Thử nghiệm triển khai dịch vụ web hướng thời gian đáp ứng tức thời qua công nghệ nodejs

Thử nghiệm triển khai dịch vụ web hướng thời gian đáp ứng tức thời qua công nghệ nodejs

Thử nghiệm triển khai dịch vụ web hướng thời gian đáp ứng tức thời qua công nghệ nodejs
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ -o0o - VĂN DUY ĐỨC THỬ NGHIỆM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB HƯỚNG THỜI GIAN ĐÁP ỨNG TỨC THỜI QUA CÔNG NGHỆ NODEJS Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: ... chuẩn hóa 10 CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ WEB ĐÁP ỨNG TỨC THỜI Web đáp ứng thời gian tức thời gọi thuật ngữ Realtime web: Web thời gian thực (real time web) tập hợp công nghệ (technologies) thực tiễn ... Web đáp ứng tức thời : Chương làm rõ, giới thiệu Web đáp ứng tức thời Lịch sử, công nghệ sử dụng để thực • Chương Nodejs: Chương giới thiệu Nodejs, Nodejs gì, ý nghĩa, tác dụng Kiến trúc Nodejs...
 • 102
 • 95
 • 1

Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 2: Triển khai dịch vụ Web dữ liệu tại máy chủ Web pdf

Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 2: Triển khai dịch vụ Web dữ liệu tại máy chủ Web pdf
... triển khai Triển khai dịch vụ Web liệu máy chủ Web từ xa WebSphere ASCE Việc triển khai dịch vụ Web cho dịch vụ Web liệu tới máy chủ Web từ xa WebSphere ASCE tương tự triển khai tới máy chủ Web ...  Triển khai dịch vụ Web dịch vụ Web liệu máy chủ Web từ xa WebSphere ASCE  Triển khai dịch vụ Web dịch vụ Web liệu máy chủ Web WebSphere ASCE từ tệp tin có phần mở rộng “.war” ... Web dịch vụ Web liệu máy chủ Web từ xa WebSphere ASCE  Triển khai dịch vụ Web dịch vụ Web liệu máy chủ Web WebSphere ASCE từ tệp tin có phần mở rộng “.war” Thêm cá thể máy chủ Web WebSphere...
 • 17
 • 81
 • 0

BÀI 5 TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB VÀ FTP

BÀI 5 TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB VÀ FTP
... Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Bài 5: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB & FTP Cài đặt cấu hình dịch vụ Web, FTP hệ điều hành linux Cài đặt cấu hình dịch vụ Web, FTP hệ điều hành linux Dịch vụ Web Dịch ... Triển khai cấu hình dịch vụ Web dựa Apache Giải thích thông số thông dụng cấu hình dịch vụ FTP dựa VsFTP Triển khai cấu hình dịch vụ FTP dựa VsFTP TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn ... http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ FTP Cài đặt cấu hình dịch vụ FTP hệ điều hành linux Cài đặt cấu hình dịch vụ FTP hệ điều hành linux Ôn tập Giới thiệu VsFTP Cài đặt VsFTP Khởi động dừng FTP Server Tập...
 • 40
 • 318
 • 0

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
... KÝ SỐ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3.1 Phân tích toán sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng Dịch vụ chứng thực chữ số loại hình dịch vụ chứng thực ... mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng 45 3.3 Xây dựng ứng dụng mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng ... CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 44 3.1 Phân tích toán sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng ...
 • 91
 • 125
 • 0

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
... dựng dịch vụ chứng thực chữ số Chương 3: Xây dựng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng Trong chương em trình bày việc xây dựng mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ... đề tài: Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng Trong thời gian qua em sâu nghiên cứu vấn đề mã hóa, chữ số, hàm băm, sở hạ tầng khóa công khai, ... dụng chữ số dịch vụ chứng thực chữ số Một vấn đề quan trọng việc sử dụng chữ số chứng thực chữ số Khi nhận chữ số người nhận cần biết thông tin liên quan đến chữ số xem có đảm...
 • 3
 • 111
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ GPRS đến dung lượng thoại trong mạng GSM đang khai thác

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ GPRS đến dung lượng thoại trong mạng GSM đang khai thác
... trin khai GPRS trờn c s h tng ca mng GSM, vic nghiờn cu ỏnh hng ca vic trin khai dch v GPRS i vi dung lng thoi Irons; mn GSM l rt can thit Trong lun ny lỏc gi ch cp li nh hng ca vic trin khai GPRS ... dch v GPRS ,9 2.7 Qun lý di ng Irong mng GPRS ...
 • 105
 • 156
 • 0

bản quyền trong việc triển khai dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu trong các thư viện đại học

bản quyền trong việc triển khai dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu trong các thư viện đại học
... chụp Các phân tích cho thấy, cho dù trường hợp nào, việc triển khai dịch vụ chụp tài liệu gây ảnh hưởng định đến tác giả, chủ thể có quyền/ sở hữu tài liệu Triển khai dịch vụ cung cấp tài liệu ... nhận nhờ việc khai thác, vận dung tri thức, thông tin có tài liệu Cũng có trường hợp việc triển khai dịch vụ số tài liệu lại không chịu chi phối yếu tố trên: tài liệu quyền Đó tài liệu mà thời ... liệu trung tâm thông tin thư viện Các phân tích tiểu mục cho thấy cần phải quan tâm đến số vấn đề để cho việc triển khai dịch vụ cung cấp tài liệu quan thông tin thư viện phù hợp với hệ thống...
 • 5
 • 49
 • 0

CẨM NANG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG QUA BƯU ĐIỆN

CẨM NANG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG QUA BƯU ĐIỆN
... lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội hàng tháng trường hợp nào? Điều 62 Luật BHXH quy định: Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ... đến việc sử dụng dịch vụ khách hàng: Trên thực tế, người hưởng lương hưu trợ cấp đối tượng định cho việc triển khai phương thức chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện Tuy nhiên, ... MẪU VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BƯU ĐIỆN TỈNH … BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH … ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA...
 • 71
 • 133
 • 0

Triển khai dịch vụ IPTV trên công nghệ Wimax

Triển khai dịch vụ IPTV trên công nghệ Wimax
... Internet công cộng tự thay đổi Điều khiến công ty truyền thông đưa loại dịch vụ dựa mức giá thành Giá thành loại dịch vụ IPTV gần giống với mức phí hàng tháng TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IPTV TRÊN CÔNG NGHỆ WIMAX ... dịch vụ kênh bán hàng thích hợp theo dõi kết từ chiến dịch tiếp thị Phần up-selling cho phép nhà cung cấp dịch vụ bán dịch vụ IP kèm theo đến thuê bao TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IPTV TRÊN CÔNG NGHỆ WIMAX ... IPTV ♦ Thiết bị người dùng IPTV Thiết bị người dùng IPTV (IPTVCD) thành phần quan trọng việc cho phép người truy xuất vào dịch vụ IPTV Thiết bị kết nối vào mạng TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IPTV TRÊN CÔNG...
 • 142
 • 356
 • 7

Triển khai dịch vụ giám sát thiết bị đầu cuối

Triển khai dịch vụ giám sát thiết bị đầu cuối
... CHƢƠNG CÁC DỊCH VỤ GIÁM SÁT VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TỪ XA 33 4.1 Các dịch vụ giám sát 33 4.1.1 Giám sát máy trạm 33 4.1.2 Sử dụng tính IP Discover giám sát thiết bị mạng ... cách thức hoạt động hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối nói chung cách thức hoạt động nhƣ chức hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối OCS Inventory NG nói riêng Và triển khai thành công hệ thống mạng ... nhằm quản lý giám sát hệ thống từ xa Từ nhu cầu trên, khóa luận tập trung vào nghiên cứu thiết lập hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối (các máy tính ngƣời dùng cuối) .Trọng tâm giám sát ứng dụng...
 • 76
 • 250
 • 1

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 1

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 1
... dịch vụ sở mạng tiến tới phát triển mạng NGN (Hình 1. 8) Đây xu hớng nơi có: Các dịch vụ phát triển mạng Các dịch vụ phát triển mạng hệ sau Các dịch vụ mạng Hình 1. 8: Xu hớng phát triển mạng dịch ... dịch vụ sở mạng Xây dựng mạng NGN (Hình 1. 9): Trịnh Bá Huy - Lớp D2001VT 18 Chơng 1: Tổng quan mạng hệ sau Sự phát triển dịch vụ Sự phát triển dịch vụ Đồ án tốt nghiệp Đại học Các dịch vụ phát triển ... dịch vụ Sự triển đại hoá - Mạng viễn thông phátphát triển mạng - Các dịch vụ phát triển sở mạng có - Có nhu cầu phát triển dịch vụ Nh vậy, theo hớng này, mạng NGN đợc phát triển theo nhu cầu dịch...
 • 22
 • 201
 • 0

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 2.doc

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 2.doc
... nén giải nén Nh dịch vụ điện thoại VoIP dịch vụ đợc đời điều kiện sở hạ tầng viễn thông có Nếu dịch vụ VoIP triển khai độc lập chi phí đầu t cho dịch vụ đắt Nhng phát triển dịch vụ điện thoại mạng ... mạng NGN Viêt Nam Cấu trúc mạng viễn thông theo định hớng NGN VNPT đợc xây dụng nhằm đạt đợc mục tiêu sau 1) Đáp ứng nhu cầu cung cáp dịch vụ viễn thông loại dịch vụ viễn thông hệ bao gồm - Các dịch ... thông qua số CIN, dịch vụ thể bảo vệ với số PIN Dịch vụ sử dụng lý tởng với giá trị tài khoản ban đầu linh hoạt sau phát triển hoàn thiện nh loại dịch vụ đại chúng - Freephone Service (Dịch vụ...
 • 29
 • 184
 • 0

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 3.doc

Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở việt nam 3.doc
... dạng thoại, thông báo SCP: Điểm điều khiển dịch vụ - Logic dịch vụ đợc thực chơng trình logic dịch vụ (SLP) - Các dịch vụ (SLPs) chạy môi trờng thực logic dịch vụ (SLEE) - Dữ liệu dịch vụ đợc đặt ... đợc hiểu nh sau: Mạng thông minh mạng viễn thông có khả dịch vụ độc lập cho phép ngời cung cấp dịch vụ mạng công ti khai thác dịch vụ xác định cách độc lập cung cấp dịch vụ mạng có tính cạnh tranh ... kiến tạo dịch vụ, công cụ cho kiến tạo, thay đổi kiểm tra thử dịch vụ IN SDF: Chức liệu dịch vụ, truy nhập cho dịch vụ gắn với liệu mạng liệu SMF: Chức quản lý dịch vụ, cung cấp dịch vụ điều khiển...
 • 36
 • 190
 • 4

Năng lực của hệ thống ngân hàng việt nam trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử

Năng lực của hệ thống ngân hàng việt nam trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử
... thống ngân hàng Việt Nam việc triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử I Sơ lợc hệ thống ngân hàng Việt Nam Cơ cấu tổ chức ngân hàng Việt Nam Vào cuối năm 80, trớc có sách "đổi mới", ngân hàng nhà ... Thực trạng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam Quá trình phát triển hệ thống toán ngân hàng Việt Nam Thanh toán tài trực tuyến qua mạng (On-line) cho dịch vụ ngân hàng Việt Nam vô non ... loạt dịch vụ sản phẩm nh tiền điện tử, "ví điện tử" Đến lợt "Ngân hàng điện tử" lại giúp cho ngành ngân hàng vợt qua hạn chế mà hình thức dịch vụ ngân hàng truyền thống làm đợc "Ngân hàng điện tử" ...
 • 72
 • 266
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc triển khai dịch vụtriển khai dịch vụ dfsnghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở việt namtriển khai dịch vụ giám sát thiết bị đầu cuốiphương án triển khai dịch vụphương án triển khai dịch vụ 1900trien khai dich vu iptv cua vnpttriển khai dịch vụ truy cập từ xatrien khai dich vu gmailtriển khai dịch vu mangtìm hiểu về điện toán đám mây và triển khai dịch vụ trên điện toántrien khai dich vu iptv o viet namnhung han che khi trien khai dich vu ngan hang dien tunhung han che khi trien khai dich vu ngan hang dien tu tai viet namtrien khai dich vu iptvChuyên đề 5 nhà nước pháp quyềnBÀI tập TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG có đáp ánSổ Liên Đội năm học 2016- 2017biện pháp an toàn giao thông trong thi côngquy trình quản lý hồ sơ chất lượngôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tậpBài tập định giá bất động sảnKiểm thử phần mềm HauiPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (enterotoxin) của vi khuẩn Listeria, Salmonella spp., Staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh phía Bắc (LA tiến si)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ xe buýt của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng NgãiPhát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình ĐịnhTriển Vọng Kinh Tế Và Chi Tiêu Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu Trong Năm 2011Luận văn chính sách đào tạo và sử dụng quan lại thời lê thánh tông và ý nghĩa đối với công tác cán bộ hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên Cứu Phân Lập Và Tuyển Chọn Giống Vi Sinh Vật Nội Sinh Từ Vùng Sinh Thái Đất Ngập Mặn Phục Vụ Cho Sản Xuất Nông Nghiệp Và Bảo Vệ Môi TrườngSKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5Dịch Vụ Số Hóa Tài Liệu Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc GiaHoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Giao Thông Vận TảiĐánh Giá Thực Trạng Hệ Vi Sinh Vật Phân Giải Lân Trong Đất Phù Sa Trung Tính Ít Chua Trồng Lúa Tại Huyện Gia Lâm, Hà NộiÝ thức đạo đức sinh viên việt nam hiện nay tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập