Rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI RÈN NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 DÂN TỘC MÔNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI RÈN KĨ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 DÂN TỘC MÔNG
... đề tài: Rèn phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp đân tộc Mông Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu thực trạng dạy Học vần lớp 1, thực trạng dạy học phát âm cho học sinh lớp dân tộc Mông trường ... niệm phát âm 1. 1.3 Vị trí, nhiệm vụ Học vần phát âm Tiểu học 1. 1.4 Cơ sở khoa học dạy Học vần dạy phát âm 1. 1.5 Cơ sở sư phạm dạy Học vần luyện phát âm cho học sinh lớp 14 1. 1.6 ... PHÁP RÈN KĨ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP DÂN TỘC MÔNG 2 .1 Đề xuất biện pháp rèn phát âm Trên sở lí luận phân tích vấn đề xung quanh việc dạy học phát âm cho HS lớp 1, đồng thời...
 • 86
 • 473
 • 0

khóa luận tốt nghiệp rèn năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông

khóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông
... BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP DÂN TỘC MÔNG 36 2 .1 Đề xuất biện pháp rèn phát âm 36 2 .1. 1 Sử dụng trò chơi dạy học luyện phát âm 36 2 .1. 2 Kết hợp ... đề tài: Rèn phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp đân tộc Mông Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu thực trạng dạy Học vần lớp 1, thực trạng dạy học phát âm cho học sinh lớp dân tộc Mông trường ... Việt Tuy nhiên hạn chế lớn em thường phát âm sai, đọc lệch chuẩn tiếng Việt Học sinh dân tộc Mông việc phát âm em theo âm gió phát âm giống ta phát âm tiếng Anh, phát âm tiếng Việt em phát âm...
 • 86
 • 602
 • 1

rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông

rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông
... hạn chế lớn em thường phát âm sai, đọc lệch chuẩn tiếng Việt Học sinh dân tộc Mông việc phát âm em theo âm gió, phát âm giống ta phát âm tiếng Anh, phát âm tiếng Việt em phát âm sai đọc lệch chuẩn ... lượng phát âm (đọc, nói) tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số nói chung học sinh lớp dân tộc Mông, mạnh dạn trình bày hệ thống biện pháp sau III Các biện pháp rèn phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp ... chức sinh hoạt chuyên đề Rèn phát âm tiếng Việt cho HS lớp dân tộc Mông thực hành để nâng cao chất lượng đọc, nói tiếng Việt học sinh dân tộc Mông trường có học sinh chủ yếu người dân tộc Mông...
 • 36
 • 643
 • 2

Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc stiêng ở huyện bù đăng, tỉnh bình phước

Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc stiêng ở huyện bù đăng, tỉnh bình phước
... Vì vậy, việc rèn luyện sử dụng Tiếng Việt cho học sinh lớp dân tộc S’tiêng hay cho tất học sinh dân tộc thiểu số tìm biện pháp để rèn luyện sử dụng tiếng Việt cho học sinh lớp vấn đề cấp ... dụng tiếng Việt cho học sinh lớp dân tộc S’tiêng 5.2 Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện sử dụng tiếng Việt cho học sinh lớp dân tộc S’tiêng số trường Tiểu học huyện Đăng, tỉnh Bình Phước 5.3 ... trường Tiểu học huyện Đăng, tỉnh Bình Phước Chương 3: Một số biện pháp rèn luyện sử dụng tiếng Việt cho học sinh lớp dân tộc S’tiêng trường Tiểu học huyện Đăng, tỉnh Bình Phước 10 Chương CƠ...
 • 129
 • 429
 • 0

Một số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 người ê đê

Một số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 người ê đê
... ĐỀ TÀI 10 1. 1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1. 2 Một số khái niệm 12 1. 2 .1 Nội dung, Quy trình 12 1. 2.2 Âm nhạc dạy học âm nhạc 14 1. 2.3 Hoạt động, ... hát tiểu học Chương trình ÂN tiểu học quy định dạy 55 hát số bổ sung thay dùng cho ngoại khóa (lớp 1, lớp học 12 bài; lớp học 11 bài; lớp 4,5 lớp học 10 bài) Như vậy, việc dạy ÂN tiểu học chủ ... Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học [18 ] 11 - Phan Quốc Lâm, Nội dung, quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên học sinh viên ngành Giáo dục tiểu học - Trường Đại học Vinh,...
 • 110
 • 234
 • 0

Một số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 người ê đê luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 người ê đê luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... tiếp học sinh người Ê ê Chính lí trên, chọn đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp người Ê ê MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ NGỌC HOA MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA LỖI PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP NGƯỜI Ê Ê Chuyên ngành: Giáo dục học (Bậc tiểu học) số: 60 .14 . 01. 01 LUẬN ... quan đến đề tài - Nghiên cứu thực trạng vấn đề sửa lỗi phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp người Ê ê - Đề xuất số biện pháp sửa lỗi phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp người Ê ê - Tổ chức thử nghiệm...
 • 132
 • 427
 • 1

skkn rèn năng nghe và kể chuyện cho học sinh lớp 1

skkn rèn kĩ năng nghe và kể chuyện cho học sinh lớp 1
... tập kể chuyện cho học sinh lớp 1 Cơ sở lý thuyết cần chuẩn bị cho tiết kể chuyện 1. 1 Rèn kỹ nghe chuyện: (để rèn kỹ nghe hiểu - trọng tâm việc dạy giáo viên) 1. 1 .1 Chuẩn bị cho tiết dạy - Nghiên ... mong ngóng cho nhanh đến kể chuyện, chuyện Đặc biệt kể chuyện em thích nghe kể thích nghe cô đọc lại văn truyện, cô kể hấp dẫn Thích nghe kể cho ngời khác nghe Nếu đợc gọi kể em kể theo gợi ... học sinh: Nhiệm vụ kể chuyện em phải chăm nghe giáo viên kể chuyện, để nhớ chuyện kể lại đợc câu chuyện Phân tích ý nghĩa truyện (ở mức đơn giản) Đợc nghe chuyện nhu cầu tâm lý học sinh lớp 1, ...
 • 16
 • 810
 • 2

Khó khăn tâm lý trong kỹ năng học tiếng việt của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số

Khó khăn tâm lý trong kỹ năng học tiếng việt của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số
... cứu Tâm học, tháng 11 /2005 Vũ Ngọc Hà, Khó khăn tâm học sinh đầu lớp 1, Luận án Tiến sỹ Tâm học, Viện Tâm học, 2009 Phùng Thị Hằng, Một số khó khăn tâm học tập học sinh tiểu học ... Nam, Nxb Đại học Huế, 2 011 Vũ Ngọc Hà, Một số trở ngại tâm trẻ vào lớp 1, Tạp chí Tâm học Số 4/2003, 2003 Vũ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Như, Những khó khăn tâm học tập học sinh lớp 1, Tạp chí ... Giáo dục số 267 (kỳ - 8/2 011 ), 2 011 Lê Mỹ Dung, Nhà tâm học đường việc khắc phục khó khăn tâm học tập học sinh tiểu học, Báo cáo khoa học Hội nghị Quốc tế lần thứ Tâm học đường Việt Nam,...
 • 10
 • 516
 • 1

Rèn năng tiếng việt cho học sinh lớp 1 qua phân môn học vần

Rèn kĩ năng tiếng việt cho học sinh lớp 1 qua phân môn học vần
... K NNG TING VIT CHO HC SINH LP QUA PHN MễN HC VN 1. 1 C s lớ lun ca vic rốn cỏc k nng ting Vit cho hc sinh lp qua phõn mụn Hc 1. 1 .1 Mt s khỏi nim liờn quan 1. 1.2 C s tõm lớ ... K NNG TING VIT CHO HC SINH LP QUA PHN MễN HC VN 1. 1 C s lớ lun ca vic rốn cỏc k nng ting Vit cho hc sinh lp qua phõn mụn Hc 1. 1 .1 Mt s khỏi nim liờn quan 1. 1 .1. 1 K nng Hng ngy, ngi sng, phỏt ... nng c cho hc sinh lp qua phõn mụn Hc 48 2 .1. 1 Giỳp hc sinh nm chc cỏc net ch c bn phn Hc 48 2 .1. 2 Cung cp cho hc sinh h thng cỏc ch cỏi 49 2 .1. 3 Giỳp hc sinh nm vng cỏc 50 2 .1. 4 Hng...
 • 139
 • 263
 • 0

Rèn năng tiếng việt cho học sinh lớp 1 qua phân môn học vần

Rèn kĩ năng tiếng việt cho học sinh lớp 1 qua phân môn học vần
... KĨ NĂNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP QUA PHÂN MÔN HỌC VẦN 1. 1 Cơ sở ỉí luận việc rèn tiếng Việt cho học sinh ỉớp qua phân môn Học vần 1. 1 .1 1 .1. 1 .1 Một số khái niệm liên quan Hằng ngày, ... BIỆN PHÁP RÈN CÁC KĨ NĂNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP QUA PHÂN MÔN HỌC VẦN 2 .1 Các biện pháp rèn đọc cho học sinh lóp qua phân môn Học vần Căn vào đặc điểm tâm lí nhận thức học sinh lớp 1, đưa ... 1. 2 Cơ sở thực tiễn việc rèn tiếng Việt cho học sinh lớp qua phân môn Học vần 1. 2 .1 Mục tiêu phân môn Học vần Môn Tiếng Việt có mục tiêu quan trọng rèn cho học sinh bốn lòi nói nghe, nói,...
 • 58
 • 336
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việtrèn kỹ năng đọc đúng – đọc tốt cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt và rèn kỹ năng đọc đúng – đọc tốt cho học sinh lớp 1
... Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt rèn kỹ đọc đọc tốt cho học sinh lớp phát triển" Chính đưa đến cho em phải chọn lọc, bảo đảm đắn, xác mục đích Vậy mục đích việc rèn kỹ đọc đúng -đọc tốt ... Trường TH Lê Văn Tám -6- Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt rèn kỹ đọc đọc tốt cho học sinh lớp Mục tiêu phần luyện đọc lớp đọc thành tiếng để củng cố âm vần học; tiến tới đọc trơn nhanh, lưu ... Trường TH Lê Văn Tám - 12 - Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt rèn kỹ đọc đọc tốt cho học sinh lớp - Khi lên lớp giáo viên giới thiệu cần tự nhiên gây hứng thú ý từ đầu tiết học cho học...
 • 14
 • 262
 • 0

Rèn kỹ năng nói Tiếng Việt cho học sinh lớp 1

Rèn kỹ năng nói Tiếng Việt cho học sinh lớp 1
... hỏi + Hỗ trợ tài liệu hay ngôn ngữ Việt Nam +Mở thi giao lưu Tiếng Việt chúng em cho học sinh Trên số đề xuất phương pháp rèn kỹ tập nói tiếng việt cho học sinh lớp Mong đóng góp đồng nghiệp để ... ,nghe, nói, đọc Để giáo viên cần đạt kỹ sau: -Phải thương yêu, gần gũi với học sinh Có ý thức trách nhiệm cao học sinh - Quan tâm tới đối tượng học sinh lớp, đặc biệt học sinh dân tộc, học sinh ... chất lượng nghe ,nói tiếng việt học sinh lớp chủ nhiệm thấp Để học tốt phân môn tiếng việt trước hết người giáo viên cần phải hiểu nắm bắt nội dung chủ đề để nói với học sinh sống sinh hoạt ngày,...
 • 6
 • 298
 • 0

Tăng cường năng giao tiếp tiếng việt cho học sinh dân tộc

Tăng cường kĩ năng giao tiếp tiếng việt cho học sinh dân tộc
... nghe, nói tiếng Việt 11 II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM TĂNG CƯỜNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC Tiếp cận tiếng Việt tự nhiên Tiếp cận tiếng Việt tự nhiên cho học sinh ... chức hoạt động nhằm tăng cường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh dân tộc III Một số trò chơi hỗ trợ học sinh tăng cường giao tiếp tiếng Việt Tài liệu Vụ Giáo dục Tiểu học thẩm định để dùng ... trường học I CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC HỖ TRỢ HỌC SINH DÂN TỘC TĂNG CƯỜNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT Tích hợp dạy tiếng Việt vào môn học hoạt động giáo dục khác Các môn học trường tiểu học sử dụng tiếng...
 • 60
 • 433
 • 3

tạo năng lực tiếng việt cho học sinh lớp 1

tạo năng lực tiếng việt cho học sinh lớp 1
... mưa – lươn Năng lực ngữ âm học 1 .Năng lực tạo THAO TÁC HỌC 2.Thao tác học CÔNG CỤ cho TỰ HỌC 3 .Năng lực tự làm ĐÚNG (đọc, viết) biết tự sửa SAI EM BIẾT CÁCH HỌC EM HOÀN THIỆN DẦN NĂNG LỰC NGƯỜI ... Luật tả tiếng Việt Nói tiếng Việt Mục tiêu • HS nói rành rọt, giao tiếp thoải mái, tự tin • Nhận thức: em dã BIẾT tiếng Việt Nay học học khác • Nắm nhiệm vụ học tập: Ở lớp 1, em học NGỮ ÂM HỌC để ... tự kiểm tra) Chương trình ngữ âm tiếng Việt lớp • Nói tiếng Việt • Tách lời thành tiếng Tiếng khác • Cấu tạo phần tiếng; Nguyên âm phụ âm • Các loại vần tiếng Việt: Vần có âm – Vần gồm âm đệm...
 • 22
 • 381
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1Nâng cao hiệu quả hoạt động luyện nói trong tiết tiếng việt cho học sinh lớp 1 potx

Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 – Nâng cao hiệu quả hoạt động luyện nói trong tiết tiếng việt cho học sinh lớp 1 potx
... giàu cảm xúc Với ngữ điệu tự nhiên, chân thành KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1) Học sinh: - Rất hứng thú học phân môn TV, hoạt động luyện nói - Lớp học sinh động, Hs tham gia tích cực phát biểu hăng hái - Các ... hẳn hoạt động riêng cho phần luyện nói Việc rèn kỹ nói giúp cho trẻ có khả giao tiếp, biết ứng xử nhận xét vật, việc nhận thức riêng, cảm nhận ngây ngô mắt trẻ thơ Vì thế, để học sinh luyện nói ... dạy học đầy đủ, tranh ảnh đẹp kích thích học sinh nói, ham học, ham tìm hiểu - Đa số chủ đề luyện nói gần gũi với thực tế sống học sinh (Chủ đề thân bé, bạn bè xung quanh, ba mẹ, ông bà, sinh hoạt...
 • 12
 • 595
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc môngdạy phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1ren ki nang nghe noi doc viet cho hoc sinh dan toc o quang binhnêu nội dung nguyên tắc rèn kĩ năng nghe nói đọc viết cho học sinh dân tộc thiểu sốrèn kĩ năng thực hiện phép chia cho học sinh lớp 3một số biên pháp ren kĩ năng song môn đao đức cho học sinh lớp 5kĩ năng đọc tiếng việt của học sinh lớp 2 dân tộc thái huyện thuận châu sơn laskkn một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5phương pháp dạy tiếng việt cho học sinh lớp 1phần mềm dạy tiếng việt cho học sinh lớp 1đề xuất biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số trường tiểu học nà nghịu – sông mã – sơn laday hoc tieng viet cho hoc sinh lop 1một số kinh nghiệm rèn kĩ năng nghe – viết cho học sinh lớp 1 trong giai đoạn học âm vầnrèn phát âm tiếng anh cho học sinh tiểu họcrèn kĩ năng đọc viết cho học sinh lớp 1Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.SÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Renewables information2017 overviewTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHBản đồ địa chất thành phố hà nộiKỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trang30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnluyện tập tin học lớp 5 học kì 2thực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDEN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập