Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến

Nghiên cứu xử nitơ phốtpho trong nước tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến tt

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến tt
... 2.2 Phạm vi nghiên cứu 17 2.3 Mục tiêu nghiên cứu 17 2.4 Nội dung nghiên cứu 17 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ... 1.3 Tổng quan số công trình nghiên cứu Vƣờn Quố c Gia Bidoup - Núi Bà 15 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu .17 ... dụng hợp tài nguyên 1.1.5 Tài nguyên rừng đặc điểm tài nguyên rừng .8 1.2 Tổng quan nghiên cứu sinh thái thảm thực vật nƣớc 10 1.2.1 Nghiên cứu nƣớc 10 1.2.2 Nghiên cứu nƣớc...
 • 7
 • 197
 • 1

Nghiên cứu xử nitơ phốtpho trong nước tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến
... phú, nhiều công trình nghiên cứu công phu đem lại hiệu cao quản bảo vệ rừng 1.2.2 Nghiên cứu nước Khi nói đến nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam, trƣớc hết phải kể đến hai công trình giá ... Tây Bắc VQG, điểm độ cao thấp 650m ngã ba Đăk Loe với sông Krông Nô Trong VQG hệ dông Hệ dông phía Bắc ranh giới tỉnh Lâm Đồng Đắc Lắc Hệ dông thứ hai chạy theo hƣớng Đông Tây nằm trung ... 2.2 Phạm vi nghiên cứu 17 2.3 Mục tiêu nghiên cứu 17 2.4 Nội dung nghiên cứu 17 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...
 • 153
 • 227
 • 0

Nghiên cứu xử nitơ phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn bằng hệ bùn hoạt tính AAO cải tiến

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn bằng hệ bùn hoạt tính AAO cải tiến
... có tính bền vững, thích nghi với nhiều điều kiện tự nhiên Từ em lựa chọn thực đề tài: Nghiên cứu xử nitơ phốtpho nước thải chăn nuôi lợn hệ bùn hoạt tính AAO cải tiến 1.2 Mục tiêu nghiên ... ghi số đặc trưng hệ thống sinh học dùng để xử nước thải giàu hợp chất nitơ Bảng 2.1 Một số đặc trưng vận hành hệ thống xử sinh học Hệ xử Tải lượng kgN/(ha.ngày) Bùn hoạt tính, 200-700 1) ... có tính khả thi công nghệ xử nước thải bị amoni trình ANAMMOX 20 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu + Nước thải...
 • 61
 • 331
 • 0

nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver để xử nitơ phốtpho trong nước thải chế biến thủy sản tại khu công nghiệp suối dầu

nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver để xử lý nitơ và phốtpho trong nước thải chế biến thủy sản tại khu công nghiệp suối dầu
... d ng c Vetiver x nư c th i t i Khu công nghi p Su i D u Gi i h n nghiên c u tài Vùng nghiên c u: Khu công nghi p Su i D u, nư c th i t nhà máy ch bi n th y s n V t li u nghiên c u: c Vetiver ... pháp oxy hóa,… Căn c vào lo i nư c th i, yêu c u x mà x hóa có th áp d ng gi i pháp cu i ho c giai o n x sơ b cho giai o n x ti p theo Các phương pháp x hóa là: • Phương pháp ... th y s n c a c Vetiver kh ng d ng vào th c t c a M c ích c a tài Nghiên c u s d ng c Vetiver x nư c th i ch bi n th y s n t i KCN Su i D u N i dung nghiên c u Tìm hi u, ánh giá công nghi p Su...
 • 74
 • 457
 • 0

Nghiên cứu sử dụng cây rau ngổ bèo cái xử nitơ photpho trong nước thải chăn nuôi heo

Nghiên cứu sử dụng cây rau ngổ và bèo cái xử lý nitơ và photpho trong nước thải chăn nuôi heo
... cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo DANH MC HèNH SVTH: Lờ Th Thanh Huyn iv Nghiờn cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo DANH MC ... s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo DANH MC T VIT TT SVTH: Lờ Th Thanh Huyn vi Nghiờn cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo M U t ... dung cõy rau ng v cõy bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo Tớnh cp thit ca ti SVTH: Lờ Th Thanh Huyn Nghiờn cu s dng cõy rau ng v bốo cỏi x nit v photpho nc thi chn nuụi heo Hin...
 • 62
 • 351
 • 2

Nghiên cứu xử sắt mangan trong nước bằng phương pháp trao đổi ion

Nghiên cứu xử lý sắt và mangan trong nước bằng phương pháp trao đổi ion
... 1.3.1 Các phương pháp xử sắt Hiện có nhiều phương pháp xử Fe nước chia làm nhóm sau: - Xử sắt phương pháp làm thoáng - Xử sắt phương pháp dùng hoá chất - Xử sắt phương pháp khác ... Nghiên cứu xử sắt mangan nước phương pháp trao đổi ion mangan bề mặt hạt vật liệu lọc Lớp màng có tác dụng xúc tác trình khử mangan 1.4 Phương pháp trao đổi ion [4] Trao đổi ion phương pháp ... tài: Nghiên cứu xử sắt mangan nước phương pháp trao đổi ion CHƯƠNG MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài xử kim loại Fe Mn nước phương pháp...
 • 42
 • 170
 • 0

đề tài : " NGHIÊN CỨU XỬ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC NGẦM " docx

đề tài :
... ► Việc xử kim loại nặng nước ngầm phương pháp hóa – hóa học phương pháp vật phù hợp trình xử đạt hiệu cao, hàm lượng kim loại nặng không lớn mặc khác kim loại nặng khó xử phương ... NỘI DUNG ► TỔNG QUAN ► CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC NGẦM ► KẾT LUẬN TỔNG QUAN ► Nước ngầm ô nhiễm nước ngầm - Nước ngầm dạng nước đất, tích trữ lớp đất đá trầm tích bở rời ... nước • Các dạng tồn kim loại nặng nước ngầm - Kim loại nặng kim loại có phân tử lượng lớn 52(g) bao gồm số loại As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Se, Zn Hầu hết chúng tồn nước dạng ion ► Ảnh hưởng số kim...
 • 11
 • 322
 • 0

Nghiên cứu xử kim loại nặng trong nước thải làng nghề kim khí trên địa bàn Hà Nội mở rộng

Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước thải làng nghề cơ kim khí trên địa bàn Hà Nội mở rộng
... sản xuất tình hình xử nước thải làng nghề kim khí địa bàn Nội mở rộng 1.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề kim khí Sau Nội mở rộng, với số làng nghề kim khí Nội cũ gò hàn Tây Mỗ, rèn Xuân ... phụ độ bền cao Một số phương pháp xử kim loại nặng nước thải làng nghề kim khí Các kim loại nặng tác nhân gây ô nhiễm nước thải làng nghề kim khí Lượng nước thải làng nghề kim khí lại phát ... nước thải làng nghề kim Tình hình nghiên cứu xử kim loại nặng giói Việt Nam 2.1 Tinh hình nghiên cứu giới 2.2 Tinh hình nghiên cứu nước Một số phương pháp xử kim loại nặng nước thải làng nghề...
 • 130
 • 445
 • 0

Để tài Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử Nito Photpho bằng cây bồn bồn

Để tài Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý Nito và Photpho bằng cây bồn bồn
... tài Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài liệu sẵn có, thơng tin biết để ... tính xử nước thải mơ hình đất ngập nước Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề đất ngập nước Tìm tài liệu liên quan bồn bồn Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hệ thống đất ngập nước ... đến nay, nước phát triển Đức, Nhật, Thụy Điển , hệ thống ngập nước nhân tạo sử dụng để xử nước thải sinh hoạt Ở Việt Nam, việc sử dụng hệ thống tự nhiên nói chung hệ thống đất ngập nước nhân...
 • 17
 • 264
 • 0

Để tài: Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử Nito Photpho bằng cây bồn bồn

Để tài: Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý Nito và Photpho bằng cây bồn bồn
... tài “ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài liệu sẵn có, thơng tin biết để tìm ... đến nay, nước phát triển Đức, Nhật, Thụy Điển , hệ thống ngập nước nhân tạo sử dụng để xử nước thải sinh hoạt Ở Việt Nam, việc sử dụng hệ thống tự nhiên nói chung hệ thống đất ngập nước nhân ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo” hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử lý...
 • 17
 • 203
 • 0

Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử nito photpho bằng cây bồn bồn

Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý nito và photpho bằng cây bồn bồn
... tế Vì nêu nên chúng em chọn đề tài “ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo” hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử ... tính xử nước thải mơ hình đất ngập nước Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề đất ngập nước Tìm tài liệu liên quan bồn bồn Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hệ thống đất ngập nước...
 • 21
 • 100
 • 0

Tiểu luận Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử nito photpho bằng cây bồn bồn

Tiểu luận Nghiên cứu và cải thiện hệ thống đất ngập nước trong việc xử lý nito và photpho bằng cây bồn bồn
... tế Vì nêu nên chúng em chọn đề tài “ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đất ngập nước việc xử Nito Photpho Bồn Bồn” 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu đặt ra, nội dung cần thực Dựa vào tài ... trình xử nên nhà khoa học đề xuất giải pháp xây dựng khu xử nước thải qua đất Khu gọi khu đất ngập nước kiến tạo, chữ “kiến tạo” hiểu hệ thống thiết kế xây dựng vùng đất ngập nước việc xử ... tính xử nước thải mơ hình đất ngập nước Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề đất ngập nước Tìm tài liệu liên quan bồn bồn Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hệ thống đất ngập nước...
 • 21
 • 223
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát hóa chất lâm thao làm vật liệu xử asen mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt

Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao làm vật liệu xử lý asen và mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt
... việc xử với tìm kiếm công nghệ Hình 2.1: Hình ảnh bãi xỉ pyrit Với ý tưởng tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, để khắc phục ô nhiễm môi trường, sử dụng xỉ thải pyrit sau hoạt hóa làm vật liệu ... máy Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao tác nhân gây ô mhiễm môi trường nghiêm trọng Do việc xử kim loại nặng asen mangan nước thải quan trọng Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu asen mangan ... phụ asen tốt mangan với Cm = 16.05 mg/g 18 Đánh giá khả sử vật liệu nguồn nước bị ô nhiễm, lấy g vật liệu sử 250 ml nước nhiễm asen 186,06ppb Với nguồn nguyên liệu sẵn có ứng dụng để xử lý...
 • 21
 • 316
 • 0

Nghiên cứu quá trình xử COD AMMONI trong nước thải sản xuất nước tương bằng bùn hoạt tính lơ lửng

Nghiên cứu quá trình xử lý COD và AMMONI trong nước thải sản xuất nước tương bằng bùn hoạt tính lơ lửng
... giới nước Tổng quan ngành chế biến sản xuất nước + tương phương pháp sản xuất nước tương Nghiên cứu mô hình xử nước thải sản xuất + nước tương bùn hoạt tính lửng Phân lập vi sinh vật từ nước ... phương pháp xử sinh học cho phù hợp CHƯƠNG NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG BÙN HOẠT TÍNH LƠ LỬNG 4.1 Vai Trò Của VSV Trong Quá Trình Làm Sạch Nước Thải Ô Nhiễm ... 28 CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG BÙN HOẠT TÍNH LƠ LỬNG 4.1 Vai trò VSV trình làm nước thải ô nhiễm bẩn hữu phương pháp bùn hoạt tính .29 4.1.1...
 • 100
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THCSTHPT Đa Kia, Bình Phước năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017đề luyện thi tuyển vào 10 môn tiếng anhĐề cương ôn tập môn Giải tích lớp 12 học kì IIđề + đáp án thi vào 10 tỉnh hải dương 2015Tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 hoàng minhCác tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt NamViolympic toán 4 vòng 1 13 năm học 2011 2012Hướng dẫn sử dụng WiresharkCác điều kiện nuôi con nuôi theo luật nuôi con nuôi năm 2010Sách bảo mật mạng cực hay The practice of network security monitoringbài tập kỹ thuật điện cao cấp hồ văn nhật chươngNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (TT)Các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 2 nguyễn binCác quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 1 nguyễn binFed batch fermentation a practical guide to scalable recombinant protein production 2015Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thế đến khả năng hình thành cây hom tùng la hán ( podocarpus macrophyllus) tại trường đại học nông lâm thái nguyênNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thựcPháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nay ttdạy theo chủ đề nito cacbon hóa học 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập