Nghiên cứu thành phần loài mối (insectaisoptera) và đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại chính cho di tích cố đô huế, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại chính cho di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) và đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại chính cho di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
... (Insecta: Isoptera) đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại cho di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung chủ yếu điều tra, khảo sát thành phần loài mối khu di tích Cố đô Huế, xác định loài ... - Lê Quang Thịnh NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI (INSECTA: ISOPTERA) VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ LOÀI GÂY HẠI CHÍNH CHO DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật ... - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái học loài gây hại cho công trình di tích khu di tích Cố đô Huế - Đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại cho công trình di tích khu di tích Cố đô Huế...
 • 110
 • 331
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) đề xuất biện pháp phòng trừ các loài gây hại chính ở khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) và đề xuất biện pháp phòng trừ các loài gây hại chính ở khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam
... -*** - Nguyn Mnh Cng NGHIấN CU THNH PHN LOI MI (INSECTA: ISOPTERA) V XUT BIN PHP PHềNG TR CC LOI GY HI CHNH KHU PH C HI AN, TNH QUNG NAM Chuyên ngành : Động vật học Mã số : 60 42 10 Luận ... lý ng vt hc ca khu h mi Vit Nam cng nh v vai trũ ca mi nn kinh t quc dõn [10][11] Cng vo thi k ny Nam Vit Nam, Harris (1968) ó cụng b mt cụng trỡnh iu tra v mi c tin hnh Vit Nam, Campuchia ... nghiờn cu v mi Macrotermes (Termitidae, Isoptera) Nam Vit Nam [36] Tỏc gi ó phỏt hin c 14 loi mi thuc ging mi Macrotermes phớa nam ốo Ngang, ú, cú loi mi cho khu vc nghiờn cu v loi mi cho khoa hc...
 • 86
 • 432
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa đề xuất biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa và đề xuất biện pháp phòng trừ
... định thành phần loài đặc trưng phân bố mối di tích tỉnh Thanh Hóa Hiện trạng mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Xác định loài mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất số biện pháp phòng trừ ... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI (INSECTA: ISOPTERA) TRONG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DI TÍCH TỈNH THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ Chuyên ngành: Mã số: Động vật học 60 ... quốc gia địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa đề xuất biện pháp phòng trừ với mục tiêu...
 • 81
 • 82
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài mối (insecta isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh thanh hóa đề xuất biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu thành phần loài mối (insecta isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh thanh hóa và đề xuất biện pháp phòng trừ
... cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa đề xuất biện pháp phòng trừ với mục tiêu chính: - Xác định thành phần loài đặc trƣng phân bố mối di tích tỉnh Thanh ... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI (INSECTA: ISOPTERA) TRONG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DI TÍCH TỈNH THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ Chuyên ngành: Mã số: Động vật học 60 ... Thanh Hóa Hiện trạng mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Xác định loài mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất số biện pháp phòng trừ loài mối gây hại Do hạn chế thời gian nghiên cứu hiểu...
 • 22
 • 43
 • 0

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính
... tự nhiên TRNG I HC KHOA HC T NHIấN -*** Nguyễn quốc huy mối vùng Tây Nguyên đề xuất Nguyn Quc Huy phòng trừ biện pháp NGHIấN CU MI VNG TY NGUYấN V XUT BIN PHP PHềNG TR LOI HI CHNH...
 • 212
 • 287
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp ferrisia virgata (cockerell, 1983) tại xã iablứ, huyện chư pưh, tỉnh gia lai

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp ferrisia virgata (cockerell, 1983) tại xã iablứ, huyện chư pưh, tỉnh gia lai
... thái học đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Mục đích nghiên cứu - Cung cấp đầy đủ dẫn liệu đặc điểm hình thái, ... thái, sinh học sinh thái học loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) vùng nghiên cứu - Đề xuất biện pháp phòng trừ phát triển bền vững tiêu huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Nội dung nghiên cứu ... cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) - Tìm hiểu thực trạng phòng trừ rệp sáp...
 • 26
 • 258
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sâu bệnh hại tới năng suất, chất lượng hoa hồng đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp tại vùng trồng hoa xã mê linh, thành phố hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của sâu bệnh hại tới năng suất, chất lượng hoa hồng và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp tại vùng trồng hoa xã mê linh, thành phố hà nội
... vùng trồng hoa, tiến hành nghiên cứu đề tài: ‘ Nghiên cứu ảnh hưởng sâu bệnh hại tới suất, chất lượng hoa Hồng đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp vùng trồng hoa Linh, huyện Linh, thành ... Linh, thành phố Nội ’ 1.2 Mục đích, yêu cầu - Điều tra thực trạng sản xuất hoa hồng, đối tượng sâu bệnh hại hoa Hồng vùng trồng hoa linh, huyện Linh, thành phố Nội - Đánh giá ảnh hưởng ... Đánh giá ảnh hưởng sâu bệnh hại tới suất, chất lượng hoa Hồng trình sản xuất - Đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại hoa Hồng giúp người trồng hoa thực hiệu sản xuất GVHD: Th.S Dương...
 • 42
 • 104
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam.

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam.
... thái loài Ong đen gây u u bạch đàn • • Một số đặc điểm sinh học loài OĐGUBBĐ Một số đặc điểm sinh thái loài OĐGUBBĐ 2.1.4 Nghiên c u số biện pháp phòng trừ loài Ong đen gây u u bạch đàn • • ... nghiên c u số đặc điểm sinh học sinh thái loài Ong đen gây u u bạch đàn 2.2.3.1 Phương pháp nghiên c u số đặc điểm sinh học loài Ong đen gây u u bạch đàn - Thời gian pháp triển phavà vòng ... 2 Xuất phát từ vấn đề trên, luận án Nghiên c u đặc điểm sinh vật học số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u u bạch đàn số địa điểm miền Bắc Việt...
 • 24
 • 184
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam (TT)

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam (TT)
... thái loài Ong đen gây u u bạch đàn • • Một số đặc điểm sinh học loài OĐGUBBĐ Một số đặc điểm sinh thái loài OĐGUBBĐ 2.1.4 Nghiên c u số biện pháp phòng trừ loài Ong đen gây u u bạch đàn • • ... nghiên c u số đặc điểm sinh học sinh thái loài Ong đen gây u u bạch đàn 2.2.3.1 Phương pháp nghiên c u số đặc điểm sinh học loài Ong đen gây u u bạch đàn - Thời gian pháp triển phavà vòng ... địa điểm đi u tra, chọn địa điểm Phù Ninh để nghiên c u sinh học, sinh thái biện pháp phòng trừ 14 14 3.2 Nghiên c u số đặc điểm hình thái loài Ong đen gây u u bạch đàn 3.2.1 Một số đặc điểm...
 • 28
 • 61
 • 0

NGHIÊN CỨU RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG, HẠT XOÀI SAU THU HOẠCH Ở MIỀN NAM ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG ĐỐI VỚI XOÀI XUẤT KHẨU

NGHIÊN CỨU RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG, HẠT XOÀI SAU THU HOẠCH Ở MIỀN NAM VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG ĐỐI VỚI XOÀI XUẤT KHẨU
... xử lý ruồi 4.2 Phạm vi nghiên cứu sống xoài Cát Chu không khí nóng (ở mức 42 - - Thành phần loài ruồi đục xoài sau thu hoạch vùng trồng xoài miền Nam Việt Nam 470C) 1.6 Biện pháp xử lý trừ ruồi ... lớn ruồi khâu vận hành tốn nhiều công lao động: lồng nuôi trởng gây hại xoài sau thu hoạch miền Nam đề xuất biện pháp phòng thành kéo dài 1,5 tháng, tổng thời gian khai thác trứng 24 ngày trừ chúng ... trớc sau thu hoạch; qui trình thu hoạch chuẩn bị xử lý biện pháp KDTV trừ ruồi đục cho xoài Cát Chu; kinh nghiệm phân tích nguy hàng hóa với nớc nhập 1.4 Nhận xét chung vấn đề quan tâm Để trừ ruồi...
 • 14
 • 578
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm sinh học đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp bọ xit muỗi helopeltis theivora wat hại ca cao tại đắk lắk

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp bọ xit muỗi helopeltis theivora wat hại ca cao tại đắk lắk
... 34 Helopeltis theivora Wat h i ca cao 2.2.2 Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a b xít mu i 34 xít mu i 35 Helopeltis theivora Wat h i ca cao 2.2.3 Nghiên c u bi n pháp phòng tr t ng h p b Helopeltis ... Helopeltis theivora Wat 63 ca cao t i ð k L k 3.4 M t s bi n pháp phòng tr b xít mu i Helopeltis theivora Wat 66 h i ca cao t i ð k L k 3.4.1 Phòng ch ng b xít mu i Helopeltis theivora Wat b ng ... sinh h c c a b xít mu i 36 xít mu i 39 Helopeltis theivora Wat h i ca cao 2.3.3 Nghiên c u bi n pháp phòng tr t ng h p b Helopeltis theivora Wat h i ca cao Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i –...
 • 102
 • 252
 • 1

Nghiên cứu một số bệnh hại chính trên địa lan đề xuất biện pháp phòng trừ tại sa pa, lào cai

Nghiên cứu một số bệnh hại chính trên địa lan và đề xuất biện pháp phòng trừ tại sa pa, lào cai
... trên, ñ góp ph n phát tri n ngành tr ng hoa lan Sa Pa, Lào Cai theo hư ng công nghi p, ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u m t s b nh h i ñ a lan ñ xu t bi n pháp phòng tr t i Sa Pa, Lào Cai ... a lan vùng nghiên c u .45 3.2 Thành ph n b nh h i ñ a lan t i Sa Pa, Lào Cai 50 3.2.1 Tình hình b nh h i ñ a lan t i Sa Pa – Lào Cai .50 3.2.2 Mô t tri u ch ng lo i b nh h i ñ a lan ... dung nghiên c u N i dung : ði u tra hi n tr ng s n xu t ñ a lan t i Sa Pa, Lào Cai N i dung 2: Nghiên c u thành ph n b nh h i, tác nhân gây h i chính, tri u ch ng b nh h i ñ a lan t i Sa Pa -Lào Cai...
 • 119
 • 302
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đắc lắc

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đắc lắc
... chúng tơi ti n hành nghiên c u Nghiên c u m t s tài: c i m d ch t h c, ánh giá thi t h i xu t bi n pháp phòng b nh L m m long móng àn ni t i t nh ăk Lăk” M c tiêu c a tài - Nghiên c u m t s ... (CFR) CFR = Số chết × 100 Tổng số mắc bệnh - Tính t l tiêm phòng (%) = -T c Số tiêm × 100 Số điều tra m im c = Tỷ lệ mắc thời kỳ nghiên cứu Đơn vò thời gian nghiên cứu (ngày, tuần, tháng, quý, ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN NGUY N HỒI B O NGHIÊN C U M T S C I M D CH T H C, ÁNH GIÁ THI T H I VÀ XU T BI N PHÁP PHỊNG B NH L M M LONG MĨNG TRÊN ÀN BỊ NI T I T...
 • 83
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu phác đồ điều trị bệnh t evansi cho trâu và đề xuất biện pháp phòng chốngxác định một số loại vi khuẩn kháng sinh tồn dư trong sữa bò nuôi tại tỉnh vĩnh phúc và đề xuất biện pháp phòng chốngkhảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý quy hoạch đến năm 2030nghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần loài ký sinh trùng trên cá dìa bông siganus guttatusbloch 1787 và cá dìa siganus canaliculatuspark 1797nghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh và bộ cánh phấn xác định những loài gây hại quan trọng đối tượng kiểm dịch phục vụ sản xuất nông sản và xuất nhập khẩunghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở xã chiềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn langhiên cứu thành phần loài và cấu trúc khu hệ tảo và vi khuẩn lam tại một số thủy vực thuộc vùng mã đà tỉnh đồng nainghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩunghiên cứu thành phan loài côn trùng trong kho hạt ngũ cốc dự trửnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020De thi thu thpt quoc gia 2017 toan 09 NBTĐồng Bằng Sông Cửu Long và Sự Phát Triển Các Hệ Thống Canh TácLuật Hành Chính Việt Nam Luật Hình Sự Việt NamBài giảng chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến 1884. Nhà nguyễn đầu hàngGIÁO DỤC ĐỨC TIN CHO TUỔI THIẾU NIÊNSinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạngBài giảng BẢO HIỂM TRONG KINH DOANHChuyên Đề CNH, HĐH Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức Ở Việt NamGiáo Dục Học Sinh Khuyết Tật Học Hòa NhậpTài liệu Đầu tư kinh doanh BĐS của TS Lê Tấn PhướcBài giảng AXIT NUCLÊIC – sinh học 10English for Finance and AccountingHội Chứng Rối Loạn Hô Hấp Và Sinh Sản Ở Lợn ( Porcine Reproductive And Respiratory Syndome)Bài giảng NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBài giảng KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)Chuyên Đề Khuynh Hướng Cứu Nước Ở Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ XĨ Đến Những Năm Đầu Thế Kỷ XXTài liệu tập huấn Tư vấn Tâm lý học đườngBài Giảng Nền Văn Minh AI CẬPĐại Cương Bỏng Và Thảm Họa Cháy NổBài giảng KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập