Đức, Nhật, Thụy Điển , hệ thống ngập nước nhân tạo sử dụng để xử nước thải sinh hoạt Ở Việt Nam, việc sử dụng hệ thống tự nhiên nói chung hệ thống đất ngập nước nhân...
 • 17
 • 313
 • 0

Để tài: Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử Nito Photpho bằng cây bồn bồn

Để tài: Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý Nito và Photpho bằng cây bồn bồn
... tài “ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài liệu sẵn có, thơng tin biết để tìm ... đến nay, nước phát triển Đức, Nhật, Thụy Điển , hệ thống ngập nước nhân tạo sử dụng để xử nước thải sinh hoạt Ở Việt Nam, việc sử dụng hệ thống tự nhiên nói chung hệ thống đất ngập nước nhân ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo” hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử lý...
 • 17
 • 215
 • 0

Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử nito photpho bằng cây bồn bồn

Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý nito và photpho bằng cây bồn bồn
... tế Vì nêu nên chúng em chọn đề tài “ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo” hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử ... tính xử nước thải mơ hình đất ngập nước Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề đất ngập nước Tìm tài liệu liên quan bồn bồn Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hệ thống đất ngập nước...
 • 21
 • 104
 • 0

Tiểu luận Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử nito photpho bằng cây bồn bồn

Tiểu luận Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý nito và photpho bằng cây bồn bồn
... tế Vì nêu nên chúng em chọn đề tài “ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo” hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử ... tính xử nước thải mơ hình đất ngập nước Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề đất ngập nước Tìm tài liệu liên quan bồn bồn Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hệ thống đất ngập nước...
 • 21
 • 230
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát hóa chất lâm thao làm vật liệu xử asen mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt

Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao làm vật liệu xử lý asen và mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt
... việc xử với tìm kiếm công nghệ Hình 2.1: Hình ảnh bãi xỉ pyrit Với ý tưởng tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, để khắc phục ô nhiễm môi trường, sử dụng xỉ thải pyrit sau hoạt hóa làm vật liệu ... máy Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao tác nhân gây ô mhiễm môi trường nghiêm trọng Do việc xử kim loại nặng asen mangan nước thải quan trọng Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu asen mangan ... phụ asen tốt mangan với Cm = 16.05 mg/g 18 Đánh giá khả sử vật liệu nguồn nước bị ô nhiễm, lấy g vật liệu sử 250 ml nước nhiễm asen 186,06ppb Với nguồn nguyên liệu sẵn có ứng dụng để xử lý...
 • 21
 • 327
 • 0

Nghiên cứu quá trình xử COD AMMONI trong nước thải sản xuất nước tương bằng bùn hoạt tính lơ lửng

Nghiên cứu quá trình xử lý COD và AMMONI trong nước thải sản xuất nước tương bằng bùn hoạt tính lơ lửng
... giới nước Tổng quan ngành chế biến sản xuất nước + tương phương pháp sản xuất nước tương Nghiên cứu mô hình xử nước thải sản xuất + nước tương bùn hoạt tính lửng Phân lập vi sinh vật từ nước ... phương pháp xử sinh học cho phù hợp CHƯƠNG NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG BÙN HOẠT TÍNH LƠ LỬNG 4.1 Vai Trò Của VSV Trong Quá Trình Làm Sạch Nước Thải Ô Nhiễm ... 28 CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG BÙN HOẠT TÍNH LƠ LỬNG 4.1 Vai trò VSV trình làm nước thải ô nhiễm bẩn hữu phương pháp bùn hoạt tính .29 4.1.1...
 • 100
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nƣớc ngầmcông nghệ khả thi xử lý amoni và asen trong nước sinh hoạtxử lý sắt và mangan trong nước ngầmđề tài xử lý sắt và mangan trong nước ngầm potđánh giá hiệu quả xử lý no2 và no3 trong nước ngầm sử dụng hệ ed qui mô hộ gia đìnhkiến thức thái độ thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi trong xử lý bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại nh ở xã vĩnh an huyện ba tri tỉnh bến tre năm 2004nghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnnghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên đh quốc gia hà nộiphương pháp nghiên cứu xử lý chromium trong nước thải thuộc da và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 5 6 7 8 9nghiên cứu xử lý tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhânnghien cuu xu ly photphonghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngangnghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan mno2nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá k đại học thái nguyên bằng mô hình bãi lọc ngầm trồng câyBài tập quản trị kinh doanh quốc tế và lời giảiThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Phân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namThực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Thực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Tính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,namgiáo trình chuẩn bị trồng nấmgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập