Tìm hiểu, nghiên cứu một số chữ ký đặc biệt dùng trong bỏ phiếu điện tử

Tìm hiểu, nghiên cứu một số Chữ đặc biệt dùng trong bỏ phiếu điện tử

Tìm hiểu, nghiên cứu một số Chữ ký đặc biệt dùng trong bỏ phiếu điện tử
... số nhóm, hiệu loại chữ ký, vấn đề mở chữ nhóm, nhận xét chữ nhóm Chương Ứng dụng số loại chữ đặc biệt bỏ phiếu từ xa Trình bày khái quát bỏ phiếu từ xa, quy trình bỏ phiếu từ xa, số ... bị “che” trƣớc đƣợc Chữ thu đƣợc đƣợc xác thực nhƣ chữ số thông thƣờng Chữ mù thƣờng đƣợc dùng vấn đề đòi hỏi nặc danh nhƣ ứng dụng tiền điện tử, bỏ phiếu điện tử, Chữ chữ ... Schoenmaker Yung 25 1.3 KÝ SỐ 1.3.1.Khái niệm chữ số 1/ Giới thiệu Chữ số Chữ số hay chữ điện tửra đời vào năm 80 kỷ 20, loại chữ sử dụng tài liệu số, tài liệu có nhu cầu chứng...
 • 75
 • 180
 • 0

Nghiện cứu một số chữ đặc biệt trên đường cong Elliptic

Nghiện cứu một số chữ ký đặc biệt trên đường cong Elliptic
... kỹ thuật chữ số mù” Chữ số mù dạng đặc biệt chữ điện tử, đòi hỏi người thực vào thông điệp mà nội dung Thêm vào đó, người sau nhìn thấy cặp chữ ký/ thông điệp, biết thông ... nhận s , xóa mù để có chữ s m cách tính s  as  b Cặp (r, s) chữ m 2.2.2.4 Sơ đồ chữ mù bội Harn EC Đa chữ hiểu chữ tạo thành nhiều người Có văn cần số người thay người nhằm ... 2.2.2 SƠ ĐỒ CHỮ KÝ TRÊN ĐƢỜNG CONG ELLIPTIC 2.2.2.1 Sơ đồ chữ ECDSA Để thiết lập sơ đồ chữ ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), cần xác định tham số: lựa chọn đường cong E trường...
 • 19
 • 316
 • 0

Nghiên cứu một số chữ đặc biệt trên đường cong Elliptic potx

Nghiên cứu một số chữ ký đặc biệt trên đường cong Elliptic potx
... bày số khái niệm bản: Nêu lên số khái niệm đại số, số học, khái niệm mã hóa, chữ số độ phức tạp thuật toán Nghiên cứu sơ đồ chữ đường cong Elliptic: Nêu lên số sơ đồ chữ số đặc biệt đường ... đường cong Elliptic Nghiên cứu chữ ECC tiền điện tử: Nêu lên ứng dụng chữ số đường cong Elliptic( ECC) hệ thống tiền điện tử Xây dựng chương trình mô giải thuật chữ số đường cong Elliptic: ... kỹ thuật chữ số mù” Chữ số mù dạng đặc biệt chữ điện tử, đòi hỏi người thực vào thông điệp mà nội dung Thêm vào đó, người sau nhìn thấy cặp chữ ký/ thông điệp, biết thông...
 • 20
 • 317
 • 2

Nghiên cứu một số chữ đặc biệt trên đường cong Elliptic

Nghiên cứu một số chữ ký đặc biệt trên đường cong Elliptic
... toán Chương 2: Sơ đồ chữ đường cong Elliptic Nêu lên số sơ đồ chữ số đặc biệt đƣờng cong Elliptic Chương 3: Chữ ECC tiền điện tử Nêu lên ứng dụng chữ số đƣờng cong Elliptic( ECC) hệ thống ... Nghiện cứu số chữ đặc biệt đƣờng cong Elliptic" làm đề tài luận văn thạc sĩ Nội dung đề tài: Chương 1: Một số khái niệm Nêu lên số khái niệm đại số, số học, khái niệm mã hóa, chữ số nhƣ ... 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG SỐ HỌC 1.1.1 Số nguyên tố Số nguyên a > đƣợc gọi số nguyên tố, a có ƣớc số a Một số nguyên lớn không số nguyên tố đƣợc gọi hợp số Ví dụ số 2, 3, 5, số nguyên tố; số...
 • 117
 • 205
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu, nghiên cứu về bảo đảm an toàn thông tin trong chính quyền điện tử docx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu, nghiên cứu về bảo đảm an toàn thông tin trong chính quyền điện tử docx
... dung An toàn thông tin a/ Nội dung Để bảo vệ thông tin bên máy tính hay đƣờng truyền tin, phải nghiên cứu An toàn máy tính An toàn truyền tin - An toàn thông tin máy tính (Computer Security) Là bảo ... đảm an toàn thông tin 23 1.2.2.1 Vấn đề bảo đảm An toàn thông tin 23 1.2.2.2 Phương pháp bảo đảm An toàn thông tin 26 1.2.3.Công cụ bảo đảm An toàn thông tin 31 Chương ... 24 2/ Nội dung lý thuyết An toàn thông tin Mục tiêu An toàn thông tin - Bảo đảm bí mật (Bảo mật) Thông tin không bị lộ ngƣời không đƣợc phép - Bảo đảm toàn vẹn (Bảo toàn) Ngăn chặn hay hạn chế...
 • 57
 • 347
 • 1

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƢỚI

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƢỚI
... tổng quan công nghệ Grid computing nhƣ: lợi ích, thành phần, phạm vi ứng dụng lƣới tính toán Trên sở sâu vào tìm hiểu hệ thống bảo đảm an toàn thông tin số toán an toàn thông tin tính toán lƣới ... sách bảo đảm an toàn thông tin: - Môi trƣờng lƣới bảo đảm an toàn thông tin đa miền: tập trung điều khiển tƣơng tác liên miền, ánh xạ hoạt động liên miền với sách bảo đảm an toàn thông tin địa phƣơng ... tầng để truyền số liệu thông tin giám sát công việc điểm mạng lƣới Băng thông mạng thuộc tính quan trọng liên quan hiệu suất lƣới 1.4.2 Thành phần tính toán (Computation) Cấp xử lý lƣới, chúng đa...
 • 53
 • 290
 • 0

TÌM HIỂU, NGHIÊN cứu một số TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN hợp ĐỒNG điện tử

TÌM HIỂU, NGHIÊN cứu một số TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN hợp ĐỒNG điện tử
... hợp đồng điện tử ……………………………………… … …… 64 Chƣơng MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ ………………… ……………… ………69 2.1 MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ CÁCH GIẢI ... thể hợp đồng điện tử …………………………………… ………….55 1.6.3 Hình thức hợp đồng điện tử ……………………………………… …… ….57 1.6.4 Thời gian địa điểm giao kết hợp đồng điện tử ……………… … …… 60 1.6.5 Nội dung hợp đồng điện ... hợp đồng hay không Ở giai đoạn này, có số tình hay xảy hợp đồng điện tử: - Xem trộm nội dung hợp đồng - Sửa đổi trái phép nội dung hợp đồng - Phủ nhận chữ ký hợp đồng 1.2.3.3 Giai đoạn Thực hợp...
 • 90
 • 290
 • 0

TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CHUYỂN GIAO HỒ Y TẾ ĐIỆN TỬ

TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CHUYỂN GIAO HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ
... đầu Y tế điện tử 50 Chương MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH GIẢIQUYẾT TRONG CHUYỂN GIAO HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ VẤN ĐỀ XEM TRỘM NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 2.1 2.1.1 - Xem trộm nội dung hồ Y tế điện tử ... hình Y tế điện tử nước ta 49 Chương MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TRONG CHUYỂN GIAO HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 51 2.1 VẤN ĐỀ XEM TRỘM NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ ... dung hồ Y tế điện tử 51 2.1.2 Phương pháp giải 52 2.2 VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI TRÁI PHÉP NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 53 2.2.1 Sửa đổi trái phép nội dung hồ Y tế điện tử...
 • 61
 • 472
 • 1

nghiên cứu một số chữ số đặc biệt và ứng dụng

nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụng
... 1.3.4.1 Một số vấn đề với chữ số 1/ Vấn đề số thực bit tài liệu, nên độ dài chữ số độ dài tài liệu Một số chữ tin có kích thƣớc gấp đôi tin gốc Ví dụ dùng sơ đồ chữ số DSS để vào ... đƣợc nhƣng không muốn xác thực chữ chƣa đƣợc đồng ý ngƣời Chữ chữ chối bỏ đời để giải vấn đề nêu Ý tƣởng mù ngƣời ký nội dung Ý tƣởng chữ chối bỏ chữ mà ngƣời tham ... thẩm định chữ số dùng thuật toán kiểm tra công khai Do đó, thẩm định Sử dụng sơ đồ chữ an toàn ngăn chặn đƣợc khả giả mạo - Một khác biệt chữ số chữ thông thƣờng, thông điệp số hoàn...
 • 68
 • 279
 • 1

Luận văn: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CHUYỂN GIAO HỒ Y TẾ ĐIỆN TỬ pptx

Luận văn: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CHUYỂN GIAO HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ pptx
... đầu Y tế điện tử 50 Chương MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH GIẢIQUYẾT TRONG CHUYỂN GIAO HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ VẤN ĐỀ XEM TRỘM NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 2.1 2.1.1 - Xem trộm nội dung hồ Y tế điện tử ... hình Y tế điện tử nước ta 49 Chương MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TRONG CHUYỂN GIAO HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 51 2.1 VẤN ĐỀ XEM TRỘM NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ ... dung hồ Y tế điện tử 51 2.1.2 Phương pháp giải 52 2.2 VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI TRÁI PHÉP NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 53 2.2.1 Sửa đổi trái phép nội dung hồ Y tế điện tử...
 • 61
 • 1,113
 • 0

Luận văn: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ pot

Luận văn: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ pot
... hợp đồng điện tử ……………………………………… … …… 64 Chƣơng MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ ………………… ……………… ………69 2.1 MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ CÁCH GIẢI ... thể hợp đồng điện tử …………………………………… ………….55 1.6.3 Hình thức hợp đồng điện tử ……………………………………… …… ….57 1.6.4 Thời gian địa điểm giao kết hợp đồng điện tử ……………… … …… 60 1.6.5 Nội dung hợp đồng điện ... hợp đồng hay không Ở giai đoạn này, có số tình hay xảy hợp đồng điện tử: - Xem trộm nội dung hợp đồng - Sửa đổi trái phép nội dung hợp đồng - Phủ nhận chữ ký hợp đồng 1.2.3.3 Giai đoạn Thực hợp...
 • 90
 • 242
 • 1

Tìm hiểu, nghiên cứu một số dạng tấn công hệ thống thông tin

Tìm hiểu, nghiên cứu một số dạng tấn công hệ thống thông tin
... tin Là bảo vệ thông tin đường truyền tin , từ hệ thống qua hệ thống khác Là khoa học đảm bảo thông tin đường truyền tin 2/ Hệ từ nội dung Để bảo vệ thông tin máy tính đường truyền tin , cần nghiên ... toàn hệ thống nhỏ 1.1.2.2.Đặc điểm hệ thống không an toàn Hệ thống có địa điểm sau không an toàn - Các thông tin liệu hệ thống bị người không quyền truy cập tìm cách lấy sử dụng (thông tin bị ... có thêm số quyền cao với hệ thống quyền kích hoạt số dịch vụ, xem xét thông tin khác hệ thống Mức 6: Kẻ công chiếm quyền Root Administrator hệ thống 2.2 2.2.1 Hệ điều hành mục tiêu công phá...
 • 83
 • 292
 • 1

Luận văn:TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI ppt

Luận văn:TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI ppt
... tổng quan công nghệ Grid computing nhƣ: lợi ích, thành phần, phạm vi ứng dụng lƣới tính toán Trên sở sâu vào tìm hiểu hệ thống bảo đảm an toàn thông tin số toán an toàn thông tin tính toán lƣới ... sách bảo đảm an toàn thông tin: - Môi trƣờng lƣới bảo đảm an toàn thông tin đa miền: tập trung điều khiển tƣơng tác liên miền, ánh xạ hoạt động liên miền với sách bảo đảm an toàn thông tin địa phƣơng ... (disting Chương TRONG TÍNH Bảo vệ thông tin lƣới tính toán nhƣ hệ thống thông tin nói chung gồm nhiệm vụ chính: Bảo mật, bảo toàn, Xác thực, Sẵn sàng Nhƣng đồ án em xin tập trung vào hai toán: ...
 • 53
 • 215
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỮ SỐ ĐẶC BIỆT VÀ ỨNG DỤNG docx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỮ KÝ SỐ ĐẶC BIỆT VÀ ỨNG DỤNG docx
... 1.3.4.1 Một số vấn đề với chữ số 1/ Vấn đề số thực bit tài liệu, nên độ dài chữ số độ dài tài liệu Một số chữ tin có kích thƣớc gấp đôi tin gốc Ví dụ dùng sơ đồ chữ số DSS để vào ... dụng khác Có ứng dụng đòi hỏi nặc danh tài liệu đƣợc nhƣ ứng dụng bỏ phiếu điện tử, tiền điện tử Một số ứng dụng khác lại yêu cầu tham gia ngƣời vào trình xác thực chữ Chữ mù (ra đời ... thẩm định chữ số dùng thuật toán kiểm tra công khai Do đó, thẩm định Sử dụng sơ đồ chữ an toàn ngăn chặn đƣợc khả giả mạo - Một khác biệt chữ số chữ thông thƣờng, thông điệp số hoàn...
 • 68
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số chu kỳ đặc biệtnghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu ðông năm 2010 vùng gia lâm và phụ cậnnghien cuu mot so bai tap phat trien suc ben linh vuc dien kinhđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt nambệnh nhân nên ở tư thế ngồi ghế tựa tay để trên bàn sao cho nếp khuỷu ngang với mức tim trong một số trường hợp đặc biệt cần đo ha ở cả tư thế nằm và ngồi hoặc đứngứng dụng chữ ký mù trong bỏ phiếu điện tửnghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệmnghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảonghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêunghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu một số vấn đề ghép tim thực nghiệm trên động vật để tiến tới ghép tim trên người tại việt namnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc trưng nhiệt động lực qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực nam bộThiết kế ly hợp hộp số cầu chủ độngGiáo trình tiện và rèn trên máy CNC hệ FanucÔn tập sinh học 12 nâng cao chương 1Giao trinh phay CNC b2BÁO cáo THỰC tập GIỮA KHOÁGiáo trình Microsoft Word trọn bộ 2010, 21013, 2016Thiết kế nhà máy sản xuất xúc xích tiệt trùngXác định hàm lượng kim loai nặng trong thực phẩmĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Ba Đình, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Hai Bà Trưng, Hà Nội năm học 2016 2017Thiết kế bể lắng ngangTổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúngĐề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đông Anh, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm học 2016 2017Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 2017 có đáp áncác giải pháp nhằm đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc tại công ty bảo hiểm hàng không VNIXây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên hành vi tổ chức và nhóm làm việcBài tập kinh tế vĩ mô có hướng dẫn giải chi tiết và đề thi đề nghị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập