Kế toán tiền mặt trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán tiền mặt trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán tiền mặt trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ & KT Hà Nội SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP Kế toán trƣởng Kế toán tiền lương BHXH Kế toán TSCĐ toán Kế toán ... CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN MẶT CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN-THUẾ CHUYÊN NGHIỆP Lý luận chung 1.1 khái niệm, đặc điểm tiền mặt 1.1.1 Khái niệm tiền mặt Vốn tiền phận quan trọng đơn vị hành nghiệp, được ... toàn có hiệu mục đích Tiền mặt đơn vị phận vốn tiền thuộc tài sản lưu động đợn vị có khả toán tức thời tiền mặt quỹ đơn vị 1.1.2 Đặc điểm kế toán tiền mặt Luôn giũ lượng tiền định đểphục vụ cho...
 • 54
 • 161
 • 0

Luận văn tốt nghiệp kế toán các khoản chi đơn vị hành chính sự nghiệp tại bảo tàng vĩnh long

Luận văn tốt nghiệp kế toán các khoản chi đơn vị hành chính sự nghiệp tại bảo tàng vĩnh long
... CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHOẢN CHI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI BẢO TÀNG VĨNH LONG .26 4.1 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN KHOẢN CHI SỰ NGHIỆP TẠI BẢO TÀNG VĨNH LONG 26 4.1.1 Công tác lập dự toán ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHOẢN CHI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI BẢO TÀNG VĨNH LONG 4.1 HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN KHOẢN CHI SỰ NGHIỆP TẠI BẢO TÀNG VĨNH LONG NĂM 2012 4.1.1 Công tác lập dự toán 4.1.1.1 ... khoản chi đơn vị hành nghiệp Bảo Tàng Vĩnh Long 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung: Tìm hiểu, kế toán khoản chi đơn vị hành nghiệp Bảo Tàng Vĩnh Long nhằm giúp cho đơn vị cải cách hoàn...
 • 95
 • 3,135
 • 61

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở việt nam theo định hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở việt nam theo định hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế
... 60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ 3.1 Các quan điểm hoàn thiện ... thức kế toán tay hay máy vi tính áp dụng đơn vị phương pháp sửa sổ kế toán Mỗi đơn vị kế toán phải vào hệ thống sổ kế toán BTC quy định để chọn hệ thống sổ áp dụng cho đơn vị đơn vị hệ thống ... độ kế toán HCSN Việt Nam 34 2.2.2 Hệ thống tài khoản áp dụng cho đơn vị HCSN 37 2.2.3 Cơ sở xây dựng hệ thống TKKT áp dụng cho đơn vị HCSN Việt Nam 39 2.3 Đánh giá hệ thống TKKT áp dụng...
 • 154
 • 299
 • 2

Kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Kế toán tiền mặt

Kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Kế toán tiền mặt
... hàng, tiền thừa tạm ứng, kế toán ghi Nợ TK 111 - Tiền mặt Có TK 311 - Các khoản phải thu Có TK 312 - Tạm ứng  Khi thu hồi khoản công nợ phải thu đơn vị cấp thu hộ cấp tiền mặt, kế toán đơn vị cấp ... khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, kim khí quý chứng có giá tồn quỹ đầu kỳ (hoặc cuối kỳ)  Khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc nhập quỹ tiền mặt đơn vị, kế toán ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt ... hộ cấp cấp tiền mặt khoản vãng lai nội bộ, kế toán ghi: Nợ TK 342 - Thanh toán nội Có TK 111 - Tiền mặt  Chi quỹ quan, nộp khoản thuế, phí, lệ phí, BHXH, BHYT (nếu có) tiền mặt, kế toán ghi:...
 • 26
 • 360
 • 1

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... tốt nghiệp Trờng Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Chơng Lý luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng đơn vị hành nghiệp 1.1- Đặc điểm đơn vị hành nghiệp Các đơn vị hành nghiệp ... Thực trạng kế toàn tiền lơng khoản trích theo lơng phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phù Yên Chơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng phòng Tài chính -Kế hoạch ... công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp Xét góc độ tài chia đơn vị hành nghiệp ngành theo hệ thống dọc thành đơn vị dự toán sau đây: - Đơn vị dự toán cấp I đơn vị trực tiếp nhận dự toán...
 • 89
 • 1,848
 • 17

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
... toán đơn vị dự toán cấp Đơn vị dự toán cấp II đơn vị trực thuộc đơn vị dự toán cấp I trung gian thực nhiệm vụ quản kinh phí nối liền đơn vị dự toán cấp I với đơn vị dự toán cấp III - Đơn vị ... hợp với đơn vị đơn vị sử dụng kế toán máy Cũng phần hành khác, tiền lương ghi vào nhật ký chung Định kỳ sau loại bỏ số liệu trùng, kế toán ghi vào sổ sổ chi tiết khác, cuối kỳ kế toán tiền lương ... cấp theo chế độ tài hành, kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ 2% tổng số tiền lương phải trả cho người lao động, ngân sách Nhà nước cấp toàn 2% 1.4- KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG...
 • 23
 • 2,382
 • 13

kế toán tiền lương và các khoản trích trong đơn vị hành chính sự nghiệp

kế toán tiền lương và các khoản trích trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... Kế toán toán với công nhân viên khoản trích theo lương Nhóm NỘI DUNG CHÍNH Khái quát kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nội dung kết cấu tài khoản Phương pháp hạch toán ghi sổ kế toán ... hành nghiệp I Khái quát kế toán tiền lương khoản trích theo lương Khái quát Khái niệm Nhân tố ảnh hưởng Nhiệm vụ Chức vai trò Khái quát tiền lương khoản trích theo lương Khái niệm - - Tiền lương ... pháp hạch toán ghi sổ kế toán I Khái quát kế toán tiền lương khoản trích theo lương Kế toán tiền lương khâu quan trọng việc tổ chức công tác kế toán. Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động...
 • 26
 • 1,189
 • 0

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG đơn vị HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG đơn vị HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP
... CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Hữu Phú IV.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.Chứng từ sử dụng Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 14 PHẦN II ... máy quản lý 20 Tổ chức máy kế toán 22 II.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ 25 Phương pháp tính lương đơn vị 25 Kế toán Tiền lương khoản trích theo lương2 6 PHẦN III : MỘT SỐ KIẾN ... TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Hữu Phú - Tiền lương theo thời gian có thưởng :hình thức dựa kết hợp tiền lương trả theo thời gian giản đơn với chế độ tiền thưởng IV.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO...
 • 81
 • 242
 • 0

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh.DOC

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh.DOC
... tác kế toán nguyên vật liêu Trung tâm ảnh I đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Đặc điểm đơn vị, quan khác nhau, tính chất đặc thù riêng nên cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu ... công tác kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tức theo dõi, phản ánh tình hình nhập- xuất - tồn kho theo thứ, loại nguyên vật liệu mặt ... công tác kế toán Trung tâm ảnh sâu nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu Em có số nhận xét công tác kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu nói riêng Trung tâm ảnh Những kết chủ yếu đạt...
 • 39
 • 1,609
 • 9

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh
... tác kế toán nguyên vật liêu Trung tâm ảnh I đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Đặc điểm đơn vị, quan khác nhau, tính chất đặc thù riêng nên cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu ... giá nguyên vật liệu Trung Tâm ảnh tuân thủ nguyên tắc: Nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc quán a Giá nguyên vật liệu nhập kho Nguyên vật liệu Trung tâm ảnh chủ yếu mua nớc Trung ... tác kế toán trung tâm ảnh * Tổ chức thành phòng Tên gọi phòng Kế hoạch - Tài vụ - Vật t: Gồm Trởng phòng( kế toán trởng) 03 nhân viên Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán dịch vụ - Kế toán toán...
 • 39
 • 714
 • 0

181 Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh 

181 Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh 
... tác kế toán trung tâm ảnh * Tổ chức thành phòng Tên gọi phòng Kế hoạch - Tài vụ - Vật t: Gồm Trởng phòng( kế toán trởng) 03 nhân viên Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán dịch vụ - Kế toán toán ... tác kế toán nguyên vật liêu Trung tâm ảnh I đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Đặc điểm đơn vị, quan khác nhau, tính chất đặc thù riêng nên cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu ... công tác kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tức theo dõi, phản ánh tình hình nhập- xuất - tồn kho theo thứ, loại nguyên vật liệu mặt...
 • 39
 • 333
 • 0

Công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... thể: Đơn vị dự toán cấp I kế toán cấp I, đơn vị dự toán cấp II kế toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III kế toán cấp III Sơ đồ máy kế toán đơn vị dự toán: Trởng phòng kế toán 12 Kế toán VBT Kế toán ... sách, tài liệu kế toán ể phục vụ cho công tác kế toán đơn vị 1.3 Hình thức kế toán đơn vị Đây đơn vị hành nghiệp nhỏ, có qui mô hoạt động không lớn, sử dụng tài khoản kế toán nên đơn vị phải lựa ... tình hình tài đơn vị - Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệu 1.1.4 Nội dung công tác kế toán HCSN - Kế toán vốn tiền - Kế toán vật t, tài sản - Kế toán toán - Kế toán nguồn kinh...
 • 62
 • 2,197
 • 16

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... tác kế toán trung tâm ảnh * Tổ chức thành phòng Tên gọi phòng Kế hoạch - Tài vụ - Vật t: Gồm Trởng phòng( kế toán trởng) 03 nhân viên Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán dịch vụ - Kế toán toán ... loại nguyên vật liệu cho phòng kế toán - phòng kế toán: kế toán sử dụng sổ kế toán chi tiết để ghi chép tình hình nhập xuất kho cho loại nguyên vật liệu theo hai tiêu số lợng giá trị Kế toán ... công tác kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tức theo dõi, phản ánh tình hình nhập- xuất - tồn kho theo thứ, loại nguyên vật liệu mặt...
 • 39
 • 567
 • 2

Hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... định với mức giá xác định kỳ thời gian 2.2.3 .Hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đơn vị hành nghiệp Bên cạnh hoàn thiện chế độ hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đơn vị sản xuất kinh ... HẠCH TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.1 Khái niệm phân loại chênh lệch tỷ giá hối đoái: Chênh lệch tỷ giá hối đoái chênh lệch từ việc trao đổi thực tế quy đổi lượng tiền tệ khác sang đơn vị kế ... sang đơn vị kế toán theo tỷ hối đoái khác  Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện) doanh nghiệp bao gồm: - Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát...
 • 30
 • 840
 • 0

Tài liệu kế toán các khoản chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp pdf

Tài liệu kế toán các khoản chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp pdf
... Tạm ứng, DV chi cho hoạt động 461 332, 334 (5) Lơng, BHXH tính vào chi hoạt động (9) Kết chuyển chi hoạt động giảm nguồn kinh phí 461 hoạt động toán đợc duyệtí (6) Rút DTKP chi hoạt động 466 (7) ... lớ S d: CL thu >chi cha x lớ HCH TON CC KHON CHI HOT NG 661 111, 112 008 (2) Chi tiền chi hoạt động (1) Dự toán đợc giao 152 311 (3118) (3) Xuất vật t chi hoạt động (8) Các khoản chi sai phảI thu ... Cỏc khon chi khụng thng xuyờn - Cỏc khon chi thng xuyờn: + Chi cho ngi + Chi nghip v chuyờn mụn + Chi qun lý hnh chớnh + Chi mua sm sa cha v chi khỏc - Cỏc khon chi khụng thng xuyờn: + Chi thc...
 • 11
 • 1,260
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tế kế toán tiền lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp xã phườngluận văn tốt nghiệp kế toán các khoản chi đơn vị hành chính sự nghiệp tại bảo tàng vĩnh longđệ tài phân tích tình hình lao động tiền lương trong đơn vị hành chính sự nghiệpke toan tien luong trong co quan hanh chinh su nghiepkế toán tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệplý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán chi trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán thuế trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán tscd trong đơn vị hành chính sự nghiệphạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán tscđ trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán lương trong đơn vị hành chính sự nghiệpAnthology of classical myth primary sources in translationEthics technology and engineering an introductionElementary analysis the theory of calculus 2ndSyntax a generative introduction 3e andrew carnieThe micro ecomomics today 14th schiller 1Essentials of management 9e andrew dubrin 1Mạng nơron trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụngTÌM HIỂU MÁY PHÂN TÍCH TÍN HIỆU LOGIC 16800Principles and practice of physics global edtion eric mazur 1Marketing real peoples real choiuce 7th stuart 1Strategics management 8th hitt 1ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ và NĂNG lực CÔNG NGHỆSkkn biện pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh theo hướng dạy học tích cực trong môn vật lí trung học cơ sởSkkn chương trình sinh học khối 7Skkn vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong phân môn hình học 7Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện võ nhai tỉnh thái nguyên (2001 2015)Rèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh trong dạy học hình học lớp 8Về họ chuẩn tắc các hàm phân hìnhĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tỉnh hưng yên năm học 2017 2018(có đáp án)đề thi công chức ngành tài nguyên 2017 p2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập