Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân lignocellulose

Phân lập nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt khả năng thủy phân Lignocellulose

Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose
... 1.2.1 Nấm mốc chịu nhiệt 13 1.2.1.1 Đặc điểm nhóm nấm mốc chịu nhiệt 13 1.2.1.2 Một số nhóm nấm mốc chịu nhiệt phổ biến 14 1.2.2 Khả thủy phân lignocellulose nấm mốc chịu nhiệt ... yếu chủng chịu nhiệt đặc biệt nấm mốc vi khuẩn đặc biệt nhóm nấm mốc chịu nhiệt. Với mục đích tìm kiếm enzyme thủy phân lignocellulose mạnh tiến hành phân lập chủng nấm mốc chịu nhiệt mẫu phân compost ... sĩ Chương - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết phân lập, phân nhóm định tên chủng nấm mốc chịu nhiệt 3.1.1 Kết phân lập Nấm mốc chịu nhiệt thường mặt loại đất bên phân hủy chất hữu tích...
 • 93
 • 228
 • 0

Nghiên cứu vi khuẩn khử sunphat ưa nhiệt khả năng sử dụng dầu thô phân lập từ giếng khoan dầu khí vũng tàu

Nghiên cứu vi khuẩn khử sunphat ưa nhiệt có khả năng sử dụng dầu thô phân lập từ giếng khoan dầu khí vũng tàu
... nhiệt khả sử dụng dầu thô phân lập từ giếng khoan dầu khí Vũng Tàu Đây đề tài Vi t Nam nghiên cứu khả sử dụng dầu thô vi khuẩn khử sunphat Hi vọng đề tài góp phần giải khó khăn vi khuẩn khử sunsphat ... với khí H2S (sinh vi khuẩn khuẩn khử sunphat) 2.2.1 Nghiên cứu khả sử dụng dầu thô hỗn chủng vi khuẩn khử sunphat ƣa nhiệt Các mẫu vi khuẩn khử sunphat từ sƣu tập vi khuẩn khử sunphat lấy từ giếng ... Vi t Nam chƣa công trình nghiên cứu công bố khả sử dụng dầu thô vi khuẩn khử sunphat Do đó, với kết này, ta thấy chủng vi khuẩn 31 khử sunphat phân lập từ giếng khoan dầu khí Vũng Tàu sử dụng...
 • 75
 • 381
 • 3

Tổng hợp nghiên cứu ứng dụng của các phức chất khả năng thăng hoa của các kim loại chuyển tiếp

Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng của các phức chất có khả năng thăng hoa của các kim loại chuyển tiếp
... nội dung nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: - Tổng hợp số phức chất khả thăng hoa kim loại chuyển tiếp - Nghiên cứu khả ứng dụng phức chất để tách hỗn hợp kim loại phương pháp thăng hoa tạo màng ... Việt Nam, hóa học họp chất khả thăng hoa ứng dụng chúng đề cập đến Với lí nêu trên, công trìnhh tổng hợp nghiên cứu ứng dụng cùa phức chất khả thăng hoa kim loại chuyển tiếp Đe đạt mục đích ... axetylaxetonat khả thăng hoa Chúng hy vọng ràng nghiên cứu đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu phức chất khả thăng hoa, đưa nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, từ góp phần phát triển hướng nghiên cứu...
 • 34
 • 134
 • 0

PHÂN LẬP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT KHẢ NĂNG PHÂN HỦY HỢP CHẤT CHỨA CLO TẠI VIỆT NAM

PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY HỢP CHẤT CHỨA CLO TẠI VIỆT NAM
... pháp sinh học tiến hành thực đề tài: “PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY HỢP CHẤT CHỨA CLO TẠI VI T NAM Nguyễn Thị Nhật Ánh K20 Cao học ... Hà Nội phân lập tổng số 41 chủng vi sinh vật môi trường chọn lọc MGB thạch bổ sung chất Cụ thể số lượng chủng phân lập chất tóm tắt bảng Bảng Số lượng chủng vi sinh vật phân lập chất 3,4-DCA ... pháp phân hủy hợp chất BVTV tác nhân sinh học dựa sở sử dụng nhóm vi sinh vật sẵn môi trường Chúng khả phá hủy phức tạp cấu trúc hóa học hoạt tính sinh học hợp chất BVTV Tập đoàn vi sinh vật...
 • 69
 • 279
 • 1

Phân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật khả năng phân hủy hợp chất chứa clo tại Việt Nam

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy hợp chất chứa clo tại Việt Nam
... pháp sinh học tiến hành thực đề tài “PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY HỢP CHẤT CHỨA CLO TẠI VI T NAM với mục tiêu phân lập, xác định đặc ... pháp sinh học .14 1.4 Vi sinh vật phân hủy hợp chất clo hữu 16 1.5 Tình hình nghiên cứu phân hủy hợp chất halogen vi sinh vật Vi t Nam 18 1.6 Một số hợp chất clo ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Phân lập chủng vi sinh vật khả sử dụng số hợp chất clo 32 3.2 Tuyển chọn chủng vi sinh vật khả sử dụng hợp chất clo .36 3.3 Đặc điểm hình thái chủng nghiên...
 • 70
 • 117
 • 0

Tài liệu Đề tài: Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Hà Nội thăm dò quá trình phân hủy yếm khí ở quy mô pilot pdf

Tài liệu Đề tài: Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu cơ đô thị Hà Nội và thăm dò quá trình phân hủy yếm khí ở quy mô pilot pdf
... 869355 Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Nội thăm trình phân hủy yếm khí quy pilot – Đỗ Quốc Cường – Lớp CNMT K50QN 1.2 Mục đích đề tài Đề tài Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn ... rắn hữu đô thị Nội thăm trình phân hủy yếm khí quy pilot ’’ có mục đích là: Đánh giá đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Nội thu thập từ nhà máy chế biến phế thải Cầu Diễn Thăm trình ... Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Nội thăm trình phân hủy yếm khí quy pilot – Đỗ Quốc Cường – Lớp CNMT K50QN Chương II TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ HÀ NỘI VÀ...
 • 84
 • 238
 • 0

Tinh sạch nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam

Tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRỊNH ĐÌNH KHÁ TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CỦA CELLULASE TỰ NHIÊN VÀ TẠO CELLULASE TÁI TỔ HỢP TỪ NẤM SỢI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: HÓA ... Việc nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase tái tổ hợp ứng dụng chế phẩm hạn chế Xuất phát từ lý tiến hành thực đề tài: Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên từ nấm sợi Việt Nam 46 3.1.1 Tuyển chọn phân loại chủng nấm sợi sinh tổng hợp cellulase .46...
 • 149
 • 62
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ tinh sạch nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại việt nam
... Việc nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase tái tổ hợp ứng dụng chế phẩm hạn chế Xuất phát từ tiến hành thực đề tài luận án: Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ ... hợp từ nấm sợi Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu (i) Tinh đánh giá đặc tính cellulase tự nhiên từ chủng nấm tuyển chọn làm sở ứng dụng tạo cellulase tái tổ hợp 2 (ii) Tạo endoglucanase tái tổ hợp không ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên từ nấm sợi Việt Nam 3.1.1 Tuyển chọn phân loại chủng nấm sợi sinh tổng hợp cellulase Đã tuyển chọn chủng NDVN01 có hoạt tính...
 • 27
 • 119
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Tinh sạch nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRỊNH ĐÌNH KHÁ TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CỦA CELLULASE TỰ NHIÊN VÀ TẠO CELLULASE TÁI TỔ HỢP TỪ NẤM SỢI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: HÓA SINH HỌC Mã ... Việc nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase tái tổ hợp ứng dụng chế phẩm hạn chế Xuất phát từ tiến hành thực đề tài: Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên từ nấm sợi Việt Nam 46 3.1.1 Tuyển chọn phân loại chủng nấm sợi sinh tổng hợp cellulase .46...
 • 149
 • 169
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ sinh học Tinh sạch nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ sinh học Tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam
... Việc nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase tái tổ hợp ứng dụng chế phẩm hạn chế Xuất phát từ tiến hành thực đề tài luận án: Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ ... hợp từ nấm sợi Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu (i) Tinh đánh giá đặc tính cellulase tự nhiên từ chủng nấm tuyển chọn làm sở ứng dụng tạo cellulase tái tổ hợp 2 (ii) Tạo endoglucanase tái tổ hợp không ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên từ nấm sợi Việt Nam 3.1.1 Tuyển chọn phân loại chủng nấm sợi sinh tổng hợp cellulase Đã tuyển chọn chủng NDVN01 có hoạt tính...
 • 27
 • 61
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu đô thị hà nội thăm dò quá trình phân hủy yếm khí ở quy mô pilot

Luận văn nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu cơ đô thị hà nội và thăm dò quá trình phân hủy yếm khí ở quy mô pilot
... cứu đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Nội thăm trình phân hủy yếm khí quy pilot – Đỗ Quốc Cường – Lớp CNMT K50QN 2.3.3 chế trình phân hủy yếm khí Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu ... Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Nội thăm trình phân hủy yếm khí quy pilot – Đỗ Quốc Cường – Lớp CNMT K50QN 3.1 Nghiên cứu đặc tính CTR hữu đô thị Nội Nghiên cứu đặc tính ... rắn hữu đô thị Nội thăm trình phân hủy yếm khí quy pilot ’’ có mục đích là: Đánh giá đặc tính chất thải rắn hữu đô thị Nội thu thập từ nhà máy chế biến phế thải Cầu Diễn Thăm trình...
 • 66
 • 68
 • 0

Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu nghiên cứu đặc tính xylanase từ vi khuẩn ưa nhiệt

Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu và nghiên cứu đặc tính xylanase từ vi khuẩn ưa nhiệt
... vi c ứng dụng kỹ thuật lên men xốp công nghiệp sản xuất enzyme thực đề tài: Lựa chọn điều kiện lên men xốp tối ưu nghiên cứu đặc tính xylanase từ chủng vi khuẩn ưa nhiệt Nhiệm vụ mục đích nghiên ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ NHIÊN LỰA CHỌN CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN XỐP TỐI ƯU VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH XYLANASE TỪ VI KHUẨN ƯA NHIỆT Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN ... nghiên cứu - Khảo sát tuyển chọn chủng vi khuẩn xạ khuẩn bền nhiệt có hoạt độ enzyme xylanase cao - Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân loại chủng vi khuẩn xạ khuẩn nghiên cứu - Lựa chọn điều kiện lên...
 • 98
 • 228
 • 0

Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu nghiên cứu đặc tính xylanase từ các chủng vi khuẩn ưa nhiệt

Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu và nghiên cứu đặc tính xylanase từ các chủng vi khuẩn ưa nhiệt
... vi c ứng dụng kỹ thuật lên men xốp công nghiệp sản xuất enzyme thực đề tài: Lựa chọn điều kiện lên men xốp tối ưu nghiên cứu đặc tính xylanase từ chủng vi khuẩn ưa nhiệt Nhiệm vụ mục đích nghiên ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ NHIÊN LỰA CHỌN CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN XỐP TỐI ƯU VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH XYLANASE TỪ VI KHUẨN ƯA NHIỆT Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN ... nghiên cứu - Khảo sát tuyển chọn chủng vi khuẩn xạ khuẩn bền nhiệt có hoạt độ enzyme xylanase cao - Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân loại chủng vi khuẩn xạ khuẩn nghiên cứu - Lựa chọn điều kiện lên...
 • 20
 • 29
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số Ion đến khả năng thủy phân tồn lưu của các kim loại nặng chính trong quặng đồng sinh quyển

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số Ion đến khả năng thủy phân và tồn lưu của các kim loại nặng chính có trong quặng đồng sinh quyển
... Vũ Thị Hà Mai NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ ION ĐẾN KHẢ NĂNG THỦY PHÂN VÀ TỒN LƢU CỦA CÁC KIM LOẠI NẶNG CHÍNH CÓ TRONG QUẶNG ĐỒNG SINH QUYỀN Chuyên ngành : Hóa môi trường Mã số : 60440120 LUẬN ... số kim loại nặng hàm lượng cao quặng đồng sunfua - Nghiên cứu ảnh hưởng ion Fe, Cu đến đường cong thủy phân kim loại nặng nói - Nghiên cứu điều kiện ảnh hưởng đến khả tạo kết tủa ổn định khả ... 2.5.1 Nghiên cứu ảnh hƣởng pH tới thủy phân kim loại nặng quặng 40 Để đánh giá cách tổng quát ảnh hưởng pH tới thủy phân kim loại nặng quặng, khuôn khổ đề tài tiến hành nghiên cứu với ion kim...
 • 90
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acidnghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngnghiên cứu đặc tính hoá sinh dược của một số phân đoạn dịch chiết từ quả bí đao benincasa hispida cognphân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonella tại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắcnghiên cứu đặc tính hấp phụ của sản phẩm thủy phân cephalexin bằng dp adsvnghiên cứu đặc tính sinh họcnghiên cứu đặc tính nén lún của đất yếu khu vực thị vảinghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc tính của chitinaseđánh giá chất lƣợng hạt và nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen ltp ở đậu xanh vigna radiata l wilczektổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongnghiên cứu đặc tính hóa sinh dược trong câycúc tầnluận văn nghiên cứu đặc tính nông sinh học các dòng giống bơ persea americana mills phục vụ công tác chọn tạo giống tại tây nguyênnghiên cứu đặc tính ctr hữu cơ đô thị hà nộinghiên cứu đặc tính của các chất bảo quản trong sản phẩm kem dưỡng daGiáo trình giáo dục thể chấtTIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG TRƯỚC hết PHẢI có ĐẢNG CÁCH MẠNG GIÁ TRỊ và ý NGHĨA của nó TRONG CÔNG tác xây DỰNG, CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAYBài Giảng Marketing theo mục tiêu (Target marketing)Bài Giảng Hành Vi Người Tiêu DùngBài Giảng Truyền Thông Tổng Hợp Marketingenglish grammar oup the oxford guide to english usag603 2011 1 PBBài Giảng Thương Mại Quốc Tế Và Đầu Tư Quốc TếBài Giảng Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)Giới Thiệu Về Quản Trị Rủi RoBài Giảng Tuyển Dụng100 cau hoi bien daoĐánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ XELOX trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn II, IIIĐầu Tư Dài Hạn Của Doanh NghiệpQuản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangCách viết mở bàiTài liệu ngữ văn 10 cô thu trangBài Giảng Quản Trị Chiến LượcBài Giảng Hoạch Định Nhân SựDi chứng thần kinh và tăng trưởng của trẻ non tháng xuất viện từ đơn vị hồi sức sơ sinh bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giangLUẬN văn THẠC sĩ đào tạo, PHỔ cập CHUYÊN môn NGÀNH NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH vực NÔNG NGHIỆP ở nước TA HIỆN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập