Đổi mới chính sách nhân lực khoa học và công nghệ của việt nam theo định hướng dự án

Đổi mới chính sách nhân lực khoa học công nghệ của Việt Nam theo định hướng dự án

Đổi mới chính sách nhân lực khoa học và công nghệ của Việt Nam theo định hướng dự án
... 1: Cơ sở lý luận sách nhân lực KH&CN theo định hướng dự án Chƣơng 2: Thực trạng sách nhân lực KH&CN Việt Nam Chƣơng 3: Chính sách định hướng theo dự án sách nhân lực KH&CN Việt Nam Kết luận khuyến ... sách nhân lực KH&CN Việt Nam gì? Cần đổi sách nhân lực KH&CN Việt Nam theo hướng nào? Giả thuyết nghiên cứu Bất cập sách nhân lực KH&CN Việt Nam sách vị cấp Cần đổi sách nhân lực KH&CN Việt Nam ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƢỚNG DỰ...
 • 105
 • 616
 • 1

Thu hút nhân lực khoa học công nghệ của viện Khoa học BHXH thông qua mô hình cấu trúc dự án

Thu hút nhân lực khoa học và công nghệ của viện Khoa học BHXH thông qua mô hình cấu trúc dự án
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ QUỐC HOÀ THU HÚT NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ CỦA VIỆN KHOA HỌC BHXH THÔNG QUA MÔ HÌNH CẤU TRÚC DỰ ÁN Chuyên ngành: ... học (Viện Khoa học BHXH) thông qua hình cấu trúc dự án Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài Thu hút nguồn nhân lực KH&CN Viện Khoa học BHXH thông qua hình cấu trúc dự án cần thiết Mục ... cứu: - Thế thu hút nhân lực KH&CN theo hình dự án? - Điểm mạnh thu hút nhân lực KH&CN theo hình dự án gì? - Giải pháp để thu hút nhân lực KH&CN Viện Khoa học BHXH điều kiện nay? Giả thuyết...
 • 87
 • 194
 • 0

Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ của các công ty dược phẩm trong nước

Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của các công ty dược phẩm trong nước
... việc khảo sát nguồn lực KH&CN doanh nghiệp dược cần thiết Xuất phát từ ý tưởng đó, tiến hành thực đề tài: ” Khảo sát thực trạng nguồn lực KH&CN công ty dược phẩm nước. ” với mục tiêu: - Khảo sát thực ... Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương Công ty Dược phẩm Trung ương Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 25 10 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 11 Công ty cổ phần Dược liệu ... ngang khảo sát thực trạng nguồn nhân lực KH&CN đơn vị 2.2 Nội dung khảo sát: - Khảo sát thực trạng nhân lực KH&CN chuyên sâu số lượng chuyên ngành Tiến sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành, chuyên khoa cấp...
 • 76
 • 217
 • 0

Định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa học Công nghệ của VTV9 theo hướng số hóa công nghệ truyền hình

Định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ của VTV9 theo hướng số hóa công nghệ truyền hình
... luận nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực truyền hình số hóa công nghệ truyền hình 14 - Chƣơng 2: Phân tích thực trạng định hƣớng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực KH&CN theo xu hƣớng số hóa công nghệ ... rộng nguồn nhân lực VTV9 34 2.2.2 Đánh giá nguồn nhân lực khoa học công nghệ VTV9 37 2.3 Thực trạng số hóa công nghệ truyền hình VTV9 39 2.3.1 Hiện trạng số hóa 39 2.3.2 Định ... Truyền hình, chuẩn số hóa truyền hình 1.7 Mối quan hệ nhân lực KH&CN số hóa công nghệ truyền hình Khi chuyển công nghệ sản xuất phát sóng truyền hình từ tƣơng tự sang kỹ thuật số nguồn nhân lực...
 • 88
 • 359
 • 0

Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ của việt nam trong giai đoạn mới

Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của việt nam trong giai đoạn mới
... trọng điểm như: công nghệ vật liệu nano, công nghệ tế bào gốc, lĩnh vực nghiên cứu toán học, vật lý ; tổ chức khoa học công Hội nhập quốc tế khoa học công nghệ nghệ, doanh nghiệp Việt Nam có đủ lực ... Mục tiêu phát triển hợp tác quốc tế khoa học công nghệ đến năm 2020 đưa Việt Nam lọt vào nhóm nước mạnh khoa học công nghệ ASEAN, số lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam đứng đầu ASEAN, đảm bảo ... chí Xã hội học, số Mai Hà (2007), Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng tới hội nhập , Tạp chí Xã hội học, số Mai Hà (2010), Khoa học Công nghệ nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước” Trong: Việt Nam đổi...
 • 6
 • 375
 • 7

Biện chứng của quá trình phát triển giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệViệt Nam theo mục tiêu công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá

Biện chứng của quá trình phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ ở Việt Nam theo mục tiêu công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá
... hội nhằm thực mục tiêu CNH-HĐH Đảng Nhà nớc đề II Biện chứng trình phát triển giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ Việt Nam theo mục CNH-HĐH: Phát triển giáo dục đào tạo: a, Phát triền nguồn ... nhanh nghiệp CNH-HĐH việc phát triển giáo dục đào tạo phải cần đôi với việc phát triển khoa học công nghệ Muốn giáo dục đào tạo phát triển có hiệu cao, chất lợng tốt cần phải có hỗ trợ khoa học công ... trình phát triển giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ Việt Nam theo hớng CNH-HĐH: Để phát triển CNH-HĐH cách nhanh chóng cần sách, chiến lợc phát triển phải cần kết hợp sách biện pháp với...
 • 13
 • 363
 • 1

Đổi mới chính sách thu hút nhân lực khoa học công nghệ theo dự án (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương

Đổi mới chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ theo dự án (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương
... cứu - Thế thu hút nhân lực KH&CN theo dự án ? - Mặt tích cực thu hút nhân lực KH&CN theo dự án ? - Làm để tăng cƣờng thu hút nhân lực KH&CN theo dự án ? Giả thuyết nghiên cứu - Thu hút nhân lực ... bất cập sách thu hút nhân lực KH&CN địa phƣơng, nhƣ việc thu hút nhân lực KH&CN theo dự án Bởi vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài Đổi sách thu hút nhân lực khoa học công nghệ theo dự án cần thiết ... nhóm nhân lực KH&CN dự án 36 1.4 Thu hút nhân lực KH&CN theo dự án 37 1.4.1 Các hình thức thu hút nhân lực KH&CN theo dự án 37 1.4.2 Những mặt mạnh thu hút nhân lực KH&CN theo dự án...
 • 117
 • 247
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp đổi mới chính sách đào tạo nhân lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tt[151740]151740151740.PDF

Nghiên cứu các giải pháp đổi mới chính sách đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tt[151740]151740151740.PDF
... xuất giải pháp đổi sách đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - hội tỉnh Thanh Hóa Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu quan hệ kinh t - hội liên quan đến đào tạo nhân lực KH&CN để phục ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN XUÂN KIÊN NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - ... tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi sách đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - hội tỉnh Thanh Hóa 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn...
 • 29
 • 333
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp đổi mới chính sách đào tạo nhân lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu các giải pháp đổi mới chính sách đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa
... tạo, phát triển nhân lực KH&CN; thực trạng nhu cầu nhân lực KH&CN tỉnh Thanh Hóa; nghiên cứu giải pháp đổi sách đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - hội tỉnh Thanh Hóa - Về ... cứu Nghiên cứu quan hệ kinh t - hội liên quan đến đào tạo nhân lực KH&CN để phục vụ phát triển kinh tế - hội tỉnh Thanh Hóa Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu hệ thống sách đào tạo, ... nguồn nhân lực nói chung tỉnh Thanh Hóa Từ trước đến chưa có công trình nghiên cứu độc lập Các giải pháp đổi sách đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - hội tỉnh Thanh Hóa Vì...
 • 106
 • 361
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập