Giáo trình Đại số tuyến tính và hình học tuyến tính ĐHSP Hà Nội

giáo trình đại số tuyến tính (lý thuyết bài tập)

giáo trình đại số tuyến tính (lý thuyết và bài tập)
... Đại số đa tuyến tính 211 7.1 Tích tenxơ 212 ii Đại số tuyến tính 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Các tính chất tích tenxơ Đại số tenxơ Đại số đối xứng Đại ... sách viết sở giảng Đại số tuyến tính nhiều năm cho sinh viên số khoa trường Đại học Tổng hợp (nay Đại học khoa học Tự nhiên) Hà Nội số trường đại học sư phạm Đặc biệt, giảng giáo trình năm học 1997 ... thuộc vào việc trình phân loại tiến hành tác động nhóm (tuyến tính tổng quát, trực giao ) Theo kinh nghiệm, giảng hết nội dung sách giáo trình tiêu chuẩn Đại số tuyến tính cho sinh viên trường đại...
 • 20
 • 99
 • 0

Giáo trình: Đại số tuyến tính

Giáo trình: Đại số tuyến tính
... Bài Ánh xạ tuyến tính 4.1 Định nghĩa ánh xạ tuyến tính 4.2 Ví dụ ánh xạ tuyến tính 4.3 Một số tính chất ánh xạ tuyến tính 4.4 Ảnh nhân ánh xạ tuyến tính ... độc lập tuyến tính tính chất vectơ hệ (1) biểu thị tuyến tính qua Một hệ gọi hệ độc lập tuyến tính tối đại hệ (1) Như vậy, để tìm hạng hệ vectơ, ta tìm số vectơ độc lập tuyến tính tối đại hệ ... với phụ thuộc tuyến tính Một hệ gồm m vectơ (m > 1) phụ thuộc tuyến tính có vectơ biểu thị tuyến tính qua vectơ lại Chứng minh: 22 3.2 Một số tính chất độc lập phụ thuộc tuyến tính (⇒) Giả sử...
 • 105
 • 1,134
 • 8

Tài liệu Giáo Trình Đại Số Tưyến Tính pptx

Tài liệu Giáo Trình Đại Số Tưyến Tính pptx
... 2, , n ẩn gọi hệ phương trình tổng quát Các số akj gọi hệ số, số bk gọi hệ số tự hệ phương trình 1.2 Dạng ma trận hệ phương trình tuyến tính Cho hệ phương trình tuyến tính (1) Đặt A = [akj ], ... K{0} nhóm phép nhân Bài 3: số phức Tính chất tập hợp số thực: Trên tập hợp R số thực ta có phép toán cộng hai số thực nhân hai số thực Các tính chất có tính chất sau Với số thực a1 , a2, a3 ∈ R, ... trình tuyến tính số ẩn gọi tương đương chúng có tập nghiệm Ta tìm: 1) Điều kiện có nghiệm hệ phương trình tuyến tính 2) Số nghiệm hệ phương trình tuyến tính 3) Phương pháp giải hệ phương trình...
 • 63
 • 460
 • 2

Giáo trình Đại số tuyến tính

Giáo trình Đại số tuyến tính
... xạ tuyến tính 3.6.1 Khái niệm ánh xạ tuyến tính toán tử tuyến tính 3.6.2 Cách cho ánh xạ tuyến tính 3.6.3 Không gian nhân không gian ảnh 3.7 Ánh xạ tuyến tính ngược 3.8 Ma trận ánh xạ tuyến tính ... tập chương 220 Đáp số, trả lời tập 229 Tài liệu tham khảo 249 Bảng dẫn chữ 251 LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình “ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH” viết hoàn thiện dựa Đại số tuyến tính tác giả xuất ... 2.4.3 LU – phân tích 2.5 Hệ phương trình tuyến tính 2.5.1 Hệ Gauss công thức Cramer 2.5.2 Hệ phương trình tuyến tính tổng quát 2.5.3 Hệ phương trình tuyến tính 2.5.4 Tìm ma trận nghịch đảo phương...
 • 254
 • 200
 • 3

Bài giảng slide phương pháp số _ bài 01 _ma trận hệ phương trình đại số tuyến tính

Bài giảng slide phương pháp số _ bài 01 _ma trận và hệ phương trình đại số tuyến tính
... nghiệm hệ độ phức tạp tính toán lớn Phương pháp số - Bài 2: Ma trận hệ phương trình đại số tuyến tính Hệ phương trình đại số tuyến tính Cách biểu diễn khác hệ phương trình đại số tuyến tính  ... • Phương pháp dùng ma trận nghịch đảo • Phương pháp khử Gauss • Phương pháp khử Gauss-Jordan Phương pháp số - Bài 2: Ma trận hệ phương trình đại số tuyến tính Hệ phương trình đại số tuyến tính ... (tức ) Phương pháp số - Bài 2: Ma trận hệ phương trình đại số tuyến tính Tính chất định thức • Tách hàng (cột) thành tổng Phương pháp số - Bài 2: Ma trận hệ phương trình đại số tuyến tính Tính...
 • 64
 • 564
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p10 pot

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông và các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p10 pot
... MIME chứa hình ảnh, âm loại thông tin khác lưu trữ máy tính Hầu hết chương trình xử lý thư điện tử tự động giải mã thông báo cho phép bạn lưu trữ liệu chứa chúng vào đĩa cứng Nhiều chương trình giải ... Extensions) cung cấp cách thức kết hợp nhiều loại liệu khác vào thông điệp gởi qua Internet dùng Email hay Newgroup Thông tin chuyển đổi theo cách trông giống khối ký tự ngẫu nhiên Những thông điệp sử ... username Cho biết thông tin username cần nhận Mail PASS password Password username cần nhận Mail STAT Hiển thị số thông điệp chưa đọc tính bytes RETR n Nhận thông điệp thứ n DELE n Xoá thông điệp thứ...
 • 11
 • 184
 • 1

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p9 ppsx

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông và các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p9 ppsx
... file…(tham khảo Hình 3.34) Hình 3.34: lưu cấu hình Web site - Sau ta định tập tin cấu hình, đường dẫn thư mục lưu trữ thông tin cấu hình, mật mã hóa cho tập tin cấu hình Hình 3.35: Sao lưu cấu hình Web ... thư mục - Sau ta vào Internet Explorer để truy xuất vào forum cấu hình thêm số thông tin (tham khảo Hình 3.38) Hình 3.38: Tạo table cho database - Tạo Admin Account cho forum Hình 3.39: Tạo Admin ... Web Site Server phải dựa vào thông số host header name, địa IP số hiệu cổng Port Tạo nhiều Web Site dựa vào Host Header Names: Đây phương thức tạo nhiều Web Site dựa vào tên host , có nghĩa ta...
 • 11
 • 164
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p8 docx

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông và các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p8 docx
... hướng dẫn giảng dạy IV.2.1 Một số thuộc tính Trước cấu hình Web Site Web Server ta cần tham khảo số thông tin cấu hình hệ thống gán sẳn cho Default Web Site Để tham khảo thông tin cấu hình ta ... số thao tác quản trị hệ thống qua Web Khi ta cấu hình Web Site ta không nên sử dụng Default Web Site để tổ chức mà dựa Web Site để tham khảo số thuộc tính cần thiết hệ thống cung cấp để cấu hình ... Ok hộp thoại Hình 3.8 Hình 3.8: Chỉ định I386 source Chọn Finish để hoàn tất trình Tuy nhiên ta cài đặt IIS 6.0 Add or Remove Programs Control Panel cách thực số bước điển hình sau: Mở cửa sổ Control...
 • 11
 • 130
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p7 pdf

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông và các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p7 pdf
... tin cấu hình vào tập tin *xml ta bấm chuột phải vào FTP Site cần lưu thông tin cấu hình, chọn All Task | Save Configuration to a File…(Tham khảo hình 2.26) Hình 2.26: Lưu trữ thông tin cấu hình ... phiên Windows 2003, IIS cung cấp số đặc điểm giúp tăng tính tin cậy, tính quản lý, tính bảo mật, tính mở rộng tương thích với hệ thống III.1 Các thành phần IIS Hai thành phần IIS 6.0 kernel-mode ... thông tin cấu hình Sau ta cấu hình hoàn tất thông tin cần thiết cho FTP Site ta lưu trữ thông tin cấu hình dạng tập tin *.xml, sau ta tạo phục hồi lại cấu hình cũ từ tập tin *.xml - Lưu trữ thông...
 • 11
 • 134
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p6 ppt

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông và các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p6 ppt
... hướng dẫn giảng dạy Hình 2.14: Cấp truy xuất cho Account III.2.5 Tạo Virtual Directory Thông thường thư mục FTP root truy xuất thông qua đường dẫn URL dịch vụ FTP như: “ftp:///”, ... định quyền hạn truy xuất vào thư mục Hình 2.17: Đặt quyền truy xuất vào Virtual Directory Chọn Finish để hoàn tất trình Truy xuất Virtual directory (minh họa Hình 2.18) Hình 2.18: Truy xuất Virtual ... liệu hướng dẫn giảng dạy truyền mặc định) binary Binary Chỉ định kiểu truyền file binary(đây kiểu truyền mặc định) Bye Bye Kết thúc ftp session Cd cd remote-directory Thay đổi đường dẫn thư mục...
 • 11
 • 166
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p5 pdf

Quá trình hình thành giáo trình tần số truyền thông và các đặc tính của phương tiện truyền dẫn p5 pdf
... (tham khảo hình 1.52) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 380/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1.52: Root Name Server - Hiệu chỉnh số thông số cấu hình nâng cao (tham khảo Hình 1.53): ... hình 1.51) Hình 1.51: Cấu hình Forwarder - Cấu hình Root hints: Ta tham khảo danh sách Root name server quản lý TopLevel domain, thông qua hộp thoại ta thêm, xóa, hiệu chỉnh địa Root hints, thông ... phân giải nghịch Hình 1.49: Cơ sở liệu zone VII.2.9 Thay đổi số tùy chọn Name Server Trong phần ta khảo sát vài tùy chọn cần thiết để tạo hiệu chỉnh thông tin cấu hình cho DNS Thông thường có...
 • 11
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình đại số tuyến tính của ngô việt trunggiáo trình đại số tuyến tính pdfgiao trinh đại số tuyến tính ma trậngiáo trình đại số tuyến tính nguyễn đình trídownload giáo trình đại số tuyến tínhgiáo trình đại số tuyến tính đại học bách khoagiáo trình đại số tuyến tính trịnh thanh đèongô việt trung giáo trình đại số tuyến tính nxb đhqgđịnh thức và hệ phương trình đại số tuyến tínhgiáo trình đại số và giải tích 10giáo trình đại số và giải tích 11bài tập hệ phương trình đại số tuyến tínhcách giải hệ phương trình đại số tuyến tínhhệ phương trình đại số tuyến tínhgiải hệ phương trình đại số tuyến tínhPacket analyser such as wire sharkẢnh hưởng của văn học dân gian trong văn xuôi và thơ ca Tày hiện đại (LA tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm (LA tiến sĩ)Đối chiếu giới từ tiếng hán hiện đại với giới từ tiếng việt hiện đại (qua một số giới từ)ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC ADi truyền tiến hóatieu luan biến dạng dẻo kim loạiĐề cương ôn thi môn nhà nước pháp luậtPhát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2011 2020Giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 hayGiai đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1954 1964học violimpic tiểu họcĐiều khiển tối ưu quá trình cháy lò hơiKhảo sát ảnh hưởng của rung động đến độ nhám bề mặt khi gia công trên máy phay CNCLuận văn nghiên cứu, tính toán, thiết kế cân khí động 3 thành phần dùng cho ống khí động dưới âmPhát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20112020 (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi mài phẳng vật liệu gang xám 21 40Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát đến chuẩn đo lường áp kế PISTONNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sai số khi sử dụng thiết bị siêu âm olympus nortec 2000d+ để kiểm tra chất lượng mối hàn cấu kiện giàn khoangiao an GDQP chương trình 120 gio
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập