Tóm tắt bài giảng môn kinh tế học phát triển

Tóm tắt bài giảng môn kinh tế học phát triển

Tóm tắt bài giảng môn kinh tế học phát triển
... dài hạn? Phát triển kinh tế 2.1 Khái niệm :Phát triển kinh tế trình tăng tiến (lớn lên) mặt kinh tế, trình biến đổi nhiều mặt kinh tế, xã hội cấu trúc theo hướng tiến Như vậy, phát triển bao gồm ... kinh tế, xã hội giai đoạn kinh tế 2.2.Đo lường phát triển kinh tế Để đo lường phát triển người ta dùng hệ thống tiêu: (1) Các tiêu vế tăng trưởng kinh tế (2) Các tiêu thay đổi cấu kinh tế (3) ... phi kinh tế Có nhiều nhân tố phi kinh tế có tác động lớn đến tăng trưởng phát triển kinh tế. Phạm vi giảng đề cập đến số nhân tố sau đây: Truyền thống, tập quán với tăng trưởng phát triển kinh tế...
 • 56
 • 62
 • 0

bài giảng môn kinh tế học

bài giảng môn kinh tế học
... NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC Kinh tế học phận kinh tế học 1.1 Kinh tế học Kinh tế học môn khoa học giúp ngƣời hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung, cách thức ứng xử chủ thể tham gia vào kinh tế nói ... vai trò Chính phủ kinh tế 1.2 Các phận kinh tế học Sự khác biệt kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô: - Rừng (kinh tế học vĩ mô) - Từng riêng lẻ mối quan hệ chúng (kinh tế học vi mô) Quan sát ... Nhu cầu người (vô hạn) KINH TẾ HỌC Mâu thuẫn 1.2 Các phận kinh tế học Kinh tế học vĩ mô: nghiên cứu vấn đề tổng lƣợng toàn kinh tế, biến số kinh tế lớn, mục tiêu kinh tế chung quốc gia nhƣ Tổng...
 • 180
 • 175
 • 0

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)
... lãi = 110 – 104 =  Lãi suất thực tế = 6/100 = 6% = 10% - 4%  20 Thất nghiệp 3.1 Khái niệm tác động thất nghiệp 3.2 Đo lường biến số thất nghiệp 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp 21 3.1 Khái niệm ... lường khối lượng tiền tệ: -Tiền mặt M1 Có tính toán -Các loại tài khoản cao (dễ chấp nhận); dễ quy đổi viết séc tiền mặt -Tiền gửi không kỳ hạn -M1 -Tiền gửi tiết kiệm M2 -Tiền gửi có kỳ hạn ngắn ... 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Trong kinh tế luôn có số người thất nghiệp Điều không tránh khỏi Thất nghiệp tự nhiên lượng thất nghiệp bình thường, cố hữu kinh tế 27 3.3 Các...
 • 37
 • 862
 • 0

bài giảng môn kinh tế học

bài giảng môn kinh tế học
... 10.000$ W +R+ i+ ∏ = 10.000$ 13 5/10/2014 Tran Bich Dung 14 Giả định: • Sơ đồ chu chuyển kinh tế: • a Nền kinh tế đơn giản: C=10.000 Có 1YTSX: LĐ 1SF:Bánh mì S =0 Khơng có hàng tồn kho: Ysx= Ybán ... Depreciation 10 15 10 Indirect Taxes • Tổng sản lượng sản xuất = tổng thu nhập thực tế = tổng chi tiêu thực tế: Y thực tế= AD thực tế 5/10/2014 Tran Bich Dung 19 PP thu nhập: 1.VA nơng nghiệp 1.Tiền lương(W) ... giá trị gia tăng khâu i Giá trị sản lượng sản xuất ln tổng thu nhập thực tế tổng chi tiêu thực tế: Y thực tế = AD thực tế 5/10/2014 Tran Bich Dung Phương pháp tính theo giá trị gia tăng(VA): Ba...
 • 15
 • 219
 • 0

Bài giảng môn kinh tế học

Bài giảng môn kinh tế học
... cho nghiên cứu kinh tế tiêu dùng + Một số nhà kinh tế học đưa giả thuyết đình trệ muôn thuở xuất phát từ hàm tiêu dùng có nguy thất bại Sự đình trệ kéo dài không hạn định kinh tế sau chiến tranh ... hưởng đến mức tiêu dùng kinh tế tức không ảnh hưởng đến tiết kiệm kinh tế Chương III Đầu tư 3.1 Đặt vấn đề + Chỉ tiêu GDP (tổng sản phẩm quốc nội) phản ánh thành tựu kinh tế nước thời kỳ bao gồm ... 4.1.1 khái niệm số nhân tiền tệ: + Lượng cung tiền tệ kinh tế (M) M = Tổng số tiền có khả toán kinh tế Bao gồm: M = Số tiền lưu hành kinh tế (C)+ Số tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng thương mại...
 • 19
 • 55
 • 1

Tóm tắt bài giảng môn học quan hệ quốc tế

Tóm tắt bài giảng môn học quan hệ quốc tế
... hp tỏc khu vc Khỏi quỏt v ụng Nam Quan h gia cỏc nc ụng Nam t 1945 n Quan h Vit Nam - cỏc nc ụng Nam 34 Hc vin CT-HC Khu vc I Khoa Quan h quc t Mt s quan h quc t v ng li i ngoi ca ng v ... quan im C.Mỏc ,V.Lờ Nin v ng ta v CNTB ,CNQ Nhng biu hin mi ca CNTB ,CNQ quan h quc t hin Thnh tu ,hn ch v xu hýng ng ca CNTB,CNQ th gii hin i I.Khỏi quỏt quan im C.Mỏc,Lờnin,ng ta v CNTB 1 .Quan ... quỏ phự hp (ni dung, hỡnh thc, bc i) * Túm li Nhn thc rừ v thi i cú tm quan trng nhn thc v x lý cỏc quan h quc t liờn quan ti li ớch dõn tc Ho bỡnh, c lp DT, dõn ch v tin b XH l mc tiờu u tranh,...
 • 56
 • 214
 • 1

TÓM TẮT BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN

TÓM TẮT BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN
... dài hạn? Phát triển kinh tế 2.1 Khái niệm :Phát triển kinh tế trình tăng tiến (lớn lên) mặt kinh tế, trình biến đổi nhiều mặt kinh tế, xã hội cấu trúc theo hướng tiến Như vậy, phát triển bao gồm ... kinh tế, xã hội giai đoạn kinh tế 2.2.Đo lường phát triển kinh tế Để đo lường phát triển người ta dùng hệ thống tiêu: (1) Các tiêu vế tăng trưởng kinh tế (2) Các tiêu thay đổi cấu kinh tế (3) ... TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ A CÁC MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 22 I MÔ HÌNH CỔ ĐIỂN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.Điểm xuất phát mô hình Adam Smith coi người khai sinh khoa học kinh tế, với...
 • 112
 • 72
 • 0

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN
... TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1)Tia ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay ... cathode - Phát xạ điện tử từ bề mặt cathode đòi hỏi lượng photon đến phải đủ để kéo điện tử khỏi lực liên kết e- với nguyên tử với bề mặt cathode (do điện tích dương tạo điện tử rời khỏi bề mặt)...
 • 57
 • 256
 • 2

Tóm tắt bài giảng môn học Quang điện tử và Quang điện

Tóm tắt bài giảng môn học Quang điện tử và Quang điện
... TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1)Tia ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay ... cathode - Phát xạ điện tử từ bề mặt cathode đòi hỏi lượng photon đến phải đủ để kéo điện tử khỏi lực liên kết e- với nguyên tử với bề mặt cathode (do điện tích dương tạo điện tử rời khỏi bề mặt)...
 • 57
 • 228
 • 1

slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 1 giới thiệu môn học

slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 1 giới thiệu môn học
... vụ Nông nghiệp 1, 14 0,22 0 ,13 0 ,12 Công nghiệp 0 ,16 0 ,16 1, 16 0,06 Giao thông VT 0 ,19 1, 10 0 ,16 0,07 Dịch vụ 0,08 0,05 0,08 1, 09 Tổng 1, 57 1, 53 1, 53 1, 34 Hoạt động bán 30 4 /14 /2 011 III Các quan ... phố II Nội dung nghiên cứu Kinh tế Vùng Kinh tế Vùng (Regional Economics) môn khoa học kinh tế, nghiên cứu hệ thống lãnh thổ (nội dung, chất, trình & hoạt động kinh tế - xã hội…) nhằm rút đặc điểm, ... 4 /14 /2 011 II Nội dung nghiên cứu Kinh tế Vùng KTV có nguồn gốc từ (hay tiếp cận của) địa lý học kinh tế học Ø Ø Địa lý học (Geography) lý giải (graphy) vấn đề liên quan đến vùng đất (Geo) Kinh...
 • 31
 • 904
 • 7

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 2: Kinh tế học ô nhiễm

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 2: Kinh tế học ô nhiễm
... Hàng hoá chất lượng môi trường Thất bại thị trường hàng hoá chất lượng môi trường Các giải pháp phủ Giải pháp thị trường I Hàng hoá chất lượng môi trường Tại chất lượng môi trường hàng hoá? Ý ... thiết người, - Con người chịu đựng “công dụng” bị giảm nhiễm) - Giá thấp giá trị, - Xuất hiện tượng tiêu dùng không trả tiền Đây thất bại thị trường hàng hoá môi trường II Thất bại thị trường hàng ... dụng tài nguyên sách kinh tế vi mô 48 III.Giải pháp phủ 1.Thuế ô nhiễm Ô nhiễm tối ưu, chuẩn mức thải phí thải Giấy phép xả thải chuyển nhượng Trợ cấp môi trường 49 Thuế ô nhiễm (1)  Mục tiêu:...
 • 103
 • 2,282
 • 11

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường
... quản môi trường/ tài nguyên khác nhau;  Sẽ áp dụng nghiên cứu thực tế vấn đề môi trường Việt Nam Nội dung Chương 1: Môi trường phát triển  Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường Chương ... 3: Kinh tế tài nguyên  Chương 4: Đánh giá giá trị môi trường Chương 5: Phân tích chi phí – lợi ích  Chương 6: Quản môi trường  Tài liệu tham khảo Nguyễn Thế Chinh (2003) Kinh tế quản ... chế sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường Kinh tế môi trường gì? KTMT trả lời câu hỏi sau đây:  Đâu nguyên nhân kinh tế làm suy thoái tài nguyên môi trường?  Mức chất lượng môi trường chấp...
 • 30
 • 1,652
 • 11

Tóm tắt bài giảng môn học quang điện tử và quang điện doc

Tóm tắt bài giảng môn học quang điện tử và quang điện doc
... NGHIỆP ĐỀ TÀI Tóm tắt giảng môn học quang điện tử quang điện TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay ... cathode - Phát xạ điện tử từ bề mặt cathode đòi hỏi lượng photon đến phải đủ để kéo điện tử khỏi lực liên kết e- với nguyên tử với bề mặt cathode (do điện tích dương tạo điện tử rời khỏi bề mặt)...
 • 58
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn kinh tế học đại cươngbài giảng môn kinh tế học vi môbài giảng môn kinh tế học quản lýbài giảng môn kinh tế học giáo dụcbài giảng môn kinh tế học vĩ môtài liệu môn kinh tế học phát triểnQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Tây Hồ, Hà NộiQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt NamNghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyên (tt)Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyênTÌM HIỂU về FTP và cài đặt FTP server trên server 212Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm human papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần thơ (tt)Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt NamNghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Namđề toán lớp 5 HKIIPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc TếQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcQuản lí học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANNhững tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn làPhân biệt điểm giống nhau giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lượcNâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt)Hành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề nàyQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đắk LắkTổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập