Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên phân tích nguồn sáng

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT HƯỚNG NGUỒN SÁNG

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT HƯỚNG NGUỒN SÁNG
... lượng hướng nguồn sáng phận( 3.6 L i ) từ việc xem xét phần bề mặt đối tượng Nguồn sáng gần (bộ phận) (2-D) Với phần trên, giả định nguồn sáng xuất phát từ vô tận Với nguồn sáng phận, công thức trên ... tượng chiếu nguồn sáng gần 3.7 Nhiều nguồn sáng Trong phần ta giả định có ánh sáng phát từ nguồn sáng chiếu lên vật thể nguồn sáng khác coi không đáng kể xem xét với số giới hạn ánh sáng xung quanh ... chiều hướng nguồn sáng véctơ pháp tuyến bề mặt điểm (x, y) +A số giới hạn ánh sáng xung quanh 3.5 Nguồn sáng vô tận (2-D) Chúng ta ước lượng hai thành phần ( L x ,L y ) hướng nguồn sáng cần dựa ảnh...
 • 7
 • 186
 • 2

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH
... đưa tập khối bao giống tương ứng Phát ảnh giả mạo dựa vào kỹ thuật thay đổi kích thước Thuật toán Exact match trình bày mục thường phát hi ện tốt với ảnh giả mạo dạng cắt dán, thay đổi kích thước ... mà toán phát ảnh giả mạo trở nên cấp thiết ngày khó khăn Trên sở nghiên cứu kỹ thuật nội suy PhotoShop sử dụng việc thay đổi kích thước vùng ảnh Tôi đ ề xuất cải tiến cho thuật toán phát ảnh giả ... giả mạo Exact match Thuật toán mà đề xuất có khả phát ảnh giả mạo dạng cắt dán từ ảnh có thay đổi kích thước đối tượng bị cắt dán Đây cách thường đối tượng sử dụng trình tạo ảnh số gi ả nhờ kỹ thuật...
 • 7
 • 390
 • 5

Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biến

Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biến
... thuật phát ảnh số giả mạo: Chương trình bày kỹ thuật phát ảnh giả mạo nhóm nghiên cứu giới thiệu Chương 3: Phát ảnh giả mạo dựa mẫu nhiễu cảm biến: Chương nghiên cứu mẫu nhiễu cảm biến máy ảnh, ... thuật toán phát ảnh giả mạo dựa mẫu nhiễu cảm biến đề xuất mục 3.3.2 có khả phát tốt ảnh giả mạo cắt/ghép từ hai ảnh không chụp loại máy ảnh Thuật toán chưa phát ảnh giả mạo cắt/ghép từ hai ảnh chụp ... toán phát ảnh giả mạo dựa vào mẫu nhiễu cảm biến Thuật toán phát ảnh giả mạo thực qua giai đoạn sau:  Giai đoạn 1: Tạo mẫu tham chiếu máy ảnh  Giai đoạn 2: Nhận dạng ảnh giả mạo 3.3.1 Tạo mẫu...
 • 56
 • 224
 • 1

“Phát hiện xâm nhập mạng dựa trên phân tích sâu gói tin”.

“Phát hiện xâm nhập mạng dựa trên phân tích sâu gói tin”.
... khai công, xâm nhập mạng, phát dựa phân tích lưu lượng mạng, phát dựa phân tích header gói tin phát dựa phân tích sâu gói tin (Deep Packet Inspection) Kỹ thuật phát dựa phân tích sâu gói tin có ... hại, sâu mạng Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình phát xâm nhập mạng dựa phân tích sâu gói tin cần thiết Vì em chọn đề tài “Phát xâm nhập mạng dựa phân tích sâu gói tin” Trên sở phân ... phát xâm nhập mạng Chương 2: Phân tích sâu gói tin dựa n-gram ứng dụng CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SÂU GÓI TIN DỰA TRÊN N-GRAM VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG Chương trình bày khái niệm phân tích...
 • 42
 • 294
 • 2

thuật toán phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt - dán dựa trên các phép biến đổi ma trận

thuật toán phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt - dán dựa trên các phép biến đổi ma trận
... trình bày toán phát ảnh giả mạo Chương 2: Thuật toán phát ảnh giả mạo dạng cắt - dán Chƣơng trình bày số phép biến đổi ma trận, giới thiệu tổng quan ảnh giả mạo dạng cắt - dán phát ảnh giả mạo Bên ... trình bày số thuật toán phát ảnh giả mạo dạng cắt - dán vùng ảnh thông qua phép biến đổi ma trận 2.1 THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHÍNH XÁC (EXACT MATCH) PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DẠNG CẮT - DÁN 2.1.1 Ý tƣởng ... nghiệm phát ảnh giả mạo dạng cắt - dán .61 Hình 3.2 Kết thực nghiệm phát ảnh giả mạo dạng cắt - dán 62 Hình 3.3 Kết thực nghiệm phát ảnh giả mạo dạng cắt - dán 63 Hình 3.4 Kết thực nghiệm phát...
 • 77
 • 616
 • 2

BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO

BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO
... liệu Việc giả mạo ảnh thường dựa vào ảnh có, tức ảnh xuất nơi như: Báo chí, trang Web, tạp chí v.v Các ảnh lưu trữ nên xuất ảnh nghi giả mạo người ta tìm ảnh với phần nguồn ảnh nằm sở liệu ảnh Hình ... nằm sở liệu ảnh Hình 7: Sơ đồ việc phát giả mạo dựa vào sở liệu 2.2.5 Dựa vào dấu vết trình điều chỉnh tỷ lệ Khi cắt ghép đối tượng từ hai hay nhiều ảnh để ảnh giả người ta phải quan tâm tới việc ... điều chỉnh kích thước, màu sắc đối tượng ảnh gốc cắt phù hợp với ghép ảnh 2.2.6 Dựa vào phân tích ánh sáng Qua phân tích đồng ánh sáng phân bố phần khác ảnh thực hai cách Cách thứ phân tích bóng...
 • 3
 • 679
 • 20

Phát hiện ảnh giả mạo

Phát hiện ảnh giả mạo
... lý ảnh giả mạo ảnh Chƣơng trình bày tổng quan hệ thống xử lý ảnh, vấn đề xử lý ảnh, đồng thời trình bày tổng quan ảnh giả mạo phát ảnh giả mạo, cụ thể dạng ảnh giả mạo cách tiếp cận để phát ảnh ... quan 1.2 Ảnh giả mạo phát ảnh giả mạo 1.2.1 Ảnh giả mạo Ảnh giả mạo đƣợc xem ảnh thật, việc có đƣợc ảnh ngụy tạo chƣơng trình xử lý ảnh trình thu nhận ảnh Sức mạnh chƣơng trình xử lý ảnh số nhƣ ... thuật phát ảnh giả mạo sử dụng Visual C++ để cài đặt kỹ thuật phát tự động vùng lặp ảnh để phát loại ảnh giả mạo sinh thao tác copy dịch chuyển vùng ảnh 3.1 Các ứng dụng kỹ thuật phát ảnh giả mạo...
 • 67
 • 203
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các BIT LSB của ảnh

Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các BIT LSB của ảnh
... việc phát thông tin ẩn giấu ảnh số CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 1.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin (Steganography) 1.1.1 Định nghĩa kỹ thuật giấu tin Giấu thông ... điệp cần tách 18 CHƢƠNG 4: KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN TRÊN LSB 4.1 Trình bày kỹ thuật Kỹ thuật phát ảnh giấu tin dựa tương quan biểu đồ tần số sai khác ảnh Tao Zhang Xijian Ping giới ... toán) sử dụng - Phân tích dựa vào thuật toán giấu tin, đối tượng gốc đối tượng sau giấu tin 1.2.3 Các phương pháp phân tích ảnh giấu tin - Phân tích trực quan: Thường dựa vào quan sát dùng biểu...
 • 56
 • 1,222
 • 1

Báo cáo KH :"BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG CÁC SẢN PHẨM TỪ QUẢ TÁO MÈO SƠN LA DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ"

Báo cáo KH :
... từ táo mèo Sơn La Chƣơng III: Đề xuất số giải pháp phát triển sản phẩm từ táo mèo Sơn La http://svnckh.com.vn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SƠN LA , SẢN PHẨM TÁO MÈO VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC http://svnckh.com.vn ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỪ TÁO MÈO SƠN LA http://svnckh.com.vn 46 3.1 Tổng quan Từ táo mèo sản xuất đƣợc nhiều sản phẩm kh c nhƣ rƣợu vang, rƣợu ngâm quả, nƣớc ép, dấm, ô mai, táo kh ... doanh sản phẩm từ táo mèo, đánh giá tiềm đề chiến lƣợc cụ thể http://svnckh.com.vn 26 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM TỪ CÂY TÁO MÈO SƠN LA http://svnckh.com.vn...
 • 91
 • 453
 • 1

TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM, PHÁT HIỆN SỰ GIẢ MẠO TRONG ẢNH SỐ

TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM, PHÁT HIỆN SỰ GIẢ MẠO TRONG ẢNH SỐ
... Tìm hiểu số phương pháp tìm, phát giả mạo ảnh số Information MỤC LỤC Lời mở đầu Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH 1.1 Biểu diễn ảnh số 1.2 Một số khái niệm sở xử lý ảnh 1.3 Các giai ... trữ liệu ảnh kiểu liệu khác để chuyển giao cho trình có nhu cầu - 12 - Phần 2: BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO 2.1 Bài toán phát ảnh giả mạo Ảnh giả mạo chia làm loại: Thứ nhất, ảnh giả mạo thật, ... LÝ ẢNH 1.1 Biểu diễn ảnh số 1.2 Một số khái niệm sở xử lý ảnh 1.3 Các giai đoạn xử lý ảnh .11 Phần 2: BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO 13 2.1 Bài toán phát ảnh giả...
 • 27
 • 318
 • 0

Giới thiệu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miên LSB bằng phân tích thống kê tỉ lệ logarit

Giới thiệu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miên LSB bằng phân tích thống kê tỉ lệ logarit
... việc phân lớp Cụ thể cho toán phân loại ảnh giấu tin ảnh chƣa giấu tin, giả sử ta tập ảnh đầu vào E (gồm ảnh giấu tin ảnh chƣa giấu tin) cần phân thành tập E1 (ảnh giấu tin) E2 (ảnh không ... niệm về: Giấu tin ảnh, phát giấu tin ảnh, tổng quan ảnh Bitmap, kĩ thuật giấu tin LSB, lọc nhiễu tín hiệu phƣơng pháp lọc thông thấp Kỹ thuật phát ảnh giấu tin miền LSB phƣơng pháp thống LLRT ... GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1.1 Khái niệm Giấu tin ảnh kỹ thuật giấu nhúng lƣợng thông tin số vào ảnh số 1.1.2 Mô hình kỹ thuật giấu tin ảnh Kỹ thuật giấu tin ảnh bao gồm hai trình là: Quá trình giấu...
 • 36
 • 264
 • 1

Luận văn: Phương pháp phát hiện ảnh có giấu tin trên LSB bằng phương pháp phân tích cặp mẫu pdf

Luận văn: Phương pháp phát hiện ảnh có giấu tin trên LSB bằng phương pháp phân tích cặp mẫu pdf
... kỹ thuật giấu tin phát ảnh giấu tin Chƣơng II: Kỹ thuật phát ảnh giấu tin LSB Chƣơng III: Cài đặt thực nghiệm 6 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 1.1 TỔNG ... THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân tích ảnh giấu tin thƣờng dựa vào yếu tố 10 1.2.3 Các phƣơng pháp phân tích ảnh giấu tin 10 1.3 MỘT SỐ ẢNH ... CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN TRÊN LSB 2.1 KỸ THUẬT GIẤU TIN TRÊN LSB 2.1.1 Khái niệm bit trọng số thấp (LSB – least significant bit) Bit trọng số thấp bit ảnh hƣởng tới việc...
 • 36
 • 226
 • 1

đồ án công nghệ thông tin TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM, PHÁT HIỆN SỰ GIẢ MẠO TRONG ẢNH SỐ

đồ án công nghệ thông tin TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM, PHÁT HIỆN SỰ GIẢ MẠO TRONG ẢNH SỐ
... Lưu trữ liệu ảnh kiểu liệu khác để chuyển giao cho trình có nhu cầu Phần 2: BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO 2.1 Bài toán phát ảnh giả mạo Ảnh giả mạo chia làm loại: Thứ nhất, ảnh giả mạo thật, dàn ... LÝ ẢNH 1.1 Biểu diễn ảnh số 1.2 Một số khái niệm sở xử lý ảnh 1.3 Các giai đoạn xử lý ảnh .11 Phần 2: BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO 13 2.1 Bài toán phát ảnh giả ... độ sáng điểm ảnh với giá trị số, 16, 32, 64 mức  Biểu diễn ảnh: Trong biểu diễn ảnh người ta thường sử dụng phần tử đặc trưng ảnh pixel Một hàm hai biến chứa thông tin biểu diễn ảnh Một số mô...
 • 28
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những bài code trên matlab về phát hiện ảnh giả mạophat hien anh gia maolap dan y cho dan bai nguoi lai do song da la mot phat hien nghe thuat cua nguyen tuan phan tich hinh tuong ong lai do de lam sag to nhan dinh trena 1 phát hiện chuyển tiếp vòng dựa trên trường ttl trong mạng ipmô hình phát hiện đột nhập mạng dựa trên đối sánh chuỗitriển khai dfd dựa trên phân tích nghiệp vụ ban đầu của laviephân tích yêu cầu hệ thống dựa trên phân tích biẻu đồ use case các actortác động đối với nền kinh tế dựa trên phân tích năng lực cbảo vệ môi trường và quan hệ kinh tế dựa trên phân tích rủi ro  lợi ích  nakanishi 1994thẩm định dựa trên phân tích rủi romối quan hệ về loài giữa các chủng sán lá ruột nhỏ của việt nam và thế giới dựa trên phân tích phả hệ dựa vào trình tự gen cox1chọn nghĩa dựa trên phân tích và tổ hợp ngữ nghĩanhà đầu tư dựa vào phân tích nguồn và sử dụng nguồn để hiểu những vấn đề sau của công typhát hiện ảnh kỹ thuật số giả mạo dạng cắt dánnghiên cứu phát triển phần mềm phát hiện và ngăn chặn hacker trên mạngCân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và bệnh thối rễ của cao lương ngọt tại thái nguyênQuản lý phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số huyện võ nhaiTính kì dị chung của một số hệ ẩn của phương trình vi phân câp 1 trên mặt phẳngBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạibộ đề thi thử tốt nghiệp toánA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiCustomer emotion recognition through facial expressionCÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRONG SQL SERVER 2005Phân chia tải cho 02 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trụcThiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4dNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNhững yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại tỉnh hà giangBAO bì SINH học CHÍNH THỨC pdfNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn
Đăng ký
Đăng nhập