Nghiên cứu xây dựng kho hồ sơ số tại văn phòng bộ công an

Nghiên cứu xây dựng kho hồ số tại văn phòng bộ công an

Nghiên cứu xây dựng kho hồ sơ số tại văn phòng bộ công an
... Hình 2.4: đồ kiến trúc hệ thống kho hồ số Văn phòng Bộ Công an Error! Bookmark not defined Hình 2.5: Quy trình sản xuất Microfilm áp dụng kho hồ số Văn phòng Bộ Công an ... dụng công nghệ thông tin văn thư, lưu trữ Văn phòng Bộ Công an Error! Bookmark not defined Chƣơng KHO HỒ SƠ SỐ, GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI LƢU TRỮ VĂN BẢN, TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THÀNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHO HỒ SƠ SỐ TẠI VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lƣu trữ Mã số: 603224 Ngƣời...
 • 18
 • 174
 • 0

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ cho Văn phòng Bộ Tài nguyên – Môi trường

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ cho Văn phòng Bộ Tài nguyên – Môi trường
... N HAI NGHIÊN C U XÂY D NG DANH M C H Quy trình ph ngun Mơi tr TÀI NGUN VÀ MƠI TR KIL OBO OKS CO M CHO V N PHỊNG B S NG ng pháp xây d ng danh m c h s c a V n phòng B Tài ng 1.1 c n c đ xây d ng ... TUYẾN Nghiên c u xây d ng (DMHS) cho V n phòng BTN&MT 2.1 Mơ t nhi m v c a b ph n V n phòng - Phòng T ng h p: KIL OBO OKS CO M Phòng T ng h p tr c thu c V n phòng B , có nhi m v tham m u cho Lãnh ... hai: Nghiên c u xây d ng (DMHS) cho c quan Quy trình ph ng pháp xây d ng (DMHS) Nghiên c u xây d ng (DMHS) cho V n phòng B Tài ngun Mơi tr ng 2.1 Mơ t nhi m v c a b ph n thu c V n phòng B 2.2 Ngun...
 • 28
 • 97
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ UỐN ÉP GỖ KEO LAI " doc

Nghiên cứu khoa học
... Đã xây dựng mô hình tương quan mức độ ảnh hưởng số thông số chế độ uốn ép đến tỷ lệ phục hồi độ cong tỷ lệ hư hỏng uốn gỗ Keo lai  Bằng nghiên cứu quy hoạch thực nghiệm tìm kết tối ưu chế độ uốn ... độ uốn gỗ bảng đồ thị hình 9; 10; 11; 12 Bảng Chế độ uốn gỗ với bán kính 1400mm Các thông số chế độ uốn Bán kính cong uốn (mm) Nhiệt độ uốn (0c) 1400 125 Áp suất uốn (KG/cm2) 5,8 Thời gian uốn ... chế độ uốn gỗ bảng đồ thị hình 5; 6; 7; Bảng Chế độ uốn gỗ với bán kính 1000mm Các thông số chế độ uốn Bán kính cong uốn (mm) Nhiệt độ uốn (0c) 1000 125 Áp suất uốn (KG/cm2) 6,0 Thời gian uốn (phút)...
 • 9
 • 131
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ số hóa công nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng bản đồ số hóa công nghiệp Việt Nam
... Trang số: Nghiên cứu xây dựng đồ số hóa ngành Công nghiệp Việt Nam số đề tài: 140.07RD/HĐ-KHCN Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa TT Công nghệ Thông tin 07-4 Nghiên cứu thiết kế xây dựng công ... hiển thị đồ (đồng thời nơi thể kết tìm kiếm) Vùng điều khiển đồ Vùng chọn địa Vùng đồ dẫn Vùng công cụ đồ Trang số: 42 Nghiên cứu xây dựng đồ số hóa ngành Công nghiệp Việt Nam số đề tài: ... hiển thị đồ (đồng thời nơi thể kết tìm kiếm) Vùng điều khiển đồ Vùng chọn địa Vùng đồ dẫn Vùng công cụ đồ Trang số: 43 Nghiên cứu xây dựng đồ số hóa ngành Công nghiệp Việt Nam số đề tài:...
 • 77
 • 174
 • 0

nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tại chỗ và cũng ứng một thuốc dược liệu phục vụ đồng bào miền núi thanh hóa

nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tại chỗ và cũng ứng một sô thuốc dược liệu phục vụ đồng bào miền núi thanh hóa
... sản xuất cung ứng thuốc địa bàn tỉnh Đề xuất hình sản xuất cung ứng số thuốc có nguồn gốc dợc liệu với giá thành phù hợp phục vụ đồng bào nông thôn, miền núi, tỉnh Thanh Hoá - Nghiên cứu sản ... nội dung nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu đề cơng đợc hôị đồng xét duyệt - Đã xây dựng hình sản xuất cung ứng chỗ số thuốc từ dợc liệu, nhằm phục vụ đồng bào sống nông thôn miền núi Tỉnh Thanh ... nớc Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp nhà nớc Tên đề tài: "Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất chỗ cung ứng số thuốc từ dợc liệu, phục vụ đồng bào sống nông thôn miền núi Tỉnh Thanh Hoá Chủ nhiêm...
 • 136
 • 505
 • 1

Nghiên cứu xây dựng và quản lý nguồn tài nguyên số nội sinh tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Nghiên cứu xây dựng và quản lý nguồn tài nguyên số nội sinh tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
... đề tài Nghiên cứu xây dựng quản nguồn tài nguyên số nội sinh Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia làm đề tài cho luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng quản ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM VĂN HÙNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN SỐ NỘI SINH TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG ... nguồn tài nguyên số nội sinh Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng quản nguồn tài nguyên số nội sinh Trung tâm bao gồm: - Quy trình xây dựng...
 • 125
 • 466
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ1

Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ1
... chiu thng ng ln 1.1.3.2 H phng trỡnh thy ng lc ba chiu ỏp dng cho vựng nc nụng ven b H phng trỡnh ca mụ hỡnh thy ng lc ba chiu ỏp dng cho vựng nc nụng ven b s dng xp x phng (f-plan) b qua nh hng ... s dng mụ hỡnh dũng chy 3D barocline Bachaus - 20 - tớnh toỏn hon lu giú cho ton Bin ụng, mụ hỡnh c trin khai cho li tớnh 1o x 1o kinh v, 12 lp theo sõu vi biờn h ti ba eo bin ni vi Bin ụng Trung ... DềNG CHY BA CHIU VNG BIN VEN B 1.1 Cỏc phng phỏp nghiờn cu dũng chy ba chiu 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii v nc 20 1.3 Cỏc nghiờn cu lun ỏn 23 CHNG 2: C S TON HC CA Mễ HèNH THU NG LC BA CHIU...
 • 184
 • 649
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học của trường trung học phổ thông

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học của trường trung học phổ thông
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... đến năm 2015 sở lý luận khoa học thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết hệ hỗ trợ định  Nghiên cứu công tác quản lí qui trình lập kế hoạch năm học ... nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để...
 • 25
 • 246
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty IIG việt nam

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty IIG việt nam
... liệu để phát triển hệ thống ứng dụng hỗ trợ định công tác quản nguồn nhân lực - Xây dựng hệ thống hỗ trợ định ứng dụng thực tế công tác quản nguồn nhân lực công ty IIG Vietnam 3 - Sản phẩm ... luận văn xây dựng giải pháp để hỗ trợ định công tác quản nguồn nhân lực 6 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Chương ... trạng yêu cầu quản nguồn nhân lực Công ty IIG Vietnam  Đưa giải pháp để xây dựng hệ thống hỗ trợ định công tác quản nguồn nhân lực CHƯƠNG – TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM Phân tích chức hệ thống,...
 • 26
 • 1,071
 • 5

Nghiên cứu xây dựng kho công báo điện tử quảng nam

Nghiên cứu xây dựng kho công báo điện tử quảng nam
... v Công báo có quy ñ nh sau: Qu ng Nam không ngo i l , vi c nh n Công báo in Chính nh ng lu n c trên, nh n th y r ng vi c " Nghiên c u xây d ng kho Công báo ñi n t t nh Qu ng Nam " nghĩa Vi t Nam ... t t y u hư ng ñ n Chính ph ñi n t M c ñích nghiên c u Công báo ñi n t Đ i u Cơ quan Công báo Xây d ng kho Công báo ñi n t t nh Qu ng Nam, nh m t o y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m ... c ñích ng d ng Xây d ng kho Công báo ñi n t t nh Qu ng Nam gi i 1.5.2.3 Forms 1.5.2.4 Views pháp ng d ng công ngh thông tin vào lĩnh v c Công báo nh m 1.5.2.5 Folders m c ñích công b 1.5.2.6...
 • 13
 • 176
 • 0

Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu song ngữ phục vụ xử lý tiếng việt

Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu song ngữ phục vụ xử lý tiếng việt
... nhau, kho ng li u ñư c xây d ng s n không không nhi u Trên th gi i có r t nhi u kho ng li u song ng ho c ñơn ng chia s mi n phí cho c ng ñ ng nghiên c u Ví d : kho ng song song ñư c xây d ng t song ... t s kho ng li u song ng ñang có th gi i; nghiên c u v XML, m t s thu t toán v x ngôn ng t nhiên,… Chương Gi i pháp xây d ng kho d li u song ng Chúng trình bày m t s gi i pháp xây d ng kho ... d li u trích l y n i dung; - Tách câu; - X ñ ñưa vào kho 2.3.4.3 Ngu n t kho ng li u ñư c xây d ng s n Ng li u hu n luy n kho ng li u ñư c xây d ng s n, kho ng li u có th ñơn ng có th song...
 • 26
 • 385
 • 0

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG doc

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG doc
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để làm luận ... nhận xét đánh giá kết hệ thống -55 Ý nghĩa đề tài 5.1.Ý nghĩa khoa học 5.2.Ý nghĩa thực tiễn Đặt tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học trường THPT“ Bố cục luận văn Sau phần...
 • 25
 • 282
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng và trung tâm phân phối

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng và trung tâm phân phối
... vấn đề nghiên cứu thiết kế vận hành kho hàng Vấn đề thiết kế vận hành kho nghiên cứu nhiều nước phát triển giới Tuy nhiên nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vấn đề chi tiết thiết kế vận hành kho như: ... kho hàng - Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động thiết kế vận hành hiệu hoạt động kho số loại hình kho hàng điển hình Việt Nam - Xây dựng hướng dẫn chung thiết kế kho - Xây dựng hướng dẫn vận ... động thiết kế vận hành kho thực tế Các thông tin khảo sát hữu ích để tiến hành xây dựng hướng dẫn thiết kế vận hành hiệu hoạt động kho hàng 36   PHẦN II: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH...
 • 160
 • 654
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại chùa hươngnghiên cứu xây dựng mô hình giải đoán lớp phủ thực vật trên ảnh radarcông tác lập hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nainghiên cứu xây dựng một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ảo hỗ trợ việc dạy và học phần các bài động học và định luật newtonnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộinghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệunghien cuu xay dung mot so bai tap phat trien the luc cho nam sinh vien truong dai hoc quoc gia ha noinghiên cứu xậy dưng cơ sở dữ liệu bằng phần mềm vilisnghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dâynghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố thái nguyênnghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học xây dựng các kịch bản lũ phục vụ kiểm soát lũ đbsh và nâng cấp hệ thống thoát lũ sông đáynghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ cbql các trường mn công lậpsự cần thiết phải nghiên cứu áp dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới trong quản trị kho tàngcơ sở của việc nghiên cứu xây dựng chiến lược marketingBáo cáo thực hành hóa phân tíchNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu sán lá (trematoda) ký sinh ở một số loài cá biển ven bờ từ hải phòng đến quảng bìnhNghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaPhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtThực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Thực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Tìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhTính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015HẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)Đề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam Đảogiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập