Rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình tam đường lai châu

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC RÈN LUYỆN NĂNG PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH TAM ĐƢỜNG LAI CHÂU

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH TAM ĐƢỜNG LAI CHÂU
... vị, âm tiết Vì sở quan trọng để luyện phát âm cho học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp 1. 1.2 Phát âm chuẩn Phát âm chuẩn tượng phát âm so với chuẩn tả, chuẩn TV 1. 1.3 Học sinh dân tộc thiểu số ... PHÁP LUYỆN PHÁT ÂM CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH - TAM ĐƢỜNG - LAI CHÂU 3 .1 Ứng dụng phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt rèn phát âm cho học sinh lớp dân tộc thiểu số Trên sở lí luận phân ... số biện pháp rèn phát âm nhằm khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn cho học sinh lớp Trường Tiểu học Sơn Bình Tam Đường – Lai Châu Giả thuyết khoa học đề tài Rèn phát âm chuẩn cho học...
 • 62
 • 435
 • 0

khóa luận tốt nghiệp rèn năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình tam đường lai châu

khóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình tam đường lai châu
... vị, âm tiết Vì sở quan trọng để luyện phát âm cho học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp 1. 1.2 Phát âm chuẩn Phát âm chuẩn tượng phát âm so với chuẩn tả, chuẩn TV 1. 1.3 Học sinh dân tộc thiểu số ... thể nghiệm biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, nhằm nâng cao hiệu dạy học luyện phát âm cho học sinh Trường Tiểu học Sơn Bình Tam Đường Lai Châu 5.2 Khách thể ... thực tiễn việc dạy học phát âm cho học sinh lớp Trường Tiểu học Sơn Bình Tam Đường Lai Châu Đề xuất số biện pháp luyện phát âm cho học sinh lớp Sơn Bình Tam Đường Lai Châu Tổ chức thể nghiệm...
 • 66
 • 429
 • 9

Rèn năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình tam đường lai châu

Rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình  tam đường  lai châu
... vị, âm tiết Vì sở quan trọng để luyện phát âm cho học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp 1. 1.2 Phát âm chuẩn Phát âm chuẩn tượng phát âm so với chuẩn tả, chuẩn TV 1. 1.3 Học sinh dân tộc thiểu số ... thể nghiệm biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, nhằm nâng cao hiệu dạy học luyện phát âm cho học sinh Trường Tiểu học Sơn Bình Tam Đường Lai Châu 5.2 Khách thể ... thực tiễn việc dạy học phát âm cho học sinh lớp Trường Tiểu học Sơn Bình Tam Đường Lai Châu Đề xuất số biện pháp luyện phát âm cho học sinh lớp Sơn Bình Tam Đường Lai Châu Tổ chức thể nghiệm...
 • 69
 • 147
 • 0

SKKN RÈN NĂNG PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH

SKKN RÈN KĨ NĂNG PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH
... rèn phát âm chuẩn chữ viết cho học sinh, ngời giáo viên cần: Phải gần gũi quan tâm học sinh Không phải đến soạn cụ thể ta tiến hành tìm hiểu học sinh Việc tìm hiểu nh rèn phát âm cho học sinh trình ... thứ 4: Chữa lỗi phát âm biện pháp phát âm theo mẫu Bằng phát âm mẫu mình, giáo viên đa trớc phát âm chuẩn từ cần luyện yêu cầu học sinh phát âm theo Biện pháp thứ 5: Biện pháp cấu âm Sau đọc, giáo ... thể học sinh phát âm sai lệch, phát âm sai chỗ nào, cụ thể học sinh b Phơng pháp rèn luyện theo mẫu: Từ hoạt động có ý thức thầy giáo cho giới thiệu mẫu hoạt động lời nói phân biệt làm cho học sinh...
 • 7
 • 143
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT TÂMSƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT TÂM – SƠN LA
... 21 2. 2.1 Chƣơng trình Chính tả lớp 21 2. 2 .2 Thực trạng dạy học tả lớp - Trƣờng Tiểu học Quyết Tâm - Sơn La 23 2. 2.3 Đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số với vệc rèn kỹ tả 27 2. 2.4.Thực ... câu… 2. 2.4.Thực trạng học chính tả của học sinh lớp - Trường Tiểu học Quyết Tâm - Sơn La 2. 2.4.1 Hứng thú rèn kỹ tả Bảng Hứng thú rèn kỹ tả học sinh lớp dân tộc thiểu số STT Đặc điểm tâm Số ... trạng học tả học sinh lớp - Trƣờng Tiểu học Quyết Tâm Sơn La 29 TIỂU KẾT 39 CHƢƠNG 3:BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC...
 • 76
 • 420
 • 0

rèn kỹ năng viết chính tả của học sinh dân tộc thiểu số lớp 2 trường tiểu học quyết tâm - sơn la

rèn kỹ năng viết chính tả của học sinh dân tộc thiểu số lớp 2 trường tiểu học quyết tâm - sơn la
... 21 2. 2.1 Chƣơng trình Chính tả lớp 21 2. 2 .2 Thực trạng dạy học tả lớp - Trƣờng Tiểu học Quyết Tâm - Sơn La 23 2. 2.3 Đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số với vệc rèn kỹ tả 27 2. 2.4.Thực ... câu… 2. 2.4.Thực trạng học chính tả của học sinh lớp - Trường Tiểu học Quyết Tâm - Sơn La 2. 2.4.1 Hứng thú rèn kỹ tả Bảng Hứng thú rèn kỹ tả học sinh lớp dân tộc thiểu số STT Đặc điểm tâm Số ... trạng học tả học sinh lớp - Trƣờng Tiểu học Quyết Tâm Sơn La 29 TIỂU KẾT 39 CHƢƠNG 3:BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC...
 • 78
 • 366
 • 0

Rèn kỹ năng viết chính tả của hoc sinh dân tộc thiểu số lớp 2 trường tiểu

Rèn kỹ năng viết chính tả của hoc sinh dân tộc thiểu số lớp 2 trường tiểu
... RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC QUYẾT TÂM – SƠN LA 40 3.1 Vận dụng phƣơng pháp dạy tả để rèn kỹ viết tả cho học sinh dân tộc thiểu số ... - Thực trạng rèn viết tả cho học sinh lớp dân tộc thiểu số giáo viên - Đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số - Những khó khăn việc rèn viết tả - Những lỗi Chính tả học sinh dân tộc hay mắc ... lỗi tả cho HS dân tộc chƣơng 39 CHƢƠNG BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC QUYẾT TÂM – SƠN LA 3.1 Vận dụng phƣơng pháp dạy tả để rèn kỹ viết tả...
 • 78
 • 152
 • 0

skkn rèn năng học toán cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1

skkn rèn kĩ năng học toán cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
... Thanh Linh 10 11 20 12 19 13 18 14 17 Trờng Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 15 16 15 cỏch 1 11 16 12 17 13 14 19 10 15 20 *Dng cõu toỏn cú li i vi bi toỏn cú li phi thng xuyờn tng cng Ting Vit cho cac ... lng T l Cui nm S lng T l t(%) 79,4 t chun t(%) 17 89,4 2 011 - 1B 19 /30 t chun 15 2 012 2 012 - 1A 17 /27 14 82,3 16 94 ,1 2 013 2 013 - 1A 20/32 16 80 19 95 2 014 II.4 Kt qu thu c qua khao nghiờm, gia tri ... Toỏn cho hc sinh nhm giỳp cỏc em yờu thớch v cú hng thỳ hn hc I.3 i tng nghiờn cu Nghiờn cu hc sinh lp tụi ch nhim: Hoc sinh lp 1B, Trng Tiờu hoc inh Tiờn Hoang (Nm hc 2 011 2 012 ) Hoc sinh lp 1A,...
 • 23
 • 120
 • 0

Rèn năng học toán cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1

Rèn kĩ năng học toán cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
... t) 5 10 Cỏch 10 cỏch 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 20 19 18 17 16 *D 16 17 19 20 ng cõu toỏn cú li i vi bi toỏn cú li phi thng xuyờn tng cng Ting Vit cho cỏc em, khú khn nhõt vi cỏc em hc sinh ... lng T l at chuõn at(%) 15 79,4 Cui nm S lng T l at chuõn at(%) 17 89,4 Nm hc Lp Tng s HSDT/HS 2 011 2 012 2 012 2 013 2 013 2 014 1B 19 /30 1A 17 /27 14 82,3 16 94 ,1 1A 20/32 16 80 19 95 II.4 Kt qu thu c ... Trng Tiu hc inh Tiờn Hong (Nm hc 2 011 2 012 ) Hc sinh lp 1A, Trng Tiu hc inh Tiờn Hong (Nm hc 2 012 2 013 ) Hc sinh lp 1A, Trng Tiu hc inh Tiờn Hong (Nm hc 2 013 2 014 ) I.4 Pham vi nghiờn cu Giáo viên:...
 • 15
 • 23
 • 0

THAM LUẬN CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG THỜI LƯỢNG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 1

THAM LUẬN CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG THỜI LƯỢNG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 1
... nguyên nhân làm cho nhiều trẻ em dân tộc thiểu số học muộn so với độ tuổi quy định vào tiểu học nguyên nhân chất lượng lớp học sinh dân tộc thiểu số thấp hẳn so với chất lượng chung II .chỉ tiêu phấn ... số HS lớp 1: 28em chia thành lớp lớp nghép -Đến cuối năm 10 0% học sinh lớp nói tiếng việt tương đối thành thạo - 10 0% HS dân tộc sau học song lớp biết nghe,nói biÕt ®äc, biÕt viÕt thành thạo tiếng ... học sinh trả lời dựa nội dung học khả thực tế học sinh Biết đọc, biết viết mục tiêu số học sinh DTTS Trước hết cho HS nghe , hiểu ,nói từ Tiếng Việt thông dụng baì học môn học lớp Có thể học...
 • 4
 • 2,121
 • 25

nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp 1

nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
... nghiệm đó, chọn đề tài Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp Vũ Thị Vân – Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái Trang  Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp …  ... KẾT QUẢ HAI MẶT CHẤT LƯỢNG KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2 011 ( / lớp ) Lớp 1A1 1A5 1A6 1A9 TS HS Dân 25 23 25 20 tộc 12 25 20 Học lực Giỏi 16 2 Khá TB 10 Yếu 15 Hạnh kiểm Đủ CĐ 24 22 17 17 Chú thích : ... trường điểm lẻ năm học 2 010 - 2 011 trường có 50 cán ,giáo viên, nhân viên; 33 lớp, 8 31 học sinh Khối có lớp - 219 em Học sinh dân tộc thiểu số chiếm 77,98 % Đa số học sinh vào lớp chưa biết biết...
 • 25
 • 649
 • 0

Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp 1

Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
... cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp …  ( / lớp ) Lớp TS HS Dân 1A1 1A5 1A6 1A9 25 23 25 20 tộc 12 25 20 Học lực Giỏi 16 2 Khá TB 10 Yếu 15 Hạnh kiểm Đủ CĐ 24 22 17 17 Chú ... Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái Trang  Đề tài: Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số lớp …  Nhiều năm qua, chất lượng dạy học tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số tỉnh vùng ... trường điểm lẻ năm học 2 010 - 2 011 trường có 50 cán ,giáo viên, nhân viên; 33 lớp, 8 31 học sinh Khối có lớp - 219 em Học sinh dân tộc thiểu số chiếm 77,98 % Đa số học sinh vào lớp chưa biết biết...
 • 18
 • 526
 • 1

SKKN giáo viên giỏi tiểu học Một số kinh nghiệm rèn năng phát âm đúng cho HS lớp 1

SKKN giáo viên giỏi tiểu học Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng phát âm đúng cho HS lớp 1
... tin II Ni dung II .1 Chng 1: mt s lý lun v rốn k nng phỏt õm ỳng cho 10 11 12 13 14 hc sinh lp 1A: II .1. 1 Lch s ti: II .1. 2 C s lý lun: II.2 Chng 2: Ni dung nghiờn cu: II.2 .1 Thc trng phỏt õm ... Kt lun III.2 Kin ngh IV Phn danh mc ti liu tham kho - Ph lc IV .1 Ti liu tham kho IV.2 Thc nghim IV.3 Ph lc 10 11 11 11 13 13 13 17 Nhn xột ỏnh giỏ ca hi ng trng ... k nng phỏt õm ỳng cho 4 6 15 hc sinh lp II.3 .1 Mt s bin phỏp rốn k nng phỏt õm ỳng cho hc sinh 16 17 18 19 20 21 22 23 lp II.3.2: Kt qu nghiờn cu: III Kt lun - Kin ngh III .1 Kt lun III.2 Kin...
 • 21
 • 383
 • 0

Rèn năng phát âm chuẩn phụ âm L - N

Rèn kĩ năng phát âm chuẩn phụ âm L - N
... miệng l m cho ngh n ngào:Kẻ mê muội xin bái l nh Nguy n Tu n 13 Sơng l ng l leo, n i lng chừng Cơm lng l ng n i S n ni n l c l ng L L ng Nam n l c r n luy n Nồi niêu nhà vứt lung tung L nh ... có n c da n n nà, n i lu loát, hay n ng n u, l m duy n, l m dáng N ng n c sống dới n c, l n l n sống c n Vì anh n ng n y n n l m hỏng linh tinh N u n ng c n đầy đủ n i niêu, củi l a Cái Linh ... nuột N i n t n c n t mà Luy n cha nghe Ông n i vừa n t n vừa khuy n bảo l i l tình cảm N n cho vay l i l ng ta l n Những l i n i n ng n l m L N ng ch n n n Màu n u non màu n u nhạt, tơi, n ...
 • 14
 • 1,055
 • 3

SKKN một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3

SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3
... Tiểu học Võ Thị Sáu Phát âm sai SL Tỉ lệ % 27,6 35 ,3 33, 3 Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp Để góp phần nâng cao chất lượng đọc Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ... Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3 Với hi vọng số kinh nghiệm vận dụng giúp cho học sinh dân tộc thiểu số lớp đọc kinh nghiệm hữu ích cho giáo viên Tiểu học, ... Tiểu học Võ Thị Sáu 19 Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp học sinh dân tộc thiểu số lớp 3A năm học 20 13 – 2014, theo kết thống kê so với đầu năm học chất lượng đọc –...
 • 24
 • 115
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình tam đường lai châurèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trƣờng tiểu học sơn bình tam đƣờng lai châuren luyen ki nang phat am chuan cho hoc sinh lop 1rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn tiếng việt cho học sinh tiểu họcrèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 đân tộc môngkhóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc môngmot so bien phap ren ki nang doc tieng viet cho hoc sinh cham phat trien tri tuemột số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1de tai ren phat am chuan cho hoc sinh tieu hocrèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh tiểu họcrèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh tiểu họcrèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh trung học cơ sởbien phap hinh thanh ky nang phat am chuan cho trẻ 5 6 tuoiSống đời đáng sống phần 1 (tái bản có sửa chữa)Xuân quỳnh thơ và đời phần 1 vân longFT JGCS AC00 f 0010Giảm bậc của hệ điều khiển tuyến tính không phụ thuộc thời gian sử dụng phân tích trực giao (LV thạc sĩ)Đề kiểm tra tin học 9 học kì 2giáo án vật lý 12 cơ bảnĐề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp ánNghiên cứu phương pháp phân tích phổ bằng Wavelet của quá trình truyền sóng để xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng phục hồi bằng ô tiêu chuẩn định vị tại Hòa Bình, Lạng Sơn và Bắc Giang (LV thạc sĩ)(Tiếng Anh) Hướng dẫn ôn tập nhanh kỳ thi THPT Quốc Gia và các thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm môn Tiếng AnhThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhtim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triBia ngang dep cho giao an blablablaGIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNChuyên đề câu điều kiệnHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộttt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập