Luận văn công nghệ chưng cất dầu đh mỏ hà nội

Đồ án công nghệ chưng cất dầu

Đồ án công nghệ chưng cất dầu
... dựng mô hình tháp chưng cất dầu mỏ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LỌC DẦU  1.1 : Quy mô phát triển công nghiệp chế biến dầu mỏ  1.2: Giới thiệu chung quy trình sản xuất chưng cất dầu mỏ  1.3 : ... ảnh hưởng đến trình chưng cất  1.4 : Sản phẩm trình chưng cất ứng dụng 1.1 Quy mô phát triển công nghiệp chế biến dầu mỏ Cùng với phát triển mạnh mẽ công nghiệp dầu khí giới, dầu khí Việt Nam phát ... Hình Tháp Chưng Cất Mô     I Sơ đồ công nghệ II Sơ đồ mạch điều khiển III lưu đồ thuật toán IV Mô hình tháp chưng cất mô I Sơ đồ công nghệ Dầu thô đựng tháp chứa nhiên liệu, ấn nút khởi động,...
 • 40
 • 860
 • 0

Công nghệ chưng cất dầu mỏ potx

Công nghệ chưng cất dầu mỏ potx
... Chưng cất phức tạp 2.1 Chưng cất đơn giản - Chưng cất bay + Chưng cất bay lần + Chưng cất bay nhiều lần Chưng bay lần Chưng bay nhiều lần 2.2 Chưng cất phức tạp - Chưng cất có hồi lưu - Chưng cất ... điểm tháp chân không: + cất nhiều phân hủy + tránh phân + lưu lượng tháp lớn Tháp chưng cất chân không Sơ đồ công nghệ cụm chưng cất chân không Chế độ công nghệ cụm chưng cất chân không Nhiệt độ, ... Sơ đồ công nghệ chưng cất loại tháp Sơ đồ công nghệ chưng cất loại hai tháp Chưng cất chân không (VDU) - Mục đích: tránh phân hủy nhiệt hydrocacbon cặn mazut → nhận thêm phân đoạn dầu nhờn cặn...
 • 25
 • 84
 • 0

luận văn công nghệ hóa bước đầu khảo sát tiền xử lý và thủy phân vỏ cacao để làm nguyên liệu cho quá trình lên men bioethanol bằng saccharomyces cerevisiae

luận văn công nghệ hóa bước đầu khảo sát tiền xử lý và thủy phân vỏ cacao để làm nguyên liệu cho quá trình lên men bioethanol bằng saccharomyces cerevisiae
... hình 2.1 Vỏ Cacao Tiền xử Thủy phân Nấm men Lên men Kiềm Acid Hơi nước Enzyme Dinh dưỡng Hình 2.1 Sơ đồ lên men bioethanol thử nghiệm 2.4.4.2 Thuyết minh quy trình lên men Quy trình lên men gồm ... tối ưu trình lên men 49 3.4.1 Khảo sát thời gian lên men 49 3.4.2 Khảo sát nhiệt độ lên men 54 3.4.3 Khảo sát ảnh hưởng pH đến trình lên men 56 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN ... dưỡng vỏ cacao tươi 41 Bảng 3.2 Kết khảo sát nguyên liệu tiền xử với dung dịch NaOH 42 Bảng 3.3 Kết khảo sát tiền xử nguyên liệu với dung dịch acid 43 Bảng 3.4 Kết thủy phân...
 • 78
 • 200
 • 0

luận văn công nghệ hóa bước đầu nghiên cứu chế tạo silica gel dùng tẩy màu

luận văn công nghệ hóa bước đầu nghiên cứu chế tạo silica gel dùng tẩy màu
... Quang Đạt, 2008) Tuy nhiên, khả tẩy màu silica gel chƣa đƣợc ý nghiên cứu Do đó, đề tài luận văn tốt nghiệp này, bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo silica gel dùng tẩy màu dựa vào tính chất hấp phụ SVTH: ... ………………………………………………………… Tên đề tài: Bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo silica gel dùng tẩy màu Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Sang MSSV: 2092157 Nguyễn Trƣờng Yêm MSSV: 2092181 Ngành: Công Nghệ Hóa Học Khóa: 35 Nội dung nhận ... phân tích sắc ký Một số nghiên cứu chế tạo silica gel nhƣ: Tổng hợp silica gel cho sắc ký lớp mỏng (Lê Thị Hoài Nam, Đỗ Xuân Đông, 2007), Nghiên cứu chế tạo vật liệu silica biến tính để hấp phụ...
 • 63
 • 353
 • 5

luận văn công nghệ hóa bước đầu nghiên cứu nuôi cấy vi sinh vật và ly trích enzyme để chuyển hóa lipid

luận văn công nghệ hóa bước đầu nghiên cứu nuôi cấy vi sinh vật và ly trích enzyme để chuyển hóa lipid
... mục tiêu đề tài là: Bước đầu nghiên cứu ni cấy vi sinh vật đất để ly trích lipase thực chuyển hóa lipid Các nội dung nghiên cứu bao gồm: - Chọn lọc gia tăng mật số vi sinh vật phân hủy dầu từ ... nguồn enzyme vơ phong phú rẻ tiền enzyme từ vi sinh vật Nguồn enzyme có ưu điểm như: vi sinh vật tổng hợp enzyme có tốc độ sinh trưởng nhanh, enzyme ly trích có hoạt tính cao, ngun liệu dùng để ... phát huy xa nhờ vào thành tựu cơng nghệ sinh học cơng nghệ hóa học Lipase có nguồn gốc từ động vật, thực vật vi sinh vật, nhiên phần lớn lipase thương mại có nguồn gốc từ vi sinh vật (R.Sharma...
 • 75
 • 246
 • 0

luận văn công nghệ hóa bước đầu tìm hiểu thành phần hóa học của lá mai tứ quý (ochna serrulata)

luận văn công nghệ hóa bước đầu tìm hiểu thành phần hóa học của lá mai tứ quý (ochna serrulata)
... học mai tứ quý (Ochna serrulata) ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong giới hạn thời gian kinh phí thực hiện, đề tài luận văn “Bƣớc đầu tìm hiểu thành phần hóa học mai tứ quý (Ochna serrulata) đặt mục tiêu ... bệnh mai tứ quý chƣa có tài liệu trƣớc nhƣng mạnh dạn tiến hành nghiên cứu bƣớc làm tiền đề cho đề tài nghiên cứu sâu sau Đó lý chọn đề tài “Bƣớc đầu tìm hiểu thành phần hóa học mai tứ quý (Ochna ... TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Năm học: 2012 - 2013 1.Họ tên cán hƣớng dẫn: Nguyễn Thị Thu Thủy Tên đề tài hƣớng dẫn: “Bƣớc đầu tìm hiểu thành phần hóa học mai tứ quý (Ochna atropurpurea)” Địa điểm...
 • 80
 • 104
 • 0

Đồ Án Đồ án công nghệ chưng cất dầu thô thiết kế nhà máy lọc dầu năng suất 6,7 triệu tấnnăm (thuyết minh

Đồ Án Đồ án công nghệ chưng cất dầu thô thiết kế nhà máy lọc dầu năng suất 6,7 triệu tấnnăm (thuyết minh
... tùy vào lực nhà máy Xét sơ đồ công nghệ nhà máy lọc dầu Dung Quất để hiểu rõ điểm chung quy trình công nghệ nhà máy lọc dầu : I.4 Nhiệm vụ đồ án hướng giải Nguồn nguyên liệu dầu thô Arabe nhẹ ... toán tối ưu lượng cung cấp cho nhà máy chi phí đầu tư thiết bị, từ rút sơ đồ công nghệ tối ưu cho nhà máy Các phân xưởng có mặt nhà máy : − Phân xưởng chưng cất khí xử lý nguồn nguyên liệu dầu ... chứa, vận chuyển, công suất bơm • Độ nhớt : Việc đo độ nhớt nhiệt độ khác quan trọng cho phép tính toán hao hụt nguyên liệu đường ống, hệ thống ống nhà máy lọc dầu, tính toán công suất bơm hệ thống...
 • 91
 • 279
 • 2

đồ án công nghệ chưng cất dầu thô ở áp suất khí quyển

đồ án công nghệ chưng cất dầu thô ở áp suất khí quyển
... đáy tháp chưng II.2.2 Yếu tố áp suất tháp chưng cất Khi chưng cất dầu mỏ áp suất khí quyển, áp suất tuyệt đối tháp thường cao so với áp suất khí phần lấy sản phẩm áp [Type text] Trang 22 suất ... chưng cất hoàn toàn phụ thuộc vào đặc tính nguyên liệu mục đích chế biến Có hai loại sơ đồ chưng cất dầu thô áp suất khí chủ yếu là: Sơ đồ công nghệ chưng cất AD với bay lần Sơ đồ công nghệ chưng ... tháp III.5.1 Tính áp suất + Áp suất đỉnh tháp Do có mát áp suất đường ống dẫn nên áp suất đỉnh tháp thường lớn so với áp suất tháp tách, thường khoảng 20% Chọn áp suất tháp tách at Vậy áp suất...
 • 61
 • 146
 • 1

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHƯNG cất dầu THÔ BẰNG áp SUẤT KHÍ QUYỂN và áp SUẤT CHÂN KHÔNG

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHƯNG cất dầu THÔ BẰNG áp SUẤT KHÍ QUYỂN và áp SUẤT CHÂN KHÔNG
... Cặn dầu thô dùng để chưng cất áp suất chân không Phân đoạn mazut phân đoạn cặn chưng cất khí quy n, dùng làm nhiên liệu đốt cho lò công nghiệp hay sử dụng làm nhiên liệu cho trình chưng cất chân ... dụng chân không sâu mà phương pháp cho phép Ngoài để tăng hiệu suất distilat từ mazut đưa vào tháp chân không nước nhiệt chưng cất cặn chân không với tác nhân bay Đặc điểm chưng cất tháp chân không ... mmHg) Độ sâu chân không phụ thuộc vào đối áp cửa bơm phun, để tạo chân không sâu cần mắc nối tiếp vài bơm phun Sơ đồ công nghệ cụm chưng cất khí K-1- Tháp bay trước; K-2- Tháp chưng cất khí chính;...
 • 17
 • 157
 • 0

Luận văn công nghệ sinh học Đánh giá hình ghép chồi cải tạo giống cà phê vối (Coffea canephora var. Robusta) tại vùng chuyên canh cà phê ở Đăk Lăk

Luận văn công nghệ sinh học Đánh giá mô hình ghép chồi cải tạo giống cà phê vối (Coffea canephora var. Robusta) tại vùng chuyên canh cà phê ở Đăk Lăk
... gốc phê mít, chồi phê mít ghép lên phê chè phê chè ghép lên gốc phê chè Vào năm 1917, Uganda, Maitland ghép chồi phê chè, phê dâu da, phê mít gốc phê vối gốc ghép mọc ... hình ghép chồi cải tạo giống phê vối (Coffea canephora var Robusta) vùng chuyên canh phê Đăk Lăk Nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất phê Đăk Lăk 1.2 Mục tiêu yêu ... Snowden lại ứng dụng ghép chẻ phê chè phê vối lên gốc phê vối, dâu da phê mít để trồng vườn sản xuất hạt giống Kết cho thấy tất loại gốc ghép phù hợp cao với phê vối phê chè gốc dâu...
 • 63
 • 167
 • 0

luận văn công nghệ hóa tìm hiểu phần mềm hysys và ứng dụng phỏng trong chưng cất condensate tại việt nam

luận văn công nghệ hóa tìm hiểu phần mềm hysys và ứng dụng mô phỏng trong chưng cất condensate tại việt nam
... trình viên góp phần quan trọng cho đời phần mềm Vì vậy, với đề tài Tìm hiểu phần mềm Hysys ứng dụng chưng cất condensate Việt Nam trang bị cho phần mềm để giúp cho tiến hành công việc cách ... hiện: Phạm Văn Lâm Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu phần mềm Hysys ứng dụng chưng cất condensate Việt Nam Cán hướng dẫn: Ks Mai Trung Hậu Các thao tác để tiếp cận phần mềm Hysys hình hóa tĩnh ... hiện: Phạm Văn Lâm Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu phần mềm Hysys ứng dụng chưng cất condensate Việt Nam Cán hướng dẫn: Ks Mai Trung Hậu Hysys sản phẩm công ty Hyprotech-Canada thuộc công ty AEA...
 • 74
 • 216
 • 0

luận văn công nghệ hóa xây dựng hệ thống chưng cất trong phòng thí nghiệm

luận văn công nghệ hóa xây dựng hệ thống chưng cất trong phòng thí nghiệm
... nồi gia nhiệt QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ 2.1 Quy trình công nghệ Trƣớc trình chƣng cất phải mở hệ thống gia nhiệt nƣớc nóng cho hệ thống chạy ổn định Hệ thống đƣợc điều khiển nhiệt ... 20 1.2 Hệ thống chêm 21 1.3 Hệ thống sinh hàn 21 1.4 Hệ thống gia nhiệt nƣớc 21 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ 23 2.1 Quy trình công nghệ ... đun sôi đáy tháp 1 Hình 1.9 Sơ đồ hệ thống chưng cất hoàn lưu[5] Trƣơng Huy 2092134 19 Chương Quy trình công nghệ vận hành thiết bị CHƢƠNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ CẤU TẠO THIẾT...
 • 58
 • 107
 • 1

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÊN MEN TRONG SẢN XUẤT YAOURT DÂU CÓ BỔ SUNG DHA

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÊN MEN TRONG SẢN XUẤT YAOURT DÂU CÓ BỔ SUNG DHA
... tài: “ Nghiên cứu trình lên men sản xuất sữa chua dâu bổ sung DHA 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tiến hành nghiên cứu chế biến sữa chua với trọng tâm giải vấn đề liên quan đến trình lên men chất ... BIẾN ĐỔI SINH HÓA CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC TRONG SẢN XUẤT SỮA CHUA [12, 24] 2.3.1 CHUYỂN HÓA ĐƯỜNG SỮA TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN Quá trình chủ yếu xảy lên men yaourt đường lactoza chuyển ... khô, tỉ lệ giống thời gian lên men đến trình lên men sản xuất yaourt 3.3.3 XÁC ĐỊNH TỈ LỆ PHỐI TRỘN DÂU VÀ PECTIN THÍCH HỢP CHO SẢN PHẨM YAOURT DẠNG SỆT CÓ BỔ SUNG DHA Sữa bột Nước ấm Hòa tan...
 • 83
 • 539
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khoa công nghệ thông tin đại học mở hà nộicông nghệ sinh học đại học mở hà nộikhoa công nghệ sinh học đại học mở hà nộicông nghệ chưng cất tinh dầu quếcông nghệ chưng cất tinh dầuluận văn công nghệ thông tinluận văn công nghệ môi trườngluận văn công nghệ thực phẩmquy trinh công nghệ chưng cấtluận văn công nghệ sinh họcluan van cong nghe thong tinluận văn công nghẹ thông tinluận văn công nghệ lên menluận văn công nghệ vật liệuluận văn công nghệ polymerBài giảng sinh học 7 thao giảng đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (1)Tài liệu kỹ thuật thiết bị đọc chỉ số cầm tay (Handheld C5000W)tín dụng cho học sinh sinh viên thành phố hà nộiBÀI tập lớn TCDN 123Biện pháp quản lý cầu dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa tại bệnh viện Hữu Nghị Lạc ViệtQuản trị rủi ro do việc thay đổi chế độ thai sản tại Công ty cổ phần May Đức GiangKẾ HOẠC TIN học MOIBài giảng lý THUYẾT xác SUẤT – THỐNG kê TOÁN học CHƯƠNG 7 ước LƯỢNG THAM số đặc TRƯNG của đại LƯỢNG NGẪU NHIÊNCHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP LDPEEVANANOSILICABài 28 con muỗiBài 29 nặn hoặc vẽ, xé dán con vậtcon người la bạn của thiên nhiênBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương II ths trương thuy minhBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương IV ths trương thuy minhBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương VI ths trương thuy minhBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương VIII ths trương thuy minhgóc vuôngngười công dân số 1Ứng dụng UNIGRAPHICS (NX) trong gia công trên máy CNCBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 7 ths bùi thị huyền
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập