200 cau ioe vong huyen 9 file word

200 câu IOE TIẾNG ANH TRÊN MẠNG– lớp 9 VÒNG HUYỆN

200 câu IOE TIẾNG ANH TRÊN MẠNG– lớp 9  VÒNG HUYỆN
... == Câu 86: Câu 87: Câu 88: Câu 89: Câu 90 : Câu 91 : ======================================================================= == Câu 92 : Câu 93 : Câu 94 : Câu 95 : Câu 96 : Câu 97 : Câu 98 : Câu 99 : Câu ... ======================================================================= == Câu 193 : Câu 194 : Câu 195 : Câu 196 : Câu 197 : ======================================================================= == Câu 198 : Câu 199 : Câu 200: ======================================================================= ... ======================================================================= == Câu 181: Câu 182: Câu 183: Câu 184: Câu 185: Câu 186: ======================================================================= == Câu 187: Câu 188: Câu 1 89: Câu 19: Câu 191 : Câu 192 : =======================================================================...
 • 32
 • 268
 • 0

200 câu IOE TIẾNG ANH TRÊN MẠNG– lớp 8 VÒNG HUYỆN

200 câu IOE TIẾNG ANH TRÊN MẠNG– lớp 8  VÒNG HUYỆN
... tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com Question 84 : Question 85 : Question 86 : Question 87 : Question 88 : Question 89 : Question 90: ========================================================================= ... http://thiviolympic.com Question 75: Question 76: Question 77: Question 78: Question 79: Question 80 : Question 81 : Question 82 : Question 83 : ========================================================================= ... mạng – có http://thiviolympic.com Question 24: Question 25: Question 26: Question 27: Question 28: Question 29: Question 30: Question 31: Question 32: =========================================================================...
 • 24
 • 140
 • 0

200 cau trac nghiem HH 9 cuoi nam.

200 cau trac nghiem HH 9 cuoi nam.
... trình bậc hai với m ≠ Đáp án: C Câu 9: Cho hàm số: y = f(x) = A/ B/ 2 x f( ) bằng: 2 Đáp án: A C/ D/ Số khác 3x − y = Câu 10: Nghiệm hệ phương trình: 3x + 8y = 19 là:  A/ (1;2) B/ (2;5) C/ (0; ... án: C Câu 20: Trong đường (O; R) vẽ dây cung AB = R Khi độ dài cung nhỏ AB bằng: 2πR πR A/ 90 0 b/ 1200 C/ D/ Đáp án: B Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D để chọn câu trả lời Câu 1: Phương trình ... phương trình bậc hai với m = Câu 9: Cho hàm số: y = f(x) = A/ 1 x f( ) bằng: B/ C/ 2 D/ Số khác 3x − y = Câu 10: Nghiệm hệ phương trình:  là: 3x + 8y = 19 D/ (7; − ) 2 Câu 11: Phương trình...
 • 8
 • 141
 • 0

200 cau viet lai lop 9 (P)

200 cau viet lai lop 9 (P)
... 89 No one has signed this cheque ⇒ This cheque 90 Time will be 18 next week ⇒ It’s Tim’s 91 Unless he phones immediately he won’t get any information ⇒ If 92 ... 93 He couldn’t repair the broken vase ⇒ The 94 The garden still needs digging ⇒ The garden hasn’t 95 Have you got a cheaper carpet than this? ⇒ Is this 96 ... foolish ⇒ Much 198 Would you mind not smoking in here? ⇒ I’d rather 199 No matter how hard I tried I couldn’t open the door ⇒ Try 200 The critics were very impressed...
 • 18
 • 1,042
 • 69

200 CÂU TRẮC NGHIẸM TOÁN 9- HAY- 4/ 5/ 2010

200 CÂU TRẮC NGHIẸM TOÁN 9- HAY- 4/ 5/ 2010
... Phương trình có nghiệm x = ± o Câu 15/ Cho biết sin ? A B α = , tg C α o D Câu 16 : Hàm số y = (m-1)x +2 nghịch biến R khi: o A m 〈 1; B m 〉 1; C M 〈 -1; D M 〉 -1 o Câu 17: Đồ thị hàm số y = x – ... khác o Câu 33: Giá trị k = A B ( ) − là: C 2 D Câu 34: Trục thức mẫu A + 10 B C 10 - 3+2 có kết o D − 10 Câu 35: Cho tam giác ABC vuông A., có AB = 6cm ; AC = cm giá trị sinB : A o B C D o Câu 36: ... chia dây cung làm hai phần D.Tất câu o o Câu3 9 : : 5( x − 1) A (x-1) ; B x − 5; C.(x -1) 5; D kết khác o Câu 40: Biết A 16 x + = 2thế ( x + ) : B C -16 D -4 o Câu 41: Tam giác ABC có độ dài ba...
 • 103
 • 180
 • 1

200 cau viet lai for 9 (P)

200 cau viet lai for 9 (P)
... need for you to talk so loudly ⇒ You don’t 88 I haven’t been to Bristol for three years ⇒ The last time 89 No one has signed this cheque ⇒ This cheque 90 Time ... It’s Tim’s 91 Unless he phones immediately he won’t get any information ⇒ If 92 How long is this since they bought the house? ⇒ When 93 He couldn’t repair ... the fence ⇒ The security guard told 99 I’ve never met such a famous person before ⇒ It’s 101 “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager ⇒ The office...
 • 18
 • 680
 • 6

Tuyển tập bộ đề ôn thi HSG toán 9 file word kèm đáp án chi tiết

Tuyển tập bộ đề ôn thi HSG toán 9 file word kèm đáp án chi tiết
... n 4n + (2) 0,5 T (1) v (2) ta cú 99 ( a c ) = 4n => 4n + 99 (3) Mt khỏc : 100 n 99 9 101 n 1000 11 n 31 39 4n 1 19 0,5 (4) T (3) v (4) => 4n = 99 => n = 26 Vy s cn tỡm abc = 675 ... suy z=1 ( y,z>0) Khi z=1 thỡ y=2 v x =9 Thay x =9; y=2; z=1 thy tho yờu cu bi toỏn 0,25 Theo gi thit GV ST: Nguyn Hu Bin THI ễN LUYN HC SINH GII 0,5 0,25 S 19 MễN: TON LP Cõu (6 im) 6x + Cho ... Ta cú M thuc ng trũn tõm O ng kớnh AB (gi thit) nờn 0,50 0,50 ã AMB = 90 0 (gúc ni tip chn na ng trũn) ã hay FMB = 90 0 ã ã ã Mt khỏc FCB = 90 0 (gi thit).Do ú ã FMB ã+ FCB( 1=) 180 0,50 CBM...
 • 24
 • 85
 • 0

Bồi dưỡng thường xuyên Modunle TH 9 file word

Bồi dưỡng thường xuyên Modunle TH 9 file word
... Phụ lục trao đổi, th o luận với đồng nghiệp Những câu hỏi, tập th ng tin phán hồi cung cẩp xuyên suổt tài liệu nhằm giúp người học tự nhận th y tiến cửa trình bồi dưỡng th ởng xuyên Những tập phát ... bậc th p nhẩt, tổi thiểu người để tồn tại) Nhu cầu giao lưu tình cám: người khác y Êu th ơng, y Êu th ơng người khác; nhu cầu hoànhập cộng đồng: cám th y gắn bó với tập th , th nh viên cửa tập th , ... chấp nhận th c tế cửa mình, tụ tìm lẩy tìỂm th n để giải vấn đỂ cửa (Trằn Th Minh Đúc, 41 - - - - Bản thuật ngữ tiỉ vổn, Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, 2000) Theo Mielke J ( 199 9), yếu...
 • 48
 • 120
 • 0

205 câu hỏi đề thi ioe lớp 3 vòng huyện

205 câu hỏi đề thi ioe lớp 3 vòng huyện
... is this rose / - It,s p……… 1 43/ Who’s …….? It’s …… Baby suster, Trang a.this/ I b.this /Is c.this / my d.this / an 144/ Is this a crayon ? - …… , it isn’t a.Not b.No c Yes d Yes, it is 145/This ... ……… 32 / your dad and mum? / these/ Are / photos / of …………………………………………………… 33 / This is the way I c…… my room 34 /…… is that ? That is my young brother 35 /……is my best friend a.My b.He c.Her d.It 36 / ... 2/What’s the order(thứ tự đúng) 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 / 31 / Bài thi 3/ LEAVE ME OUT(LOẠI CHỮ CÁI THỪA) 1.n...
 • 27
 • 1,225
 • 11

150 câu IOE Lớp 5 VÒNG HUYỆN, CẤP HUYỆN

150 câu IOE Lớp 5 VÒNG HUYỆN, CẤP HUYỆN
... Question 54 : Look! The boys are talking _ _ _ _ _ the football match Question 55 : Does Tom p_ _ _ badminton at pm? Question 56 : The writer of the book you’re reading is _ _ African Question 57 : After ... lunch with …………………………………………………………………… 150 a quarter/to seven/I/at/go to school ……………………………………………………………… 151 Lien/hard/worker/is/a ………………………………………………………………… 152 Mary/noise/always/makes/in the class ... ========================================================================= Question 51 : Jim and Sam are _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Arts They say it is very interesting Question 52 : What _ _ _ _ does your family have breakfast? - At o’clock Question 53 : The museum...
 • 13
 • 141
 • 4

180 câu IOE Lớp 5 VÒNG HUYỆN, CẤP HUYỆN

180 câu IOE Lớp 5 VÒNG HUYỆN, CẤP HUYỆN
... 154 / They are going to stay in Hue _ _ _ a week 155 / Johnny _ _ from Britain He speaks English 156 / What’s the weather _ _ _ _ in the summer ? 157 / What’s the _ _ _ _ _ _ ? I have a fever 158 / ... museum _ _ behind the park Question 53 : Look! The boys are talking _ _ _ _ _ the football match Question 54 : Question 55 : Does Tom p_ _ _ badminton at pm? Question 56 : The writer of the book you’re ... …………………………………………………………………… 150 a quarter/to seven/I/at/go to school ……………………………………………………………… 151 Lien/hard/worker/is/a ………………………………………………………………… 16 152 Mary/noise/always/makes/in the class ………………………………………………………… 153 /...
 • 18
 • 316
 • 8

Tổng hợp 200 câu thi thử IOE quốc gia 9 (2015 2016)

Tổng hợp 200 câu thi thử IOE quốc gia 9 (2015 2016)
... = ever Tổng hợp câu thi thử IOE quốc gia 2015-2016 44 A gesture is an action that sends a message from one person to another without using _ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... motion pictures = use 108 They cannot swim in this part of the lake because it is highly = polluted Tổng hợp câu thi thử IOE quốc gia 2015-2016 1 09 The of British currency is the pound sterling: ... many people / have to face 193 UFO ……………… might be from people’s imagination ( showing / viewing / sightings / watching ) Tổng hợp câu thi thử IOE quốc gia 2015-2016 194 We may win, we may lose...
 • 10
 • 678
 • 3

200 cau trac nghiem KQ Anh 9 -bai 6-7

200 cau trac nghiem KQ Anh 9 -bai 6-7
... we enjoyed it very much a so b because c however d moreover Dioxins are dangerous chemicals they can cause cancer and birth defects a but b then c because d and He was absent from class ... - HM 19 The doctor advices me to exercises _ a regular b regulate c regulation d regularly 20 _ I moved house, I haven’t had much contact with my friends a Although b Since c Because ... b False c Not mentioned 49 Littering on the land and in the water makes the environment less beautiful a True b False c Not mentioned 50 Machines and motor vehicles cause so much noise and pollution...
 • 10
 • 278
 • 1

Đề thi HSG vòng Huyện Tin học Lớp 9

Đề thi HSG vòng Huyện Tin học Lớp 9
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008 – 20 09 MÔN: TIN Câu 1: Nhập vào ba số a, b, c bất kì, viết chương trình để tính giá ... M:=(a*a+3*b-c)/(a+b); WRITELN('GIA TRI CAN TINH LA: M= ',M:2:2); READLN END Bài 2: Tính tổng bình phương số lẻ Program Tong_binh_phuong; Var i,n,tong:Integer; Begin Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE'); ... chương trình để tính giá trị biểu thức sau (kết lấy tới chữ số thập phân): M= a + 3b − c a+b PROGRAM TINH_GT_BT; VAR a, b, c: integer; M: REAL; BEGIN WRITE('Nhap so a = '); READLN(a); WRITE('Nhap so...
 • 4
 • 443
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập