bài giảng điện tử lý thuyết định giá tài sản

KIỂM ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU CỦA WARREN BUFFET THEO THUYẾT ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN CAPM + PHÂN TÍCH CÓ EXCEL

KIỂM ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA WARREN BUFFET THEO LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN CAPM + PHÂN TÍCH CÓ EXCEL
... • Mục tiêu • Mô hình định giá tài sản vốn CAPM • Dữ liệu phương pháp • Kết kiểm định • Nhận xét MỤC TIÊU • Kiểm định mô hình định giá tài sản vốn CAPM: trường hợp DMĐT WARREN BUFFET MÔ HÌNH CAPM ... âm – Dựa chứng thực nghiệm từ nghiên cứu này, kết luận TSSL rủi ro cổ phiếu DMĐT WB mối quan hệ phi tuyến tính, quan hệ tuyến tính mô hình Định Giá Tài Sản Vốn CAPM 16 Q&A 17 ... 0.00017 Theo CAPM rủi ro cao kết hợp với TSSL cao Tuy nhiên, kết cho thấy DM4 rủi ro cao (βp = 1.5084) TSSL lại thấp (0.053%) → Mối quan hệ TSSL rủi ro danh mục xem xét phần 11 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH...
 • 17
 • 138
 • 0

Bài giảng điện tử Kiểm tra đánh giá theo định hướng PTNL của HS môn Địa THCS

Bài giảng điện tử Kiểm tra đánh giá theo định hướng PTNL của HS môn Địa lý THCS
... MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Các khái niệm + Đánh giá + Kiểm tra + Đo lường + Đánh giá lực: Đánh giá lực đánh giá khả thực công việc cụ thể dựa ... sáng tạo Đánh giá thực cấp quản lí Giáo viên học sinh chủ động đánh giáo viên chủ yếu, tự đánh giá giá, khuyến khích tự đánh giá đánh giá học sinh không công nhận chéo học sinh Đánh giá đạo đức ... Tùy theo sở phân loại, người ta phân nhiều hình thức đánh sau : Các phương pháp đánh giá 4.1 Các phương pháp đánh giá truyền + Bài kiểm tra tự luận + Bài KT trắc nghiệm + Kiểm tra vấn đáp + Kiểm...
 • 12
 • 832
 • 0

thiết kế bài giảng điện tử chương các định luật bảo toàn vật 10 cơ bản nhằm tạo hứng thú cho học sinh

thiết kế bài giảng điện tử chương các định luật bảo toàn vật lý 10 cơ bản nhằm tạo hứng thú cho học sinh
... dạy học môn vật lớp 10 ban chương Các định luật bảo toàn giáo viên học sinh lớp 10 trường THPT Dương Xá Vấn đề nghiên cứu Thiết kế giảng điện tử chương Các định luật bảo toàn ” để tạo hứng ... cứu đề tài: Thiết kế giảng điện tử chương Các định luật bảo toàn vật lớp 10 nhằm tạo hứng thú cho học sinh 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu luận điểm tính hứng thú học sinh - Nghiên ... phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: - Chương 1: sở luận - Chương 2: Thiết kế giảng điện tử chương Các định luật bảo toàn SGK Vật 10 ban - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm TÀI LIỆU...
 • 6
 • 220
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VẬT LỚP 10 CƠ BẢN NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VẬT LÝ LỚP 10 CƠ BẢN NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH
... dung luận văn trình bày chương: - Chương 1: sở luận - Chương 2: Thiết kế giảng điện tử chương Các định luật bảo toàn SGK Vật 10 ban - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ... việc áp dụng giảng điện tử nhằm tạo hứng thú cho học sinh - Khách thể nghiên cứu: Quá trinh dạy học môn vật lớp 10 ban chương Các định luật bảo toàn giáo viên học sinh lớp 10 trường THPT ... Đánh giá cải tiến CHƯƠNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG “ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” TRONG SGK VẬT LÝ 10 BAN CƠ BẢN 2.1 Tìm hiểu tình hình dạy học chương Các định luật bảo toàn trường THPT...
 • 25
 • 243
 • 0

Bài giảng điện hóa thuyết part 1 pot

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 1 pot
... cuối giống 1 ta viết: 1 - 1 ψ = 1 - 1 ϕ = E E = 1 - 1 ψ = ∑ ψi,i + Hệ thức kiểm tra thực nghiệm hiệu volta pha đo γ Sự liên hệ Volta điện điện cực : Bước nhảy điện nảy sinh pha nghóa điểm ... 2’ψ) – ( 1, L - 1 ) Nếu lấy điện cực hydro làm điện cực tiêu chuẩn với ϕ2H+/H = : 1, L - 1 =0 Ta thấy E =ψ2,L – 2’ψ tức điện điện cực bước nhảy điện dung dòch – điện cực mà bao gồm hiệu số điện bước ... dòch gọi điện điện cực tuyệt đối Hiện ta không đo điện điện cực tuyệt đối Do danh từ điện điện cực thừa nhận để sức điện động pha gồm điện cực cho điện cực hrô trạng thái tiêu chuẩn nghóa a H...
 • 5
 • 164
 • 2

Bài giảng điện hóa thuyết part 2 doc

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 2 doc
... cứu hấp phụ điện hóa bề mặt phân chia điện cực dung dòch Điều kiện đo lường phương pháp điện mao quản giản đơn điện cực không xảy phản ứng điện hóa Khi toàn điện tích đến bề mặt điện cực dùng ... tử vật chất từ dung dòch đến bề mặt điện cực ϕ1 = q2 = -2 DRT S Ci 2 Sh fϕ1 c Thuyết Grahame : Gahame giả thuyết hấp phụ đặc biệt ion q1 = qM = -q2 Để giả thuyết phù hợp với mô hình lớp kép Grahame ... Ta gọi điện cực điện cực phân cực tưởng Có nhiều kim loại dùng làm điện cực phân cực tưởng dung dòch nước tốt dùng Hg H2 Hg lớn Khi bề mặt tích tụ điện tích âm hay dương no ù hút điện tích...
 • 5
 • 188
 • 0

Bài giảng điện hóa thuyết part 3 potx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 3 potx
... phân cực tưởng phần điện lượng đưa vào điện cực bò tiêu hao cho phản ứng điện hóa bề mặt điện cực Do điện cực coi tụ điện bò rò điện, nghóa tụ điện mắc song song với điện trở R R C lk Sơ đồ ... thiên điện dϕ biến thiên dϕ tương ứng, nghóa đo điện dung vi phân Lưu ý trường hợp điện cực phân cực tưởng toàn điện lượng đưa vào dùng để nạp lớp kép Còn điện cực điện cực phân cực tưởng ... số điện môi ta xét lượng tụ điện theo thuyết d : khoảng cách tụ điện tónh điện lượng W tụ : W= 2πd qM D Ta thấy qM lớn W lớn Nếu qM không đổi W giảm tăng D (Hằng số điện môi) giảm d 13 Hệ...
 • 5
 • 151
 • 1

Bài giảng điện hóa thuyết part 4 pptx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 4 pptx
... vào dung dòch điện cực đồng, điện cực đồng cân với ion đồng dung dòch điện điện cực cân điện cực +0,34v Nối điện cực với nguồn điện bên điện điện cực đồng dòch khỏi giá trò cân Điện điện cực nối ... giá trò âm + 0,34v, điện cực nối với cực dương nguồn có giá trò dương + 0,34v < +ϕ > −ϕ +0,34v Hiện tượng vừa xét thường gặp trình điện phân - Ví dụ : Xét pin gồm điện cực có điện điện cực cân anốt ... cực điện cực, gọi tắt phân cực biểu diễn công thức : ∆ϕ = ϕi - ϕCb 19 ϕi, ϕCb : Điện điện cực có dòng điện i qua mạch điện hóa cân b Quá trình Catốt anốt: - Quá trình Catốt : Là trình khử điện hóa, ...
 • 5
 • 101
 • 1

Bài giảng điện hóa thuyết part 5 pptx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 5 pptx
... dòch Điện cân chúng ϕICb ϕIICb Nếu ta cho điện điện cực dòch chuyển phía âm điện vượt qua ϕICb ion MeI++ phóng điện đạt tới dòng giới hạn Igh (I) Khi i điện tăng Igh (I) không tăng Khi điện vượt ... có dòng điện dương (dòng Catốt i ) s oxy hóa có dòng điện âm ( i ) ta có : r s i = ( i − i )= i0 (e αnfη _ e − (1−α ) nfη ) (*) f= K K Đây phương trình Butler –Volmer- Phương trình điện hóa e Tính ... mặt điện cực Khi phản ứng mol chất phản ứng trao đổi với điện cực điện lượng ZF Do mật độ dòng điện khuếch tán : id = ZF dm D = ZF (Co − C ) dτ δ (3) D : Hệ số khuếch tán id : Mật độ dòng điện...
 • 5
 • 134
 • 2

Bài giảng điện hóa thuyết part 6 pps

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 6 pps
... cho vào điện cực điện không đổi Theo phương trình mật độ dòng điện i giảm theo số bậc thời gian t Nếu điện ϕ đưa vào điện cực âm điện ϕ0 nhiều Cobm = có dòng điện khuếch tán giới hạn qua điện cực ... đònh giản đơn với điện cực phẳng nhúng dung dòch không bò khuấy trộn Giả sử điện cực phẳng thẳng góc với trục x có xảy phản ứng điện z hóa sau : + ne D R y Để tiện lợi ta xét điện cực phẳng có ... tham gia vào trình điện cực mà đóng vai trò chuyển điện dòng điện ion tham gia phản ứng điện cực nhỏ Ví dụ : igh(K) = Trong : χ = ZF D ⋅ Co − χt + δ x x + x' x, x’ : Độ dẫn điện riêng ion tham...
 • 5
 • 151
 • 2

Bài giảng điện hóa thuyết part 7 pdf

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 7 pdf
... II : ĐỘNG HỌC MỘT SỐ QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC I Động học trình thoát H2 : Theo Frumkin phản ứng điện hóa học đại lượng biểu diễn chuyển điện điện cực gây phân cực điện hóa học Người ta phân biệt loại ... ηA = ϕCb - ϕiA (η< ) ϕCb : Điện điện cực H2 trạng thái cân ϕiA : Điện điện cực anốt bò phân cực ( ví dụ : Phản ứng ion hóa phân tử H2) Đối với phản ứng Catốt (khi điện dòch chuyển phía âm hơn) ... 2 -7 tăng từ 0,055-0,058 (ở 22oC) tăng đơn vò pH -Các anion hoạt động bề mặt Cl-, Br-, I- làm giảm Hydro mật độ dòng điện không lớn Khi mật độ dòng điện lớn anion bò đẩy khỏi bề mặt điện cực (điện...
 • 5
 • 253
 • 2

Bài giảng điện hóa thuyết part 8 pdf

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 8 pdf
... bày quan hệ điện – Thời gian trình kết tủa điện kim loại bề mặt điện cực lạ Biến thiên điện điện cực ϕ theo thơì gian kết tủa kim loại điện cực lạ ϕi, ϕi’, ϕCb điện ứng với mật độ dòng điện i, i’và ... trình phóng điện ion nhóm sắt bò khống chế chậm phóng điện thuyết phóng điện đồng thời cation kim loại : Trong dung dòch có nhiều ion Do điện phân có ion mà nhiều ion đồng thời phóng điện Nghiên ... a.Phóng điện đồng thời ion hệ thống tưởng không liên kết: Điều kiện để ion phóng điện đồng thời điện điện cực chúng phải ϕo1 + RT RT o ln a1-η1 = ϕ + ln a2 - η2 n1 F n2 F (1) ϕo1, ϕo2 : Điện điện...
 • 5
 • 162
 • 2

Bài giảng điện hóa thuyết part 9 docx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 9 docx
... điện hóa học Các pha hòa tan anốt điện anốt đạt tới điện ion hóa Các pha có điện âm hòa tan trước sau chúng hòa tan hoàn toàn điện anốt đạt tới điện ion hóa pha dương pha bò hòa tan Nếu pha có điện ... với ion phóng điện Ví dụ : Na+ phóng điện điện cực Hg điện –1,7v thay – 2,7v - Lớp làm tăng điện phóng điện ion Khi nghiên cứu kết tủa Ag ta thấy, tốc độ kết tủa khác nơi bề mặt điện cực Nguyên ... nhỏ trạng thái 43 tự điện hòa tan hợp kim nằm điện hòa tan cấu tử sở ( nhiên điện hòa tan hợp kim thường gần điện hòa tan cấu tử âm hơn) VII.ĐIỆN PHÂN: Điện phân phân hủy hóa học chất trạng thái...
 • 4
 • 140
 • 1

bài giảng điện hóa thuyết

bài giảng điện hóa lý thuyết
... Volta điện điện cực : Bước nhảy điện nảy sinh pha nghóa điểm kim loại dung dòch gọi điện điện cực tuyệt đối Hiện ta không đo điện điện cực tuyệt đối Do danh từ điện điện cực thừa nhận để sức điện ... phân cực tưởng phần điện lượng đưa vào điện cực bò tiêu hao cho phản ứng điện hóa bề mặt điện cực Do điện cực coi tụ điện bò rò điện, nghóa tụ điện mắc song song với điện trở R R C lk Sơ đồ ... vào dung dòch điện cực đồng, điện cực đồng cân với ion đồng dung dòch điện điện cực cân điện cực +0,34v Nối điện cực với nguồn điện bên điện điện cực đồng dòch khỏi giá trò cân Điện điện cực nối...
 • 44
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang dien tu tro chuyen ve gia dinhbài giảng điện tử học thuyết giá trịbài giảng điện tử học thuyết giá trị thặng dưbai giang dien tu tro chuyen ve gia dinh cua bebài giảng điện hóa lý thuyếtbài giảng điện tử lý 6bài giảng điện tử lý 9bai giang dien tu tiet 21 đinh luat bao toan khoi luongbài giảng điện tử sự xác định đường trònbài giảng điện tử học thuyết tiến hóa hiện đạibài giảng điện tử lý 12bài giảng điện tử câu phủ địnhbài giảng điện hóa lý thuyết part 4 pptxbài giảng điện tử lý 8bài giảng điện tử khoa học lớp 4 ánh sángThực trạng khai thác du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh quảng namThiết kế mô hình hệ thống cửa tự động đóng mở sử dụng sensor cảm biếnSự tác động của đổi mới hệ thống chính trị với sự phát triển kinh tế của việt namCấu trúc viết lại câu tiếng anh ( HAY)Phát triển sản phẩm du lịch kết hợp team building của công ty TNHH thương mại du lịch văn hóaQuy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình giai đoạn 2010 2020Sli lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn SLình ở hoà bình đồng hỷ thái nguyênNhân vật chèo từ truyền thống đến hiện đại dưới góc nhìn văn hóaĐồ án hệ thống sấy thùng quay sấy cà phêGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yênTổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yênGiáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênNghiên cứu quá trình lên men lactic từ mật rỉ đườngNghiên cứu thiết kế áo váy dành cho phụ nữ cho con búTổ chức các hoạt động tham quan của bảo tàng đáp ứng yêu cầu giáo dục cộng đồng tỉnh phú yênBiện pháp đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện tuy an, tỉnh phú yên trong giai đoạn hiện nayMột số lý luận chung về hoạt động kinh doanh lữ hànhNâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn dân chủNâng cao và hoàn thiện hoạt động của bộ phận front office khách sạn sheraton sai gonLý thuyết và bài tập giao thoa sóng ánh sáng Thầy Đỗ Ngọc Hà
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập