CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

BÁO CÁO VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

BÁO CÁO VỀ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
... QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Điều khiển trình thu thập thông tin, xử lý thông tin tác động lên hệ thống để đáp ứng hệ thống tới mục đích định trước - Điều khiển tự động trình ... trình điều khiển không cần tác động người - Đo lường trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết số so với đơn vị đo Hoặc định nghĩa đo lường hành động cụ thể thực công cụ đo lường để ... vị đo lường R BỘ ĐIỀU KHIỂN C CƠ CẤU CHẤP HÀNH ĐỐI TƯỢNG F THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG Bộ điều khiển Tín hiệu điều khiển C Cơ cấu chấp hành Thiết bị đo lường Tín hiệu O Tín hiệu hồi tiếp F Bộ điều khiển: ...
 • 23
 • 113
 • 0

Chuẩn truyền tin Hart trong đo lường điều khiển tự động mạng công nghiệp

Chuẩn truyền tin Hart trong đo lường và điều khiển tự động mạng công nghiệp
... Chuẩn truyền tin HART- Highway Addressable Remote Tranducer -GIỚI THIỆU CHUNG HART giao thức truyền thông giới thiệu vào năm 1980, ứng dụng HART ... cần dùng có nhiều thiết bị nối vào chung mạng công nghiệp Cũng chuẩn công nghiệp có lịch sử, để người sử dụng môi trường tiếp nhận không bị ảnh hưởng tâm lí vật lí, HART cho phép nối Master-Slave ... tập, đồ án môn học, tốt nghiệp công tác khác sau Bộ môn: Tự động hóa – Khoa Điện – Trường ĐHBK Đà Nẵng Chuẩn truyền tin HART- Highway Addressable...
 • 141
 • 1,016
 • 0

Đo lường Điều khiển tự động doc

Đo lường và Điều khiển tự động doc
... ASK FSK PSK Hỡnh (2-): Cỏc dng tớn hiu c iu ch ASK, FSK, PSK Hình 5.1 Các dạng tín hiệu đ u ợc điều chế ASK, FSK, PSK Giỏo trỡnh h thng thụng tin cụng nghip Trang: 30 B mụn o lng v iu khin t ... b) MSK, c) FSK, d) PSK Hình 5.2 Phổcụng sutsuất tín hiệu khis Hỡnh (2-): Ph công tớn hiu iu ch điều chế số 1.11.2 iu ch dng khoỏ dch biờn ASK Khoỏ dch biờn ASK hay cũn gi l khoỏ úng m OOK (on/off ... nhanh (cú dng hm ngc ca Uvo) nh vy in ỏp s tng tuyn tớnh, quỏ trỡnh c tip tc cho n ht cỏc in tr Uvào Uph R1 R2 Ura Rn Chỳ ý: R6 Ngy s dng àP v cỏc sensor thụng minh thỡ vic tuyn tớnh hoỏ tr thnh...
 • 86
 • 202
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm bản về đo lường đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p8 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm cơ bản về đo lường và đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p8 pps
... (io − i k' ) (2-8) Cng cọ thãø diãùn âảt theo t säú cäng sút ca túc bin trãn nhiãût lỉåüng mäüt giáy Q cáúp cho mäi cháút l håi : ηi = P li G P = i = i qi G qi G Q (2-8') Hiãûu sút cå khê: Khäng...
 • 5
 • 160
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm bản về đo lường đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p3 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm cơ bản về đo lường và đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p3 doc
... tiếp dùng đo tham số xi để xác định tham số đo gián tiếp y Một số trờng hợp cụ thể thờng gặp phép đo gián tiếp : + Trờng hợp : y = a1x1 + a2x2 + + amxm Trong tham số hệ số cố định tham số đo trực ... xác định điện A phơng pháp gián tiếp trị số A ? Giải: Ta biết A = U I t Với kết đo gián tiếp ta tính đợc kết đo gián tiếp A : LA = 7,13 x 218,7 x 800 = 12474,65 jun Sai số tơng đối kết đo gián ... dãy số đo mà ta tính đợc y dãy số đo tơng ứng tham số đo gián tiếp Biết đợc y ta tính đợc loại sai số khác theo quan hệ sai số y mà ta biết phép đo trực tiếp Ví dụ: Sy = n n số lần đo phép đo trực...
 • 5
 • 108
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm bản về đo lường đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p2 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm cơ bản về đo lường và đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p2 pdf
... tham số cần đo, sai lệch hai trị số gọi sai số đo lờng Dù tiến hành đo lờng cẩn thận dùng công cụ đo lờng tinh vi làm đợc sai số đo ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG - 13 - lờng, thực tế có công cụ đo lờng ... bảo định nhờ cách tính toán sai số ngẫu nhiên Trong phép đo trên, ta đo nhiều lần để đợc số lần đo n thật lớn ta thấy (nh hình vẽ) Số lần xuất xi X x Đờng cong phân bố số đo - Các số đo xi phân ... hành đo lờng nhiều lần tập - 15 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG hợp nhiều sai số ngẫu nhiên lần đo tuân theo quy luật thống kê 1.3.2 Tính sai số ngẫu nhiên phép đo trực tiếp a- Qui luật phân bố số đo...
 • 5
 • 99
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm bản về đo lường đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p1 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích những khái niệm cơ bản về đo lường và đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p1 docx
... -7- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG CHƯƠNG : NHữNG KHáI NIệM BảN Về ĐO LƯờNG 1.1 ĐO LƯờNG DụNG Cụ ĐO LƯờNG 1.1.1 Định nghĩa Đo lờng trình đánh giá định lợng đại lợng cần đo để có kết số ... đo lờng hay đại lợng bị đo Kết đo lờng giá trị số đại lợng cần đo AX tỷ số đại lợng cần đo X đơn vị đo Xo => AX = X => X = AX Xo X0 Ví dụ : ta đo đợc U = 50 V ta xem kết U = 50 u 50 - kết đo ... vị đo Hoặc định nghĩa đo lờng hành động cụ thể thực công cụ đo lờng để tìm trị số đại lợng cha biết biểu thị đơn vị đo lờng Trong số trờng hợp đo lờng nh trình so sánh đại lợng cần đo với đại...
 • 5
 • 117
 • 0

Giáo trình hình thành những khái niệm bản về đo lường đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p1 pps

Giáo trình hình thành những khái niệm cơ bản về đo lường và đánh giá định lượng của một đại lượng cần đo p1 pps
... -7- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG CHƯƠNG : NHữNG KHáI NIệM BảN Về ĐO LƯờNG 1.1 ĐO LƯờNG DụNG Cụ ĐO LƯờNG 1.1.1 Định nghĩa Đo lờng trình đánh giá định lợng đại lợng cần đo để có kết số ... đo lờng hay đại lợng bị đo Kết đo lờng giá trị số đại lợng cần đo AX tỷ số đại lợng cần đo X đơn vị đo Xo => AX = X => X = AX Xo X0 Ví dụ : ta đo đợc U = 50 V ta xem kết U = 50 u 50 - kết đo ... vị đo Hoặc định nghĩa đo lờng hành động cụ thể thực công cụ đo lờng để tìm trị số đại lợng cha biết biểu thị đơn vị đo lờng Trong số trờng hợp đo lờng nh trình so sánh đại lợng cần đo với đại...
 • 5
 • 140
 • 0

KHÁI NIỆM BẢN VỀ ĐO LƯỜNG DỤNG CỤ ĐO pdf

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG VÀ DỤNG CỤ ĐO pdf
... cách thực phép đo: 2.2.1 Phương pháp đo trực tiếp phương pháp đo gián tiếp: - Đo trực tiếp: cách đo mà kết đo nhận trực tiếp từ việc đo lường dùng dụng cụ đo có khắc độ theo đơn vị đo lường tương ... ĐO: 3.1 Phương tiện đo hệ thống đo: Các phương tiện kỹ thuật (thước đo, dụng cụ đo, máy đo, thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi tín hiệu đo, …) có tính chất đo lường chuẩn hóa dùng để thực việc đo ... đo lường gọi phương tiện đo Một phương tiện đo sử dụng để đ nhiều đại lượng khác tuỳ thuộc vào việc ta sử dụng chuyển đổi tín đo trình đo Dụng cụ đo loại phương tiện đo đơn giản Nó thường sử dụng...
 • 29
 • 402
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đồ án điểu khiển tự độngthiết lập sơ đồ chức năng đo và điều khiển tự độngđo lường điều khiển và tự động hóagiáo trình đo lường điều khiển và tự động hóachất lượng của quá trình điều khiển tự độnghệ thống điều khiển tự động cân bằng định lượngnghiên cứu tổng quan về công nghệ hàn điện thiết kế trang bị điện điện tử điều khiển tự động máy hàn điện trên hệ toạ độ phẳngđồ án lý thuyết điều khiển tự độngđo lường điều khiển bằng máy tính ngành điện tửđồ án lí thuyết điều khiển tự độngdo an thiet ke he thong dieu khien tu dong tren otođồ án hệ thống điều khiển tự độngđồ án môn học thiết kế hệ thống điều khiển tự độngdùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự độngdùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự độngĐề cương chi tiết học phần Nấu ăn Việt Nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần bánh Việt Nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần kế toán định mức (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Quản trị gia đình (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành nấu ăn âu á (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Phân cấp quản lý nhà nước về xây dựngPhân tích tác động của tham nhũng tới quy mô và chất lượng đầu tư công theo cách tiếp cận kinh tế họPháp luật Nhật Bản về phòng chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển Bài học kinh nghThiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận tại xí nghiệp Mitagas Cần thơPháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt NamNGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ZnO NANO LÀM CHẤT QUANG XÚC TÁC PHÂN HUỶ THUỐC TRỪ SÂU DIMETHOATE DƯỚIPhân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại PGD Khánh Hưng chi nhánh NHNNPTNT Sóc TrăngNGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ MẦM NON Xà MỸ PHÚC_ HUYỆN MỸ LỘC_ TỈNH NAM ĐỊNHNGUỒN LỰC TRI THỨC CÁC MỐI LIÊN HỆ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘINguyên nhân thâm hụt thương mại kéo dài của Việt Nam nhìn từ mô hình cân đối liên ngànhCông nghệ sản xuất tinh bột khoài mìĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐề cương chi tiết học phần Đồ hoạ ứng dụng (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MêKongPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập