pháp luật Việt Nam về tập trung kinh tế và thực tiễn thực hiện

Pháp luật Việt Nam về tập đoàn kinh tế nhà nước Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về tập đoàn kinh tế nhà nước Luận văn ThS. Luật
... động Tập đoàn kinh tế Nhà nước 32 1.2 Vai trò pháp luật tập đoàn kinh tế nhà nước 34 1.2.1 Tập đoàn kinh tế nhà nước kinh tế Việt Nam 34 1.2.2 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật mô hình tập đoàn ... luận pháp luật Việt Nam tập đoàn kinh tế Nhà nước Cụ thể là: + Luận văn hệ thống nguyên tắc pháp lý chi phối toàn pháp luật Tập đoàn kinh tế nhà nước + Luận văn khái quát, hệ thống văn pháp luật ... chỉnh pháp luật tập đoàn kinh tế nhà nƣớc Việt Nam: 44 Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước Vì vậy, ưu so với thành phần kinh tế khác Từ tập đoàn kinh tế nhà nước thành lập thí điểm nước...
 • 106
 • 228
 • 0

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế
... độ pháp luật, tập trung kinh tế pháp luật nhiều nước hướng vào việc xác định dấu hiệu hình thức thực tập trung kinh tế mà không đưa quy định giải thích tập trung kinh tế Pháp luật cạnh tranh Việt ... hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới” II Thực trạng pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế Mô hình kiểm soát tập trung kinh tế * Tự tập trung kinh tế Các doanh nghiệp tự tập trung kinh tế mà ... học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật cạnh tranh, Nxb CAND, 2011 Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2012” Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Tập trung kinh tế góc độ luật cạnh tranh Việt Nam...
 • 16
 • 263
 • 2

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế
... ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp địa vị pháp lý doanh nghiệp tồn II Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam tập trung kinh tế Quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam tập trung kinh tế 1.1 ... Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật cạnh tranh nâng cao hiệu kiểm soát tập trung kinh tế Việt Nam Hoàn thiện quy định pháp luật cạnh tranh tập trung kinh tế Thứ nhất, mở rộng hình thức hành ... diện Một số tồn quy định pháp luật cạnh tranh kiểm soát tập trung kinh tế Qua việc phân tích pháp luật cạnh tranh TTKT phần trên, thấy tinh thần pháp luật TTKT Việt Nam hình thành với đầy đủ...
 • 17
 • 600
 • 0

Những quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại thực tiễn áp dụng

Những quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại và thực tiễn áp dụng
... Bên nhượng quy n việc điều hành công việc Bên nhận quy n II Pháp luật Việt Nam nhượng quy n thương mại: Cơ sở pháp nhượng quy n thương mại theo pháp luật VN: Nhượng quy n thương mại Việt Nam ... phương thức nhượng quy n thương mại năm Việt Nam trước tiến hành cấp lại quy n thương mại Quy n nghĩa vụ bên nhượng quy n thương mại: a Quy n bên nhượng quy n thương mại: -Bên nhượng quy n: Khi ... theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành b Thẩm quy n giải Thẩm quy n giải vi phạm nhượng quy n thương mại tuân theo pháp luật xử lý vi phạm hành III Thực tiễn áp dụng nhượng quy n thương mại Việt...
 • 23
 • 239
 • 1

Pháp luật việt nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

Pháp luật việt nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
... DỤNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƢ 2.1 Thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hoạt động kinh doanh ... pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh CTCK mối quan hệ với việc bảo vệ quyền lợi NĐT ... cấu pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán với vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ 1.2.2.1 Nguyên tắc pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán Với vị...
 • 24
 • 296
 • 0

Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
... dụng pháp luật Việt Nam hoạt động vấn đầu Công ty chứng khoán vấn đề bảo vệ nhà đầu 50 2.3 Thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hoạt động tự doanh mối quan hệ với việc bảo vệ quyền ... CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NĐT 2.1 Thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hoạt động kinh doanh môi giới Công ty chứng khoán với vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LÊ ANH ĐỨC PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số:...
 • 103
 • 117
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ
... lại, liên doanh, liên kết,… Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế: 2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hành vi tập trung kinh tế: Như đề cập, tập trung kinh tế ngày trở thành tượng thường ... thực tập trung kinh tế Việt Nam; Qui mô tập trung kinh tế tối đa bao nhiêu, Chế tài đặt thực tập trung kinh tế gian dối không tôn điều khoản giao kết hợp đồng tập trung kinh tế, … Các biện pháp ... tập trung kinh tế: Hiện trạng giải pháp Trần Bảo Ánh, Một số vấn đề pháp tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học năm 2007 Phạm Thị Hồng Minh, Kiểm soát tập...
 • 13
 • 927
 • 0

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền thực trạng áp dụng

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền và thực trạng áp dụng
... hp ng vay tin Qua nhng phõn tớch trờn, hp ng vay tin cú nhng c im phỏp lý sau: ã Th nht, hp ng vay tin l hp ng chuyn quyn s hu i vi s tin vay, bờn vay nhn tin Bờn vay cú ton quyn i vi tin vay ... ng vay cú th l Vit Nam ng (VND) hay ngoi t tu theo s tho thun ca cỏc bờn hoc phỏp lut quy nh i tng ca hp ng vay tin c chuyn t bờn cho vay sang bờn vay lm s hu Bờn vay cú quyn nh ot s tin vay ... ca hp ng vay tin, bờn vay cú ngha v tr cho bờn s tin ó vay Cú hp ng vay tin khụng tho thun thi hn thỡ bờn vay phi tr s tin vay bt k lỳc no cú yờu cu ca bờn cho vay 1.3.2 K hn Hp ng vay tin cú...
 • 117
 • 524
 • 0

Tài liệu Đề tài "QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ" pptx

Tài liệu Đề tài
... QUI NH CA PHP LUT VIT NAM V LI SUT TRONG HP NG VAY TIN V MT S KHUYN NGH DNG THU PHNG Lp DS32C, i hc Lut H Ni Lói sut v c im ca lói sut Trong hu ht cỏc hp ng cho vay tin, ngi vay thng phi tr thờm ... tin vay v thi gian vay m bờn vay phi tr mt s tin nht nh S tin ny t l thun vi lói sut, s tin ó vay v thi gian vay Trong trng hp cỏc bờn khụng cú tho thun v lói sut thỡ hp ng vay tin s khụng cú ... sau: Lói sut hp ng vay tin l t l nht nh m bờn vay phi tr thờm vo s tin ó vay tớnh theo n v thi gian Lói sut ỳng hn l t l nht nh m bờn vay phi tr cho bờn cho vay tớnh trờn s tin ó vay tng ng vi thi...
 • 21
 • 313
 • 0

Báo cáo " Tổng quan pháp luật việt nam về thương mại dịch vụ cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO " potx

Báo cáo
... cỏo c a ban cụng tỏc v vi c Vi t Nam gia nh p WTO, o n 472 (3).Xem: Lng Hong Thỏi, Cam k t v d ch v c a Vi t Nam WTO, H i ngh ph bi n cỏc cam k t WTO c a Vi t Nam, H N i, thỏng 11/2006 (4).Xem: ... nh; d ch v xó h i v cỏc d ch v khỏc Khi cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam khụng cam k t v cỏc Tạp chí luật học số 6/2007 nghiên cứu - trao đổi d ch v xó h i m ch cam k t m c a th tr ng d ch v b nh ... Trong cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam khụng cam k t m c a th tr ng d ch v thụng t n, d ch v th vi n, lu tr , b o tng v cỏc d ch v hoỏ khỏc Cỏc cam k t ch y u bao g m: 1) Sau nm k t gia nh p WTO, ...
 • 10
 • 164
 • 1

Pháp luật Việt Nam về các loại thuế, phí lệ phí đối với xăng dầu thực tiễn áp dụng tại Cảng dầu – Công ty xăng dầu B12

Pháp luật Việt Nam về các loại thuế, phí và lệ phí đối với xăng dầu và thực tiễn áp dụng tại Cảng dầu – Công ty xăng dầu B12
... luật Việt Nam loại thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu - Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam thuế ,phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 - Chương 3: Một số giải pháp hoàn ... Việt Nam thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 2.1.1 ... tới thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu 2.Tìm hiểu thực trạng thực loại thuế, phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 Công ty xăng dầu B12, chủ yếu làm rõ thực trạng mức thuế suất loại thuế áp dụng xăng...
 • 44
 • 149
 • 0

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền
... hạn vay mà bên vay phải trả số tiền định cho bên cho vay, tiền lãi nhiều lãi suất cao, số tiền vay lớn ngược lại Về lãi suất có nhiều cách định nghĩa lãi lãi suất định nghĩa cho rằng: lãi suất ... định Số tiền tỉ lệ thuận với lãi suất, số tiền vay thời gian vay Trong trường hợp bên thoả thuận lãi suất hợp đồng vay tiền lãi suất Nếu bên có thoả thuận lãi suất không vượt “150% lãi suất Ngân ... Nhận xét kiến nghị cá nhân quy định pháp luật vấn đề lãi suất hợp đồng vay tiền Qua phân tích cá nhân em xin đưa số nhận xét quy định pháp luật hành lãi suất hợp đồng vay tiền Các Toà án thường phải...
 • 22
 • 55
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật việt nam về điều ước quốc tếđịnh của pháp luật việt nam về hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệphệ thống qui phạm pháp luật việt nam về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầuphương hướng hoàn thiện pháp luật việt nam về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầuhoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật việt nam về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầupháp luật việt nam về công ty cổ phần và việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty vào công ty cổ phần ở việt nampháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnmột số kiến nghị hoàn thiện pháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnsự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnmột số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật việt nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnpháp luật về tập trung kinh tếcác văn bản pháp luật chủ yếu về hợp đồng kinh tế ở việt nam trước khi bộ luật dân sự năm 2005 và luật thương mại năm 2005 được ban hànhphần iv pháp luật và thực tiễn việt nam về điều ước quốc tế và các vấn đề vê nội luật hóa điều ước quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tếthực trạng các quy định của pháp luật việt nam về thủ tục thành lập công ty cổ phần thực tiễn áp dụng tại trung tâm tư vấn pháp lýquá trình phát triển của pháp luật việt nam về giấy phép và điều kiện kinh doanh ở việt namĐề tài Quản lý giáo viên tại trường tiểu họcĐề tài Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Thiết kế bệ thử phanh ô tômột số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhĐề tài nghiên cứu khóa học Xây dựng mô hình quán điểm cà phê Trung Nguyên dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTCĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thịPHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ dạyĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ phân phối sản phẩm Gas (LPG) của công ty TNHH Trường Đạt (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khoa học Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Đề tài nghiên cứu khoa học Hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ABC) – chi nhánh Sài Gòn – Thực trạng và giải phápĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò CôngĐề tài Nghiên cứu Khoa học Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thôngĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giớiĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội BVĐK Đống Đa - HN trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập