Giáo án toán 6 2 cột hình học 6 bùi công thành

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 1-14

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 1-14
... quên -Cẩn thận, xác tính toán lập luận II.Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị học sinh -Đồ dùng học tập học sinh: thước kẻ, com pa Tổ Toán – Tin Trường THPT Phú Bài 11 -Bài cũ: nắm định nghĩa ... +)Lưu ý học sinh hai kết a),b) toán cần ghi nhớ để vận dụng Tổ Toán – Tin Trường THPT Phú Bài 10 +) ứng dụng qui tắc hình bình hành vào vật lý để xác định lực tổng hợp HĐ 5: Hướng dẫn học tập ... ED = AB b) Vì AC // = FD & AC , FD -Yêu cầu HS giải toán nêu nhận xét -Đọc hiểu yêu cầu hướng nên AC = FD toán * Bài toán: Cho véctơ a -Giải toán đặt điểm O Hãy xác định điểm A *HĐ4: Véctơ không...
 • 42
 • 450
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 15-25

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 15-25
... đến kq - Bài toán 2: tương tự HS dựa vào hướng dẫn - Bài toán 3: Từ toán viết lại công thức sau : b2 + c2 = ? c2 + a2 = ? a2 + b2 = ? Từ rút ma2, mb2, mc2 Bài toán 1: Bài toán 2: Bài toán 3: (công ... dụng tính chất học) Trung học phổ thông Hương Thủy Giáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25) 17 Hoạt động 2: Giáo viên đưa toán toán nhằm củng cố lại lý thuyết TG Hoạt động học sinh a AB ... việc giải tam giác- toán thực tế Thành thạo việc sử dụng bảng số MTBT 3.Tư duy: Biết quy toán thực tế toán giải tam giác Hiểu giải toán thực tế 4.Thái độ: Cẩn thận, xác Biết toán học có ứng dụng...
 • 39
 • 371
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 37-49

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 37-49
... hypebol cọ tiãu cỉûc 12 v âäü di trủc thỉûc bàòng 10 l: A x y2 − =1 25 B x2 y2 − =1 100 125 (C) x y2 − =1 16 D x y2 − =1 20 10 D x y2 − =1 20 10 18 Phỉång trçnh CT ca hypebol cọ trủc thỉûc gáúp ... giạc OAB cán tải âènh A nãn cọ mäüt âỉåìng phán giạc cọ phỉång trçnh x = v phỉång trçnh phán giạc gọc O cọ phỉång trçnh x - 2y = tỉì âọ suy tám I ca âỉåìng trn l giao âiãøm ca hai âỉåìng phán giạc ... trn B Elip C Hypebol (D) Parabol 10 Parabol (P) cọ tiãu âiãøm F(1,2), âỉåìng chøn ∆: x - y = 0, (P) càõt Oy tải âiãøm m têch hai trung âäü l: (A) -10 B C -8 D 10 Tiãút 44, 45: BA ÂỈÅÌNG CÄNIC...
 • 42
 • 394
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 27-35

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 27-35
... lạ quen Về thái độ -Cẩn thận, xác -Biết Toán học có ứng dụng thực tiễn II Chuẩn bị phương tiện dạy học -Chuẩn bị bảng chiếu kết hoạt động -Chuẩn bị phiếu học tập III Gợi ý PPDH -Cơ dùng phương ... lạ quen Về thái độ -Cẩn thận, xác -Biết Toán học có ứng dụng thực tiễn II Chuẩn bị phương tiện dạy học -Chuẩn bị bảng chiếu kết hoạt động -Chuẩn bị phiếu học tập III Gợi ý PPDH -Cơ dùng phương ... làm vtpt Tóm tắt ghi bảng Bài tập 10:  x = −5 + t  y = − 2t a)   x = −5 + 2t y = + t b)  Hoạt động 5: Bài tập 11 sgk Hoạt động HS - Nhận nhiệm vụ - Tìm cách giải toán - Trình bày kết - Chỉnh...
 • 10
 • 434
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 28

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 28
... H (0;6) xN + xN’ = 2xH xN’ = ⇔ yN + yN’ = 2yH yN’ = Tổ Toán Trường THPT Bình Điền H (0;6) Vậy N’(2;3) Tổ Toán Trường THPT Bình Điền Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền N’(2;3) ... 24y – 10 = GV: Cho học sinh thảo luận trả lời Hoạt động 5: Cho N(-2;9) đường thẳng (d) : 2x – 3y + 18 = a) Tìm tọa độ hình chiếu H N lên (d) b) Tìm tọa độ điểm đối xứng N qua (d) Gv: Cho học sinh ... lệ thức Do ta có: 1 2 Hs: song song hay trùng vị trí tương đối ( ∆ 1) ( ∆ 2)? Tổ Toán Trường THPT Bình Điền Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động 4: Xét vị trí tương đối cặp đường thẳng sau?...
 • 4
 • 421
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 35

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 35
... BTVN: 26;28;25b, 22b/95,96 SGK ⇔ m= -5+2 10 m=-5-2 10  tiếp xúc ( ε ) + m ...
 • 4
 • 684
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 29

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 29
... x0 + at ⇔  y = y0 + bt - Trả lời ?3 Hoạt động GV Giao toán hướng dẫn: r uu ur - M∈ ∆ ⇔ ∃ t: IM = t u uu ur - Tìm tọa độ IM r t u so sánh tọa độ hai véctơ - Kết luận - Phát biểu định nghĩa ý ... tọa dộ M ∈ d theo t, cho OM = 2, giải t Tóm tắt ghi bảng Hoạt động 4: Hình thành phương trình tắc đường thẳng thông qua giải toán: Cho đường thẳng d có phương trình tham số:  x = x0 + at với a ... không? y = − +t  c) Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho OM = Hoạt động HS -Nghe, hiểu -Tìm cách giải toán -Trình bày kết -Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có) -Ghi nhận kiến thức Hoạt động GV Hướng dẫn HS...
 • 3
 • 295
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 34

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 34
... khẳng định đúng? a) Toạ độ tâm (-7;5) bán kính b) Toạ độ tâm (7;-5) bán kính c) Toạ độ tâm (-7;5) bán kính 25 Toạ độ tâm (7;-5) bán kính 25  Chiếu câu hỏi lên hình, giao nhiệm vụ cho HS  gọi vài ... = −0.5 Vậy I(3;-0,5) R=IM= 10, 25 Phương trình đường tròn: (x-3)2 + (y+0,5)2 =10, 25 Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền M(1;2) P(5;2) Q(1;-3) Hướng dẫn: gọi I(a;b) R tâm bán kính đường tròn qua điểm ... + (y1)2 =10  Phát phiếu học tập với nội dung tập 3, yêu cầu HS làm theo - HS theo dõi đề hình lớp làm, suy nghĩ tìm đường tròn - vài HS đưa câu trả lời kết quả: câu b - HS nhận phiếu học tập...
 • 5
 • 390
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 27

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 27
... Cho đường thẳng a : 3x – 2y + = Các điểm sau thuộc đường thẳng a: A(1;1); B(-1;-1); C(2;3); Bài toán: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (x0;y0) n = (a;b) ≠ ( ∆ ) đường thẳng qua I nhận n làm véctơ ... (a) Hs: + Thảo luận + Trả lời Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động 5: Cho ∆ ABC có A(-1;-1); B(-1;3); C(2;4) Viết phương trình đường cao AH ∆ ABC Gv: Cho học sinh hoạt động theo nhóm Hoạt ... Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động 2: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (x0;y0) n = (a;b) ≠ ( ∆...
 • 3
 • 371
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 30

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 30
... Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động 3: Bài tập sgk Hoạt động HS - Nghe, hiểu - Tìm cách giải toán - Trình bày kết - Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu ... làm vtpt Tóm tắt ghi bảng Bài tập 10:  x = −5 + t  y = − 2t a)   x = −5 + 2t y = + t b)  Hoạt động 5: Bài tập 11 sgk Hoạt động HS - Nhận nhiệm vụ - Tìm cách giải toán - Trình bày kết - Chỉnh ... MF - Từ hai điều kiện giải x; y Tóm tắt ghi bảng Bài tập 13:  −143 107  ; ÷ 18   18 M Củng cố - Qua tiết học, em cần thành thạo dạng toán viết phương trình đường thẳng - Biết cách chuyển...
 • 3
 • 308
 • 0

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 31

giáo án toán 10 nc phần hình học bài 31
... lải vãư phỉång trçnh âỉåìng phán giạc ca hai âỉåìng thàóng Giạo viãn hỉåïng dáùn HS lm vê dủ Váûy ta dỉûa vo âiãưu gç âãø nháûn biãút Vê dủ âỉåìng phán giạc trong, phán giạc ngoi mäüt tam giạc  ... âỉåìng thàóng - Cạch xạc âënh vë trê hai âiãøm âäúi våïi mäüt âỉåìng thàóng - Phỉång trçnh âỉåìng phán giạc ca hai âỉåìng thàóng BTVN 17, 18, 19 ...
 • 2
 • 267
 • 0

Giao An Toan 8 (2 cot )

Giao An Toan 8 (2 cot )
... 73 a) (94x2 - 9y 2) : (2x - 3y) = ( 2x - 3y) (2x + 3y) : (2x - 3y) = 2x +3y) b) (27 x3 - 1) : (3x - 1) = (3x - 1) (9x2 +3x + 1) : (3x - 1) = 9x2 + 3x + c) (8x3 + 1) : (4x2 - 2x + 1) = (2x + 1) (4x2 ... tổng Kết quả: 2 1) x - y 1) (x + y) (x - y) 2) (2 - x)2 2) - 4x + x2 3) (2x + 5)2 3) 4x2 + 20x + 25 4) (3x + 2) (3x - 2) 4) 9x2 - 5) x2 - 10x + 25 5) (x - 5)2 V Hớng dẫn nhà (2 ph) - Học thuộc kĩ ... C1: = (2xy+6y) + (3z + xz) = 2y(x+ 3) + z(3+x) = (x+ 3)( 2y+ z) C2: = (2xy+xz)+(3z+6y) = x(2y+z) + 3(2y+z) = (2y+z)(x+ 3) - GV: Khi nhóm hạng tử phải nhóm thích hợp Hoạt động III2.áp dụng (8 phút) -GV...
 • 140
 • 406
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Analogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8cách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khílý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Thay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhPháp luật thi hành án dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 9HỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập