Cẩm nang an toàn thông tin.

SỬ DỤNG mũ bảo HIỂM cẩm NANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH kế HOẠCH và NHỮNG NGƯỜI THỰC THI

SỬ DỤNG mũ bảo HIỂM  cẩm NANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH kế HOẠCH và NHỮNG NGƯỜI THỰC THI
... gồm thông tin định lợng nh tỷ lệ đội bảo hiểm, nh thông tin định tính ví dụ quan điểm ngời dân sử dụng bảo hiểm hay thông tin việc tuân thủ luật 2.1.1 Chất lợng liệu Dữ liệu tốt l quan trọng ... thi t để đánh giá thực trạng Thu thập liệu chi tiết vấn đề n y l phần chủ yếu biện pháp can thi p sử dụng bảo hiểm n o Cả hai phần n y l th nh phần thân chơng trình bảo hiểm, v đợc sử dụng ... hữu phơng tiện đó? - Có thông tin việc sử dụng bảo hiểm củanhững nạn nhân tai nạn xe máy không? Nếu có, thông tin n y có cho phép so sánh kết tai nạn xe máy có v bảo hiểm không? Chú ý: Bản...
 • 175
 • 370
 • 0

Tiểu luận môn an toàn thông tin nâng cao Nghiên cứu về social engineering

Tiểu luận môn an toàn thông tin nâng cao Nghiên cứu về social engineering
... cứng hết hạn Phương pháp nâng cao kỹ thuật Social engineering Reverse Social Engineering (Social engineering ngược) Trong kỹ thuật này, hacker trở thành người cung cấp thông tin Điều ngạc nhiên, ... vứt chứa thông tin mang lại lợi ích tức thời cho hacker, chẳng hạn user ID số tài khoản bỏ đi, thông tin biểu đồ tổ chức danh sách điện thoại Các loại thông tin vô giá hacker social engineering, ... công thu thập thông tin quan trọng 1.2 Nghệ thuật thao túng Social Engineering bao gồm việc đạt thông tin mật hay truy cập trái phép, cách xây dựng mối quan hệ với số người Kết social engineer...
 • 37
 • 271
 • 1

Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng
... n m ch ñư ng truy n b ng thông tin gi m o …… 34 Các k thu t an toàn An toàn m ng công vi c thư ng xuyên th c hi n d a sách an toàn Các k thu t liên quan ph n c ng • An toàn v t lý cho thi t b ... Terminal service •… 26 II Gi i thi u v an toàn thông tin m ng Khái ni m Các d ng t n công Các k thu t an toàn 27 Khái ni m S an toàn (security) liên quan v n ñ : M t d li u • L i thi t b • L ... ñ i an toàn Như c ñi m v c u hình • Administrator thi t l p c u hình m ng không an toàn Như c ñi m qu n tr , s d ng m ng 31 b M t s d ng t n công Reconnaissance – Do thám • Thu th p thông tin...
 • 36
 • 757
 • 3

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Trang thi t b phòng thí nghi m 10 T an toàn sinh h c T an toàn sinh h c c p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn ... m An toàn sinh h c c p Trang thi t b phòng thí nghi m Các nguyên t c l a ch n trang thi t b phòng thí nghi m bao g m t an toàn sinh h c (xem ch ng 10) gi ng nh phòng thí nghi m c b n – An toàn ... - Phòng thí nghi m v i t an toàn sinh h c c p III /phòng thí nghi m ca-bin III Ph i i qua nh t hai c a tr c vào phòng t t an toàn sinh h c c p III Trong c u trúc phòng thí nghi m này, t an toàn...
 • 186
 • 2,918
 • 37

An toàn thông tin bằng mật mã.doc

An toàn thông tin bằng mật mã.doc
... vai trò hệ mật mã : hệ mật mã phải thực đợc vai trò sau: - Hệ mật mã phải che dấu đợc nội dung văn rõ (PlainText) để đảm bảo cho ngời chủ hợp pháp thông tin có quyền truy cập thông tin (Secrety), ... tố xác thực thông tin, đảm bảo thông tin lu hành hệ thống đến ngời nhận hợp pháp xác thực (Authenticity) - Tổ chức sơ đồ chữ ký điện tử, đảm bảo tợng giả mạo, mạo danh để gửi thông tin mạng Ưu ... mã: Có thể phân hệ mật mã thành hai loại: - Hệ mật đối xứng : Hay gọi hệ mật cổ điển, hệ mật ta dùng khoá để mã hoá liệu giải mã liệu Do khoá phải đợc giữ bí mật tuyệt đối - Hệ mật mã bất đối xứng...
 • 5
 • 319
 • 3

Các vấn đề cơ bản về an toàn thông tin trên mạng.doc

Các vấn đề cơ bản về an toàn thông tin trên mạng.doc
... yếu điểm hệ thống Thông thờng quan tâm đến kẻ công mạng kẻ tiếp cận hệ thống, an toàn vật lý đợc coi yếu điểm hệ thống e Tính toàn cục: Các hệ thống an toàn đòi hỏi phải có tính toàn cục hệ thống ... độ an toàn chúng mạnh, mà nên tạo nhiều chế an toàn để tơng hỗ lẫn c Nút thắt (Choke Point) : Tạo cửa hẹp, cho phép thông tin vào hệ thống đờng cửa Đòng phải tổ chức cấu kiểm soát điều khiển thông ... nội dung luồng thông tin truyền mạng Nhng vi phạm chủ động lại biến đổi , xoá bỏ, làm trễ, xếp lại thứ tự làm lặp lại gói tin ngay tịa thời điểm sau thời gian Hơn nữa, số thông tin ngoại lai bị...
 • 5
 • 588
 • 3

TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG.doc

TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG.doc
... cứu tường lửa IV GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG Khi nói đến giả pháp tổng thể cho an toàn thông tin mạng, chuyên gia đểu nhấn mạnh thực tế thứ an toàn tuyệt đối Hệ thống bảo ... thể an toàn thông tin mạng máy tính đưa phương pháp phương tiện bảo vệ thông tin IV.2 Các phương pháp phương tiện bảo vệ thông tin Trong giai đoạn đầu tiên, người ta cho việc bảo vệ thông tin ... nhập thông tin vào thời điểm cần thiết Trong yêu cầu này, thông thường yêu cầu tính bí mật coi yêu cầu số thông tin lưu trữ mạng Tuy nhiên, thông tin không giữ bí mật, yêu cầu tính toàn vẹn quan...
 • 62
 • 1,724
 • 21

Báo cáo ứng dụng thiết kế và an toàn thông tin

Báo cáo ứng dụng thiết kế và an toàn thông tin
... định trạng thái kết nối mà gói tin thể ESTABLISHED: Gói tin thuộc kết nối thiết lập NEW: Gói tin thể yêu cầu kết nối RELATED: Gói tin thể yêu cầu kết nối thứ hai (có liên quan đến kết nối thứ nhất, ... tin vào hệ thống mạng, so sách thông tin thu (của gói tin đó) với quy định (rule) thiết lập sẵn, sau định xem gói tin hợp lệ hay không hợp lệ Các thông tin kiểm tra bao gồm: • Địa nguồn gói tin, ... thường gói tin kết nói xử lý sau: • Accept: Tường lửa chấp nhận cho gói tin/ kết nối qua đến nơi cần đến • Deny: Tường lửa bỏ qua gói tin/ kết nối, sau thông báo lỗi gởi đến nơi xuất phát gói tin •...
 • 36
 • 356
 • 7

Ứng dụng truyền thôngan toàn thông tin

Ứng dụng truyền thông và an toàn thông tin
... tab Host and Service Discovery [Các kĩ thuật công] Trang 12 [Ứng dụng truyền thông ANTT] • Quay lại tab Scan bắt đầu tiến hành scan [Các kĩ thuật công] Trang 13 [Ứng dụng truyền thông ANTT] V ... kiếm thông tin nạn nhân Ta có thông tin khác theo mục truy vấn, thông tin có thường là: • Organizational: Hiển thị tất thông tin liên quan đến tổ chức cụ thể Domain: Hiển thị thông tin liên quan ... [Ứng dụng truyền thông ANTT] MỤC LỤC [Các kĩ thuật công] Trang [Ứng dụng truyền thông ANTT] I Network Reconnaissance I.1 Giới thiệu Network reconnaissance thuật ngữ để kiểm...
 • 40
 • 367
 • 8

Môn học chính sách xây dựng hệ thống an toàn thông tin

Môn học chính sách xây dựng hệ thống an toàn thông tin
... án môn học : 60% điểm thực hành GV.Nguyễn Duy Nội dung Tổng quan an toàn thông tin Phân tích mô hình phòng thủ theo chiều sâu Chính sách an toàn thông tin Chuẩn an toàn thông tin Luật an toàn thông ... Camera,… Chính sách an toàn thông tin Mục tiêu :  Trao đổi khía cạnh cần xây dựng sách an toàn thông tin : • • • • • Software Hardware Kiểm soát truy cập thông tin hệ thống Xử lý thông tin tài liệu ... toàn thông tin Luật an toàn thông tin GV.Nguyễn Duy Tổng quan an toàn thông tin Mục tiêu :  An toàn thông tin ?  Tìm hiểu chi tiết thành phần an toàn thông tin : • • • • • Confidentiality,...
 • 5
 • 419
 • 2

Xây dựng chính sách an toàn thông tin

Xây dựng chính sách an toàn thông tin
... Tổng quan an toàn thông tin Phân tích mô hình phòng thủ theo chiều sâu Chính sách an toàn thông tin Chuẩn an toàn thông tin Luật an toàn thông tin GV.Nguyễn Duy Tổng quan an toàn thông tin Mục ... Camera,… Chính sách an toàn thông tin Mục tiêu :  Trao đổi khía cạnh cần xây dựng sách an toàn thông tin : • • • • • Software Hardware Kiểm soát truy cập thông tin hệ thống Xử lý thông tin tài liệu ... lý thông tin tài liệu Phân loại thông tin tài liệu Thông tin cá nhân quản lý nhân GV.Nguyễn Duy Chuẩn an toàn thông tin Mục tiêu :  Tìm hiểu chuẩn an toàn thông tin ISO 27000: • • • • • ISO 27001...
 • 5
 • 846
 • 15

Luật chính sách an toàn thông tin

Luật chính sách an toàn thông tin
... SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN VI May 4, 2009 CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN – HÀNH LANG PHÁP LÝ Chính sách an toàn thông tin (Information security policy) Mục tiêu: Đưa hỗ trợ định hướng cho vấn đề an toàn ... an toàn thông tin Vấn đề quản lý sách định hướng rõ ràng chứng tỏ khả hỗ trợ, cam kết an toàn thông tin thông qua việc đưa trì sách an toàn thông tin tổ chức Tài liệu sách an toàn thông tin cần ... liệu hỗ trợ sách, sách an toàn thông tin thủ tục cho hệ thống thông tin cụ thể quy tắc an toàn cho người dùng Trang 32 Nhóm 10 LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN May 4, 2009 Các sách cần phổ biến...
 • 39
 • 744
 • 1

TỔNG QUAN AN TOÀN THÔNG TIN

TỔNG QUAN AN TOÀN THÔNG TIN
... An toàn thông tin ? An toàn thông tin đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn độ sẵn sàng thông tin thiết bị lưu trữ trình truyền thông GV.Nguyễn Duy An toàn thông tin ? Confidentiality ... đọc thông tin Integrity : tính toàn vẹn, chắn liệu xác không bị sửa đổi Availbility : tính sẵn sằng, đảm bảo khả truy xuất liệu nhanh GV.Nguyễn Duy An toàn thông tin ? Thuật ngữ bảo mật thông ... Thuật ngữ bảo mật thông tin : GV.Nguyễn Duy An toàn thông tin ? Thuật ngữ bảo mật thông tin : GV.Nguyễn Duy Phân biệt loại Attacker  Những người công mạng máy tính thông thường chia vào loại...
 • 8
 • 523
 • 7

Chính sách an toàn thông tin

Chính sách an toàn thông tin
... tài liệu Data Management Data Management Nắm rõ qui trình xử lý thông tin Đảm bảo tính tin cậy liệu mức cao Phân lớp liệu Chính sách truy cập thông tin mức vật lý logic Chính sách backup liệu ... có trách nhiệm nghĩa vụ với an toàn thông tin Quốc Gia Quốc Tế 13 GV.Nguyễn Duy Thông tin cá nhân quản lý nhân Staff Staff Thông tin cá nhân Thông tin gia đình Mỗi quan hệ xã hội Tiểu Sử GV.Nguyễn ... cấp tin cậy Chính sách bảo hành, thay thiết bị có vấn đề phần cứng Độ sẵn sàng Kiểm soát truy cập GV.Nguyễn Duy Kiểm soát truy cập thông tin hệ thống Access Control Standard Access Control Standard...
 • 5
 • 491
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHThiết kế mạch slave trong giao thức modbusỨng dụng khai triển kì dị trong nén ảnhKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máyLập trình fortran trong môi trường ansys CFXBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuHuong dan ansys (full)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập