De kiem tra kien thuc thang 2 lop 9

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 728 ppt

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 728 ppt
... C crash D break THE END Trang – đề 128 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 128 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... behaved in a very strange way That surprised me a lot A I was almost not surprised by his strange behaviour B What almost surprised me was the strange way he behaved C He behaved very strangely, which ... the room is the last person C The last person to leave the room must turn off the lights Trang – đề 128 D doubt D honey D happy D The person who turn off the lights must leaves the room 38:...
 • 4
 • 198
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 115 pptx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 115 pptx
... B tear C escape D break - THE END Trang – đề 126 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 126 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... destroyed A It was said that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed Trang – đề 126 B Six out of the seven wonders of the ancient world are said to have been destroyed C ... in a very strange way That surprised me a lot A His behaviour was a very strange thing, that surprised me most B I was almost not surprised by his strange behaviour C He behaved very strangely,...
 • 4
 • 268
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 317 doc

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 317 doc
... escape B break C tear D crash - THE END Trang – 125 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 125 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... small Asian multi-sport competitions The Far Eastern Championship Games were created to show unity and cooperation among three nations: Japan, the Philippines and China Trang – 125 The first ... in a very strange way That surprised me a lot A I was almost not surprised by his strange behaviour B His behaviour was a very strange thing, that surprised me most C He behaved very strangely,...
 • 4
 • 254
 • 1

Đề kiểm tra kiến thức chương 2+3 VL12NC

Đề kiểm tra kiến thức chương 2+3 VL12NC
... số nút dây tăng thêm nút Tính tốc độ truyền sóng sợi dây A 10m/s B 30m/s C 15m/s D 12m/s Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 20: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A Trong ... với tần số tần số nguồn B Trong môi trường, vận tốc truyền sóng âm có giá trị theo hướng Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C Trong trình truyền sóng âm, lượng sóng bảo toàn D Trong trình truyền sóng bước ... âm I0 = 0,1nW/m2 Công suất nguồn âm là: A 10,5W B 26,8W C 31,4W D 13,4W - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ...
 • 4
 • 64
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 2016 MÔN THI: LỊCH SỬ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 2016 MÔN THI: LỊCH SỬ
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN THI: LỊCH SỬ Câu I Nội dung Điểm Trình bày nét đời tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1 929 ? (2, 0điểm) ... không đủ sức lãnh đạo cách mạng nữa, dẫn đến đấu tranh xung quanh vấn đề thành lập Đảng cộng sản 0 ,25 b.Sự thành lập tổ chức cộng sản 1 929 0 ,25 - 3.1 929 , hội viên tiên tiến Hội Việt Nam Cách mạng ... phát triển nguồn viện trợ Mĩ, chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) Việt Nam (1954 – 1975) để làm giàu 0 ,25 0 ,25 0 ,25 c.Việt Nam học tập… -Phát huy nhân tố người, sử dụng tối đa tiềm sáng tạo người...
 • 5
 • 12
 • 0

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn tiếng anh lớp 10 trường THPT việt yên số 2, bắc giang

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn tiếng anh lớp 10 trường THPT việt yên số 2, bắc giang
... arrived  When I arrived, THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 lần – 2014-2015 Tổng số điểm :100 /60 câu PHẦN A- TRẮC NGHIỆM ( 1,5 pt for each) Mark the ... true(T) or false(F) Da Lat lies on Lam Vien plateau, in the central highland province of Lam Dong Da Lat is a wellknown city attracting all the people who have been there once DaLat is known ... seaside? A it was bad B It was rainy C it was snowy D It was good 34 How did they travel to the seaside? A by car B By train C by bus D By air 35 When did they reach the seaside? A at a.m B at 12...
 • 6
 • 170
 • 1

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang
... Smith………………………………………………………………………………………… SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LẦN THỨ NĂM HỌC: 2014 – 2015 Mã đề 002 Môn: TIẾNG ANH - Lớp: 11 (Thời gian ... come specially to see -> Mr Smith……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LẦN Mã 002 1.B 11. C 21.B 31.B 41.B 2.D 12.A 22.D 32.D 42.D 3.B 13.A 23.B 33.C 43.A 4.A ... 19.C 29.B 39.B 49.A 10.D 20.A 30.D 40.D 50.C ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LẦN MÃ 001 I ( 50 points ) A C 3.A D A B D A D 10 B 11 D 12 D 13 A 14 A 15.A 16 A 17.D 18 C 19 B 20 B 21.d...
 • 10
 • 155
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệp loại nhiều lựa chọn để kiểm tra kiến thức hoá học đại cương lớp nâng cao

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệp loại nhiều lựa chọn để kiểm tra kiến thức hoá học đại cương lớp nâng cao
... kết học tập học sinh cách xác, công hơn, giáo viên giảng dạy môn hóa học trờng trung học phổ thông chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm loại nhiều lựa chọn để kiểm tra kiến thức hóa học ... dạy học nói chung phơng pháp TNKQ để kiểm tra - đánh giá kiến thức hóa học đại cơng lớp 10 nâng cao III Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập TNKQ phối hợp với tự luận để kiểm tra ánh giá kiến ... trình hóa học lớp 10 nâng cao Xây dựng hệ thống tập TNKQ loại nhiều lựa chọn phần hóa học đại cơng lớp 10 nâng cao Thực nghiệm s phạm; đánh giá chất lợng hệ thống tập trắc nghiệm soạn thảo đánh...
 • 105
 • 323
 • 0

Tài liệu KIỂM TRA KIẾN THỨC VẬT LÝ LỚP 12 phần 2 pptx

Tài liệu KIỂM TRA KIẾN THỨC VẬT LÝ LỚP 12 phần 2 pptx
... biểu thức A I = mL2 *B I = mL2 12 mL2 2 D I = mL2 C I = Câu708(QID: 708 Câu hỏi ngắn) Một vật rắn quay quanh trục (  ) có momen quán trính I, chịu tác dụng momen lực M Gọi  gia tốc góc vật Thông ... lượng vật trục quay số thì: *A momen lực tác dụng lên vật B tốc độ góc vật rắn C gia tốc góc vật rắn số D vật rắn quay biến đổi Câu 7 12( QID: 7 12 Câu hỏi ngắn) Khi tổng momen ngoại lực đặt lên vất ... kỳ T1, T2 bánh xe §¸p ¸n: Đáp sô: 2 = 40 4 =  rad/s 80 2 2 T1 = = 0,5s; T2 = = 1s 1 2 Câu930(QID: 930 Câu hỏi ngắn) Rôto chuyển động quay nhanh dần có tốc độ góc tăng từ   120 0 vòng/phút...
 • 107
 • 220
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 NĂM 2012 - THPT CHUYÊN KHTN potx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 NĂM 2012 - THPT CHUYÊN KHTN potx
... tdp 1 2- ldn ndm hoc 20l l-2 012 www.VNMATH.com TRTJdNG DAr HOC KHTN Trucrng THPT Chuy6n KHTN oAp Aru BAI KIEM TRA KIEN THt/c MON HoA Hqc LoP 12 - 1 112 Ngdy thi: 1 9-0 2-2 012 MA de thi CAU CAu : 357 ... hqp chdt sau d6u c6 chrla nh6m thd d vi tri para: CH3{6Ha-C2H5 (l); CzHs-CoH+-tzHs (2); C2H3-C6Ha-CzHs (3); C2H3-C6Ha-CzHr (4); CH3-C6H4-CzH: (5) Sd chAt dun n6ng vdi dung dich KMnOa thu dugc ... Cdu 25: C Cdu 30: A Cdu 35: C Cdu 40: D C6u 45: B C6u 50: C -o0o - Ki€m tt'a ki6n thtic top t2-Mn ndm hqc 201l-2 012 ...
 • 4
 • 309
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HÓA HỌC - ĐỀ 2 docx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HÓA HỌC - ĐỀ 2 docx
... [C6H7O2(ONO2)]n, [-HN-(CH2)6-NH-CO-]n B [C6H7O2(ONO2)]n, [-HN-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n C [C6H7O2(ONO2)3]n, [-HN-(CH2)6-CO-]n D [C6H7O2(OH)(ONO2 )2] n, [-HN-(CH2)6-CO-]n Câu 49: Có hydrocacbon lỏng: styren, toluen, ... ,t  H SO4 dac ,170 C B      D (C3H6) H 2O , H  E    Công thức cấu tạo E là: A H-COO-CH(CH3)-CH3 C CH3-COO-CH2-CH2-CH3 B H-COO-CH2-CH2-CH3 D A B Câu 47: Các hợp chất sau thuộc loại ... là: A H2N – CnH2n(COOH )2 C H2N – CnH2n-1(COOH )2 B HOOC CnH2n – 1- CH(NH2) – COOH D HOOC CnH2n - CH(NH2) – COOH Câu 39: Trong sơ đồ chuyển hoá sau, X hyđrocacbon, A B đồng phân: A + ddBr2 X B H...
 • 8
 • 240
 • 1

đề kiểm tra kiến thức tiếng anh 6 phần 2

đề kiểm tra kiến thức tiếng anh 6 phần 2
... milk C chicken 60 A bean B pea D heavy C meat 61 A bar B carrot D park C farm 62 A beef B need D green C coffee 63 A gram B packet D can C cake 64 A dozen B box D body C bottle 65 A tube B hungry ... concentrates B talks C stays 19 A hours B fathers D thinks 20 A diseases B pleases D releases 21 A bushes B buses D charges 22 A biscuits B magazines D vegetables 23 A beds B doors D students 24 ... B character C happy 20 A letter D sentence B twelve C person 21 A humor D sun B music C cucumber 22 A enough D mountain B young C country 23 A lamp D table B pan C match 24 A about D countless...
 • 17
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra toán học kỳ 2 lớp 9đề kiểm tra toán học kì 2 lớp 9đề kiểm tra hóa học kì 2 lớp 9đề kiểm tra văn học kì 2 lớp 9đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 9các đề kiểm tra toán học kì 2 lớp 9đề kiểm tra tiếng việt kì 2 lớp 9đề kiểm tra toán giữa kì 2 lớp 9đề kiểm tra tin học kì 2 lớp 9đề kiểm tra anh học kì 2 lớp 9đề kiểm tra sinh học kì 2 lớp 9đề kiểm tra sử học kì 2 lớp 9đề kiểm tra đại số chương 2 lớp 9de kiem tra cuoi hoc ki 2 lop 9 20142015de kiem tra cuoi hoc ky 2 lop 9đề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017LuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)FULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTruyền thông về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10-NetvietTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleTư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangXác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửaXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRTRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA10 de thi tieng anh 2016 NO KEY NEW