Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
... Lĩnh vực hoạt động xây dựng Điều chỉnh/bổ sung: (1) Hạng lực: (Tên tổ chức) chịu trách nhiệm toàn nội dung đơn cam kết hoạt động xây dựng theo nội dung ghi chứng cấp tuân thủ quy ... quan ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động theo quy định Khoản Điều 10 Thông tư (2) Ghi rõ lý theo quy định Khoản Điều 23 Thông tư...
 • 2
 • 231
 • 1

Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
... THÔNG TIN CÁ NHÂN Ảnh 4x6 người cấp chứng Nội dung phép hành nghề hoạt động xây dựng: STT Lĩnh vực hành nghề Hạng Chữ ký người cấp chứng Thời hạn Từ đến Họ Tên: Ngày tháng ... tạo: Hệ đào tạo: Trình độ chuyên môn: (trang 2) Tỉnh/Thành phố, ngày ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ (Ký, họ tên, đóng dấu) (trang 3) ...
 • 2
 • 208
 • 0

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
... nội dung đơn cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo nội dung ghi chứng cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan./ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký ghi rõ họ, tên) Ghi chú: (1) Lĩnh vực hành nghề theo...
 • 2
 • 229
 • 0

Tài liệu Mẫu Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm pptx

Tài liệu Mẫu Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm pptx
... Kết hoạt động phòng kiểm nghiệm thực ba năm gần STT Lĩnh vực Tên phép thử Phương pháp Tổng số mẫu Ghi thử Phòng kiểm nghiệm cam kết: - Thực quy định định quản lý hoạt động phòng kiểm nghiệm; - ... lao động cho cán nhân viên phòng kiểm nghiệm Danh mục lĩnh vực phép thử phòng kiểm nghiệm đề nghị định Lĩnh vực Tên phép thử Phương pháp Công suất thử STT kiểm nghiệm Ghi ( số mẫu /năm) Kết hoạt ... đưa vào Tài liệu hướng Ghi kỹ thuật sử dụng dẫn thiết bị 6 Diện tích môi trường phòng kiểm nghiệm: 6.1 Sơ đồ mặt diện tích phận phòng kiểm nghiệm 6.2 Điều kiện môi trường phận phòng kiểm nghiệm: ...
 • 4
 • 254
 • 0

Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng docx

Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng docx
... BỘ XÂY DỰNG (Chữ ký người CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG cấp chứng chỉ) XÂY DỰNG ảnh 3x4 Chứng có giá trị từ ngày…tháng năm…đến ngày…tháng…năm Trang (màu trắng) Số chứng chỉ: ... phép hành nghề hoạt động xây dựng: …… …… …… …… … , ngày …tháng…năm… T/L BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG (Ký tên, đóng dấu) Trang (màu trắng) Trách nhiệm người cấp chứng - Chỉ ... việc hoạt động xây dựng phạm vi cho phép chứng Trang (màu trắng) - Tuân thủ quy định pháp luật xây dựng pháp luật khác có liên quan - Không cho người khác thuê, mượn sử dụng chứng để hành nghề...
 • 5
 • 206
 • 0

Mẫu chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng pot

Mẫu chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng pot
... XÂY DỰNG (Ký tên, đóng dấu) Trang (màu trắng) Trang (màu trắng) Trách nhiệm người cấp chứng - Chỉ nhận thực công việc hoạt động xây dựng phạm vi cho phép chứng - Tuân thủ quy định pháp luật xây ... TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Cấp cho Ông/bà: - Ngày tháng năm sinh: - Quốc tịch: - Số CMTND (hoặc hộ chiếu): - Nơi thường trú (hoặc cư trú): - Trình độ chuyên môn: Được phép hành nghề hoạt động xây dựng: ... trắng) Trang bìa (màu nâu) Ghi chú: * Chứng hành nghề có trang, kích thước 85 mmx 125 mm ** Số chứng chỉ: Có 02 nhóm số, nhóm số thứ theo mã vùng điện thoại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhóm...
 • 3
 • 104
 • 0

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý chi phí sản xuất trong hoạt động xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển việt đức

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý chi phí sản xuất trong hoạt động xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển việt đức
... sản xuất hoạt động xây dựng doanh nghiệp thi công xây dựng - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực quản chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Việt Đức III Đối ng phạm vi nghiên cứu ... đề xuất số giải pháp nâng cao lực quản chi phí sản xuất hoạt động xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Việt Đức chọn làm đề tài nghiên cứu với mục đích ưu điểm, mặt tích cực tồn tại, ... trạng công tác quản chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Việt Đức giai đoạn từ năm 2010-2012, nêu lên tồn nguyên nhân công tác quản chi phí sản xuất Công ty - Nghiên cứu đề xuất...
 • 101
 • 439
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Phân tích hoạt động xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Năng Lượng Đại Việt VINAGAS" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐẠI VIỆT VINAGAS® 3.1 Nhận xét công tác xây dựng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt Vinagas® 3.1.1 Về công ... NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐẠI VIỆT VINAGAS® 44 3.1 Nhận xét công tác xây dựng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt Vinagas® 44 3.1.1 Về công ... MỤC LỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài “ Phân tích hoạt động xây dựng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Năng Lượng Đại Việt VINAGAS” MỤC LỤC ...
 • 52
 • 316
 • 0

Tài liệu Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng doc

Tài liệu Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng doc
... trình hoạt động xây dựng ông/bà ……… không vi phạm quy định pháp luật, không gây cố công trình Kính đề nghị Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh xét cấp chứng hành nghề kiến trúc hoạt động xây dựng cho ... hành vi gây cố làm hư hỏng công trình, làm giảm chất lượng công trình hoạt động xây dựng Tôi xin chịu trách nhiệm toàn nội dung đơn cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo chứng hành nghề cấp ... nghị cấp chứng hành nghề Kiến trúc hoạt động xây dựng với nội dung sau: - Loại công trình: - Lĩnh vực thiết kế: Tôi cam đoan công chức làm công việc quản lý hành Nhà nước; có đủ lực hành vi...
 • 3
 • 273
 • 0

Tài liệu BM.XD.09 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng doc

Tài liệu BM.XD.09 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng doc
... nhiệm toàn nội dung đơn cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo nội dung ghi chứng cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan , ngày tháng năm 200 Người làm đơn (Ký ghi rõ họ, tên)...
 • 2
 • 229
 • 0

Tài liệu BM.XD.10 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng pdf

Tài liệu BM.XD.10 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng pdf
... trách nhiệm toàn nội dung đơn cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo nội dung ghi chứng cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan ., ngày tháng năm 200 Người làm đơn (Ký ghi rõ họ, tên)...
 • 2
 • 244
 • 0

Thực trạng và các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập

Thực trạng và các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập
... CTCK Việt Nam 37 l i Thực trạng hoạt động C T C K Việt Nam 42 Thực trạng tiềm lực tài 42 Ngu n nhân lực ' 44 Công nghệ 46 Thực trạng hoạt động nghiệp vụ 47 4.1 Hoạt động môi giới chứng khoán ... ÍINIVERSiry KHOA LUÂN TỐT NGHIỆP (Đề lài: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHÚNG KHOÁN VIÊT NAM aSKBNG YÊU CẦU HÔI NHẬP NỮ DA noi' N G O A I Tnư„N.O JũôL Sinh ... tài: "Thực trạng giải pháp nâng cao nùng lực hoạt động CTCK ỞViệr Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập " Ì Múc tiêu nghiên cứu: - L m rõ vấn đề lý luận tổng quan TTCK CTCK - Đánh giá thực trạng hoạt động...
 • 106
 • 362
 • 0

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng potx

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng potx
... tiết cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng) BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Họ tên: Quá trình hoạt động chuyên môn xây dựng: STT Thời gian hoạt Hoạt động xây ... chứng hành nghề hoạt động xây dựng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - , ngày .tháng năm ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Điền loại chứng hành nghề ... kết - Sở Xây dựng 2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: 1- Đơn xin cấp chứng hành nghề 2- Bản văn bằng, chứng liên quan đến nội dung xin cấp chứng hành nghề (phô tô công chứng) 3-...
 • 9
 • 174
 • 0

Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình pptx

Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình pptx
... 12/02/2009 Chính phủ quản lý đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng; - Thông tư số 167/2009/TT-BTC ... định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang 4.7 Kết thủ tục hành chính: Chứng hành nghề 4.8 Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp lại chứng hành nghề: 200.000 ... nhận trả kết - Sở Xây dựng 4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: 1- Đơn xin cấp lại chứng hành nghề 2- Có chứng cũ (đối với trường hợp chứng cũ bị rách, nát, chứng hết hạn) 3-...
 • 4
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệmmẫu hồ sơ năng lực công ty xây dựngmẫu chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựngmẫu chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựngmẫu hồ sơ năng lực công ty xây dựng dochút công chúng tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật kinh nghiệm của các nướcchỉ tiêu về hiệu quả năng lực hoạt độngcác chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt độnghệ thống tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động của ctckquy định về việc công bố thông tin năng lực của các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng công trìnhnhóm chỉ tiêu năng lực hoạt độngnhà thầu bao gồm cả thầu chính và thầu phụ là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công tác xây dựng những tổ chức cá nhân này có đủ năng lực và chuyên nghiệp trong hoạt động xây dựngnhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động 1nhóm chỉ tiêu về năng lực họat động 2năng lực hoạt động40 ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌCNghiên cứu phân tích cấu trúc của erlotinib và các hợp chất trung gian bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh quảng trị thực trạng và giải phápĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng quốc lộ 1a đoạn từ thành phố đông hà đến thị xã quảng trị, tỉnh quảng trịĐánh giá đa dạng thực vật thân gỗ vùng cát nội đồng huyện quảng điềnĐánh giá thực trạng quản lý đất đai tại các mỏ khai thác đất sét và đất đồi trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵngNghiên cứu hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ có giá trị tại vùng cát nội đồng xã hải dương, huyện hải lăng, tỉnh quảng trịiNghiên cứu kĩ thuật thu hái, chế biến hạt giống và gieo ươm cây lim xẹt (peltophorum pterocarpum) tại viện nghiên cứu và phát triển hương vân, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trịPhân tích hiệu quả hoạt động của mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp so với mô hình hai cấp tại thành phố nha trang, tỉnh khánh hòaNâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yênNâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh phú yênNâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện thành phố tuy hòaHoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại liên đoàn lao động tỉnh quảng bìnhGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG tài TRỢ vốn tín DỤNG đầu tư PHÁT TRIỂN tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THỪA THIÊN HUẾGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CHI NHÁNH THANH hóa CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý hải QUAN đối với HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THEO hợp ĐỒNG THƯƠNG mại tại cục hải QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾNâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của ủy ban nhân dân thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếPHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU nước UỐNG TINH KHIẾT BẠCH mã của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾ’’Tạo động lực làm việc cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng sun spa resort
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập