pháp luật Việt Nam về tập trung kinh tế và thực tiễn thực hiện

Pháp luật Việt Nam về tập đoàn kinh tế nhà nước Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về tập đoàn kinh tế nhà nước Luận văn ThS. Luật
... động Tập đoàn kinh tế Nhà nước 32 1.2 Vai trò pháp luật tập đoàn kinh tế nhà nước 34 1.2.1 Tập đoàn kinh tế nhà nước kinh tế Việt Nam 34 1.2.2 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật mô hình tập đoàn ... luận pháp luật Việt Nam tập đoàn kinh tế Nhà nước Cụ thể là: + Luận văn hệ thống nguyên tắc pháp lý chi phối toàn pháp luật Tập đoàn kinh tế nhà nước + Luận văn khái quát, hệ thống văn pháp luật ... chỉnh pháp luật tập đoàn kinh tế nhà nƣớc Việt Nam: 44 Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước Vì vậy, ưu so với thành phần kinh tế khác Từ tập đoàn kinh tế nhà nước thành lập thí điểm nước...
 • 106
 • 319
 • 0

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế
... độ pháp luật, tập trung kinh tế pháp luật nhiều nước hướng vào việc xác định dấu hiệu hình thức thực tập trung kinh tế mà không đưa quy định giải thích tập trung kinh tế Pháp luật cạnh tranh Việt ... hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới” II Thực trạng pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế Mô hình kiểm soát tập trung kinh tế * Tự tập trung kinh tế Các doanh nghiệp tự tập trung kinh tế mà ... học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật cạnh tranh, Nxb CAND, 2011 Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2012” Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Tập trung kinh tế góc độ luật cạnh tranh Việt Nam...
 • 16
 • 362
 • 2

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế
... ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp địa vị pháp lý doanh nghiệp tồn II Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam tập trung kinh tế Quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam tập trung kinh tế 1.1 ... Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật cạnh tranh nâng cao hiệu kiểm soát tập trung kinh tế Việt Nam Hoàn thiện quy định pháp luật cạnh tranh tập trung kinh tế Thứ nhất, mở rộng hình thức hành ... diện Một số tồn quy định pháp luật cạnh tranh kiểm soát tập trung kinh tế Qua việc phân tích pháp luật cạnh tranh TTKT phần trên, thấy tinh thần pháp luật TTKT Việt Nam hình thành với đầy đủ...
 • 17
 • 675
 • 0

Những quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại thực tiễn áp dụng

Những quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại và thực tiễn áp dụng
... Bên nhượng quy n việc điều hành công việc Bên nhận quy n II Pháp luật Việt Nam nhượng quy n thương mại: Cơ sở pháp nhượng quy n thương mại theo pháp luật VN: Nhượng quy n thương mại Việt Nam ... phương thức nhượng quy n thương mại năm Việt Nam trước tiến hành cấp lại quy n thương mại Quy n nghĩa vụ bên nhượng quy n thương mại: a Quy n bên nhượng quy n thương mại: -Bên nhượng quy n: Khi ... theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành b Thẩm quy n giải Thẩm quy n giải vi phạm nhượng quy n thương mại tuân theo pháp luật xử lý vi phạm hành III Thực tiễn áp dụng nhượng quy n thương mại Việt...
 • 23
 • 294
 • 1

Pháp luật việt nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

Pháp luật việt nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
... DỤNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƢ 2.1 Thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hoạt động kinh doanh ... pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh CTCK mối quan hệ với việc bảo vệ quyền lợi NĐT ... cấu pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán với vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ 1.2.2.1 Nguyên tắc pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán Với vị...
 • 24
 • 328
 • 0

Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
... dụng pháp luật Việt Nam hoạt động vấn đầu Công ty chứng khoán vấn đề bảo vệ nhà đầu 50 2.3 Thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hoạt động tự doanh mối quan hệ với việc bảo vệ quyền ... CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NĐT 2.1 Thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hoạt động kinh doanh môi giới Công ty chứng khoán với vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LÊ ANH ĐỨC PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số:...
 • 103
 • 171
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ
... lại, liên doanh, liên kết,… Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế: 2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hành vi tập trung kinh tế: Như đề cập, tập trung kinh tế ngày trở thành tượng thường ... thực tập trung kinh tế Việt Nam; Qui mô tập trung kinh tế tối đa bao nhiêu, Chế tài đặt thực tập trung kinh tế gian dối không tôn điều khoản giao kết hợp đồng tập trung kinh tế, … Các biện pháp ... tập trung kinh tế: Hiện trạng giải pháp Trần Bảo Ánh, Một số vấn đề pháp tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học năm 2007 Phạm Thị Hồng Minh, Kiểm soát tập...
 • 13
 • 1,255
 • 0

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền thực trạng áp dụng

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền và thực trạng áp dụng
... hp ng vay tin Qua nhng phõn tớch trờn, hp ng vay tin cú nhng c im phỏp lý sau: ã Th nht, hp ng vay tin l hp ng chuyn quyn s hu i vi s tin vay, bờn vay nhn tin Bờn vay cú ton quyn i vi tin vay ... ng vay cú th l Vit Nam ng (VND) hay ngoi t tu theo s tho thun ca cỏc bờn hoc phỏp lut quy nh i tng ca hp ng vay tin c chuyn t bờn cho vay sang bờn vay lm s hu Bờn vay cú quyn nh ot s tin vay ... ca hp ng vay tin, bờn vay cú ngha v tr cho bờn s tin ó vay Cú hp ng vay tin khụng tho thun thi hn thỡ bờn vay phi tr s tin vay bt k lỳc no cú yờu cu ca bờn cho vay 1.3.2 K hn Hp ng vay tin cú...
 • 117
 • 560
 • 0

Tài liệu Đề tài "QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ" pptx

Tài liệu Đề tài
... QUI NH CA PHP LUT VIT NAM V LI SUT TRONG HP NG VAY TIN V MT S KHUYN NGH DNG THU PHNG Lp DS32C, i hc Lut H Ni Lói sut v c im ca lói sut Trong hu ht cỏc hp ng cho vay tin, ngi vay thng phi tr thờm ... tin vay v thi gian vay m bờn vay phi tr mt s tin nht nh S tin ny t l thun vi lói sut, s tin ó vay v thi gian vay Trong trng hp cỏc bờn khụng cú tho thun v lói sut thỡ hp ng vay tin s khụng cú ... sau: Lói sut hp ng vay tin l t l nht nh m bờn vay phi tr thờm vo s tin ó vay tớnh theo n v thi gian Lói sut ỳng hn l t l nht nh m bờn vay phi tr cho bờn cho vay tớnh trờn s tin ó vay tng ng vi thi...
 • 21
 • 331
 • 0

Báo cáo " Tổng quan pháp luật việt nam về thương mại dịch vụ cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO " potx

Báo cáo
... cỏo c a ban cụng tỏc v vi c Vi t Nam gia nh p WTO, o n 472 (3).Xem: Lng Hong Thỏi, Cam k t v d ch v c a Vi t Nam WTO, H i ngh ph bi n cỏc cam k t WTO c a Vi t Nam, H N i, thỏng 11/2006 (4).Xem: ... nh; d ch v xó h i v cỏc d ch v khỏc Khi cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam khụng cam k t v cỏc Tạp chí luật học số 6/2007 nghiên cứu - trao đổi d ch v xó h i m ch cam k t m c a th tr ng d ch v b nh ... Trong cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam khụng cam k t m c a th tr ng d ch v thụng t n, d ch v th vi n, lu tr , b o tng v cỏc d ch v hoỏ khỏc Cỏc cam k t ch y u bao g m: 1) Sau nm k t gia nh p WTO, ...
 • 10
 • 191
 • 1

Pháp luật Việt Nam về các loại thuế, phí lệ phí đối với xăng dầu thực tiễn áp dụng tại Cảng dầu – Công ty xăng dầu B12

Pháp luật Việt Nam về các loại thuế, phí và lệ phí đối với xăng dầu và thực tiễn áp dụng tại Cảng dầu – Công ty xăng dầu B12
... luật Việt Nam loại thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu - Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam thuế ,phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 - Chương 3: Một số giải pháp hoàn ... Việt Nam thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 2.1.1 ... tới thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu 2.Tìm hiểu thực trạng thực loại thuế, phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 Công ty xăng dầu B12, chủ yếu làm rõ thực trạng mức thuế suất loại thuế áp dụng xăng...
 • 44
 • 171
 • 0

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền
... hạn vay mà bên vay phải trả số tiền định cho bên cho vay, tiền lãi nhiều lãi suất cao, số tiền vay lớn ngược lại Về lãi suất có nhiều cách định nghĩa lãi lãi suất định nghĩa cho rằng: lãi suất ... định Số tiền tỉ lệ thuận với lãi suất, số tiền vay thời gian vay Trong trường hợp bên thoả thuận lãi suất hợp đồng vay tiền lãi suất Nếu bên có thoả thuận lãi suất không vượt “150% lãi suất Ngân ... Nhận xét kiến nghị cá nhân quy định pháp luật vấn đề lãi suất hợp đồng vay tiền Qua phân tích cá nhân em xin đưa số nhận xét quy định pháp luật hành lãi suất hợp đồng vay tiền Các Toà án thường phải...
 • 22
 • 127
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật việt nam về điều ước quốc tếđịnh của pháp luật việt nam về hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệphệ thống qui phạm pháp luật việt nam về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầuphương hướng hoàn thiện pháp luật việt nam về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầuhoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật việt nam về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầupháp luật việt nam về công ty cổ phần và việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty vào công ty cổ phần ở việt nampháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnmột số kiến nghị hoàn thiện pháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnsự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnmột số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnpháp luật về tập trung kinh tếcác văn bản pháp luật chủ yếu về hợp đồng kinh tế ở việt nam trước khi bộ luật dân sự năm 2005 và luật thương mại năm 2005 được ban hànhphần iv pháp luật và thực tiễn việt nam về điều ước quốc tế và các vấn đề vê nội luật hóa điều ước quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tếthực trạng các quy định của pháp luật việt nam về thủ tục thành lập công ty cổ phần thực tiễn áp dụng tại trung tâm tư vấn pháp lýquá trình phát triển của pháp luật việt nam về giấy phép và điều kiện kinh doanh ở việt namTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Nghiên cứu lâm sàng và hình ảnh siêu âm Doppler động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não trên lều giai đoạn cấp có đái tháo đường (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTuan lam viec 4 gio timothy ferrissTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchCác bài tập địa lý ôn thiNghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trịThực trạng, hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy và hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Hà Nội (20122013) (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập