Giáo án sách Lets go 1A Third Edition hay, FULL trọn bộ cả năm

Giáo án sách Lets go 1A Third Edition hay, FULL trọn bộ cả năm

Giáo án sách Lets go 1A Third Edition hay, FULL trọn bộ cả năm
... Lesson Plan – LET’S GO 1A Third Edition - New grammar: Good morning Miss Ngoc Good bye, Miss Ngoc See you again III RESOURCES - Teacher’s book, student ... lesson, Ss will be able to: + greet each other + ask each other’s names Lesson Plan – LET’S GO 1A Third Edition II LANGUAGE FOCUS - New grammar: Hello I’m Scott What’s your name? My name is Kate ... the scene on page and review the names of the characters in the lesson Lesson Plan – LET’S GO 1A Third Edition - Play Track 02 - Ask Ss to listen to the dialogue and point to the characters or...
 • 134
 • 419
 • 15

Giao an let''s go 1A

Giao an let''s go 1A
... Ask and answer in pair and answer in pair P1: Is this a pen? P2: No, it isnt.Its a bag - Correct the mistakes ( Other Ps remark) -Ask for Ps to use the real objects Ask - Ask and answer and answer ... - Say and after T - Act but dont say - Say the commands - Say and write on the board T:Yes, stand up Lê Quang Tiến Trờng Tiểu Học Gia Cẩm 22 Giáo án tiếng anh lets go Activity2: Listen and repeat ... Ask and answer: ask and answer G1: Hi, How are you? G2: Im fine.Thank you.(Ask G3) How are you? G3: Im fine.Thank you.(Ask G1) How are you? G1: Im fine.Thank you - Display with the puppet and...
 • 57
 • 2,493
 • 37

Giáo Án Let''''s go 1A

Giáo Án Let''''s go 1A
... for the test 12 Teaching date:19/10/2010 priod.8/10: CAM LAC PRIMARY SCHOOL Test 1( 40’) - Let’s go 1A ************************** Name: .Class I: Em viết tên tranh sau: 1………… 4…………… 2……………… ... III: Production: Play game: bingo Have ss choose things they like then listen to the teacher reading tick on the thing they have choosen if complete ss says Bingo T's corrections T helps ss on ... asks: Is this a/an ? Ss answer with: Yes, it is/ No it is not 3.Pre teach vocabulary: spell = đánh vần The Anphabet: A/ei/ B/bi:/ C/si:/ D/di:/ E/i:/ F/ef/ G/d j/ H/eit / I/ai/ J/d ei/ K/kei/...
 • 26
 • 761
 • 12

giao an let''''s go 1a week 20

giao an let''''s go 1a week 20
... S1 introduces S2 - Changing role to their groups 02 play other sts greet S2 All group say: - Asking sts to Let’s play! practise in singing Week: 20 Prepare: January 18th , 201 3 Period: 39 UNIT ... Introduce friends and suggest an activity through the song II Teaching aids: - Teacher cards ( 17 – 32, commands ), wall chart, tape recorder III Procedures: Time 5’ Stages and Contents I II ... groups of 04 sts - Changing role play - S1 introduces S2 to their groups 02 other sts greet S2 All group say: Let’s play! Draw their - Asking sts to draw friend and write and write down the name...
 • 4
 • 192
 • 0

giao an let''s go 1A ngang

giao an let''s go 1A ngang
... Vocabulary: Stand up : Sit down : Act 1: Present the commands: - Give commands and the actions (TPR) once or twice - Give commands and ask Ss to the actions T: Stand up  Ss (do the action): Stand up ... teacher and answer T: What’s this? / is this a( )? Ss: (answer) Act 2: Listen and circle: - Play the tape and ask Ss to listen and circle the letter A or B - Play the tape again and check the answers: ... Teacher: Le Thi Cam Le 24 2010- 2011 Let’s go 1A Thach Hai Primary school Act 1: Ask and answer: - PW: ask and answer about the pictures 1-6, and give commands with the pictures 7-8 Act 2: Work book:...
 • 110
 • 118
 • 0

Giao an Let''s go 1A

Giao an Let''s go 1A
... the hand or shake the hand of the puppet or of a student and say: “Hello, Huyen How are you?” Answer: “I’m fine Thank you.” (Note: I am = I’m) - Ask S1and S2 to stand up, face to face and greet: ... the commands: - Give commands and the actions (TPR) once or twice - Give commands and ask Ss to the actions T: Stand up  Ss (do the action): Stand up PRACTICE: Act 1: Listen, point and repeat ... the commands - Ask 1-2 Ss to give the command and the class the actions 16 Suggested Lesson Plan – LET’S GO 1A- Second Edition Week – Period 16 Key language UNIT 1: LET’S MOVE Lesson Key language...
 • 69
 • 104
 • 0

GIÁO ÁN LET''S GO 1A HAY

GIÁO ÁN LET''S GO 1A HAY
... reread all the commands in this lesson -T arranges the pictures and sentences on the board Ss in goups match sentence with correct picture quickly - T arranges the pictures on the board Ss in teams ... lesson: Lesson 49:Let’s Move (cont) Play a Game: * Matching: * Board Race: HOMEWORK (2 mins) Giaó án Anh văn Trang -2- Năm học 2009-2010 ...
 • 2
 • 161
 • 1

Giáo án Ngữ Văn 11 trọn bộ cả năm

Giáo án Ngữ Văn 11 trọn bộ cả năm
... Gi¸o ¸n V¨n 11 – Ch¬ng tr×nh Chn GV minh hoạ sáng, cao đẹp - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu “vì có ánh sáng khác thường” ”phải chăm nhìn thấy nhìn thấy sáng” Ánh sáng toả từ thơ văn ơng ánh sáng đạo ... âm, chung thuộc ngơn ngữ cộng đồng Vốn từ ngữ cá nhân: cá nhân có vốn từ ngữ riêng tài sản chung Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ chung: sáng tạo nghĩa từ, kết hợp từ ngữ, tách từ, gộp từ ... tình cảnh bi thương d Hai câu kết Tâm trạng HXH bộc lộ trực tiếp qua từ nào? Ngán:chán ngán, ngán ngẩm nỗi đời éo le, bạc Từ xn hai câu kết có ý nghĩa ntn? bẻo Tâm trạng, nỗi lòng nhà thơ bộc...
 • 150
 • 776
 • 28

giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột

giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột
... hát tập thể hát: Mái trờng mến yêu Giáo án âm nhạc - Lớp Tiết 3: Ôn tập hát: Mái trờng mến yêu Ôn tập TĐN: TĐN số Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt hát Nhạc rừng I Mục tiêu: Hớng dẫn HS hát ... đọc nhạc vỗ quan sát tay theo tiết tấu câu sau đọc - HS kết hợp đọc nhạc hát lời ca: lần - Đọc nhạc cá nhân: 23 em ( cho điểm) Âm nhạc thờng thức: 15' Nhạc sĩ Hoàng Việt hát Nhạc Rừng a Nhạc ... thuộc hát hát học Giáo án âm nhạc - Lớp Tiết 2: Ôn tập hát: Mái trờng mến yêu Tập đọc nhạc: TĐN số Bài đọc thêm: Cây đàn bầu i Mục tiêu: Giúp HS hát thuộc bài, biết thể sắc thái tình cảm đoạn a b...
 • 7
 • 1,065
 • 3

giáo án nhạc 8 trọn bộ cả năm 3 cột mới

giáo án nhạc 8 trọn bộ cả năm 3 cột mới
... nhạc: Chiếc đèn ông - Tìm hiểu đoạn nhạc: Đoạn nhạc sử dụng ký hiệu âm nhạc nào? (sắc thái vừa phải, dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến) Đoạn nhạc chia làm câu? (4 câu) - Tập đọc tên nốt nhạc ... móc kép II - Chuẩn bị giáo viên: - Đàn phím điện tử - Bảng phụ - Đài đĩa - Thanh phách III - Tiến trình lên lớp: Tổ chức: 8A: 8B: Kiểm tra: (Đan xen học) Bài mới: HĐ gv 8C: HĐ hs Ghi bảng Thực ... ngày: Tiết 3: ôn tập hát "Mùa Thu ngày khai trờng ÔN tậP Tập đọc nhạc: tđn số ÂM NHạC THờng thức: nhạc sĩ trần hoàn hát mùa xuân nho nhỏ I - Mục tiêu: - Tập rèn kỹ hát theo tay huy giáo viên -...
 • 7
 • 557
 • 0

giao an mon hoa lop 9 tron bo ca nam

giao an mon hoa lop 9 tron bo ca nam
... 17/ 9/ 20 09 - Ca( OH)2 tan nớc, phần tan tạo thành dd bazơ - CaO hút ẩm mạnh nên đợc dùng làm khô nhiều chất GV thuyết trình: Để CaO c Tác dụng với oxit axit không khí nhiệt độ thờng, CaO CaO+CO2 ... với axit tan CaO+2HCl CaCl2 +H2O + Nhỏ từ từ dd HCl vào ống - CaO tan tạo nghiệm dd suốt ? Quan sát nhận xét tợng? không màu Viết PTPƯ? GV: PƯ CaO với nớc gọi PƯ vôi Giáo án hóa ( 20 09 2010 ) ... Hoạt động I Tính chất canxi oxit GV cho HS quan sát mẫu CaO Tính chất vật lý ? Nhận xét TCVL CaO? - Quan sát nhận - Là chất rắn , màu trắng, nóng xét chảy nhiệt độ cao 2585oC ? CaO thuộc loại oxit...
 • 154
 • 406
 • 3

Giáo án ngữ văn lớp 10 tập 2 cơ bản trọn bộ

Giáo án ngữ văn lớp 10 tập 2 cơ bản trọn bộ
... II-Sự nghiệp sáng tác Các sáng tác Phong phú đồ sộ gồm: văn thơ chữ Hán chữ Nôm a Sáng tác chữ Hán: 24 9 bài, ba tập 39 ? Tác phẩm Nguyễn Du + Chữ Hán? Giáo viên: Nội dung: - Phê phán chế độ phong ... Hướng dẫn luyện tập Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng so sánh: Văn Tóm tắt văn tự Tóm tắt văn thuyết minh So sánh Giống Khác nhau: - Là hình thức rút gọn văn - Là hình thức rút gọn văn + Mục đích: ... chức: 2- Kiểm tra cũ: 3- Giới thiệu mới: I- ÔN TẬP VỀ ĐOẠN VĂN - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục I SGK trả lời câu hỏi: Đoạn văn gì? So sánh đoạn văn tự đoạn văn thuyết minh Cấu trúc đoạn văn...
 • 53
 • 5,695
 • 126

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lets go 1a third editionsách lets go 1 third editiondownload audio cd lets go 1a third editionlets go 1a third edition audiogiáo án lets go 1b third editionlets go 1b third editionsach lets go 1b second editionsach lets go 3 second editionbai hat tieng anh trong sach lets go 1anhung bai hat tieng anh trong sach lets go 1ahoc tieng anh sach lets go 1agiá sách lets go 1adownload sach lets go 1anoi dung sach lets go 1aaudio lets go 1b third editionĐề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017đề văn tuyển sinh vào 10Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lê Hoàn, Hà Nam năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THCSTHPT Đa Kia, Bình Phước năm học 2016 2017đề thiu thử ioe quốc gia lớp 9Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 2017Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội năm học 2016 2017đề + đáp án thi vào 10 tỉnh hải dương 2015Tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 hoàng minhCác tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo luật Hình sự Việt Namđề vilympic toán 5 vòng 1 25 năm học 2009 2010Các điều kiện nuôi con nuôi theo luật nuôi con nuôi năm 2010những câu hỏi phỏng vấn UV HTKTNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (TT)Các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn binChemistry and technology of yoghurt fermentation 2014Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nay tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập