Giao an toan 6 2 cot

giáo án toán 6 (2 cột, mới)

giáo án toán 6 (2 cột, mới)
... 51 GV toán nhắc nhở cần chơi TDTT − GV cho HS làm ?2 14’ a) Tìm 76cm b) 62 ,5% 96 m n Tìm b, ta tính b m n (m, n ∈ N, n ≠ 0) HS lên bảng, lớp làm a) 76 = 57 (cm) b) 96 62 ,5% 62 5 = 96 1000 60 c) ... thức kỹ nói vào việc giải số toán thực tế B CHUẨN BỊ :  Giáo viên : − Giáo án, bảng phụ − Học tập thể theo nhóm  Học sinh : − Giấy, bảng nhóm, bút dạ, ôn dạng toán B TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : Ổn ... tỉ số, tỉ số phần trăm số Luyện ba toán phân số dạng tỉ số phần trăm − HS ápdụng có kỹ tỉ số, tỉ số % vào giải toán thực tế B CHUẨN BỊ :  Giáo viên : − Giáo án, bảng phụ − Học tập thể theo nhóm...
 • 22
 • 440
 • 0

giao an toan 6 hai cot

giao an toan 6 hai cot
... +Nhiều học sinh không chuẩn bị tập nhà,đến lớp chép cảu bạn +Phúc,Khanh,Chính lớp không chép +Vẫn nhiều điểm -Nề nếp: +Phúc,Khanh thờng xuyên không thực đồng phục +Trung, Chính truy cha nghiêm ... sẽ(Chính trực nhật bẩn) +Một số em chửu bậy +Thứ hai số học sinh thiếu nghế -Phơng hớng tuấn sau: +Đổi chỗ ngồi:Phúc,Nghĩa,Hải +Lớp trởng phối hợp với đỏ lớp 6D để kiểm tra +Truy bài,TDGG cần tốt +Vệ ... tác tuần 11 Ngày soạn: Ngày dạy: sinh hoạt lớp tuần 16 I,Mục tiêu: -Nhận xét,rút kinh nghiệm mặt nề nếp,học tập tuần15 -Phơng hớng,nhiệm vụ tuần 16 II.Tiến trình 1.ổn định tổ chức 2.Hát tập thể 3.Nội...
 • 12
 • 444
 • 0

giáo án toán 6 ( 3 cột )

giáo án toán 6 ( 3 cột )
... a 73. 28+ 73. 71 + 73 = 7 3( 2 8 +71 + 1) = 73 100 = 730 0 b 26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 = ( 26+ 33 ) +(2 7 +32 ) +(2 8 +31 ) +(2 9 +30 ) = 59 = 2 36 c 43. 38 + 43 61 + 43 = 43 (3 8 +61 + 1) = 43 100 = 64 .100= 64 00 ... +32 +33 = ( 26+ 33 ) +(2 7 +32 ) +(2 8 +31 ) +(2 9 +30 ) = 59 = 2 36 c 43. 38 + 43 61 + 43 = 43 (3 8 +61 + 1) = 43 100 = 64 .100= 64 00 d* 6. 35 +21.2. 46 +14.19 .3 = 42 .35 +42. 46 +42.19 = 42 (3 5 + 46 +1 9) = 42.100 ... b 34 .11 = 34 .(1 0+ 1) = 34 .10 +34 =34 0 +34 =37 4 47.101= 47 .(1 00+ 1)= 47.100+47 = 4700+47 = 4747 Bài 37 /20 (SGK): 19. 16 = (2 0- 1) 16 = 20. 16 16 = 32 0 – 16 =30 4 46. 99 = (1 00- 1). 46 =100. 46 - 46 = 460 0-46...
 • 126
 • 1,339
 • 32

Giáo án6 2 cột (từ tiết 14)

Giáo án Lí 6 2 cột (từ tiết 14)
... tn ti ba th khỏc Hot ng 2: Quan sỏt hin tng bay hi v rỳt nhn xột v tc bay hi Giỏo viờn hng dn hc sinh quan sỏt cỏc hỡnh 26 . 2, 26 . 3, 26 . 4 nhn xột C1: Qun ỏo v hỡnh A2 khụ nhanh hn v hỡnh A1 ... đông làm mát mùa hè để tránh bị sốc nhiệt, tránh ăn thức ăn nóng lạnh ************************************************************ Ngy son: 06/ 08 /20 08 Ngy dy : Tit 26 Bi 22 : NHIT K NHIT GIAI I ... thuc lũng ni dung ghi nh Bi v nh: Bi 20 .2 v 20 .6 sỏch bi ******************************************************* Ngy son: 06/ 08 /20 08 Ngy dy : Tit 25 Bi 21 : MT S NG DNG CA S N Vè NHIT I MC TIấU:...
 • 38
 • 215
 • 0

Giáo án Toán 6 (4 cột)

Giáo án Toán 6 (4 cột)
... -BT 60 : Viết kết phép tính sau dạng 21 KTCB 10 = 10.10 = 100 53 = 5.5.5 = 125 Bài 60 (SGK) Đáp : a) = 37 b) = 59 c) = 76 Luyện tập Viết gọn LT Bài 61 BT 61 = ; 16 = = = 23; 16 = 24 27 = ; 64 ... 56 a ≥ b 65 2 – 46 46 46 HS2: Có phải Lấy ví dụ thực phép trừ số tự nhiên a cho số tự nhiên b không? Cho ví dụ HĐ2 : Luyện tập HS thực 33ph Dạng 1: Tìm x a/ (x – 35) – 120 = c/ 1 56 – (x + 61 ) ... (50.2) = 100 = 700 16. 25 = ( 16: 4) (25.4) = 4.100 = 400 2100:50= (2100.2):(50.2) = 4200 : 100 = 42 1400:25= (1400.4):(25.4) = 560 0: 100 = 56 HS2: 96: 8 = (80 + 16) : = 80 : + 16 : = 10 + = 12 Bài...
 • 75
 • 494
 • 16

Giáo án toán 6 (4 cột rất hay)

Giáo án toán 6 (4 cột rất hay)
... tập hợp sau +Tập hợp D có phần tử có phần tử + Tập hợp E có phần tử D = {0} ; + H = {0;1;2;3;4;5 ;6; 7;8; E = {bút; thước} ; H = {x ∈ N / x ≤ 10} 9;10} Tập hợp H có 11 phần tử GV yêu cầu HS làm ?2 ... tập hợp B tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B Ký hiệu : A ⊂ B Hay B ⊃ A Đọc : A tập hợp − HS : nghe giáo viên giới B A chứa thiệu cách đọc B B chứa A Đọc : A tập hợp B A chứa B B chứa A 13’ * Đònh ... A ta nói A B hai tập hợp Ký hiệu A =B HS lên bảng giải : a) A = {20} có phần tử GV cho HS làm 16 tr b) B = {0} có phần tử c) C = N có vô số phần tử 13 d) D = ∅ phần tử 2’ Dặn dò : - Học thuộc...
 • 4
 • 645
 • 28

Giáo án toán 6 (hai cột hay)

Giáo án toán 6 (hai cột hay)
... a) 16. 19 = 16 (20 - 1) HS: Lên bảng tính nhẩm 16. 19; 46. 99; 35.98 = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 16 = 304 GV: Cho lớp nhận xét- Đánh giá, ghi điểm b) 46. 99 = 46. (100 - 1) Bài 35/19 Sgk: = 46. 100 - 46. 1 ... 69 + 128 = (72+128) + 69 = 200 + 69 = 269 ; c)25.5.4.27.2 = (25.4) (2.5).27 = 100.10.27 = 27000 d) 28 64 + 28 36 = 28. (64 + 36) = 28 100 = 2800 Bài tập 31/17 Sgk: Tính nhanh : a) 135 + 360 + 65 ... 2005 Tính nhanh : a) 25 12 + 64 12 + - 39 12 b) 25 16 c) 17 85 + 15 17 - 120 d) 36 28 + 36 82 + 64 69 + 64 41 Tính nhẩm : a) 45 105 b) 217 - 99 c) 34 567 - 29999 Ngày soạn:……………………...
 • 349
 • 1,614
 • 32

GIÁO ÁN TOÁN 6 - 3 CỘT CHƯƠNG I

GIÁO ÁN TOÁN 6 - 3 CỘT CHƯƠNG I
... ghi i m biểu diễn số tia số g i i m 1, i m biểu diễn số a tia số g i i m a Nhấn mạnh:M i số tự nhiên biểu diễn i m tia số Gi i tập hợp N* Tập hợp số tự nhiên khác Kí hiệu:N* *Củng cố: i n ... A= 26+ 28+29 +30 +31 +32 +33 =( 26 +33 )+(27 +32 )+(28 +31 )+(29+ 30 ) =59.4 = 2 36 - HS trả l i, nhận xét Nhận xét - Ghi HD HS sử dụng máy tính bỏ t i: Gi i * B i 34 tr.17 SGK thiệu sơ lược số nút máy tính bỏ t i SHARP ... nhiên x,biết: a/ =( 168 + 132 )+79 =30 0+79 =37 9 b/ 5.25.2 16. 4 b/=(5.2)(25.4). 16 =10.100. 16 = 160 0 =10.100. 16 = 160 0 4/ Tiàm số tự nhiên x: 4/ Tiàm số tự nhiên x: 23. (42-x) = 23 23. (42-x) = 23 (4 2- x)...
 • 198
 • 463
 • 2

Giáo án Số 6 2 cột

Giáo án Số 6 2 cột
... 56/ 28 a, 5.5.5.5.5.5 = 56 b, 6. 3 .2 .6. 6 = 6. 6 .6. 6 = 64 c, 2. 2 .2. 3.3 = 23 . 32 Bài 57 Viết gọn tích sau = dùng LT GV: gọi Hs lên bảng làm bt 57 23 = 2. 2 .2 = 24 = 2. 2 .2. 2 = 16 25 = 2. 2 .2. 2 .2 = 32 ... trống ý HS đọc 76 ? Em dùng chữ số với phép b, tính dấu ngoặc để đợc kết quả: 0,1 ,2, 3,4 Vậy ta có ? Hãy tìm trờng hợp khác Bài 76: đố: 22 22 = 22 :22 = 2: 2 +2: 2 = ( 2+ 2 +2) : = 2+ 2 +2- 2 = D - Củng cố: ... = 60 0 + 340 = 940 30 c, 20 + 21 + 22 + + 29 + = (20 + 30) + (21 + 29 ) + (22 + 28 ) + (23 + 27 ) + (24 + 26 ) + 25 = 50.5 + 25 = 27 5 Bài 32/ 17: Tính nhanh GV: Giới thiệu tính: 97 + 19 = 97 + + 16...
 • 101
 • 1,243
 • 0

Giáo án văn 6- 2 cột

Giáo án văn 6- 2 cột
... Bài 3: ( bánh + x ) x tiếng giữ vai trò cụ thể hoá loại bánh cách chế biến: bánh rán, nớng hấp , chất liệu bánh: nếp , tẻ, tôm, khoai Tính chất bánh: rẻo, xốp Hình dáng bánh: bánh gối, bánh tai ... biết nói nhận trách nhiệm đánh giặc Thánh Gióng lớn nhanh nh thổi Thánh Gióng vơn vai thành tráng sĩ cỡi ngựa sắt xông trận đánh giặc Thánh Gióng đánh tan giặc Thánh Gióng bay trời Vua lập đền ... H Văn Thánh Gióng kể việc gì? - Chuyện Thánh Gióng thời Hùng Vơng thứ xung phong trận đánh giặc Ân H Em trình bày diễn biến việc truyện Thánh Gióng: HS trả lời, GV chiếu Sự đời Thánh Gióng Thánh...
 • 295
 • 748
 • 0

Giáo án tin 6 2 cột học kì 1

Giáo án tin 6 2 cột học kì 1
... (%) 20 11 /20 20 12 / 20 10 11 BQ I.T ng di n tích ñ t t nhiên Ha 12 . 822 ,45 10 0,00 12 . 827 ,78 10 0,00 12 . 827 ,78 10 0,00 10 0,04 10 0,00 10 0, 02 ð t nông nghi p Ha 8.758, 31 68 ,30 8 .64 6, 86 67, 41 8 .60 6,43 67 ,09 ... CN-XD Tr ñ ng 5 36. 5 21 19 ,77 63 0.4 12 20 ,60 779 . 61 4 22 ,50 11 7,50 12 3 ,67 12 0 ,54 3.Ngành thương m i d ch v Tr ñ ng 8 42. 3 92 31, 04 9 91. 735 32, 40 1. 135.7 06 32, 78 11 7,73 11 4, 52 1 16 , 11 Trư ng ð i h c Nông ... 10 0 1 02, 39 99,83 10 1 ,10 Lao ñ ng nông nghi p Lao ñ ng 63 .0 26 91, 18 62 .935 88, 92 61 .390 86, 88 99, 86 97,55 98 ,69 Lao ñ ng CN-TTCN Lao ñ ng 6. 099 8, 82 7.845 11 ,08 9. 26 7 13 , 12 12 8 ,63 11 8 ,13 12 3 ,27 ...
 • 66
 • 2,995
 • 2

Giao An Toan 8 (2 cot )

Giao An Toan 8 (2 cot )
... 73 a) (94x2 - 9y 2) : (2x - 3y) = ( 2x - 3y) (2x + 3y) : (2x - 3y) = 2x +3y) b) (27 x3 - 1) : (3x - 1) = (3x - 1) (9x2 +3x + 1) : (3x - 1) = 9x2 + 3x + c) (8x3 + 1) : (4x2 - 2x + 1) = (2x + 1) (4x2 ... tổng Kết quả: 2 1) x - y 1) (x + y) (x - y) 2) (2 - x)2 2) - 4x + x2 3) (2x + 5)2 3) 4x2 + 20x + 25 4) (3x + 2) (3x - 2) 4) 9x2 - 5) x2 - 10x + 25 5) (x - 5)2 V Hớng dẫn nhà (2 ph) - Học thuộc kĩ ... C1: = (2xy+6y) + (3z + xz) = 2y(x+ 3) + z(3+x) = (x+ 3)( 2y+ z) C2: = (2xy+xz)+(3z+6y) = x(2y+z) + 3(2y+z) = (2y+z)(x+ 3) - GV: Khi nhóm hạng tử phải nhóm thích hợp Hoạt động III2.áp dụng (8 phút) -GV...
 • 140
 • 368
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 7 2 cộtgiáo án toán 6 3 cộtgiáo án toán 9 2 cộtgiáo án lý 6 2 cộtgiao an toan 6 hai cộtgiáo án toán 6 ba cộtgiáo án văn 6 2 cột mới nhấtgiáo án toán 8 2 cộtgiao an toan 10 2 cotgiáo án toán 6 3 cột cả nămgiáo án toán 6 3 cột chuẩngiao an toan 8 2 cot ca namgiao an toan 6 3 cot haygiáo án lý 6 2 cột bài 19 chương 2giáo án lý 6 2 cột bài 19THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNCHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH HOA KỲ VÀ ANH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1941 – 1946 (QUA TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM)GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT QUÂN SỰ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIN-HEM PÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCHÍNH QUYỀN ĐẠI VIỆT VÀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ PHÍA NAM (THẾ KỶ XI – XVIII)Luận án Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnhLDS_ Nguyễn Thị Mai Hiên_nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành ánLDS_Cù Phương Thúy_Trách nhiệm bồi thường nhà nước trogn lĩnh vực quản lý kinh tếLDS_Đinh Hồng Quân_Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu tư nhânLDS_Lê Trung Phước_Thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất (qua thực tiễn tại thành phố Huế).Hóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhNguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh cà mauQuản lý nhà nước về luật sư từ thực tiễn tỉnh tiền giangNhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minhTổ chức và hoạt động dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tỉnh bình dươngNguyên nhân và điều kiện của các tội cờ bạc trên địa bàn tỉnh lâm đồngChức năng bào chữa của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nộiTội mua bán người theo pháp luật hình sự việt nam ở nước ta hiện nayXây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh long anXây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh long an (tóm tắt)Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn huyện ý yên, tỉnh nam định tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập