Kiem tra giua ky i 2007 2008

Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011

Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011 Môn : Toán ĐÁP ÁN: Bài 1: Khoanh kết 0,25 đ Bài 2:...
 • 2
 • 352
 • 2

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn sinh 9

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn sinh 9
... liên kết v i A, G liên kết v i X B A liên kết v i U, T liên kết v i A, G liên kết v i X, X liên kết v i G C A liên kết v i T, G liên kết v i X hay ngợc l i D A liên kết v i X, G liên kết v i ... B i kiểm tra tiết kỳ I môn sinh học9 Họ tên : Lớp : i m L i phê thầy, cô giáo Câu`1: (1.5 i m) Khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu trả l i Nguyên tắc bổ sung đợc thể chế tự nhân đ i ADN ... chu kỳ tế bào ? Câu 4: (3 i m) đậu Hà Lan, muốn xác định đợc kiểu gen cá thể mang tính trạng tr i cần ph i làm ? Hớng dẫn chấm đáp án đề kiểm tra tiết kỳ I Môn sinh học Câu N i dung - M i ý...
 • 5
 • 236
 • 0

Đề thi kiểm tra giữa kỳ I lớp 1 ( dạng tham khảo )

Đề thi kiểm tra giữa kỳ I lớp 1 ( dạng tham khảo )
... voi c i 26 b i cá gà m i sửa xe g i quà 27 bò tr i ch i l i ch i gà ch i n i 28 đồ ch i tr i i l i g i mì n i 29 bà n i lễ h i ng i nghỉ ng i ch i phố 30 th i l i n i t i ng i m i vui vẻ 31 ... HỌC _ MƠN: TIẾNG VIỆT – LỚP KIỂM TRA VIẾT Th i gian: 30 phút Ngày kiểm tra: _ I Viết chữ ghi tiếng: chữ …………/7đ II i n tiếng: …………/3đ B I LUYỆN TẬP TOÁN LỚP MỘT B i : Tính : a/ + ... trước kết :  B i : a) b) c) < B i : a) > b)  d) > c) d) B i : a) Trong số từ đến 10 , số lớn : b) c) 10 d) B i : Hình cần i n vào ô có dấu ? :    a) d) Câu : / đ     b) Viết phép tính...
 • 10
 • 320
 • 0

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 2010 - 11

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 2010 - 11
... Lao Bảo B I KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC b Lớp: Th i gian: 45 phút Họ tên HS: Ngày kiểm tra: Ngày trả b i: I M Nhận xét thầy, cô giáo (Ghi số chữ) A, Trắc nghiệm: (4 i m) Câu 1: ... B I KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC g Lớp: Th i gian: 45 phút Họ tên HS: Ngày kiểm tra: .Ngày trả b i: I M Nhận xét thầy, cô giáo (Ghi số chữ) A, Trắc nghiệm: Câu 1: (1đ) Dùng kí hiệu ... B I KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC h Lớp: Th i gian: 45 phút Họ tên HS: Ngày kiểm tra: .Ngày trả b i: I M Nhận xét thầy, cô giáo (Ghi số chữ) A, Trắc nghiệm: Câu 1: (1đ) Dùng kí hiệu...
 • 10
 • 130
 • 0

Để kiểm tra giữa kỳ I Toán 1

Để kiểm tra giữa kỳ I Toán 1
... cạnh ph i câu phép tính đúng; gạch câu phép tính sai Phần 1: Câu 1, 2, 3: Đúng câu 0,5đ – Tổng cộng phần 1: 1, 5 i m Phần 2: Câu 1, 2, 3: Đúng phép tính 0,5 i m – Tổng cộng phần 2: i m Phần ... tính 0,5 i m – Tổng cộng phần 2: i m Phần 3: Câu 1: Viết phép tính kết thích hợp 1, 5 i m Câu 2: Đúng phép tính i m – Tổng cộng câu 2: i m ...
 • 2
 • 2,076
 • 21

Đề thi kiểm tra học kỳ II ( 2007- 2008) Môn Tiếng Anh Lớp 11- Đề 3 pot

Đề thi kiểm tra học kỳ II ( 2007- 2008) Môn Tiếng Anh Lớp 11- Đề 3 pot
... to go D.went 32 -Natalia is used to………… on her own A to work B work C working D worked 33 -She won the gold medal in jumping She broke her………… A record B task C subject D mission 34 - The saleman…………….works ... A for B on C.of D in 29-Jonh enjoys…… by train A go B go C to go D going 30 - He went to the market ……… some rice A buy B to buy C buying D to buying 31 -Pham Tuan is the first man of Vietnam……….in ... B.whom C whose that 35 -The job for………… I like most is not as good as I thought A.what B.that D which D it 36 - Early morning is……………….I study best A that B which C when D where 37 -It is the place……...
 • 2
 • 227
 • 4

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 docx

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2 docx
... ý 0 ,25 i m Số liền trước 87 86 Số liền sau 99 100 Số lớn 54 bé 56 55 Số liền trước Câu : i m Học sinh tính nhẩm biểu thức ghi 0 ,25 i m + + = 15 + – = + + = 13 + – = Câu : i m Học sinh tính ... tính 0,5 i m Câu : ( i m ) i n dấu dược 0,5 i m 19 + = + 17 9+6>5+9 29 + < 48 – 18 + = + 18 Câu : i m Đúng ý 0 ,25 i m dm = 10 cm 40 cm = dm dm = 50 cm 20 cm = dm Câu 6: i m B i gi i : a/ ... i m B i gi i : a/ Đoạn thẳng PQ d i ( 0 ,25 i m ) + = 10 ( cm ) ( 0 ,25 i m ) Đáp số : 10 cm ( 0 ,25 i m ) b/ Vẽ đoạn thẳng PQ d i 10 cm ( 0 ,25 đ) Câu :1 i m : Khoanh vào chữ : B.3 Hết ...
 • 3
 • 196
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II ( 20072008 ) Môn : Toán - Lớp 7 pptx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II ( 2007 – 2008 ) Môn : Toán - Lớp 7 pptx
... (Hết) Phòng GD Quận Tân Phú Trường THCS Đồng Khởi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II ( 20 07 2008 ) Môn : Toán - Lớp : ( Ngày kiểm tra 12 03 2008 ) Đề B Thời gian làm : 60 phút A)Trắc nghiệm: (2 ) ... 60 80 70 80 70 80 65 70 70 75 80 60 75 70 60 65 75 80 65 70 60 65 75 80 60 60 75 75 65 70 80 75 80 70 65 70 a) Dấu hiệu cần tìm ? b) Hãy lập bảng tần số tìm số trung bình cộng? Bài 2: (2 ) Cho ... (2 ) Cho hai đơn thức: M = x2 y N = - 2xy3 t a) Tính giá trị đơn thức M x = y = - ? b) Tính M N ? Bài : (3 ,5 ) Cho cân C ( C góc nhọn) Kẻ CO a) Chứng minh : OAC = OBC ? AB b) Cho biết BC = 10cm...
 • 3
 • 134
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 483 potx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 483 potx
... are sometimes taught the alphabet and basic math This level of education is only popular in major cities Children normally start their primary education at the age of six Education at this level ... popularize and standardize middle education fully within the next few years Secondary education, which consists of grades 10, 11 and 12, is standardized in all major urban regions, but is not in ... During my dinner the phone rang -> while I ………………………………………………………………………………………… Question VI Read the following passage, then answer the questions below it Vietnam's education system can be divided...
 • 2
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nộităng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhQUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ ẤN ĐỘ - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975 - 1991CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH HOA KỲ VÀ ANH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1941 – 1946 (QUA TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM)GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT QUÂN SỰ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIN-HEM PÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCHÍNH QUYỀN ĐẠI VIỆT VÀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ PHÍA NAM (THẾ KỶ XI – XVIII)Luận án Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnhNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (tt)LDS_ Đỗ Thị Vân Anh_ Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thùc tiôn xÐt xö t¹i tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè hµ néiLDS_ Nguyễn Thị Mai Hiên_nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành ánLDS_Đinh Hồng Quân_Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu tư nhânLDS_Hoàng Đình Thanh_Giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình của TAND (Qua thực tiễn tại Thừa Thiên - Huế)LDS_Lê Trung Phước_Thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất (qua thực tiễn tại thành phố Huế).Nhân thân người phạm tội cướp tài sản trên địa bàn thành phố hồ chí minhQuyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 10 – thành phố hồ chí minhĐịnh tội danh trong trường hợp phạm nhiều tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng naiHủy phán quyết trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhTội phá hoại chính sách đoàn kết theo pháp luật hình sự việt namTội mua bán người theo pháp luật hình sự việt nam ở nước ta hiện nayXây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh long an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập