Thiết Kế Và Thi Công Bộ Thí Nghiệm Điện Tử Công Suất

thiết kế chế tạo bộ biến đổi điện áp ac-dc có dải điện áp từ 0v đến 200v

thiết kế và chế tạo bộ biến đổi điện áp ac-dc có dải điện áp từ 0v đến 200v
... Cácưthôngưsốưquanưtrọngưcủaưsơưđồưchỉnhưluưlà:ưdòng điện điện áp tải;ưdòng điện chạyưtrongưcuộnưdâyưthứưcấp biến áp; ưsốưlầnưđậpưmạchư trongưmộtưchuưkỳ.ưDòng điện chạyưtrongưcuộnưdâyưthứưcấp biến áp thểưlàưmộtư chiều,ưhayưxoayưchiều, thểưphânưloạiưthànhưsơưđồ dòng điện biến áp mộtư ... chiều,ưhayưxoayưchiều, thểưphânưloạiưthànhưsơưđồ dòng điện biến áp mộtư chiềuưhay,ưxoayưchiều.ưSốưlầnưđậpưmạchưtrongưmộtưchuưkỳưlàưquanưhệưcủaưtầnưsốư sóngưhàiưthấpưnhấtưcủa điện áp chỉnhưluưvớiưtầnưsố điện áp xoayưchiều 20 ... hc : K Thut in in t Lp : éK10LC.2 Tờn ti: Thit k v ch to b bin i in ỏp AC DC cú di in ỏp t 0V 2 20V S liu cho trc: - Cỏc ti liu, giỏo trỡnh chuyờn mụn Trang thit b, mỏy múc phũng thc hnh, thớ...
 • 75
 • 127
 • 0

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực trong môn lịch sử ở trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại lớp 11, chương trình chuẩn)

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực trong môn lịch sử ở trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại lớp 11, chương trình chuẩn)
... tiễn việc thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử môn Lịch sử theo hướng dạy học tích cực trường Trung học phổ thông Chương 2: Thiết kế, sử dụng giảng điện tử phần Lịch sử thế giới câ ... (Lớp 11, chương trình Chuẩn) theo hướng dạy học tích cực – Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ THEO HƢỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRƢỜNG ... giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực môn Lịch sử trường THPT (Phầ n lich sử thế giới cận ̣ đa ̣i lớp 11, chương trình chuẩn) làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Lịch sử...
 • 18
 • 618
 • 1

thuyết trình đồ án thiết kế xây dựng website thương mại điện tử

thuyết trình đồ án thiết kế và xây dựng website thương mại điện tử
... MỤC LỤC I THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thương mại điện tử gì? Thương mại điện tử (Còn gọi E-commerce hay E-Business) quy trình mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua phương tiện điện tử mạng viễn thông, ... tính kinh doanh Lợi ích Thương mại điện tử? Lợi ích lớn mà Thương mại điện tử mang lại tiết kiệm chi phí lớn tạo thuận lợi cho bên giao dịch Giao dịch phương tiện điện tử nhanh giao dịch truyền ... Biểu đồ Usecase  Biểu đồ Usecase  Biểu đồ Usecase tra cứu thông tin  Biểu đồ Usecase quản lí chung  Biểu đồ Usecase Bán hàng  Biểu đồ Usecase Thống kê – Báo cáo  Biểu đồ Usecase Thanh toán...
 • 68
 • 253
 • 1

THIẾT kế CHẾ tạo hệ THỐNG CAM điện tử điều KHIỂN số

THIẾT kế và CHẾ tạo hệ THỐNG CAM điện tử điều KHIỂN số
... thông số liên qua đ n cam Hình 4.1 ωác thông số c a cam n t ωác thông số c b n c a cam n t bao g m:  R: bán kính c a đĩa cam (mm)  T: th i gian đĩa quay h t vòng (s) Th i gian ph thu c vào v ... Set (ch ω bƠn phím) ta Set cam đ đ a cam v v trí gốc ban đầu c a cam Sau v v trí gốc ta ph i nh p thông số c a cam vào Sau v v trí gốc ta ph i nh p thông số c b n c a cam vƠo nh th i gian đĩa quay ... h thống cam n t u n số 1.2 Cam n t Chính s thi u linh ho t vƠ không đáp ng đ c yêu cầu s n xuất hi n đ i nên cam c khí ngƠy cƠng dần đ c thay th thi t b u n n t g i lƠ cam n t Đ nh nghĩa cam...
 • 75
 • 92
 • 0

Thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất

Thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất
... TRANG : 36 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG IV TRANG : 37 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ... THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG IV Hình IV.6 Sơ đồ mạch in TRANG : 35 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ... kích Thi công mạch Chương V: thi t kế thi công mô hình 1 .Thi t kế vò trí đặt phần tử điều khiển THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG VI 2 .Thi công...
 • 52
 • 259
 • 0

Tài liệu thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 4 pdf

Tài liệu thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 4 pdf
... Công suất ứng với momen điện từ đưa động gọi công suất điện từ : Pđt = M = Iư Trong : M : momen điện từ  2n 60 : tốc độ góc phần ứng Iư : dòng điện phần ứng : suất điện động phần ứng Đặc ... làm việc động điện chiều : Động điện chiều thi t bò biến đổi lượng dòng chiều thành Trong trình biến đổi đó, phần lượng dòng xoay chiều bò tiêu tán tổn thất mạch phần ứng mạch kích thích Phần lại ... từ, thường dùng thép kỹ thuật điện dày 0,5 mm phủ lớp cách điện ghép chặt lại với – Dây quấn phần ứng : phần sinh sức điện động có dòng điện chạy qua Dây quấn cách điện cẩn thận với rãnh lõi thép...
 • 5
 • 183
 • 1

Tài liệu thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 1 doc

Tài liệu thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 1 doc
... (eUd/26mv -1) (1_ 1) (1_ 2) Khi UAK > U  Id = Is eUd/26mv Khi UAK < 0V Id = Is (1_ 3) Tổn hao diode -Tổn hao dòng điện thuận (1) -Tổn hao dòng điện ngược (2) -Tổn hao chuyển mạch (3) (1) , (2) có giá ... điện đònh mức Iđm (A) -Điện áp ngược cực đại Ung max -Điện áp rơi U (V) -Chất bán dẫn chế tạo để có điện áp thềm (U ) Udmax -Dòng điện bảo hoà nghòch Is Công thức tính : Id = Is (eUd/26mv -1) ... thuận diode Công suất tổn hao trung bình diode chu kỳ : T chu kỳ điện áp cung cấp,  thời gian dẫn dòng (1_ 5) thuận Từ (1- 4), (1_ 5) ta có : TRANG : Pth =UoIth + Rd I2th (1_ 6) Itb, Ith dòng điện trung...
 • 5
 • 186
 • 2

Tài liệu thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 2 docx

Tài liệu thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 2 docx
... ngỏ vào : Ib/Ube Đặc tuyến Ib/Uce có dạng giống điện tuyến diode, sau điện Ube tăng đến trò số điện thềm U bắt đầu có dòng điện Ib dòng điện Ib tăng lên theo hàm số mũ dng điện Id diode Cứ điện ... giảm a Điện giới hạn : Điện đánh thủng BV (Breakdown Voltage) điện ngược tối đa đặt vào cặp cực, điện Transistor bò hư có ba loại điện giới hạn : * BVCEO điện đánh thủng C E cực B hở * BVCBO điện ... đại, lúc điện ngỏ điện ngỏ vào Tổn hao BJT Trong lúc chuyển mạch, điện áp cực dòng điện BJT lớn, tích điện áp với dòng điện thời gian chuyển mạch tạo nên tổn hao lượng lần chuyển mạch Công suất...
 • 5
 • 241
 • 1

Tài liệu thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 3 pptx

Tài liệu thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 3 pptx
... Kết phản ứng dây chuyền làm xuất ngày nhiều điện tử chảy vào N1 qua P1 đến cực dương nguồn điện gây nên tượng dẫn điện ạt, J2 trở nên mặt ghép dẫn điện, điểm xung quanh ... cần thi t để thi t lập dòng điện chảy qua Thyristor, tính từ thời điểm phóng dòng Ig vào cực điều khiển thời gian kéo dài khoảng 10s b Khóa Thyristor Mỗi Thyristor dã mở không phù thuộc vào ... nên dòng điện ngược chảy từ Cathode Anode, cực âm nguồn điện áp Như hình ta thấy từ t0 đến t1, dòng ngược lớn , sau J1 J3 trở nên cách điện Còn lại điện tử bò giữ lại hai mặt ghép J1 J3, tượng...
 • 7
 • 185
 • 0

Tài liệu thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 5 docx

Tài liệu thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 5 docx
... thêm điện trở phụ vào phần ứng n2 n n0 n3 Rư R1 R2 M Mc Hình II.4 Sơ đồ điều chỉnh tốc độ phương pháp thêm điện trở phụ Theo sơ đồ trên, ta có : R < R1 < R2 n > n > n2 > n3 TRANG : 16 Khi điện ... n _ U + n1 n0 M CKT RKT M MN MC Hình II .5 Sơ đồ điều chỉnh tốc độ động phương pháp giảm từ thông TRANG : 17 Với phương pháp này, ta giảm từ thông thi t kế Ikt gần đònh mức,  gần bảo hoà Nếu tăng ... Phương pháp cho tốc độ nhỏ tốc độ thêm điện trở vào không giảm nhỏ Rư Đồng thời, phương pháp cho tốc độ điều chỉnh nhảy cấp, mức độ nhảy cấp phụ thuộc vào số cấp khởi động Điều chỉnh tốc độ phương...
 • 5
 • 177
 • 0

Tài liệu Đề tài : Thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất doc

Tài liệu Đề tài : Thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất doc
... đặt linh ch in : Mạ kiện TRANG : 34 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG IV Hình IV.6 Sơ đồ mạch in TRANG : 35 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG ... t uS2 Thời gian khoá S2 t TRANG : 36 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG IV TRANG : 37 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG VI CHƯƠNG CUỐI (Q ĐỘC ... I Bộ băm xung chiều dùng SCR 20 II Bộ tạo xung kích cho SCR 29 Chương IV: THI T KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH I Thi t kế mạch II Thi công mạch Chương V: THI T KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH I Thi t kế II Thi công...
 • 52
 • 306
 • 0

LUẬN VĂN:THIẾT KẾ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT pptx

LUẬN VĂN:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT pptx
... Sơ đồ mạch điện Ngun lý hoạt động mạch Chương IV: thi t kế thi cơng mạch I Thi t kế mạch Thi t kế tính tốn giá trị cho mạch băm xung THI T KẾ VÀ THI CƠNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT CHƯƠNG ... 33 THI T KẾ VÀ THI CƠNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT CHƯƠNG IV II THI CƠNG MẠCH Sơ đồ mạch lắp linh kiện Hình IV.5 Sơ đồ lắp đ3 linh kiện : ặt Mạch in TRANG : 34 THI T KẾ VÀ THI CƠNG BỘ THÍ ... BẰNG ĐIỆN ÁP A GIỚI THI U : Đây mạch biến đổi điện áp chiều DC1 sang điện áp chiều DC2 DC1 DC2 Bộ Băm xung THI T KẾ VÀ THI CƠNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CƠNG SUẤT CHƯƠNG VI DC1 = 300VDC : điện áp...
 • 47
 • 218
 • 0

LUẬN VĂN ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

LUẬN VĂN ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
... 36 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG IV TRANG : 37 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG VI CHƯƠNG CUỐI (Q ĐỘC GIẢ TỰ ĐÁNH SỐ CHƯƠNG) I GIỚI THI U ... mạch tạo xung kích Thi công mạch Chương V: thi t kế thi công mô hình 1 .Thi t kế vò trí đặt phần tử điều khiển THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG VI 2 .Thi công mô hình Chương ... 33 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG IV II THI CÔNG MẠCH Sơ đồ mạch lắp linh kiện Hình IV.5 Sơ đồ lắp đặt linhch in.: Mạ kiện TRANG : 34 THI T KẾ VÀ THI CÔNG BỘ THÍ NGHIỆM...
 • 52
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thể hiện việc thiết kế và trình bày một giáo án điện tử qua sơ đồ sauđề tài thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính p2thiết kế và thi công bộ khuếch đại công suất máy phát thông tin vô tuyến sóng ngắnhệ thống giá đỡ móc treo phải được thiết kế và thi công chắc chắn để gắn vật liệu ốp vào bộ phận kết cấu chịu lực của công trìnhthiết kế và thi côngthiết kế và thi công mạchthiết kế và thi công máythiết kế và thi công hệ thống mạngthiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏmẫu hợp đồng thiết kế và thi công xây dựnghợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trìnhtổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trìnhquy trình thiết kế và thi công nội thấtthiết kế và thi công mạch quang báo dùng epromthiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu12 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bảnCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhXây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm 29 thành phố hồ chí minh (NADYPHAR) giai đoạn 2016 2025Nghiên cứu giảm thiểu sóng hài lưới điện nhà máy thép trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng hàn phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga trung phạm (Đại học Ngoại ngữ)Chuan trung quoc phien dich 2008Bài phát biểu Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chínhBài tập học kỳ môn Quan hệ kinh tế quốc tế đạt 8,5 Điểm: Đánh giá tác động đối với nền kinh tế Việt Nam khi ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA)Bài phát biểu Bế mạc lớp Đảng viên mới của lãnh đạo huyệnBài phát biểu Khai giảng lớp Nhận Thức Về Đảng của lãnh đạo huyệnQuản lý giáo viên trường tiểu học hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệpCác nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh ông ích khiêmPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty TNHH TM SX hồng minh châuQuản trị vốn lưu động và cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời các công ty ngành tiêu dùng niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCMNâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP đông áCác yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP ở TP HCMGiáo trình khung đào tạo an toàn lao động vệ sinh lao động trong ngành xây dựngGiáo trình nguồn điện thông tin (dùng cho các trường công nhân bưu điện)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập