HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
... tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá việc thực Đề án Tài liệu Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (dành cho cấp xã) Tài liệu Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Đây ... lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tập trung giới thiệu khái niệm, thuật ngữ thiên tai, rủi ro thiên tai quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng số vấn đề liên quan khác; Hướng dẫn thực ... TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI 15 BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG c Đánh giá lực • Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trình thu thập, tổng hợp phân tích...
 • 29
 • 219
 • 0

Bài giảng về Phòng tránh và giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng

Bài giảng về Phòng tránh và giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng
... Nâng cao lực cộng đồng việc lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm hoạ - Giảm nhẹ rủi ro m thảm hoạ gây Tầm quan trọng cộng đồng tham gia quản lý rủi ro thảm hoạ dựa vào cộng đồng Cộng đồng tham gia ... quản lý rủi ro thảm hoạ dựa v o cộng đồng: 45 Tầm quan trọng cộng đồng tham gia quản lý rủi ro thảm hoạ dựa v o cộng đồng 45 Những đặc điểm quản lý rủi ro thảm hoạ dựa v o cộng đồng ... lý rủi ro thảm hoạ dựa v o cộng đồng cho ngời có trách nhiệm Tiến h nh đánh giá rủi ro thảm hoạ có tham gia cộng đồng Xác định rủi ro cần đợc u tiên giải Xác định, lựa chọn biện pháp giảm nhẹ rủi...
 • 103
 • 1,560
 • 13

Một số mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các tổ chức CARE, oxfam và world vision

Một số mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các tổ chức CARE, oxfam và world vision
... QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Một số hình quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tổ chức CARE, Oxfam World Vision VIỆT NAM 2010 MỤC LỤC GIỚI THIỆU I Các hình tổ chức Oxfam ... chia sẻ mơ hình QLRRTT dựa vào cộng đồng Quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Các hình tổ chức Oxfam Tên dự án Thời gian thực Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai có tham gia Tiền Giang Đồng Tháp ... Quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng CÁC MƠ HÌNH CỦA TỔ CHỨC WORLD VISION Thơng tin liên hệ: Ơng Ngơ Văn Tín Tổ chức World Vision Việt Nam Dự án Giảm nhẹ tính dễ tổn thương bão lũ gây Quảng...
 • 48
 • 141
 • 2

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng có lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 2

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng có lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 2
... phần cần đồ quản thiên tai: a.Khung d liệu: Khung d liệu trỡnh bày d liệu đư ợc lựa chọn ây tâm điểm đồ Trong đồ quản thiên tai, khung d liệu là: b.- Ranh giới địa - ặc điểm địa ... b: K sn bng Lch s thiờn tai (Bng 2. 1) v Bng 2. 2: Kt qu tng hp cụng c 2. 2 Gii thiu: t chc tho lun nhúm, gii thớch cho ngi dõn v mc ớch cuc hp Ngi dõn xỏc nh nhng thiờn tai ó xy ti a phng v cỏc ... ỏnh giỏ ri ro thiờn tai bao gm c gii c mu thụng tin c bn Trang 65 ti liu ỏnh giỏ CễNG C 2: LCH S THIấN TAI (Khỏi nim & Mc ớch) Khỏi nim: l cụng c thu thp thụng tin v cỏc thiờn tai ó xy quỏ...
 • 103
 • 248
 • 0

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng có lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 1

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng có lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 1
... dụng cụ, phương tiện hậu cần để đánh giá • Thu thập số liệu sẵn Lồng ghép giới Đánh giá Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng Tập huấn cho nhóm HTKT nhóm CĐ yếu tố giới, tối thiểu phụ nữ ... giá IV Các công cụ dùng đánh giá I Giới thiệu đánh giá RRTT-DVCĐ Khái niệm đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Đánh giá RRTT-DVCĐ trình thu ... mối liên hệ rủi ro thiên tai, cấp độ thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, lực PCTT? Mối quan hệ = Rủi ro thiên tai Cấp độ thiên tai & TTDBTT NĂNG LỰC PCTT Thảo luận chung: Dựa vào biểu thức...
 • 54
 • 206
 • 0

đánh giá rủi ro thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa

đánh giá rủi ro thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa
... lí rủi ro thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng ĐÁNH GIÁ RỦI RO DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Đánh giá rủi ro dựa 1.1 Mục đích việc Đánh giá rủi ro dựa vào cộng vào cộng đồng đồng nhằm Quá trình đánh giá ... rủi ro thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng Bài đọc thêm số Nâng cao nhận thức cộng đồng Nâng cao nhận thức cộng đồng phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai thảm ... Quản lí rủi ro thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ RỦI RO TRONG THẢM HỌA 2.1 Mục đích Giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương Tăng khả ứng phó thảm họa cộng đồng Giảm thiểu...
 • 16
 • 755
 • 0

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... đánh giá rủi ro thiên tai địa phương Chính vậy, tác giả định thực đề tài Đánh giá rủi ro thiên tai tham gia cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN VĂN KIÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ QUẢNG NHAM, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, ... nhẹ rủi ro thiên tai khó khăn lớn Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng bối cảnh biến đổi khí hậu Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả đồng khái niệm đánh giá rủi ro thiên tai tham gia cộng...
 • 107
 • 190
 • 0

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN VĂN KIÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ QUẢNG NHAM, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, ... hình đánh giá rủi ro thiên tai giới Việt Nam 17 1.5.1 Cơ sở lý luận 17 1.5.2 Thực tiễn đánh giá rủi ro thiên tai giới 19 1.5.3 Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ... thuật Quản lý rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, Dự án nâng cao lực thể chế Quản lý rủi ro thiên tai Việt Nam, đặc biệt rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu, Hà Nội, 301...
 • 15
 • 32
 • 0

Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng
... Nguyên tắc xây dựng kế hoạch quản rừng dựa vào cộng đồng Mục tiêu lập kế hoạch quản rừng dựa vào cộng đồng Tiến trình lập kế hoạch quản rừng dựa vào cộng đồng Bớc 1: Phân tích ... rừng dựa vào cộng đồng Nguyên tắc xây dựng kế hoạch quản rừng dựa vào cộng đồng Kế hoạch quản kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng phơng án đợc lập thực tế, với đối tợng áp dụng quản cộng đồng ... đề tài Xây dựng mô hình quản rừng đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số J Rai Bahnar tỉnh Gia Lai, đề tài tiến hành xây dựng tài liệu hớng dẫn: Lập kế hoạch quản rừng dựa vào cộng đồng...
 • 37
 • 254
 • 1

quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng

quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng
... Tài liệu tập huấn QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Biên soạn hiệu đính Nguyễn Văn Bằng, Quản dự án Với tham gia Phạm Phi Anh, cán tư vấn đào tạo ... Bùi Ngọc Cẩn, cán dự án Điều phối thực chương trình Nguyễn Văn Bằng, Quản dự án Hanoch Barlevi, Điều phối chương trình quản lí thiên tai ...
 • 2
 • 205
 • 3

Tiều luận đánh giá rủi ro thiên nhiên bão, lũ lụt

Tiều luận đánh giá rủi ro thiên nhiên bão, lũ lụt
... đặc trưng lưu lượng mực nước cao nhất; tổng lượng lũ, thời gian trì sóng sông, tốc độ thời gian truyền sóng hạ lưu, Lụt tượng ngập nước vùng lãnh thổ gây Lụt lớn, nước tràn qua ... hướng gió điểm phụ thuộc vào vị trí tâm bão 2.1.2 lụt a Khái niệm lũ, lụt, quét tượng nước sông dâng cao khoảng thời gian định, sau giảm dần sông nước ta chủ yếu mưa lưu vực, song vỡ đê, ... Tuỳ theo điều kiện địa lý tự nhiên thời tiết hàng năm mà mùa đến sớm đến muộn xảy sớm muộn trận lớn gây thiệt hại nghiêm trọng Mùa mưa, Mùa sông Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,...
 • 19
 • 324
 • 2

đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano

đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano
... Nhóm vô cực Trang Đánh giá rủi ro sản phẩm công nghệ nano ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ NANO Ý kiến đề cập đến vấn đề phát triển gần việc đánh giá rủi ro vật liệu nano cho người môi ... trường Nhóm vô cực Trang Đánh giá rủi ro sản phẩm công nghệ nano hợp phương pháp đánh giá rủi ro vật liệu nano bảo hành Một hạn chế chủ yếu đánh giá rủi ro vật liệu nano thiếu tiếp xúc với liệu ... vật liệu nano, hạt nano, xác định nguy cơ, đánh giá rủi ro, người môi trường Ý kiến trích dẫn là: SCENIHR (Uỷ ban khoa học Y tế xác định rủi ro mới), đánh giá rủi ro sản phẩm công nghệ nano, 19/01/...
 • 80
 • 181
 • 1

Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano doc

Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano doc
... Nhóm vô cực Trang Đánh giá rủi ro sản phẩm công nghệ nano ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ NANO Ý kiến đề cập đến vấn đề phát triển gần việc đánh giá rủi ro vật liệu nano cho người môi ... trường Nhóm vô cực Trang Đánh giá rủi ro sản phẩm công nghệ nano hợp phương pháp đánh giá rủi ro vật liệu nano bảo hành Một hạn chế chủ yếu đánh giá rủi ro vật liệu nano thiếu tiếp xúc với liệu ... vật liệu nano, hạt nano, xác định nguy cơ, đánh giá rủi ro, người môi trường Ý kiến trích dẫn là: SCENIHR (Uỷ ban khoa học Y tế xác định rủi ro mới), đánh giá rủi ro sản phẩm công nghệ nano, 19/01/...
 • 80
 • 168
 • 0

đánh giá rủi ro và sử dụng đất lâm đồng

đánh giá rủi ro và sử dụng đất lâm đồng
... (Knowledge) 2.3 Post-processing: Trong nhiều ứng dụng, tất mẫu đƣợc khám phá cần thiết Do đó, bƣớc [Post-processing] xác định liệu cần thiết cho ứng dụng nhờ vào kỹ thuật đánh giá trực quan khác ... server Khi ngƣời sử dụng nhấn nút “Back” browser, truy cập vào trang xem trƣớc browser không gửi request lên web server, mà lấy thông tin đƣợc lƣu nhớ cache hiển thị cho ngƣời sử dụng Do đó, thông ... Web Web Usage Mining (Khai thác sử dụng web) : Là việc xử lý tìm mẫu truy cập user từ Web Usage Log cách lƣu lại click đƣợc thực user Khai thác sử dụng web sử dụng nhiều thuật toán khai thác...
 • 131
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cisco ccna 1 answers final examđề thi thử lần 1 của web nguoithay vn 2014cisco ccna 1 v4 final examccna 1 v4 final exam answers 2014ccna 1 v5 final exam answers 2014ccna 1 practice final exam answers 2014ccna 1 exploration final exam answers 2014cisco ccna 1 practice final exam answerscisco ccna 1 enetwork final exam answerscisco ccna 1 discovery final exam answersccna 1 v4 final exam answers 2011ccna 1 v4 final exam 2012ccna 1 v4 final exam answers 2012ccna 1 v4 final exam answersccna 1 v4 final exam answers 2013Phân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânVề một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn (LV thạc sĩ))Phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Phòng Giáo dục Đào tạo trong việc tổ chức các lớp năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ))Sách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 estePhát triển nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hộiQuản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà NộiQuản lý Thuế thu nhập cá nhân ở Cục thuế tỉnh Hà NamSKKN: Một số biện pháp thúc đẩy học sinh học tập tích cực môn Toán tại lớp 6B Trường PTDTBT THCS Tà LongSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt NamSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngNâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))CHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORETƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIAQUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINELUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập