Bài giảng môn phương pháp tính

Bài giảng môn phương pháp tính

Bài giảng môn phương pháp tính
... học việc áp dụng phương pháp tính trở nên phổ biến nhằm tăng tốc độ tính tốn 1.2 Nhiệm vụ mơn học - Tìm phương pháp giải cho tốn gồm: phương pháp (PP) phương pháp gần + Phương pháp: kết dạng biểu ... xác cho phép Trong bước ta áp dụng phương pháp: + Phương pháp chia đơi + Phương pháp lặp + Phương pháp tiếp tuyến + Phương pháp dây cung 4.2 Tách nghiệm * Phương pháp đồ thị: Trường hợp hàm f(x) ... , x , , x n ) * Phương pháp: - Phương pháp (Krame, Gauss, khai căn): Đặc điểm phương pháp sau số hữu hạn bước tính, ta nhận nghiệm q trình tính tốn khơng làm tròn số - Phương pháp gần (Gauss...
 • 68
 • 2,667
 • 14

Nhập môn bài giảng môn phương pháp tính

Nhập môn bài giảng môn phương pháp tính
... không xác - Sai số phương pháp : xuất việc giải toán phương pháp gần - Sai số tính toán : xuất làm tròn số trình tính toán, trình tính nhiều sai số tích luỹ lớn 2.3 Sai số tính toán Giả sử dùng ... trình tính nhiều sai số tích luỹ lớn 2.3 Sai số tính toán Giả sử dùng n số gần x i ( i = 1, n ) để tính đại lượng y, với y = f(xi) = f(x1, x2, , xn) Trong : f hàm khả vi liên tục theo đối số xi Khi ... ln f = α ln x ∂ ln f α = ∂x x Suy δ y = α ∆x = αδ x x Ví dụ Cho a ≈ 10 25 ; b ≈ 324 ; c ≈ 12 13 Tính sai số của: a3 y1 = ; b c GiảI δ y = δ ( a ) + δ ( b = y2 = a3 − b c c ) = 3δa + δb + δc ∆a...
 • 4
 • 309
 • 3

Bài giảng môn: Phương pháp tính potx

Bài giảng môn: Phương pháp tính potx
... phương pháp: - Phương pháp chia đôi - Phương pháp lặp - Phương pháp tiếp tuyến - Phương pháp dây cung 4.2 Tách nghiệm * Phương pháp đồ thị: Trường hợp hàm f(x) đơn giản - Vẽ đồ thị f(x) - Nghiệm phương ... môn học - Tìm phương pháp giải cho toán gồm: phương pháp (PP) phương pháp gần + Phương pháp: kết dạng biểu thức giải tích cụ thể + Phương pháp gần đúng: thường cho kết sau trình tính lặp theo ... 10x + = a Áp dụng phương pháp chia đôi b Áp dụng phương pháp tiếp tuyến c Áp dụng phương pháp dây cung Viết chương trình tìm nghiệm gần cho phương trình: x3 - x - 1= phương pháp lặp 10 Viết chương...
 • 80
 • 122
 • 0

bài giảng môn phương pháp tính

bài giảng môn phương pháp tính
... 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH HDXB- GIẢI GẦN ĐÚNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH 2.1 Nghiệm phương trình 2.2 Phương pháp dây cung 2.3 Phương pháp tiếp tuyến (Newton) 2.4 Phương pháp phối hợp TOÁN ỨNG DỤNG Chương 4: PHƯƠNG ... 4.4 Phương pháp bình phương cực tiểu 5.1 Tính gần đạo hàm 5.2 Tính gần tích phân xác định 5.3 Công thức hình thang 5.4 Công thức Simpson Chương 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH HDXB- Chương PHƯƠNG PHÁP TÍNH ... 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH HDXB- 2.2 PHƯƠNG PHÁP DÂY CUNG (tt) Ví dụ 4.18 GiẢI TOÁN ỨNG DỤNG TOÁN ỨNG DỤNG Chương PHƯƠNG PHÁP TÍNH 4.2 GIẢI GẦN 4: ĐÚNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH HDXBHDXB-2009… 2.2 PHƯƠNG PHÁP...
 • 120
 • 381
 • 3

Tài liệu bài tập môn Phương pháp tính.pdf

Tài liệu bài tập môn Phương pháp tính.pdf
... Bộ môn Toán Ứng Dụng Btập n PPTính – Trang Ngày 19/12/06 ⎧ y ' '+ xy'−4 y = x, ≤ x ≤ Xét toán biên: ⎨ ⎩ y (1) = 2.7, y (2) = 1.2 Bằng phương pháp sai phân hữu hạn, xấp ... (1, y ) = 2.4 y, u (4, y ) = 7.2 y biên: ⎨ Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn, ⎩u ( x,3) = 4.8 x + 2.4, u ( x,6 ) = 9.6 x + 4.8 Câu 9: Xét phương trình Laplace: xấp xỉ giá trò hàm u (x, y ) ... ≤ x ≤ 2, t > 0} thỏa điều kiện: ⎧u (1, t ) = 0, u (2, t ) = ⎨ ⎩u ( x,0) = x − 3x + Câu 10: Xét phương trình parabolic Sử dụng sơ đồ ẩn, xấp xỉ giá trò hàm u ( x, t ) thời điểm t = 0.1 với bước...
 • 2
 • 6,674
 • 145

Bài tập môn phương pháp tính.pdf

Bài tập môn phương pháp tính.pdf
... Dùng phương pháp chia đôi, tìm nghiệm phương trình x3 +3x2 −3 = với sai số 10−3 khoảng phân ly nghiệm (−3; −2) Bài Cho biết phương trình x2 − ex + 10 = có nghiệm ξ ∈ (2; 3) Tìm ξ phương pháp ... −10) Sử dụng phương pháp tiếp tuyến tính gần ξ với a) hai bước lặp Đánh giá sai số b) chữ số c) sai số không 10−4 Bài 10 Phương trình x2 − sin x − = có nghiệm ξ ∈ (1; 2) Sử dụng phương pháp tiếp ... 24, (*) Giải phương hệ (∗) phương pháp lặp đơn với bước lặp Đánh giá sai số nghiệm Để thu nghiệm với sai số 10−3 cần bước lặp? Bài 12 Giải hệ phương trình sau phương pháp lặp Seidel với sai số...
 • 5
 • 8,185
 • 176

bài giảng môn phương pháp nghiên cứu của trường dhkttphcm.pdf

bài giảng môn phương pháp nghiên cứu của trường dhkttphcm.pdf
... Giới thiệu phương pháp nghiên cứu 1 Vai trò nghiên cứu khoa học phương pháp nghiên cứu Các loại hình nghiên cứu khoa học 2.1 Nghiên cứu thực nghiệm 2.2 Nghiên cứu lý thuyết Các phương pháp tư khoa ... chọn từ ngữ 114 v Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Chương Giới thiệu phương pháp nghiên cứu Mục tiêu giảng dạy Chương nhằm mục tiêu giới thiệu vấn đề môn học Phương pháp nghiên cứu khả ứng dụng ... TRÌNH NGHIÊN CỨU Quy trình nghiên cứu bao gồm loạt bước cần thiết để thực nghiên cứu (xem sơ đồ 1.1) Xác định vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khái niệm lý thuyết Xây dựng giả thiết Tìm hiểu nghiên cứu...
 • 121
 • 2,384
 • 49

Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học
... Phương pháp viết đề cương nghiên cứu Chương 3: Phương pháp viết báo cáo khoa học Chương 4: Phương pháp mô thức luận (LFA) Bài tập báo cáo Chương 1: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA ... Chương 1: MỞ ĐẦU - Phương pháp nghiên cứu khoa học môn học bắt buộc sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản môn học tự chọn cho ngành nông nghiệp khác - Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có ... CÁCH VIỆT BÁO CÁO KHOA HỌC Viết báo cao khoa học công việc quan trọng mà dễ làm Qua báo cáo khoa học làm cho nhiều người hiểu công việc người làm nghiên cứu Không phải nghiên cứu có kết tốt, số...
 • 19
 • 3,274
 • 48

Một số bài tập môn phương pháp tính

Một số bài tập môn phương pháp tính
... Một số tập môn Phương Pháp Tính 10 Hãy trình bày phương pháp nội suy Lagrange để tìm đa thức nội suy đI qua n+1 điểm cho trước Nêu sai số đa thức nội suy 11 Hãy trình bày phương pháp sai ... tích phân sau phương pháp Simpson (chia thành đoạn 4/5 Một số tập môn Phương Pháp Tính CÂU HỎI LOẠI (lập trình máy) Viết chương trình tìm nghiệm gần phương trình x-sinx = 0,25 phương pháp lặp Viết ... Dùng phương pháp lặp đơn tìm nghiệm gần phương trình với sai số c, Dùng phương pháp lặp Newton tìm nghiệm gần phương trình sau bước lặp với ( n số có hai chữ số tạo hai chữ số có nghĩa MSSV tính...
 • 5
 • 1,233
 • 6

Bài Tập Môn Phương Pháp Tính

Bài Tập Môn Phương Pháp Tính
... chữ số không u= GIẢI PHƯƠNG TRÌNH f (x) = Bài Dùng phương pháp chia đôi, tìm nghiệm phương trình x3 +3x2 −3 = với sai số 10−3 khoảng phân ly nghiệm (−3; −2) Bài Cho biết phương trình x2 − ex ... 10−6 Bài Phương trình x4 − 3x2 + 75x − 10000 = có nghiệm ξ ∈ (−11; −10) Sử dụng phương pháp tiếp tuyến tính gần ξ với a) hai bước lặp Đánh giá sai số b) chữ số c) sai số không 10−4 Bài 10 Phương ... trình x2 − sin x − = có nghiệm ξ ∈ (1; 2) Sử dụng phương pháp tiếp tuyến tính gần ξ với sai số 10−3 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Bài 11 Cho hệ phương trình  10, 1,  1, 11,   2, 1, 0, 2, ...
 • 5
 • 620
 • 8

bài tập môn phương pháp tính cho sinh viên khoa công nghệ thông tin

bài tập môn phương pháp tính cho sinh viên khoa công nghệ thông tin
... printf("nhap gia tri can tinh x="); scanf("%f",&x); tinh (f,fdh,x,y); printf("\n ban co muon tiep tuc (c/k)?\n"); tl=getch(); if (tl='k'||tl=='K') break; } } 18.giải hệ phương trình phương pháp giảm dư #include ... la:\n"); nhap (y,n); xuat (y,n); printf("\ngia tri cua tich phan la %.3f",tinh (y,n,a,b)); getch (); } 13 .phương pháp bình phương bé #include #include void nhap (float a[10],int ... printf("nhap b="); scanf("%f",&b); tinh (f,a,b); printf("\n ban co muon tiep tuc khong (c/k)?\n"); tl=getch(); if (tl=='k'||tl=='K') break; } } 15.giải hệ phương trình phương pháp dây cung #include...
 • 77
 • 369
 • 9

bài giảng môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học

bài giảng môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học
... TRÚC MÔN HỌC Giới thiệu Phương pháp Nghiên cứu Khoa học & Quy trình nghiên cứu khoa học Mô tả Quy trình nghiên cứu khoa học Xây dựng tổng quan tài liệu sở lý thuyết Xây dựng đề cương nghiên cứu ... dạy học: Thảo luận - Thời gian: Thảo luận: 2t - Địa điểm :Giảng đường P2 phân công - Nội dung chính:Thảo luận lớp đối tương tham gia nghiên cứu khoa học quy trình nghiên cứu khoa học PP nghiên cứu ... PP nghiên cứu 32 BÀI 1.GIỚI THIỆU VỀ PPNCKH Quy trình NCKH  Quy trình nghiên cứu bao gồm loạt bước cần thiết để thực nghiên cứu PP nghiên cứu 33 BÀI 1.GIỚI THIỆU VỀ PPNCKH Bài giảng 3: Thảo luận...
 • 177
 • 704
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH TẾ

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH TẾ
... cu ca khoa hc: + Khoa hc t nhiờn + Khoa hc xó hi + Khoa hc k thut + Khoa hc nhõn Theo c cu kin trỳc: + Khoa hc c bn + Khoa hc c s + Khoa hc chuyờn mụn 1.1.2 Nghiờn cu khoa hc Nghiờn cu khoa hc ... NGHIấN CU KHOA HC 1.1 Mt s c bn 1.1.1 Khoa hc Hin cú rt nhiu cỏch hiu v khỏi nim khoa hc xut phỏt t nhiu cỏch tip cn khỏc Quan im xem khoa hc l mt h thng tri thc: Theo quan im ny, khoa hc bao ... nhiờn Tri thc khoa hc c t chc khuụn kh cỏc ngnh v b mụn khoa hc (discipline) nh: trit hc, s hc, kinh t hc, toỏn hc, sinh hc2 Khoa hc l mt hot ng xó hi Vi t cỏch l mt hot ng xó hi, khoa hc hng...
 • 44
 • 451
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn phương pháp thí nghiệmbài giảng môn phương pháp luận nghiên cứu khoa họcbài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa họcslide bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa họcbài giảng môn phương pháp nghiên cứu kinh tếsách bài tập môn phương pháp tínhbài tập và bài giải môn phương pháp tínhgiải bài tập môn phương pháp tínhbài giảng môn phương pháp tiếp cận khoa họcbài giảng môn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanhgiải các bài tập môn phương pháp tínhcách giải bài tập môn phương pháp tínhcác bài tập môn phương pháp tínhbài tập môn phương pháp tính có lời giảibài giảng môn phương pháp định lượng trong kinh tếĐề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp địa phương tỉnh Bắc Ninh.Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.Giải pháp nâng cao chất lượng tài trợ dự án cho các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Vũng Tàu.Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông ACOMHoạch định chiến lược cho Xí nghiệp môi trường Thanh Trì đến năm 2015 .Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại FPT đến năm 2015.Hoạch định chiến lược phát triển cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2015.Hoạch định chiến lược phát triển Công ty Điện lực Thạch Thất - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đến năm 2020.Hoàn thiện công tác nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị thủy lợiHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hane.Hoàn thiện quy trình tự doanh cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán nông nghiệpMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty Điện lực Cầu Giấy.Hoạch định chiến lược phát triển trường Cao đẳng nghề Nam Định đến năm 2015.Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sátDe thi thu thpt quoc gia 2017 toan 09 NBTNén tín hiệu truyền hìnhHỆ THỐNG CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾChuyên Đề Tổ Chuyên Môn Và Tổ Trưởng Chuyên Môn Trong Trường Trung HọcBài Giảng Nhà Nước Văn LangCấu trúc dữ liệu và THUẬT TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập