BÀI tập Anh văn lớp 6 năm hoc 20162017

BÀI tập Anh văn lớp 6 năm hoc 20162017

BÀI tập Anh văn lớp 6 năm hoc 20162017
... it, danh từ số + V ? + V ? Short answers: Yes, I/ we/ you/ they/ danh từ số nhiều + Yes, he/ she/ it/ danh từ số + does No, I/ we/ you/ they/ danh từ số nhiều + don’t No, he/ she/ it/ danh từ ... You, They, danh từ số nhiều + have … He, She, It, danh từ số + has …… I, We, You, They, danh từ số nhiều + don’t + have … He, She, It, danh từ số Questions (câu hỏi) Does + he, she, it, danh từ số ... d four 39 I am in a the grade b grade c 6th grade d the grade 6th 40 Phuong is in a class 6A b the class 6A c the 6A class d 6A class 41 Our class is on a the two floor b the second floor...
 • 121
 • 188
 • 0

Bài tập anh văn lớp 9 trung học cơ sở

Bài tập anh văn lớp 9 trung học cơ sở
...  I have I began to play soccer in 20 09  I have I started living here in 2006  I have I began working ...  She used……… 18.We often rode a motorbike to work  We used…………………… 19. I used to watch TV until midnight I often……………………… 20.My grandmother used to tell ... city clearly  They wish 28.I regret she can’t be here  I wish 29. Sorry I can’t remember the title of the book  I wish 30.It is very noisy where...
 • 5
 • 1,055
 • 29

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 6 năm học 2008 - 2009 potx

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 6 năm học 2008 - 2009 potx
... - Sunday - September - Friday - Saturday - autumn Wednesday evening - a quarter to twelve - oclock - half past four the morning - two minutes - Christmas - 2.30 - midnight - Tuesday morning -1 954 ... *5011 764 119091189171191* Đề Thi Học Sinh Giỏi Full name: Lớp Vòng Môn: Tiếng Anh Thời gian: 90 phút Mark ================================================================ I Hoàn thành đoạn văn ... (khong 80 n 100 t ) k v gia ỡnh ca em: (3ms) Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Khối Lớp Full Name : Môn : Tiếng Anh Thời Gian : 30 phút Mark I Để dạng động từ ngoặc : (2.5ps) She...
 • 12
 • 211
 • 1

đề cương ôn tập anh văn lớp 6 HKI năm học 2009-2010 ppt

đề cương ôn tập anh văn lớp 6 HKI năm học 2009-2010 ppt
... Hue homework A his B her C their D its Câu 65 : Câu 66 : Câu 67 : Câu 68 : Câu 69 : Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74: Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81: ... .her family A Câu 50 : Câu 51 : Câu 52 : Câu 53 : Câu 54 : Câu 55: Câu 56 : Câu 57 : Câu 58 : Câu 59 : Câu 60 : Câu 61 : Câu 62 : at-with B in-with C to-with His father travels to Da lat City .plane ... Câu 16 : Câu 17 : Câu 18: Câu 19 : Câu 20 : Câu 21 : Câu 22: Câu 23 : Câu 24 : Câu 25 : Câu 26 : Câu 27 : Câu 28 : Câu 29 : Câu 30 : Câu 31 : Câu...
 • 12
 • 2,158
 • 50

Bài tập Anh vănLớp 10 học kỳ 1

Bài tập Anh văn – Lớp 10 học kỳ 1
... …… 15 grammar …… party …… cousin …… 16 woman …… relax …… 10 above …… 17 guitar …… crowd …… 11 women …… 18 enough …… mother …… 12 target …… 19 father …… Bài tập Anh văn Lớp 10 monument …… 13 ... words 37 Bài tập Anh văn Lớp 10 wild …… famous …… 15 channel …… paper …… pagoda …… 16 headline …… enjoy …… 10 climb …… 17 head …… boil …… 11 eight …… 18 rain …… great …… 12 neighbour …… 19 taught ... for Vung Tau is one of the leading east coast resorts of Vietnam 31 d gloomy d in place of Bài tập Anh văn Lớp 10 10 11 12 13 14 15 a places where people go on holiday b places where people have...
 • 47
 • 2,252
 • 12

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (1) ppt

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (1) ppt
... meet / not work / finish / not like / fly / travel / camp / love / like Bruce Charles is an English teacher at a language school in Brighton- students (1) from all over the world to study there ... and (4) at 3.30 He (5) his job because he (6) lots of people from many countries But he (7) at the moment He (8) round Peru with his friends They are spending five days walking in...
 • 3
 • 747
 • 21

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2) docx

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2) docx
... my mother → My mother can……… ………………………… Dogs are difficult to train.*day do) → It’s……… ………………………… 7. The bags are so heavy that I can’t bring it → I’m not……… ………………………… ... Vietnam National University in Hanoi Phone the ………… … if the lights don’t work He is a ………… … He travels a lot (Library) (Music) (Piano) (Engine) (Study) (Electric) ( Journal) Nam, you will be ... dress for her daughter yesterday A B C D Lizs’ aunt lived in a small town in the USA A B C D Go straight ahead Take the first street in the right A B C D I hope you came and join the fun A B C...
 • 3
 • 1,753
 • 33

PHÒNG GD BÌNH GIANG Đề thi và hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2012 - 2013

PHÒNG GD BÌNH GIANG Đề thi và hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2012 - 2013
... MÔN: NGỮ VĂN LỚP NĂM HOC: 2012 - 2013 Đáp án gồm 02 trang Câu 1: (2 điểm) - HS viết ý sau: + Đoạn văn nằm văn bản: Vượt thác (0,5điểm) + Tác giả: Võ Quảng (0,5điểm) + Đoạn văn miêu tả ... thức - Kiểu : tả người hoạt động - Bố cục viết: đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) - Vận dụng limh hoạt, hợp lý phương pháp miêu tả - Văn viết sáng, giàu cảm xúc - Trình bày đẹp Yêu cầu nội dung: ... chảy, mắc vài lỗi - Điểm 3: nội dung viết đạt yêu cầu song ý tứ chưa sâu, mắc lỗi diễn đạt, tả - Điểm 2: nội dung viết đạt yêu cầu mắc nhiều lỗi diễn đạt, tả - Điểm 1: Bài viết thi u ý thi u bố...
 • 3
 • 294
 • 0

Bài viết tập làm văn số 2 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, TP. HCM

Bài viết tập làm văn số 2 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, TP. HCM
... TẠO TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN SỐ - HKI NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút A Yêu cầu kĩ năng: - Biết vận dụng kiểu văn kể chuyện - Biết ... chỗ ý văn, cảm xúc sơ sài, mắc 5 -6 lỗi tả, chữ viết tương đối rõ - Điểm 3-4 : Đủ yêu cầu nội dung, lời văn vụng về, thiếu cảm xúc cụ thể , diễn xuôi thơ, mắc không nhiều lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp ... xúc kể chuyện - Bài viết có kết cấu chặt chẽ, ý văn rõ, diễn đạt trôi chảy, văn viết sáng , cảm xúc chân thật – Viết văn hoàn chỉnh, bố cục phần: MB, TB, KB – Biết vận dụng kĩ làm văn tự kết hợp...
 • 3
 • 159
 • 0

De thi HKII anh văn lop 9 nam hoc 07 -08

De thi HKII anh văn lop 9 nam hoc 07 -08
... to the (7) ………………… ……….And finally, oil is washed from (8) …………………………… This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste IV.Rewrite the sentences, beginning with the given ... always wanted to visit it.(relative pronoun) 4.Mary loves Viet Nam very much She isn’t Vietnamese.(although) VI.Each sentence has a mistake Find it and correct ... played the piano at night → He used to………………………………………………………………………………… 4.She asked him,”what is your name?” → She asked him……………………………………………………………………………… V.Combine each pair of sentences into one ,...
 • 3
 • 562
 • 4

bài tập anh văn lớp 7 doc

bài tập anh văn lớp 7 doc
... work by bus He (4) home at oclock to arrive to work at 7. 45 (5) is Saturday morning now, and Mr Tuan is (6) home, in bed On Saturdays he (7) up at a quarter to seven Then he sits in the living ... HNG DN CHM THI HC SINH NM HC 2011-2012 Mụn: Ting Anh - Lp I Choose the best answer.(20 pts) A D A B 4.C D A C D 10 B 11 D 12 A 13 C 14 C 15 D 16 B 17 C 18 A 19 B 20 C II Use the information in the ... to travel all over (54) world e His father sometimes goes to (55) work (56) foot f Can I have ( 57) apple? g (58) People dont like him because he is selfish h Nam is (59) artist He has (60) studio...
 • 16
 • 1,573
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: bai tap anh van lop 6 hoc ki 1bài tập anh văn lớp 6 học kì 1giai bai tap anh van lop 6 unit 10 staying healthy nam 2015bài tập anh văn lớp 6 unit 9bài tập anh văn lớp 6bài tập anh văn lớp 6 unit 3bài tập anh văn lớp 6 có đáp ánbài tập anh văn lớp 6 unit 5bài tập anh văn lớp 6 unit 4bài tập anh văn lớp 6 unit 2bài tập anh văn lớp 6 unit 1bài tập anh văn lớp 6 unit 1 2 3bài tập anh văn lớp 9 trung học cơ sở có đáp ánbài tap anh van lop 6 unit 1bài tập anh văn lớp 6 unit 12Điều khiển hệ thống trộn polymer sử dụng PLC trong nhà máy sản xuất núi pháoĐiều khiển từ xa dùng sóng RF cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường ĐHCNTTTTLập trình điều khiển và giám sát mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngXÂY DỰNG GAME FLASH BẰNG STENCYLNGHIÊN cứu áp DỤNG JAVA PATHFINDER TRONG tự ĐỘNG SINH TEST CASEXây dựng hệ thống phun sươnghoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừngỨng dụng công nghệ internet of things trong thu thập và đánh giá nhiệt độ, độ ẩm môi trườngde thi vao lop 10 mon van tinh tien giang 2014 2015Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dâyXây dựng hệ thống giám sát môi trường trong ô tôNghiên cứu và xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống khóa thông minh trong ô tôthiết kế mô phỏng an ten YAGI và ứng dụng trong mạng wlanĐề thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhXây dựng hệ thống các bài kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện động cơ toyota 3s FEBáo cáo thực tập bệnh viện nhi đồngXây dựng sản phẩm thương mại điện tử SOZO trên nền shopifyoThiết kế và điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng loại nhỏThiết kế và điều khiển hệ thống phân bố đều nhiệt trong lò ấp trứng loại nhỏ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập