Giáo án Ngữ văn 11 bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.
... sâu ngời Việt Namở tơng lai Hớng dẫn nhà - Nắm vững kĩ phân tích đề lập dàn ý - Tập phân tích đề lập dàn ý hai đề luyện tập SGK - Soạn theo phân phối chơng trình ... chay, học vẹt nặng nề" *Kết - Tổng hợp ý, đánh giá ý nghĩa vấn đề Phân tích đề lập dàn ý cho đề 3.1 Phân tích đề - Yêu cầu nội dung: Cái mạnh yếu ngơì Việt Nam - ý luận đề yếu: + Con ngời Việt Nam ... minh, giải thích, bình luận ) Lập dàn ý - Từ kết tìm hiểu đề, xếp ý thành hệ thống theo trình tự lôgíc gồm phần: + Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận Hoạt động + Thân bài: Triển khai luận đề GV...
 • 4
 • 25,481
 • 104

Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận - văn mẫu

Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận - văn mẫu
... + ý 2b: + ý 2b1 (nếu có) + ý 2b2 (nếu có) c Kết bài: - 1 - 2 II RÈN KĨ NĂNG Các đề luyện tập: Đề Trái đất thiếu màu xanh cánh rừng? Đề Các Mác nói: “Mọi tiết kiệm, suy cho tiết kiệm ... Đề Từ văn Cha Đặng Huy Trứ, anh (chị) phát biểu quan niệm việc đ - trượt thi cử thân Phân tích đề Nội dung trọng tâm CÁC THAO TÁC Phạm vi tư liệu lập luận Đề Vai trò rừng Giải thích, phân tích, ... thành đạt người Giải thích, phân tích, chứng minh Tìm ý Tìm ý cho đề văn dựa vào câu hỏi sau: Đề 1: Rừng gì? (Rừng hệ sinh thái, phạm vi đề loại cối lâu năm diện tích rộng (Rừng Amazôn, rừng...
 • 6
 • 11,362
 • 56

PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN ppt

PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN ppt
... thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ + Phạm vi tư liệu: Dẫn chứng thơ HXH chủ yếu  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS lập dàn ý: II LẬP DÀN Ý: + GV : Thế lập dàn ý văn nghị luận? Tác ... CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC  Hoạt động : Hướng dẫn HS I PHÂN TÍCH ĐỀ: phân tích đề: Khái niệm: + GV : Em hiểu phân tích Phân tích đề xác định yêu cầu kiểu đề, đề văn nghị luận? nội dung, phạm ... lập dàn ý ? Là xếp ý theo trật tự lôgic + HS: Suy nghĩ trả lời + GV : Khi lập dàn ý, cần Yêu cầu: thực yêu cầu gì? - Xác lập luận điểm + HS: Trả lời - Xác lập luận - Tìm dẫn chứng - Sắp xếp luận...
 • 7
 • 6,116
 • 8

PHÂN TÍCH ĐỀ- LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN potx

PHÂN TÍCH ĐỀ- LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN potx
... tác phân tích kết hợp vpí thao tác nêu cảm nghĩ Dẫn chứng thơ HXH chủ yếu Hoạt động ( Tìm hiểu cách lập dàn ý ) II) Lập dàn ý - Lập dàn ý xếp ý theo trình tự - Gv nêu câu hỏi: Việc lập dàn ý lôgic ... định luận điểm, luận xếp chúng thành dàn ý hoàn chỉnh cho đề số 1&2 - Hs trình bày - Gv nhận xét bổ sung, gợi ý (?) Theo anh chị việc xếp ý ( luận điểm, luận cứ) phải tuân - Việc xếp ý văn nghị ... ( Tìm hiểu phân tích đề) - Gv yêu cầu hs đọc đề sgk/ tr23 - Gv tổ chức lớp thành nhóm Mỗi nhóm chịu trách nhiệm phân tích đề lập dàn ý cho đề cụ thể - Hs trao đổi thảo luận, cử đại diện...
 • 8
 • 1,619
 • 2

Phan tich de, lap dan y bai van nghi luan

Phan tich de, lap dan y bai van nghi luan
... nờu cm ngh - Y u cu v t liu: Dn chng th HXH l ch yu 3:V mt v p ca bi th Cõu cỏ thu (Thu iu) ca Nguyn Khuyn Phõn tớch - Vn ngh lun: Mt v p ca bi th Cõu cỏ thu - Nguyn Khuyn - Y u cu v ni dung: ... ngh lun: - Y u cu ni dung: - Y u cu phng phỏp: - Y u cu v t liu 1: T ý kin di y anh ch cú suy ngh gỡ v vic chun b hnh trang vo th k mi? Cỏi mnh ca ngi Vit nam l s thụng minh v nhy bộn vi cỏi ... di y anh ch cú suy ngh gỡ v vic chun b hnh trang vo th k mi? Cỏi mnh ca ngi Vit nam l s thụng minh v nhy bộn vi cỏi mi Nhng bờn cnh ú tn ti khụng ớt cỏi yu y l nhng l hng v kin thc c bn chy...
 • 13
 • 1,420
 • 7

PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
... lập dàn ý cho đề văn Tìm luận làm sáng tỏ cho luận - Gv hướng dẫn hs thực điểm Sắp xếp luận điểm, luận a Mở bài: Giới thiệu định hướng triển khai vấn đề Thân bài: Sắp xếp luận điểm, luận b luận ... tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ - Yêu cầu tư liệu: Dẫn chứng thơ HXH chủ yếu - Gv chốt lại vấn đề → Phân tích đề công việc trước tiên trình làm văn nghị luận Khi phân tích đề, ... đề bài, ý từ ngữ then chốt để xác định yêu cầu nội dung, hình thức phạm vi tư liệu II Lập dàn Là xếp ý theo trật tự lô gích Xác lập luận điểm Xác lập luận - Gv yêu cầu nhóm dựa vào kết phân tích...
 • 6
 • 297
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Hướng dẫn soạn bài : Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
... Phân tích đề Nội dung Các thao tác Phạm vi trọng tâm lập luận tư liệu Đề Vai trò Giải thích, phân Những dẫn rừng tích, chứng chứng từ thực sống minh tế Đề ý nghĩa tầm Giải thích, phân Những dẫn ... Tìm ý Tìm ý cho đề văn dựa vào câu hỏi sau: Đề 1: Rừng gì? (Rừng hệ sinh thái, phạm vi đề loại cối lâu năm diện tích rộng (Rừng Amazôn, rừng kim, rừng U Minh, rừng Việt Bắc, …) Rừng mang lại cho ... tàn phá + Thực trạng: diện tích rừng ngày bị thu hẹp, diện tích đồi trọc ngày tăng, + Nguyên nhân: bất cẩn, thiển cận, vụ lợi, - Giải pháp để cứu rừng: + Trước mắt: + Lâu dài: c Kết - Cảm xúc...
 • 6
 • 645
 • 2

Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
... + ý 2b: + ý 2b1 (nếu có) + ý 2b2 (nếu có) c Kết bài: -ý1 -ý2 II RÈN KĨ NĂNG Các đề luyện tập: Đề Trái đất thiếu màu xanh cánh rừng? Đề Các Mác nói: “Mọi tiết kiệm, suy cho tiết kiệm ... Đề Từ văn Cha Đặng Huy Trứ, anh (chị) phát biểu quan niệm việc đỗ- trượt thi cử thân Phân tích đề Nội dung trọng tâm CÁC THAO TÁC Phạm vi tư liệu lập luận Đề Vai trò rừng Giải thích, phân tích, ... thành đạt người Giải thích, phân tích, chứng minh Tìm ý Tìm ý cho đề văn dựa vào câu hỏi sau: Đề 1: Rừng gì? (Rừng hệ sinh thái, phạm vi đề loại cối lâu năm diện tích rộng (Rừng Amazôn, rừng...
 • 6
 • 547
 • 0

Soạn bài phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn bài phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận
... sót ý quan trọng Quá trình lập dàn ý bao gồm: xác lập ý lớn, xác lập ý nhỏ, xếp ý theo trình tự logic chặt chẽ Cần lưu ý sử dụng kí hiệu khác đặc trước đề mục để biểu thị phần, ý dàn II Rèn kĩ Phân ... Lập dàn ý: Lập dàn ý trình tìm lựa chọn ý cho viết, xếp ý theo bố cục trình tự hợp lí định tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày tiếp thu văn Việc lập dàn ý giúp người viết ... dàn II Rèn kĩ Phân tích đề lập dàn ý cho đề sau: Cảm nghĩ em giá trị thực đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” (Trích “Thượng kinh kí sự” Lê Hữu Trác) Gợi ý Phân tích đề: - Đây dạng đề định hướng rõ...
 • 3
 • 323
 • 0

Phân tích đề - lập dàn ý văn nghị luận

Phân tích đề - lập dàn ý văn nghị luận
... đạt Phân tích đề Lập dàn ý văn nghị luận a Mục tiêu học Giúp học sinh: -Hiểu vai trò quan trọng công việc phân tích đề lập dàn ý trình làm văn nghị luận -Nắm cách thức phân tích đề, lập dàn ý cho ... vấn đề 14 Dàn ý văn nghị luận Luận Mở Luận điểm Luận Luận n Thân Luận điểm Luận Luận n Luận Luận điểm n Kết Luận Luận n 15 Lập dàn ý đề1 Em xếp luận điểm, luận xác định vào bố cục văn (lưu ý sử ... n Luận Luận Luận Luận Luận Luận Luận n Luận n Luận n 10 Lập dàn ý Thảo luận nhóm Xác định luận điểm + Nhóm 1,2 xác định luận điểm Đề + Nhóm 3,4 xác định luận điểm Đề -GV tổ chức HS thảo luận -Các...
 • 23
 • 5,493
 • 6

PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
... thống lập luận gồm ý lớn ý nhỏ? Hoàn toàn lệ thuộc vào vốn kiến thức bạn! Nếu có chút lúng túng ý đến nội hàm khái niệm (nếu có) hiểu ý ngầm đằng sau lời văn III Cách lập dàn ý văn nghị luận: ... Xác định luận điểm lớn) - Đề có nhiều ý ứng với ý luận điểm - Đề có ý, ý nhỏ cụ thể hoá ý xem luận điểm Nội dung kiến thức học, tư liệu vốn tự có Tìm luận ( ý nhỏ) cho luận điểm Mỗi luận điểm ... lạc đề lặp ý, tránh việc bỏ sót ý triển khai ý không cân xứng - Có dàn ý người viết phân phối thời gian hợp lý viết II Cơ sở lập ý Có hai sở để xác lập ý: - Trường hợp đề có nhiều ý dựa vào dẫn...
 • 12
 • 3,552
 • 19

Phân tích đề lập dàn ý

Phân tích đề lập dàn ý
... dụng thao tác phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ - Yêu cầu tư liệu: dùng dẫn chứng đoạn trích b Lập dàn ý Dựa vào kết phân tích đề để lập dàn ý Củng cố Làm tập để củng cố Gv chốt lại ý tiết học ... gợi suy nghĩ cho người đọc III Ghi nhớ ( Sgk ) IV Luyện tập Đề a Phân tích đề: Đây dạng đề định hướng rõ nội dung nghị luận - Vấn đề cần nghị luận: Giá trị thực sâu sắc đoạn trích “ Vào phủ chúa ... lớp - Gv hướng dẫn, gợi ý để hs làm - Gv nhận xét, bổ sung - Tìm luận làm sáng tỏ cho luận điểm Sắp xếp luận điểm, luận a Mở bài: Giới thiệu định hướng triển khai vấn đề b Thân bài: Sắp xếp luận...
 • 2
 • 1,875
 • 8

Phân tích đề, lập dàn ý

Phân tích đề, lập dàn ý
... thao tác phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ - u cầu tư liệu: dùng dẫn chứng đoạn trích b Lập dàn ý Dựa vào kết phân tích đề để lập dàn ý Củng cố :( phút) - Làm tập để củng cố - Gv chốt lại ý tiết ... tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ -u cầu tư liệu: Dẫn chứng thơ HXH chủ yếu → Phân tích đề cơng việc trước tiên q trình làm văn nghị luận Khi phân tích đề, cần đọc kĩ đề bài, ý từ ... then chốt để xác định u cầu nội dung, hình thức phạm vi tư liệu II Lập dàn Là xếp ý theo trật tự lơ gích Xác lập luận điểm Xác lập luận Tìm luận làm sáng tỏ cho luận điểm Sắp xếp luận điểm, luận...
 • 4
 • 679
 • 5

Ngữ văn 11_phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn 11_phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
... Kết luận  Đánh giá ý nghĩa vấn đề  Rút học cho thân b khái niệm Lập dàn ý văn nghị lận nhằm thiết kế bố cục xếp ý theo trật tự logic Vai trò cưa dàn ý: Tránh thiếu ý, thừa ý, hệ thống ý không ... bước lập dàn ý: Từ kết tìm hiểu đề, xếp ý thành hệ thống theo trình tự lôgíc gồm phần:  Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận  Thân bài: Triển khai luận đề luận điểm  Kết luận: Tóm tắt ý, mở ... Văn học lớp 11 – Học kỳ I  Khát vọng sống luận cứ: Sự phẫn uất; Cam chịu với hạnh phúc bị san sẻ Đề 3: Có luận điểm luận tùy thuộc vào vẻ đẹp thơ mà học sinh lựa chọn Ví dụ lập dàn ý: *...
 • 2
 • 486
 • 0

Giáo án ngữ văn 11(bài 98 đến hết)

Giáo án ngữ văn 11(bài 98 đến hết)
... nghèo khổ nhà văn, "giáo khổ trờng t" Bi kịch tâm hồn họ: ớc mơ hoài bão lớn gánh nặng gia đình "Sóng mòn" "Trăng sáng"" "Đời thừa" b Đề tài ngời nông dân: Hỏi: Nội dung phản ánh - Nhà văn thấu hiểu ... nhà văn? III Nội dung kiến thức mới: Đặt vấn đề: Quá trình đại hoá văn học từ đầu kỷ XX đến cách mạng tháng 1945 có tầm quan trọng đặc biệt văn học nớc nhà Để giúp em khắc sâu giá trị văn học ... mê văn chơng, coi văn chơng lý tởng Hỏi : Những nỗi lo gánh nặng sống gia đình Hộ ? -Lo vun trồng cho tài ngày thêm Minh hoạ ? nảy nở - Khinh lo lắng, tủn mủn vật chất -> Chỉ quan tâm đến văn...
 • 83
 • 513
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phân tich đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận lớp 11phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận 11luyện tập phân tích đề lập dàn ý cho bài nghị luận văn học 11 nâng caosoan bai phan tich de lap dan y bai van nghị luanphân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luậnphân tích đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận soạn bàisoan phan tich de lap dan y bai van nghi luanluyện tập phân tích đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận văn mẫuiết 7 phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luậnluyện tập phân tích đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội soạn vănsoan bai phan tich de lap dan y bai van nghị luan 7phân tích đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận soạn bài kì 2giáo án đọc văn nghị luận văn 11giáo án đọc văn nghị luậnphzn tich de lap dan y bai van nghi luanDepartment of the Treasury Internal Revenue Service Business ExpensesTư tưởng giáo dục của khổng tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện nay tiểu luận cao họcVấn đề con người tự lập thân trong chủ nghĩa thực dụng mỹ khóa luận tốt nghiệpGuide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII)PCI DSS Quick Reference Guide Understanding the Payment Card Industry Data Security Standard version 2.0Quan điểm toàn diện và sự vận dụng của đảng ta trong nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo khóa luận tốt nghiệpSự biến đổi của quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường ở hương thủy (thừa thiên huế)” khóa luận tốt nghiệptiểu luận cao học kinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện naycau hoi TPHH TB lan 1tiểu luận bình luận án thương mạiKinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện nay khóa luận tốt nghiệpluận văn thạc sĩ triết học mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong công tác đoàn hiện nayRen luyen ky nang noi cho HS theo chương trinh thí điểmGiáo án môn Công nghệ 10 chương 1,3,4,5BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP VẬT LÍ 10Tu duy nhu einstein scott horpegiao an tuan 30 giáo án mầm non lớp chồi chủ đề giao thôngTuần 1 (giáo án mầm non lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông)nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở thành phố đông hà, tỉnh quảng trị hiện nay” khóa luận tốt nghiệpPhát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập