Giáo án sách Lets go 1A Third Edition hay, FULL trọn bộ cả năm

Giáo án sách Lets go 1A Third Edition hay, FULL trọn bộ cả năm

Giáo án sách Lets go 1A Third Edition hay, FULL trọn bộ cả năm
... Lesson Plan – LET’S GO 1A Third Edition - New grammar: Good morning Miss Ngoc Good bye, Miss Ngoc See you again III RESOURCES - Teacher’s book, student ... lesson, Ss will be able to: + greet each other + ask each other’s names Lesson Plan – LET’S GO 1A Third Edition II LANGUAGE FOCUS - New grammar: Hello I’m Scott What’s your name? My name is Kate ... the scene on page and review the names of the characters in the lesson Lesson Plan – LET’S GO 1A Third Edition - Play Track 02 - Ask Ss to listen to the dialogue and point to the characters or...
 • 134
 • 834
 • 22

Giao an let''s go 1A

Giao an let''s go 1A
... Ask and answer in pair and answer in pair P1: Is this a pen? P2: No, it isnt.Its a bag - Correct the mistakes ( Other Ps remark) -Ask for Ps to use the real objects Ask - Ask and answer and answer ... - Say and after T - Act but dont say - Say the commands - Say and write on the board T:Yes, stand up Lê Quang Tiến Trờng Tiểu Học Gia Cẩm 22 Giáo án tiếng anh lets go Activity2: Listen and repeat ... Ask and answer: ask and answer G1: Hi, How are you? G2: Im fine.Thank you.(Ask G3) How are you? G3: Im fine.Thank you.(Ask G1) How are you? G1: Im fine.Thank you - Display with the puppet and...
 • 57
 • 2,662
 • 39

Giáo Án Let''''s go 1A

Giáo Án Let''''s go 1A
... for the test 12 Teaching date:19/10/2010 priod.8/10: CAM LAC PRIMARY SCHOOL Test 1( 40’) - Let’s go 1A ************************** Name: .Class I: Em viết tên tranh sau: 1………… 4…………… 2……………… ... III: Production: Play game: bingo Have ss choose things they like then listen to the teacher reading tick on the thing they have choosen if complete ss says Bingo T's corrections T helps ss on ... asks: Is this a/an ? Ss answer with: Yes, it is/ No it is not 3.Pre teach vocabulary: spell = đánh vần The Anphabet: A/ei/ B/bi:/ C/si:/ D/di:/ E/i:/ F/ef/ G/d j/ H/eit / I/ai/ J/d ei/ K/kei/...
 • 26
 • 798
 • 12

giao an let''''s go 1a week 20

giao an let''''s go 1a week 20
... S1 introduces S2 - Changing role to their groups 02 play other sts greet S2 All group say: - Asking sts to Let’s play! practise in singing Week: 20 Prepare: January 18th , 201 3 Period: 39 UNIT ... Introduce friends and suggest an activity through the song II Teaching aids: - Teacher cards ( 17 – 32, commands ), wall chart, tape recorder III Procedures: Time 5’ Stages and Contents I II ... groups of 04 sts - Changing role play - S1 introduces S2 to their groups 02 other sts greet S2 All group say: Let’s play! Draw their - Asking sts to draw friend and write and write down the name...
 • 4
 • 202
 • 0

giao an let''s go 1A ngang

giao an let''s go 1A ngang
... Vocabulary: Stand up : Sit down : Act 1: Present the commands: - Give commands and the actions (TPR) once or twice - Give commands and ask Ss to the actions T: Stand up  Ss (do the action): Stand up ... teacher and answer T: What’s this? / is this a( )? Ss: (answer) Act 2: Listen and circle: - Play the tape and ask Ss to listen and circle the letter A or B - Play the tape again and check the answers: ... Teacher: Le Thi Cam Le 24 2010- 2011 Let’s go 1A Thach Hai Primary school Act 1: Ask and answer: - PW: ask and answer about the pictures 1-6, and give commands with the pictures 7-8 Act 2: Work book:...
 • 110
 • 133
 • 0

Giao an Let''s go 1A

Giao an Let''s go 1A
... the hand or shake the hand of the puppet or of a student and say: “Hello, Huyen How are you?” Answer: “I’m fine Thank you.” (Note: I am = I’m) - Ask S1and S2 to stand up, face to face and greet: ... the commands: - Give commands and the actions (TPR) once or twice - Give commands and ask Ss to the actions T: Stand up  Ss (do the action): Stand up PRACTICE: Act 1: Listen, point and repeat ... the commands - Ask 1-2 Ss to give the command and the class the actions 16 Suggested Lesson Plan – LET’S GO 1A- Second Edition Week – Period 16 Key language UNIT 1: LET’S MOVE Lesson Key language...
 • 69
 • 146
 • 0

GIÁO ÁN LET''S GO 1A HAY

GIÁO ÁN LET''S GO 1A HAY
... reread all the commands in this lesson -T arranges the pictures and sentences on the board Ss in goups match sentence with correct picture quickly - T arranges the pictures on the board Ss in teams ... lesson: Lesson 49:Let’s Move (cont) Play a Game: * Matching: * Board Race: HOMEWORK (2 mins) Giaó án Anh văn Trang -2- Năm học 2009-2010 ...
 • 2
 • 264
 • 1

Giáo án Ngữ Văn 11 trọn bộ cả năm

Giáo án Ngữ Văn 11 trọn bộ cả năm
... Gi¸o ¸n V¨n 11 – Ch¬ng tr×nh Chn GV minh hoạ sáng, cao đẹp - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu “vì có ánh sáng khác thường” ”phải chăm nhìn thấy nhìn thấy sáng” Ánh sáng toả từ thơ văn ơng ánh sáng đạo ... âm, chung thuộc ngơn ngữ cộng đồng Vốn từ ngữ cá nhân: cá nhân có vốn từ ngữ riêng tài sản chung Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ chung: sáng tạo nghĩa từ, kết hợp từ ngữ, tách từ, gộp từ ... tình cảnh bi thương d Hai câu kết Tâm trạng HXH bộc lộ trực tiếp qua từ nào? Ngán:chán ngán, ngán ngẩm nỗi đời éo le, bạc Từ xn hai câu kết có ý nghĩa ntn? bẻo Tâm trạng, nỗi lòng nhà thơ bộc...
 • 150
 • 877
 • 32

giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột

giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột
... hát tập thể hát: Mái trờng mến yêu Giáo án âm nhạc - Lớp Tiết 3: Ôn tập hát: Mái trờng mến yêu Ôn tập TĐN: TĐN số Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt hát Nhạc rừng I Mục tiêu: Hớng dẫn HS hát ... đọc nhạc vỗ quan sát tay theo tiết tấu câu sau đọc - HS kết hợp đọc nhạc hát lời ca: lần - Đọc nhạc cá nhân: 23 em ( cho điểm) Âm nhạc thờng thức: 15' Nhạc sĩ Hoàng Việt hát Nhạc Rừng a Nhạc ... thuộc hát hát học Giáo án âm nhạc - Lớp Tiết 2: Ôn tập hát: Mái trờng mến yêu Tập đọc nhạc: TĐN số Bài đọc thêm: Cây đàn bầu i Mục tiêu: Giúp HS hát thuộc bài, biết thể sắc thái tình cảm đoạn a b...
 • 7
 • 1,173
 • 3

giáo án nhạc 8 trọn bộ cả năm 3 cột mới

giáo án nhạc 8 trọn bộ cả năm 3 cột mới
... nhạc: Chiếc đèn ông - Tìm hiểu đoạn nhạc: Đoạn nhạc sử dụng ký hiệu âm nhạc nào? (sắc thái vừa phải, dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến) Đoạn nhạc chia làm câu? (4 câu) - Tập đọc tên nốt nhạc ... móc kép II - Chuẩn bị giáo viên: - Đàn phím điện tử - Bảng phụ - Đài đĩa - Thanh phách III - Tiến trình lên lớp: Tổ chức: 8A: 8B: Kiểm tra: (Đan xen học) Bài mới: HĐ gv 8C: HĐ hs Ghi bảng Thực ... ngày: Tiết 3: ôn tập hát "Mùa Thu ngày khai trờng ÔN tậP Tập đọc nhạc: tđn số ÂM NHạC THờng thức: nhạc sĩ trần hoàn hát mùa xuân nho nhỏ I - Mục tiêu: - Tập rèn kỹ hát theo tay huy giáo viên -...
 • 7
 • 643
 • 0

giao an mon hoa lop 9 tron bo ca nam

giao an mon hoa lop 9 tron bo ca nam
... 17/ 9/ 20 09 - Ca( OH)2 tan nớc, phần tan tạo thành dd bazơ - CaO hút ẩm mạnh nên đợc dùng làm khô nhiều chất GV thuyết trình: Để CaO c Tác dụng với oxit axit không khí nhiệt độ thờng, CaO CaO+CO2 ... với axit tan CaO+2HCl CaCl2 +H2O + Nhỏ từ từ dd HCl vào ống - CaO tan tạo nghiệm dd suốt ? Quan sát nhận xét tợng? không màu Viết PTPƯ? GV: PƯ CaO với nớc gọi PƯ vôi Giáo án hóa ( 20 09 2010 ) ... Hoạt động I Tính chất canxi oxit GV cho HS quan sát mẫu CaO Tính chất vật lý ? Nhận xét TCVL CaO? - Quan sát nhận - Là chất rắn , màu trắng, nóng xét chảy nhiệt độ cao 2585oC ? CaO thuộc loại oxit...
 • 154
 • 435
 • 4

Giáo án ngữ văn lớp 10 tập 2 cơ bản trọn bộ

Giáo án ngữ văn lớp 10 tập 2 cơ bản trọn bộ
... II-Sự nghiệp sáng tác Các sáng tác Phong phú đồ sộ gồm: văn thơ chữ Hán chữ Nôm a Sáng tác chữ Hán: 24 9 bài, ba tập 39 ? Tác phẩm Nguyễn Du + Chữ Hán? Giáo viên: Nội dung: - Phê phán chế độ phong ... Hướng dẫn luyện tập Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng so sánh: Văn Tóm tắt văn tự Tóm tắt văn thuyết minh So sánh Giống Khác nhau: - Là hình thức rút gọn văn - Là hình thức rút gọn văn + Mục đích: ... chức: 2- Kiểm tra cũ: 3- Giới thiệu mới: I- ÔN TẬP VỀ ĐOẠN VĂN - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục I SGK trả lời câu hỏi: Đoạn văn gì? So sánh đoạn văn tự đoạn văn thuyết minh Cấu trúc đoạn văn...
 • 53
 • 6,016
 • 126

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lets go 1a third editionsách lets go 1 third editiondownload audio cd lets go 1a third editionlets go 1a third edition audiogiáo án lets go 1b third editionlets go 1b third editionsach lets go 1b second editionsach lets go 3 second editionbai hat tieng anh trong sach lets go 1anhung bai hat tieng anh trong sach lets go 1ahoc tieng anh sach lets go 1agiá sách lets go 1adownload sach lets go 1anoi dung sach lets go 1aaudio lets go 1b third editionBài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đờiBài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờiBài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờibài tập bổ xung anh 9 ôn tập thi vào THPTBài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đờiBài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đờiBài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925)Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CỦA TỈNH HÒA BÌNHBài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhấtBài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhấtStarters 3 anwers bookletBài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nayBài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhấtStarters 6 answer bookletBài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nayBai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuậtFlyers 4 answer booklet
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập