“Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón đạm đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa Nhị ưu 838 vụ xuân 2016 tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa”.

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón kali đến khả năng chống chịu bệnh hại năng suất giống nếp cái hạt cau vụ mùa năm 2012 tại khu thực hành thực tập trường đại học hồng đức

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón kali đến khả năng chống chịu bệnh hại và năng suất giống nếp cái hạt cau vụ mùa năm 2012 tại khu thực hành thực tập  trường đại học hồng đức
... suất lúa cách đáng kể Xuất phát từ thực tiễn nêu thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón Kali đến khả chống chịu bệnh hại suất giống nếp hạt cau vụ mùa năm 2012 khu thực hành thực tập ... vụ mùa năm 2012 Ảnh hưởng liều lượng bón kali khác đến khả sinh trưởng, phát triển giống lúa nếp hạt cau Ảnh hưởng liều lượng bón kali khác đến khả chống chịu loại bệnh hại giống lúa nếp hạt cau ... sinh trưởng lúa nếp hạt cau vụ mùa năm 2012 khu thực hành thực tập trường đại học Hồng Đức thể bảng 31 Bảng 3: Thời gian sinh trưởng giống lúa nếp hạt cau bón phân Kali liều lượng khác (Đvt:...
 • 62
 • 24
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng BENTONIT đến quá trình sinh trưởng, phát triển củaLương Phương nuôi thịt doc

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng BENTONIT đến quá trình sinh trưởng, phát triển của gà Lương Phương nuôi thịt doc
... 3-5% Bentonit vào kh u ph n ăn c a không nh hư ng n ch tiêu sinh lý, sinh hoá máu h ng c u, b ch c u ti u ph n Protein Các ch s phù h p v i sinh lý, sinh hoá c a máu Thông thư ng ch s ... t 2,81-6,55% H giá thành kg 384,30 /kg ngh C n th nghi m Bentonit v t, h u b sinh s n có ánh giá c th v nh hư ng c a Bentonit n sinh trư ng sinh s n c a Tài li u tham kh o i h c ... nuôi 94,44 96,67 98,33 95,56 s ng K t qu ghi b ng cho th y vi c s d ng Bentonit t 3-5% thay th khoáng vô vào kh u ph n th c ăn nuôi th t không nh hư ng n kh sinh trư ng phát tri n c a nuôi...
 • 7
 • 159
 • 3

nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón p, k đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lạc l14 trên đất cát pha vụ xuân 2007 tại quảng thành, thành phố thanh hoá.

nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón p, k đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc l14 trên đất cát pha vụ xuân 2007 tại xã quảng thành, thành phố thanh hoá.
... lợng bón P, K đến đặc điểm phát sinh cành giống lạc L14 56 Bảng 4.8 ảnh hởng liều lợng bón P, K đến số diện tích giống lạc L14 qua giai đoạn sinh trởng 58 Bảng 4.9 ảnh hởng liều lợng bón P, K đến ... giống lạc L14 đất cát pha vụ Xuân 2007 x Quảng Thành- Thành phố Thanh Hoá 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định đợc liều lợng bón P, K hợp lý cho giống lạc L14 đất cát pha Thanh Hoá Trên ... cao số giống lạc L14 53 4.3.4 ảnh hởng liều lợng bón P, K đến đặc điểm phát sinh cành giống lạc L14 55 4.3.5 ảnh hởng liều lợng bón P, K đến số diện tích (LAI) giống lạc L14 qua giai đoạn sinh...
 • 123
 • 50
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang
... vùng đất bạc màu Bắc Giang tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh h ởng liều l ợng phân đạm số dảnh cấy đến sinh tr ởng, phát triển suất giống lúa Việt lai 20 vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang 1.2 ... bạc màu chân vàn, đất cấy vụ lúa năm 37 3.3 Nội dung nghiên cứu - ảnh h ởng liều l ợng phân đạm tới sinh tr ởng, phát triển suất giống lúa Việt lai 20 - ảnh h ởng số dảnh cấy tới sinh tr ởng, phát ... cấy 180 - 200 dảnh bản/m2 Số dảnh cấy/ khóm - dảnh vụ mùa - dảnh vụ chiêm xuân Số dảnh cấy phụ thuộc vào sức đẻ nhánh giống, nghiên cứu số dảnh cấy cho vụ xuân, Bùi Huy Đáp (1964) [6] kết luận: Trong...
 • 86
 • 479
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển năng xuất của vừng trên địa bàn thanh thịnh thanh chương nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển và năng xuất của vừng trên địa bàn xã thanh thịnh  thanh chương  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ ====== CAO THI MAI PHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯƠNG PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA VỪNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH THỊNH - THANH CHƯƠNG NGHỆ ... nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân lân đến sinh trưởng phát triển suất vừng địa bàn Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An" 12 Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Đánh giá khả sinh ... tecmô phôtphat Phân hút ẩm bảo quản dễ dàng 41 CHƯƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu - Địa điểm: Tại Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An Tại phòng thí...
 • 82
 • 457
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm lân, Kali đến tỉ lệ bạc bụng hàm lượng Amylose hạt gạo ở đất phèn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang potx

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm lân, Kali đến tỉ lệ bạc bụng và hàm lượng Amylose hạt gạo ở đất phèn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang potx
... K T LU N VÀ ð NGH 4.1 K t lu n K t qu phân tích thí nghi m nh hư ng c a li u lư ng phân ñ m, lân kali lo i ñ t phèn Deep sulfidic Humaquepts t nh An Giang cho k t lu n sau: - Phân lân kali nh ... ng tương tác phân ñ m, lân kali ñ n t l b c b ng hàm lư ng amylose c a h tg o Phân tích nh hư ng tương tác phân ñ m, lân cho th y công th c phân có ưu ñi m v su t, t l g o hàm lư ng amylose so ... rice research institute Los Banos Philippines Tr n Thanh Sơn 2004 Kh o sát hi n tr ng s n xu t k thu t canh tác lúa c a nông dân t nh An Giang S Khoa h c Công ngh An Giang Báo cáo Khoa h c S 32,...
 • 4
 • 261
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 TRÊN ĐẤT CÁT " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trung nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân lân đến khả sinh trưởng, khả cho suất hàm lượng tinh bột giống sắn KM94 II Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu 2.1.1 Loại đất Đất tiến hành nghiên ... lượng lân bón hàm lượng tinh bột tích lũy củ Qua nghiên ảnh hưởng liều lượng lân bón đến khả sinh trưởng cho suất củ, bột sắn thấy việc bón lân ảnh hưởng không lớn đến khả sinh trưởng cho suất ... Trên sở so sánh, đánh giá, tổng hợp kết theo dõi khả sinh trưởng phát triển, khả cho suất hàm lượng tinh bột liều lượng lân bón khác giống sắn KM94 đất cát, có kết luận sau: 82 - Liều lượng lân...
 • 10
 • 226
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 TRÊN ĐẤT CÁT" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lũy tinh bột tạo suất cho sắn Bón kali nhiều hay ảnh hưởng đến tinh bột chất lượng tinh bột Qua nghiên cứu thu kết thể qua bảng Bảng 2: Ảnh hưởng liều lượng kali sắn KM94 đất cát đến số tiêu suất ... cứu phân kali bón cho sắn chủ yếu áp dụng đất thịt, nghiên cứu bón kali cho sắn đất cát ven biển Trong báo này, tập trung nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân kali đến khả sinh trưởng, khả cho suất ... liều lượng kali sắn KM94 đất cát đến chiều cao qua thời kỳ Đồ thị 2: Ảnh hưởng liều lượng kali sắn KM94 đất cát đến số diện tích qua thời kỳ 82 Đồ thị 3: Ảnh hưởng liều lượng kali đạm sắn KM94 đất...
 • 9
 • 137
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân, kali đến sinh trưởng phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện đan phượng, thành phồ hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân, kali đến sinh trưởng và phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện đan phượng, thành phồ hà nội
... u tương rau DT08 54 3.2.3 nh hư ng c a li u lư ng kali bón ñ n y u t c u thành su t c a ñ u tương rau DT08 56 3.2.4 nh hư ng c a bón kali khác ñ n hi u qu kinh t ñ u tương rau DT08 ... Phương pháp nghiên c u: * Nghiên c u li u lư ng lân, kali ñ n sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ñ u tương rau DT08 v Thu ðông ñ t ðan Phư ng ,thành ph N i * Gi ng tham gia thí nghi m: DT08 * Cách ... n sinh trư ng, phát tri n, su t qu xanh thương ph m gi ng ñ u tương rau DT08 Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng kali ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t qu xanh thương ph m gi ng ñ u tương rau DT08...
 • 98
 • 367
 • 1

so sánh một số giống kê (setaria italica beauv.), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm mật độ trồng đến năng suất hạt kê

so sánh một số giống kê (setaria italica beauv.), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ trồng đến năng suất hạt kê
... nghiệp…………… So sánh số giống (Setaria italica Beauv.), nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân ñạm mật ñộ trồng ñến suất hạt 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Lựa chọn giống có triển vọng suất cao ... 52 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón mật ñộ trồng ñến số diện tích giống CM11 Gia Lâm 4.2.5 51 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón mật ñộ trồng ñến chiều cao giống CM11 Gia Lâm 4.2.4 50 Ảnh hưởng liều lượng ... quan hệ suất yếu tố liên quan 45 4.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân ñạm mật ñộ trồng ñến suất hạt giống CM11 vụ Xuân 2009 Gia Lâm 4.2.1 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón mật ñộ trồng...
 • 132
 • 73
 • 0

So sánh một số giống kê (setaria italica beauv ), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm mật độ trồng đến năng suất hạt kê

So sánh một số giống kê (setaria italica beauv ), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ trồng đến năng suất hạt kê
... đạm bón mật độ trồng đến số thân giống CM11 VI 50 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến chiều cao giống CM11 52 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến số 4.12 diện tích giống ... trồng đến suất hạt giống CM11 vụ Xuân 2009 Gia Lâm 4.2.1 47 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến thời gian sinh trưởng giống CM11 4.2.2 49 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến số ... đến số thân giống CM11 Gia Lâm 4.2.3 50 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến chiều cao giống CM11 Gia Lâm 4.2.4 51 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến số diện tích giống CM11...
 • 79
 • 55
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦ MẠCH MÔN TRÊN ĐẤT XÁM FERALIT TẠI HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦ MẠCH MÔN TRÊN ĐẤT XÁM FERALIT TẠI HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ
... Ảnh hưởng liều lượng bón đạm đến sinh trưởng huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Liều lượng bón đạm ảnh hưởng khác đến số lượng rễ, chiều dài rễ, số lượng củ, khối lượng rễ khối lượng củ mạch môn Liều ... 175,18 164,86 16,50 Năng suất củ thực thu tạ/ha Năng suất rễ lí thuyết tạ/ha Năng suất rễ thực thu tạ/ha 107 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm đến sinh trưởng huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ So sánh công ... thước mạch môn Các tiêu sinh trưởng chiều cao, chiều rộng tán công thức có bón đạm sai khác ý nghĩa so với đối chứng Liều lượng đạm bón khác có ảnh hưởng đến khối lượng thân mạch môn Liều lượng đạm...
 • 8
 • 285
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bón đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống đậu tương DVN 6 vụ xuân 2011 tại nghi phong nghi lộc nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bón đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương DVN 6 vụ xuân 2011 tại nghi phong  nghi lộc  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... thích hợp giống đậu tương DVN- 6 12 2.2.Yêu cầu - Nghi n cứu ảnh hưởng thời gian bón Đạm đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống đậu tương DVN- 6 -Nghi n cứu ảnh hưởng thời gian bón Đạm đến khả ... tài: Nghi n cứu ảnh hưởng thời gian bón đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu tương DVN- 6 vụ Xuân 2011 Nghi Phong Nghi Lộc - Nghệ An thực hiện, gian lận hay chép trình nghi n cứu Kết ... đậu tương thông qua tác động , hiệu việc bón đạm tiến hành nghi n cứu đề tài: Ảnh hưởng thời gian bón đạm đến sinh trưởng ,phát triển suất giống đậu tương DVN- 6 vụ Xuân 2011 Nghi Phong Nghi lộc...
 • 40
 • 196
 • 0

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦ MẠCH MÔN TRÊN ĐẤT XÁM FERALIT TẠI HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ " pptx

BÁO CÁO
... Ảnh hưởng liều lượng bón đạm đến sinh trưởng huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Liều lượng bón đạm ảnh hưởng khác đến số lượng rễ, chiều dài rễ, số lượng củ, khối lượng rễ khối lượng củ mạch môn Liều ... 175,18 164,86 16,50 Năng suất củ thực thu tạ/ha Năng suất rễ lí thuyết tạ/ha Năng suất rễ thực thu tạ/ha 107 Ảnh hưởng liều lượng bón đạm đến sinh trưởng huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ So sánh công ... thước mạch môn Các tiêu sinh trưởng chiều cao, chiều rộng tán công thức có bón đạm sai khác ý nghĩa so với đối chứng Liều lượng đạm bón khác có ảnh hưởng đến khối lượng thân mạch môn Liều lượng đạm...
 • 8
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợnnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đền khả năng sản xuất của lợn trong chăn nuôi nông hộnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợn trong nông hộnghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa 42phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ vi khuẩn đến khả năng xử lýphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý đến khả năng xử lý của vi khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúauận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lvn99 vụ xuân năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyênluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón thúc cho giống sắn km987 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúa o thua thien huenghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến nương chè hái bằng máy tại yên sơn tỉnh tuyên quangnghien cuu anh huong của liều lượng lân đến cây có củnghien cuu anh huong của liều lượng lân đến cây đậu tương rau99 đề ôn thi tốt nghiêp môn hóa giải chi tiếtXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06Đề toán (liên trường)bài tập ankan hay dành cho lớp 11NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pgiao an lop 10 bai 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập