Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Nội

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
... biệt quan tâm Đề tài, Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Nội , với mục tiêu xây dựng sở liệu GIS đất đai thông tin ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Phạm Thị Nhung XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ ... yêu cầu sử dụng bảo vệ tài nguyên đất 2.2.2 Nghiên cứu xây dựng quản lý sở liệu GIS phục vụ quy hoạch sử dụng bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Nội Cập nhật chuẩn hóa liệu theo...
 • 78
 • 222
 • 1

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh
... với đề tài Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh cần thiết Mục tiêu đề tài Xây dựng sở liệu lớp phủ rừng phục vụ công tác quản rừng tỉnh Quảng Ninh Đối ... quan sở liệu Chương II: Các đặc trưng rừng công tác quản lớp phủ rừng Chương III: Thiết kế sở liệu thông tin địa Chương IV: Xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng ... triển rừng cho tỉnh CHƢƠNG IV: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢ LÝ LỚP PHỦ RỪNG TỈNH QUẢNG NINH Quảng Ninh tỉnh ven biển thuộc Đông Bắc Việt Nam Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng...
 • 22
 • 361
 • 1

xây dựng sở dữ liệu gis phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh

xây dựng cơ sở dữ liệu gis phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh
... với đề tài Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh cần thiết Mục tiêu đề tài Xây dựng sở liệu lớp phủ rừng phục vụ công tác quản rừng tỉnh Quảng Ninh Đối ... Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh 74 4.2.1 Đặc điểm rừng tỉnh Quảng Ninh 74 4.2.2 Xây dựng sở liệu địa 75 4.2.3 Xây ... quan sở liệu Chƣơng II: Các đặc trƣng rừng công tác quản lớp phủ rừng Chƣơng III: Thiết kế sở liệu thông tin địa Chƣơng IV: Xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng...
 • 90
 • 520
 • 2

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk
... GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng cấp tỉnh sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng cấp tỉnh đƣợc thiết kế theo yêu cầu sau: 44 - sở liệu GIS phục vụ công tác quản rừng ... liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 1.1 Tổng quan sở liệu GIS quản lớp phủ rừng sở liệu địa tập ... phục vụ công tác quản lớp phủ rừng - Phân tích tổng hợp yếu tố cấu thành nên sở liệu lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk - Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk - Tìm...
 • 143
 • 183
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk
... để xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lớp phủ rừng Error! Bookmark not defined 1.4 Công tác quản rừng Đắk Lắk Error! Bookmark not defined CHƢƠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS TRONG QUẢN LÝ ... điểm chung tỉnh Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.1.2 Công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.2 Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản rừng Error! ... Kết thu đƣợc việc xây dựng CSDL GIS phục vụ công tác quản rừng tỉnh Đắk Lắk Error! Bookmark not defined 3.3 Sử dụng kết CSDL GIS phục vụ công tác quản lớp phủ tỉnh Đắk Lắk .Error!...
 • 13
 • 141
 • 0

Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố nội

Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội
... trạng sử dụng môi trờng đất Địa bàn điều tra: x huyện Sóc Sơn, TP Nội (Đối tợng đợc điều tra: chủ sử dụng đất nông nghiệp trồng hàng năm, NTTS có liên quan đến vấn đề ô nhiễm, thoái hoá đất) ... lít/ sào ) Thời kỳ, số lần sử dụng năm Biểu tác động việc sử dụng phân bón đất, diện tích đất bị ảnh hởng Các vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng đất - Phơng tiện sử dụng làm nông, lâm nghiệp ... Hnh phỳc Mu s: 03 Mó s: PHIU IU TRA trạng sử dụng môi trờng đất Địa bàn điều tra: x huyện Sóc Sơn, TP Nội (Đối tợng đợc điều tra: chủ sử dụng đất lâm nghiệp trang trại vùng đồi gò trang...
 • 30
 • 827
 • 10

Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn thành phố nội

Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn thành phố hà nội
... trờng đại học nông nghiệp nội Vũ Sỹ KIÊN XáC ĐịNH MộT Số YếU Tố MÔI TRƯờNG TRONG QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT HUYệN SóC SƠN - THàNH PHố NộI Chuyên ngành: Quản lý đất đai M7 số : 62 85 01 03 ngời hớng ... qu thc hin quy hoch n nm 2010 ca huyn Súc Sn 146 Ph lc Kt qu thc hin quy hoch n nm 2010 khu vc i gũ 147 Ph lc nh hng quy hoch s dng t nm 2020 huyn Súc Sn 148 Ph lc Tip cn MC vi lp quy hoch s ... qua, ú quy nh cỏc phng ỏn quy hoch s dng t phi tin hnh ỏnh giỏ mụi trng chin lc (MC) Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu lng ghộp cỏc yu t bo v mụi trng vo cụng tỏc quy hoch s dng t l cn thit, nhm gii quyt...
 • 152
 • 299
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố nội

tóm tắt luận án tiến sĩ xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội
... số yếu tố môi trường quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn đến năm 2020 3.5.1 Đề xuất số yếu tố môi trường quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn Chi tiết đề xuất yếu tố môi trường phương án quy hoạch ... xác định yếu tố môi trường quy hoạch sử dụng đất huyện địa bàn thành phố Nội vùng đất gò đồi địa bàn nước nhằm mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, bền vững UBND thành phố Nội Bộ Tài nguyên Môi ... góp luận án Kết nghiên cứu luận án quan trọng để bảo vệ môi trường sử dụng đất nông nghiệp huyện Sóc Sơn, thành phố Nội thuộc vùng gò đồi, đất dốc Việt Nam Theo đó, xác định số yếu tố môi trường...
 • 24
 • 401
 • 3

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố nội

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội
... trạng Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Việt Nam thành phố Nội 21 1.3.1 Thực trạng Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Việt Nam 21 1.3.2 Thực trạng Văn phòng đăng quyền sử dụng đất TP Nội ... luận đăng đất đai Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 1.1.1 Đất đai 1.1.2 Đăng đất đai 1.1.3 Cơ sở đăng đất đai 1.1.4 Đăng pháp lý đất đai 1.1.5 Hệ thống đăng đất đai Văn phòng đăng ... hệ thống đăng tự động 1.3 Thực trạng Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Việt Nam thành phố Nội 1.3.1 Thực trạng Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Việt Nam Theo báo cáo Cục Đăng thống...
 • 108
 • 112
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'
... cứu đề tài Xây dựng sở liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích đề tài thiết lập thông tin sở liệu đất đai qui có tính ... dựng nguồn sở liệu đa tiêu chí không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất địa bàn Phú sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ kết nghiên cứu, hỗ trợ ... thác sử dụng để trợ giúp định đánh giá thích hợp đất, qui hoạch sử dụng đất cấp sở (xã) Địa điểm, vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Mô tả địa điểm nghiên cứu Địa điểm lựa chọn nghiên cứu Phú...
 • 12
 • 372
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị
... làng nghề truyền thống phục vụ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị 2.Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin GIS phục vụ quản lí khai thác du lịch sở sản xuất tiểu thủ công ... công nghiệp tỉnh Quảng Trị trợ giúp cho việc đưa định đầu tư xây dựng sở hạ tầng quản lý du lịch địa bàn nghiên cứu Xuất phát từ nhu cầu thúc đẩy định chọn đề tài:“ Xây dựng sở liệu GIS sở sản xuất ... bàn tỉnh Quảng Trị sở ứng dụng công nghệ GIS - Thành lập đồ tổng quát làng nghề sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng sở liệu chuyên đề - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu phục vụ...
 • 55
 • 730
 • 15

Nghiên cứu xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý đê điều tỉnh tĩnh

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý đê điều tỉnh hà tĩnh
... liu iu H Tnh 46 Nghiên cứu đề tài Lập kế hoạch Thu thập tư liệu Nghiên cứu phần mềm Cài đặt chuẩn bị phần cứng, phần mềm Thiết kế CSDL Xử liệu Thành lập đồ Nhập CSDL Vận hành thử hệ thống ... d liu GIS - Tng quan v GIS - Cỏc chung v qun iu - H thng thụng tin cn thit phc v cụng tỏc qun iu - Phng phỏp xõy dng c s d liu phc v qun iu - Xõy dng c s d liu GIS phc v qun h thng ... C S D LIU GIS 18 2.1 TNG QUAN V H THNG THễNG TIN A Lí (GIS) 18 2.1.1 Khỏi nim v GIS 18 2.1.2 Cu trỳc ca H thng thụng tin a (GIS) 19 2.1.3 Cỏc chc nng ca GIS ...
 • 90
 • 368
 • 2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ (GIS) xây DỰNG sở dữ LIỆU đất ĐAI PHỤC vụ CÔNG tác QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã mỹ THUẬN HUYỆN tân sơn – TỈNH PHÚ THỌ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ (GIS) xây DỰNG cơ sở dữ LIỆU đất ĐAI PHỤC vụ CÔNG tác QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã mỹ THUẬN  HUYỆN tân sơn – TỈNH PHÚ THỌ
... xây dựng sở liệu đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất Mỹ Thuận - Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ " 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý xây dựng ... nhiên,kinh tế hội địa phương 25 3.1.3 Xây dựng sở liệu đất đai Mỹ Thuận .25 3.1.4 Từ sở liệu đất đai xây dựng cung cấp thông tin để phục vụ quy hoạch sử dụng đất Mỹ thuận 25 ... tế hội trình phát triển 3.1.3 Xây dựng sở liệu đất đai Mỹ Thuận 3.1.4 Từ sở liệu đất đai xây dựng cung cấp thông tin để phục vụ quy hoạch sử dụng đất Mỹ thuận 3.2 Phương pháp nghiên...
 • 71
 • 326
 • 6

Quản lý hoạt động thông tin cổ động của nhà văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa sởhuyện sóc sơn, thành phố nội hiện nay

Quản lý hoạt động thông tin cổ động của nhà văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện sóc sơn, thành phố hà nội hiện nay
... 1.1.3 Quản hoạt động thông tin cổ động xây dựng đời sống văn hóa sở2 4 1.2 Nhà văn hóa quản hoạt động thông tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở 28 1.2.1 Nhà văn hóa ... 28 1.2.2 Hoạt động thông tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở 30 1.2.3 Quản hoạt động thông tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở 32 ... tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở huyện Sóc Sơn, thành phố Nội nay làm luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu Hoạt động thông tin cổ động xây dựng đời sống văn hóa sở lĩnh...
 • 123
 • 103
 • 0

Quản lý hoạt động thông tin cổ động của nhà văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa sởhuyện sóc sơn, thành phố nội hiện nay

Quản lý hoạt động thông tin cổ động của nhà văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện sóc sơn, thành phố hà nội hiện nay
... động thông tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản hoạt động thông tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở Error! ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN Error! Bookmark not defined CỔ ĐỘNG CỦA NHÀ VĂN HÓA TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark ... 1.2 Nhà văn hóa quản hoạt động thông tin cổ động Nhà Văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở Error! Bookmark not defined 1.2.1 Nhà văn hóa Error! Bookmark not defined 1.2.2 Hoạt động thông...
 • 18
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu cảnh quan phục vụ phát triển nông lâm nghiệp và du lịch bền vững huyện sóc sơn thành phố hà nộisử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngnghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện sóc sơn thành phố hà nộimột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện sóc sơn – thành phố hà nộithực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ dân số kế hoạch hoá gia đình tại huyện sóc sơn thành phố hà nộiđịnh hướng giải pháp phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch khu vực huyện sóc sơn thành phố hà nộiquản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố hà nộiứng dụng mô hình thủy động lực mike ii phục vụ công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước lưu vực sông hồngđặc điểm cơ cấu lao động và việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật ở huyện sóc sơn hà nộicông tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nội thực trạng và giải phápđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận long biên thành phố hà nộithực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nộiđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận long biên thành phố hà nội 30 2013quá trình đô thị hoá và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nộiđiều kiện tự nhiên khinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dCAC BIEN DANG CUA MAY TURING upĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8bài giảng quản trị học (tệp full)Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămlý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.Các yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhPháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 9Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngTư tưởng triết học chính trịGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập