lec5

Giới thiệu về các thuật toán - lec5

Giới thiệu về các thuật toán - lec5
... ARITHMETIC Dictionaries help speed algorithms e.g put all substrings into set, looking for duplicates - Θ(n2 ) operations Lecture Hashing I: Chaining, Hash Functions 6.006 Spring 2008 How we solve the ... would need to be stored in an array, indexed by key φ key item key item key item Figure 1: Direct-access table Problems: keys must be nonnegative integers (or using two arrays, integers) large ... dictionary • hash function h: U → φ, 1, , m − T φ k1 U k k k kk k3 h(k 1) = k2 m-1 Figure 2: Mapping keys to a table • two keys ki , kj � K collide if h(ki ) = h(kj ) How we deal...
 • 7
 • 144
 • 0

Giáo trình Java - Lec5: Lập trình giao diện potx

Giáo trình Java - Lec5: Lập trình giao diện potx
... ĐƯỢC TRÌNH BÀY GỒM: • Giới thiệu thiết kế GUI java • Các thành phần (Component) • Đối tượng khung chứa (Container) • Bộ quản lý trình bày (Layout Manager) PHẦN GIỚI THIỆU THIẾT KẾ GUI TRONG JAVA ... nhấn • Để lắng nghe kiện nhấn nút ta cần cài đặt giao tiếp ActionListener 14 NÚT NHẤN (BUTTON) import java. applet.Applet; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public class DemoButton extends ... nghe cần cài đặt giao tiếp – ActionListener – TextListener • Cài đặt phương thức textValueChanged(); 18 Ô VĂN BẢN (TEXT FIELD) import java. applet.Applet; import java. awt.*; import java. awt.event.*;...
 • 74
 • 176
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng Lec5 OOP(cont)

Bài giảng lập trình hướng đối tượng Lec5 OOP(cont)
... thức thực hành vi, nhiều kiểu tồn đối tượng • Đa hình lập trình: • Đa hình phương thức: chồng phương thức, ghi đè phương thức • Đa hình đối tượng: nhìn nhận đối tượng theo nhiều kiểu khác • Ví ... Upcasting: đối tượng lớp nhìn nhận đối tượng lớp cha • Thực tự động Person private String name private int age private String profession public void displayPerson() • Downcasting: đối tượng lớp ... == để so sánh đối tượng • Mọi lớp kế thừa phương thức equals từ lớp Object • đối tượng dùng phương thức equals()mà phải định nghĩa lại • Ghi đè phương thức (Overriding) • Hai đối tượng thỏa mãn...
 • 15
 • 33
 • 0

HCI lec5 final

HCI lec5 final
... Chủ đề           Giới thiệu HCI Tính sử dụng hệ thống Thiết kế hướng người sử dụng Khả người Mô hình vào – liệu Nguyên lý thiết ... Phân tích đánh giá Anh chị sử dụng Input model phát triển phần mềm? Tại sao? Trả lời gửi eMail: hci. dvduc@gmail.com dvduc-2007/10 Bài 5: Mô hình vào-ra liệu 34/34 Câu hỏi? ...
 • 35
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu độ bền vỏ cầu chủ động ô tô tải nhỏ sản xuất, lắp ráp tại Việt NamHóa 9 Bài 41 : Nhiên liệu (hay)Bản vẽ autocad máy trộn bê tông hình quả trámBản vẽ autocad thiết kế máy sấy muốiBản vẽ autocad máy sàng rung có hướng, sàng rung vô hướng, trạm nghiền sàngBản vẽ autocad máy đùn ép gạch không có buồng chân khôngBản vẽ autocad máy đúc ống cống bê tông cốt thépHướng dẫn tự học môn truyền thông marketing tích hợp đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn xã hội học đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy phân loại hạt cho xi măng sau công đoạn nghiền clinkerHướng dẫn tự học môn thương mại điện tử đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị tác nghiệp 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn mô hình phân tích định giá 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngân hàng thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật dân sự 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế vĩ mô 2 đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy đập hàm đơn giản, máy đập hàm phức tạpHướng dẫn tự học môn kinh tế vi mô 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế quốc tế 1 đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập