Bài giảng điện tử lý thuyết danh mục đầu tư

Ứng dụng thuyết danh mục đầu vào thị trường chứng khoán HOSE

Ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư vào thị trường chứng khoán HOSE
... "Ứng dụng thuyết danh mục đầu vào thị trường chứng khoán HOSE nhằm xác định danh mục đầu hiệu số ngành" Kết cấu chuyên đề em gồm chương: - Chương I: Tổng quan danh mục đầu chứng khoán ... trứng vào giỏ",các nhà đầu tạo danh mục có rủi ro thấp nhất-rủi ro thị trường b.Đặc điểm danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán, thực chất tổ hợp tài sản khác hoạt động đầu chứng khoán ... Chương 1: Tổng quan danh mục đầu chứng khoán 1.1.Một số nét khái quát thị trường chứng khoán 1.1.1.Khái niệm đặc điểm chứng khoán a)Khái niệm chứng khoán Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi...
 • 83
 • 321
 • 0

Đa dạng hóa đầu và các thuyết danh mục đầu

Đa dạng hóa đầu tư và các lý thuyết danh mục đầu tư
... rủi ro cách đa dạng hóa đầu Để đánh giá cách xác tác động đa dạng hóa việc giảm thiểu rủi ro thi ta cần tính toán rủi ro danh mục II Các mô hình thuyết đầu tư: thuyết danh mục đầu markowitz ... ro danh mục đầu Danh mục đầu (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán hai hay nhiều tài sản khác đầu Thực tế NĐT đầu toàn tài sản vào khỏan đầu mà thường đầu vào danh mục ... việc đa dạng hóa góp phần giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, Markowitz phát triển thuyết danh mục đầu cách khoa học cách định lượng hóa việc đa dạng danh mục đầu Mô hình Markowitz dựa giả thuyết...
 • 30
 • 639
 • 3

thuyết danh mục đầu

Lý thuyết danh mục đầu tư
... biến thực tế đầu nghiên cứu thuyết đầu Lợi tức rủi ro danh mục đầu tư: Khi phân tích lợi tức rủi ro đầu tư, vấn đề mà nhà đầu quan tâm lợi tức rủi ro toàn danh mục đầu mà họ nắm ... Sau xác định tập hợp danh mục đầu hiệu quả, nhà đầu lựa chọn danh mục đầu tối ưu dựa vào hệ số ngại rủi ro họ Danh mục đầu tối ưu cụ thể mà nhà đầu chọn danh mục nằm đường thẳng ... Sau lựa chọn danh mục đầu tối ưu, nhà đầu phải tiếp tục cân nhắc cần phải đánh giá lại danh mục đầu Việc lựa chọn chứng khoán để đầu thời điểm để điều chỉnh danh mục đầu tùy thuộc...
 • 33
 • 158
 • 1

thuyết danh mục đầu

lý thuyết danh mục đầu tư
... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: rt − r ft σ t2 = WtT ∆Wt = B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu chọn danh mục đầu tối ưu cách đầu phần ... Evaluation Only II Xây dựng danh mục đầu với N tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Tài sản phi rủi ro có suất sinh lợi rf Tỷ lệ đầu vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu vào tài sản rủi ro: ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆-11 + γ∆-1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu (IOS) rP...
 • 4
 • 110
 • 0

thuyết danh mục đầu

lý thuyết danh mục đầu tư
... ro danh mục đầu tối ưu P Chúng ta thấy nhà đầu đối diện với đường tập hợp hội đầu IOS họ chọn danh mục gồm tài sản rủi ro (danh mục T) Sau đó, tùy theo sở thích riêng rẽ mà nhà đầu ... Giảng dạy Kinh tế Fulbright thuyết danh mục đầu Phân tích Tài Phụ lục 2: thuyết danh mục đầu trường hợp nhiều tài sản I Xác định đường tập hợp hội đầu vào tài sản rủi ro Tài sản ... dạy Kinh tế Fulbright thuyết danh mục đầu Phân tích Tài Danh mục tối ưu, P Nhà đầu chọn danh mục đầu tối ưu cách đầu phần tiền vào danh mục tiếp xúc T phần lại vào tài sản phi rủi...
 • 17
 • 160
 • 0

thuyết danh mục đầu

Lý thuyết danh mục đầu tư
... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: σ t2 = WtT ∆Wt = rt − r ft B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu chọn danh mục đầu tối ưu cách đầu phần ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆ -11 + γ∆ -1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu (IOS) rP ... sinh lợi rf Tỷ lệ đầu vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu vào tài sản rủi ro: w1, w2, …, wN w0 + w1 + w2 + … + wN = hay w0 + 1TW = hay w0 = – 1TW Suất sinh lợi kỳ vọng danh mục: rP = rf w0...
 • 4
 • 138
 • 0

Tài liệu THUYẾT DANH MỤC ĐẦU doc

Tài liệu LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ doc
... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: σ t2 = WtT ∆Wt = rt − r ft B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu chọn danh mục đầu tối ưu cách đầu phần ... 0.18 0.16 Danh mục có σmin σP = ArP2 − BrP + C D B/A 0.14 0.12 0.10 Nguyễn Xn Thành 0.20 (1/A)1/2 0.24 0.28 0.32 Độ lệch chuẩn σP 0.36 0.40 II Xây dựng danh mục đầu với N tài sản rủi ro tài sản ... tia từ vị trí tài sản phi rủi ro tiếp xúc với đường IOS danh mục có tên gọi danh mục tiếp xúc T Nguyễn Xn Thành Xác định danh mục tiếp xúc T T vừa nằm CML vừa nằm IOS T khơng chứa tài sản phi rủi...
 • 4
 • 200
 • 0

Đề tài thuyết trình: thuyết danh mục đầu

Đề tài thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư
... 0,1100 10 thuyết danh m ục đầu Nhóm 03 – Đêm – K22 PHẦN II: ĐA DẠNG HĨA VÀ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Khái niệm đa dạng hóa danh mục đầu  Đa dạng hố danh mục đầu việc kết hợp đầu vào ... lợi nhuận từ danh mục đầu thuyết danh mục đầu Một danh mục đầu tốt danh mục tối ưu mặt số lượng chủng loại chứng khốn, tức danh mục có kỳ vọng lợi nhuận cao Nhà đầu cần nghiên ... thuyết danh m ụcđầu Nhóm 03 – Đêm – K22 2.5 Cách xác định lợi nhuận rủi ro danh mục đầu thực tế Phần khun nhà đầu nên đầu vào danh mục đầu Thế đầu danh mục đầu gồm nhiều chứng...
 • 43
 • 144
 • 0

thuyết danh mục đầu hiện đại docx

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại docx
... xây dựng danh mục đầu thích hợp với thuyết danh mục đầu đại, nhà đầu phải định giá hiệp phưong sai lớp tài sản đặc tính rủi ro/tỷ suất sinh lời tài sản thuyết danh mục đại cho phưong ... định lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư, có: n Hệ số beta danh mục đầu β p = ∑ x iβi i =1 , xi βi tỷ trọng beta cổ phiếu j danh mục đầu Trong ví dụ beta danh mục đầu (0,5x1,5)+(0,5x0,7) = ... nhà đầu kết hợp hai loại cổ phiếu theo tỷ trọng danh mục đầu Khi lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu (0,5x16,6)+(0,5x11,48) = 14,04% Nếu áp dụng mô hình CAPM để xác định lợi nhuận kỳ vọng danh...
 • 16
 • 360
 • 3

Chương 1 - thuyết danh mục đầu ppt

Chương 1 - Lý thuyết danh mục đầu tư ppt
... wi*E(Ri) -9 - Chương Tóm tắt 0,2 0 ,13 0,026 E(Rp) = 0 ,11 50 b Rủi ro danh mục đầu tư: b .1 Đa dạng hóa rủi ro danh mục đầu tư: Khái niệm rủi ro chứng khoán đề cập phần rủi ro toàn thuyết đầu đại ... biến thực tế đầu nghiên cứu thuyết đầu Lợi tức rủi ro danh mục đầu tư: Khi phân tích lợi tức rủi ro đầu tư, vấn đề mà nhà đầu quan tâm lợi tức rủi ro toàn danh mục đầu mà họ nắm ... hội đầu với rủi ro-lợi tức tốt từ danh mục đầu khả thi lựa chọn danh mục đầu tối ưu từ hội Sau lựa chọn danh mục đầu tối ưu, nhà đầu phải tiếp tục cân nhắc cần phải đánh giá lại danh...
 • 33
 • 124
 • 0

Bài giảng điện hóa thuyết part 1 pot

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 1 pot
... cuối giống 1 ta viết: 1 - 1 ψ = 1 - 1 ϕ = E E = 1 - 1 ψ = ∑ ψi,i + Hệ thức kiểm tra thực nghiệm hiệu volta pha đo γ Sự liên hệ Volta điện điện cực : Bước nhảy điện nảy sinh pha nghóa điểm ... 2’ψ) – ( 1, L - 1 ) Nếu lấy điện cực hydro làm điện cực tiêu chuẩn với ϕ2H+/H = : 1, L - 1 =0 Ta thấy E =ψ2,L – 2’ψ tức điện điện cực bước nhảy điện dung dòch – điện cực mà bao gồm hiệu số điện bước ... dòch gọi điện điện cực tuyệt đối Hiện ta không đo điện điện cực tuyệt đối Do danh từ điện điện cực thừa nhận để sức điện động pha gồm điện cực cho điện cực hrô trạng thái tiêu chuẩn nghóa a H...
 • 5
 • 135
 • 2

Bài giảng điện hóa thuyết part 2 doc

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 2 doc
... cứu hấp phụ điện hóa bề mặt phân chia điện cực dung dòch Điều kiện đo lường phương pháp điện mao quản giản đơn điện cực không xảy phản ứng điện hóa Khi toàn điện tích đến bề mặt điện cực dùng ... tử vật chất từ dung dòch đến bề mặt điện cực ϕ1 = q2 = -2 DRT S Ci 2 Sh fϕ1 c Thuyết Grahame : Gahame giả thuyết hấp phụ đặc biệt ion q1 = qM = -q2 Để giả thuyết phù hợp với mô hình lớp kép Grahame ... Ta gọi điện cực điện cực phân cực tưởng Có nhiều kim loại dùng làm điện cực phân cực tưởng dung dòch nước tốt dùng Hg H2 Hg lớn Khi bề mặt tích tụ điện tích âm hay dương no ù hút điện tích...
 • 5
 • 165
 • 0

Bài giảng điện hóa thuyết part 3 potx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 3 potx
... phân cực tưởng phần điện lượng đưa vào điện cực bò tiêu hao cho phản ứng điện hóa bề mặt điện cực Do điện cực coi tụ điện bò rò điện, nghóa tụ điện mắc song song với điện trở R R C lk Sơ đồ ... thiên điện dϕ biến thiên dϕ tương ứng, nghóa đo điện dung vi phân Lưu ý trường hợp điện cực phân cực tưởng toàn điện lượng đưa vào dùng để nạp lớp kép Còn điện cực điện cực phân cực tưởng ... số điện môi ta xét lượng tụ điện theo thuyết d : khoảng cách tụ điện tónh điện lượng W tụ : W= 2πd qM D Ta thấy qM lớn W lớn Nếu qM không đổi W giảm tăng D (Hằng số điện môi) giảm d 13 Hệ...
 • 5
 • 129
 • 1

Bài giảng điện hóa thuyết part 4 pptx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 4 pptx
... vào dung dòch điện cực đồng, điện cực đồng cân với ion đồng dung dòch điện điện cực cân điện cực +0,34v Nối điện cực với nguồn điện bên điện điện cực đồng dòch khỏi giá trò cân Điện điện cực nối ... giá trò âm + 0,34v, điện cực nối với cực dương nguồn có giá trò dương + 0,34v < +ϕ > −ϕ +0,34v Hiện tượng vừa xét thường gặp trình điện phân - Ví dụ : Xét pin gồm điện cực có điện điện cực cân anốt ... cực điện cực, gọi tắt phân cực biểu diễn công thức : ∆ϕ = ϕi - ϕCb 19 ϕi, ϕCb : Điện điện cực có dòng điện i qua mạch điện hóa cân b Quá trình Catốt anốt: - Quá trình Catốt : Là trình khử điện hóa, ...
 • 5
 • 81
 • 1

Bài giảng điện hóa thuyết part 5 pptx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 5 pptx
... dòch Điện cân chúng ϕICb ϕIICb Nếu ta cho điện điện cực dòch chuyển phía âm điện vượt qua ϕICb ion MeI++ phóng điện đạt tới dòng giới hạn Igh (I) Khi i điện tăng Igh (I) không tăng Khi điện vượt ... có dòng điện dương (dòng Catốt i ) s oxy hóa có dòng điện âm ( i ) ta có : r s i = ( i − i )= i0 (e αnfη _ e − (1−α ) nfη ) (*) f= K K Đây phương trình Butler –Volmer- Phương trình điện hóa e Tính ... mặt điện cực Khi phản ứng mol chất phản ứng trao đổi với điện cực điện lượng ZF Do mật độ dòng điện khuếch tán : id = ZF dm D = ZF (Co − C ) dτ δ (3) D : Hệ số khuếch tán id : Mật độ dòng điện...
 • 5
 • 103
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện hóa lý thuyếtđa dạng hóa và lý thuyết danh mục đầu tưlý thuyết danh mục đầu tư hiệu quảlý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả markowitzlý thuyết danh mục đầu tư của markowitzlý thuyết danh mục đầu tư markowitzlý thuyết danh mục đầu tư hiện đạibài giảng điện hóa lý thuyết part 4 pptxly thuyet danh muc dau tucâu 93 có quan điểm cho rằng để không có xảy ra khủng hoảng trong tương lai cần hạn chế phát triển mô hình tài chính đa năng dựa vào lý thuyết danh mục đầu tư hãy bình luận nhận định trênlý thuyết danh mục đầu tư hiện đại mpttrái phiểu và lý thuyểt danh mục đầu tưgiới thiệu vè lý thuyết danh mục đầu tưlý thuyết danh mục đầu tư của harry markowitzlý thuyết danh mục đầu tư và phân tích rủi roSmall scale stand for testing different control algorithms on assisted brake systemsMột số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TSTThực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường MỹGiải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuậtMột Số Biện Pháp Thúc Đẩy Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ ở Công Ty ARTEXPORTHoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)Thúc Đẩy Sự Hình Thành Và Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ Kinh Nghiệm Của Trung QuốcĐề cương chi tiết học phần Kinh doanh thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Ký hoạ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TYBước đầu nghiên cứu phân loại các loài làm thuốc thuộc chi rau ngổ (limnophila r br ) ở việt namBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã bắc phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nộiBước đầu nghiên cứu phân loại chi đại thư (hemiboea c b clarke) ở việt namBước đầu nghiên cứu phân loại chi thanh phong (sabia colebr ) ở việt namChương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020Điều Tra Ban Đầu Bệnh Nhân Điều Trị Nghiện Các Chất Dạng Thuốc Phiện Bằng Thuốc Ethadone Tại Một Số Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Năm 2014Bí quyết đầu tư chứng khoán thánh côngTăng Cường Năng Lực Của Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Trong Việc Thẩm Tra, Quyết Định Và Giám Sát Ngân SáchĐảng Bộ Tỉnh Nghệ An Lãnh Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Người Dân Tộc Thiểu Số Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Các Huyện Miền Núi Từ Năm 1996 Đến Năm 2015Quy Hoạch Không Gian Biển - Công Cụ Quản Lý Mới Trong Khai Thác, Sử Dụng Biển Và Vùng Bờ Biển
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập