Nghiên cứu quy trình ra ngôi sau in vitro cho cây lan kim tuyến anoectochilus staceus blume

Ảnh hưởng của kinetin và sự kết hợp giữa kinetin và 2,4d đến quá trình hình thành protocorm like bodies ở cây lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume)

Ảnh hưởng của kinetin và sự kết hợp giữa kinetin và 2,4d đến quá trình hình thành protocorm like bodies ở cây lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume)
... ứng hình thành protocorm- like bodies từ chồi lan kim tuyến Kết thể bảng hình Bảng 1: Ảnh hưởng kinetin đến hình thành protocorm- like bodies từ chồi lan kim tuyến Công thức Thời điểm hình thành ... chồi lan kim tuyến, kết thể bảng hình Bảng 2: Ảnh hưởng kinetin kết hợp 2, 4-D đến hình thành protocorm- like bodies từ chồi lan kim tuyến Công thức Thời điểm hình thành PLBs (ngày) Tỉ lệ (%) hình ... tương ứng mm 2.2.2 Ảnh hưởng 2, 4-D kết hợp kinetin đến hình thành protocorm- like bodies từ chồi lan kim tuyến Trong nghiên cứu này, nghiên cứu ảnh hưởng kinetin phối hợp kinetin 2, 4-D để cảm...
 • 8
 • 169
 • 2

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH RA HOA IN VITRO CÂY HOA MẮT MÈO (TORENIA FOURNIERI L.) ỨNG DỤNG TRONG CHỌN LỌC ĐỘT BIẾN PHÓNG XẠ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH RA HOA IN VITRO CÂY HOA MẮT MÈO (TORENIA FOURNIERI L.) ỨNG DỤNG TRONG CHỌN LỌC ĐỘT BIẾN PHÓNG XẠ
... kiện in vitro ex vitro khác biệt hình dạng màu sắc hoa Kết tiền đề cho nghiên cứu bản, nghiên cứu lai tạo giống điều kiện in vitro Đặc biệt, quy trình hoa in vitro ứng dụng vào chọn tạo giống đột ... 10 giờ/ngày tốt cho trình hoa in vitro Torenia 3.4 Ảnh hưởng độ thoáng khí lên sinh trưởng hoa Torenia in vitro Bảng Ảnh hưởng độ thoáng khí lên sinh trưởng hoa Torenia in vitro Chỉ tiêu theo ... dụng vào chọn tạo giống đột biến phóng xạ phân lập biến dị hình thái, cấu trúc màu sắc hoa Torenia fournieri L điều kiện in vitro mà không cần phải thông qua chọn lọc đột biến cồng kềnh phức tạp...
 • 10
 • 1,004
 • 0

nghiên cứu quy trình công nghệ sau thu hoạch một số loại rau quy mô htx tại tp.hcm

nghiên cứu quy trình công nghệ sau thu hoạch một số loại rau quy mô htx tại tp.hcm
... I: nghiên cứu cải tiến kỹ thu t thu hoạch quy trình sơ chế rau Nghiên cứu kỹ thu t thu hoạch rau Nghiên cứu cải tiến quy trình sơ chế rau phòng thí nghiệm Đề xuất quy trình công nghệ sau thu hoạch ... nhóm nghiên cứu Phân Viện Cơ Điện Nông Nghiệp & Công Nghệ Sau Thu Hoạch thực đề tài: Nghiên Cứu Quy Trình Công Nghệ Sau Thu Hoạch Một Số Loại Rau Quy Hợp Tác Xã Tại TP.HCM Mục tiêu đề tài: nghiên ... NGHIỆM THU ĐỀ TÀI Nghiên cứu quy trình công nghệ sau thu hoạch số loại rau quy HTX TP.HCM Cơ quan quản lý: Sở Khoa Học Công Nghệ TP HCM Cơ quan chủ trì: Phân Viện Cơ Điện NN & Công Nghệ STH...
 • 93
 • 318
 • 0

nghiên cứu giá thể trồng và dinh dưỡng sau in vitro cho cây hoa hồng môn

nghiên cứu giá thể trồng và dinh dưỡng sau in vitro cho cây hoa hồng môn
... hợp cho sinh trởng v phát triển hoa Hồng môn Dinh dỡng Cây Hồng môn yêu cầu có giá thể trồng thích hợp Đặc biệt việc trồng giá thể hữu cần đợc cung cấp đầy đủ v kỹ thuật yếu tố dinh dỡng Cây Hồng ... 30 ng y ơm ảnh 1.1 Cây hoa Hồng môn tháng tuổi, ơm giá thể tảo biển ảnh 1.2.1 Cây hoa Hồng môn1 tháng tuổi ơm giá thể tảo biển ảnh 1.2.2 Cây hoa Hồng môn 1tháng tuổi ơm giá thể xơ dừa Tr ng i ... t i: Nghiên cứu giá thể trồng v dinh dỡng sau in vitro cho hoa Hồng môn (Anthurium tropical) Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 1.2 Mục đích đề t i Nghiên cứu công...
 • 82
 • 498
 • 3

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus setaceus Blume) IN VITRO BẢO TỒN NGUỒN DƯỢC LIỆU QUÝ " pot

BÁO CÁO
... 0,5 Cytokinin Nồng độ (mg/l) Đối chứng BAP Kinetin Đặc điểm chồi 599 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý 0,1 ... Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý formosannus từ hạt với công thức môi ... màu xanh nhạt Đặc điểm chồi 601 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý Đ/C 0,5 Đ/C 1,0 1,5 0,5 2,0 3,0 (mg/l)...
 • 7
 • 1,128
 • 42

Nghiên cứu giá thể trồng và dinh dưỡng sau in vitro cho cây hoa Hồng Môn (Anthurium tropical) potx

Nghiên cứu giá thể trồng và dinh dưỡng sau in vitro cho cây hoa Hồng Môn (Anthurium tropical) potx
... cho sinh trưởng phát triển tốt IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ N GHN Kết luận Giá thể rong biển thích hợp cho sinh trưởng Hồng môn sau in vitro Tỷ lệ sống 100% N ồng độ dinh dưỡng có tỷ lệ N PK thích hợp cho ... m giá thể, ngày/1lần cho hoa Hồng môn giai đoạn đầu sinh trưởng phát triển tốt Đề nghị Ứng dụng kết nghiên cứu cho sản xuất Hồng môn in vitro giai đoạn vườn ươm giai đoạn đầu vườn trồng Các nghiên ... : : Từ kết bảng cho thấy: Cây Hồng môn in vitro trồng bầu với loại giá thể thí nghiệm sinh trưởng phát triển tốt Tuy nhiên giá thể khác có ảnh hưởng đến sinh trưởng Hỗn hợp giá thể xơ dừa/phân...
 • 7
 • 560
 • 8

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài Lan Kim Tuyến (anoectochilus setaceus blume) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài Lan Kim Tuyến (anoectochilus setaceus blume) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý
... loài dược liệu nguy cấp, quí Xuất phát từ sở đó, lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý ... Phí Thị Cẩm Miện NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN VITRO LOÀI LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS SETACEUS BLUME) NHẰM BẢO TỒN NGUỒN DƯỢC LIỆU QUÝ Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 ... công trình nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng cho loài quý công bố Do vậy, nói việc nghiên cứu nhân nhanh loài lan Kim tuyến Anoectochilus setaceus Blume phương pháp nhân giống in vitro vừa...
 • 88
 • 1,044
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh trưởng và phát triển của loài lan kim tuyến (anoectochilus seetaceus blume) nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh trưởng và phát triển của loài lan kim tuyến (anoectochilus seetaceus blume) nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm
... thể đến khả sinh trưởng, phát triển loài Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) giai đoạn vườn ươm 14 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến tốc độ sinh trưởng phát triển loài Lan kim ... thể rêu đến tốc độ phát triển loài Lan kim tuyến giai đoạn vườn ươm 20 ảng 3.8 Ảnh hưởng phân - - giá thể rêu đến tốc độ phát triển loài Lan kim tuyến giai đoạn vườn ươm 21 ảng 3.9 Ảnh hưởng ... thông đến tốc độ phát triển loài Lan kim tuyến giai đoạn vườn ươm 16 ảng 3.4 Ảnh hưởng giá thể xơ dừa + thủy canh đến tốc độ phát triển Lan kim tuyến giai đoạn vườn ươm 17 ảng 3.5 Ảnh hưởng...
 • 34
 • 198
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu lan thạch hộc tía dendrobiumofficinalekmura et migo giai đoạn sau in vitro

Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu lan thạch hộc tía dendrobiumofficinalekmura et migo giai đoạn sau in vitro
... thiện quy trình nhân giống Lan Thạc hộc tía quy trình giai đoạn sau in- vitrolà quan trọng Trên sở tiến hành đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình dược liệu Lan thạch hộc tía (Dendrobium oficinale ... Nguyên, tiến hành đề tài tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng quy trình dược liệu Lan Thạch hộc tía (DendrobiumofficinaleKmura et Migo) giai đoạn sau in- vitro Trong trình thực đề tài, giúp đỡ nhiệt tình ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒ CHIẾN HỮU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH RA NGÔI DƢỢC LIỆU LAN THẠCH HỘC TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO) GIAI ĐOẠN SAU IN- VITRO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC...
 • 55
 • 390
 • 0

Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan Vũ Nữ (Oncidium)

 Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan Vũ Nữ (Oncidium)
... CÁ NHÂN 4.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu quy trình điều khiển hoa lan Oncidium (Lan nữ) mang lại kết tốt Và góp phần giúp người điều khiển trình hoa nở hoa vào thời điểm quan trọng dịp ... sản xuất hoa lan giới 2.4.2 Tình hình sản xuất hoa lan Việt Nam 2.5 Một số nghiên cứu điều khiển hoa 12 PHẦN III Kỹ Thuật Điều Khiển Ra Hoa Loài Lan ONCIDIUM (Oncidium Gower Ramsey) ... thiệu chung hoa lan lan nữ 2.1 Nguồn gốc vị trí hoa lan 2.2.Giới thiệu chung lan nữ (Oncidium) 2.3 Yêu cầu ngoại cảnh lan Oncidium 2.4 Tình hình sản xuất hoa lan việt nam...
 • 29
 • 860
 • 3

Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan VũNữ(Oncidium) tại Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội

Nghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan VũNữ(Oncidium) tại Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
... Pháp i u Khiển Ra Hoa Đã có nhiều phương pháp nghiên cứu tiến hành, thử nghiệm trung tâm viện nghiên cứu nước có Vườn Lan Viện Sinh Học Nông Nghiệp- Trường Đ i Học Nông Nghiệp I N i Tuy nhiên ... gian thực tập giao đề t i: Nghiên cứu quy trình i u khiển hoa lo i lan Vũ Nữ(Oncidium) Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Trường Đ i Học Nông Nghiệp I N i. ” Phan Văn Trường- Lớp 0404-K11 http://www.ebook.edu.vn ... ONCIDIUM (Oncidium Gower Ramsey) 3.1 Đ i Tượng Và Vật Liệu Nghiên cứu 3.1.1 Đ i tượng: Cây lan vũ nữ: Giống vũ nữ Oncidium Gower Ramsey nu i cấy mô Viện Sinh Học Nông Nghiệp -Trường Đ i Học Nông...
 • 29
 • 371
 • 0

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÙI CỦA ĐẬU NÀNH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐẬU NÀNH TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÙI CỦA ĐẬU NÀNH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐẬU NÀNH TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ
... đa dạng hoá sản phẩm từ đậu nành Xuất phát từ điều trên, nhận thấy việc phân tích đánh giá mùi đậu nành sản phẩm từ đậu nành trớc sau xử cần thiết để xác định đợc quy trình xử mùi hiệu Mặt ... nghiên cứu nhằm tìm quy trình phân tích đánh giá mùi đậu nành sản phẩm từ đậu nành, đối tợng mà nghiên cứu giống đậu nành trồng Việt Nam (xem II.1) Đồ án phần đề tài Nghiên cứu biện pháp xử ... hai tiêu mùi đậu nành sản phẩm từ đậu nành II.2.2.3.4 Đánh giá sản phẩm: a) Thí nghiệm đánh giá mùi hạt đậu nành: Mục đích: so sánh cờng độ mùi ngái mùi đậu hạt đậu nành nguyên vỏ hạt đậu nành tách...
 • 67
 • 617
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giá thể vành dinh dưỡng cho cây lan kim tuyến ở giai đoạn vườn ươmtìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnnghiên cứu quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào sừng tự thân trên màng nền collagen để điều trị bỏng sâu và vết thương mất danghiên cứu quy trìnhnghiên cứu quy trình sản xuấtnghiên cứu quy trình etlChính trị với việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo tiểu luận cao họctieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gáitiểu luận chuyên đề báo chíVai trò của SXVC và quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSXSÁCH SCAN Lập trình Matlab (Nguyễn Hoàng Hải Các TG)Giáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10Giáo án điện tử Làm quen chữ cái B D Đ cho trẻ 5 tuổiKế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoGiáo án chủ đề gia đình thân yêu của béKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáogiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayKẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Bản thân trường Mẫu giáoNỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ MẪU GIÁOTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơPrescribing in Pregnancy, Fourth editionĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Order of the PhoenixU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập